Onderwerp:

Nieuwsbrief Pensioenfonds PostNL juli 2015 (2)

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Nieuwsbrief Pensioenfonds PostNL
Juli 2015
www.pensioenpostnl.nl   deelnemer@pensioenpostnl.nl
Inhoud

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?

AOW-leeftijd versneld omhoog

Wet pensioencommunicatie aangenomen door Eerste Kamer

Nieuwe wettelijke regels en lage rente van invloed op pensioen

Aanpassingen beleggingsbeleid per 1 juli 2015

Welkom OPF TNT’ers

Contact

Heeft u vragen over de pensioenregeling, of wilt u meer informatie neem dan contact met ons op:

Pensioenregeling
Voor vragen over uw pensioenregeling of over gevoerde correspondentie kunt u telefonisch contact opnemen met de Pensioendesk van Pensioenfonds PostNL, telefoon (050) 582 79 33. U kunt uw vraag ook e-mailen: deelnemer@pensioenpostnl.nl

Persoonlijke Arbeidsovereenkomst
Is met u een Persoonlijke Arbeidsovereenkomst gesloten, dan geldt voor u het telefoonnummer (050) 582 79 82.
U kunt uw vraag ook e-mailen: deelnemer@pensioenpostnl.nl


Disclaimer
Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?
Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste 12 maanden) bedroeg per eind juni 2015 109,2% ten opzichte van 110,2% eind maart 2015.

Klik hier voor de toelichting op de ontwikkeling van de dekkingsgraad in het tweede kwartaal van 2015.

AOW-leeftijd versneld omhoog
AOW-leeftijd versneld omhoog Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde dinsdag 2 juni 2015 in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.
Wet pensioencommunicatie aangenomen door Eerste Kamer
Wet pensioencommunicatie aangenomen door Eerste Kamer De Eerste Kamer heeft 19 mei unaniem ingestemd met de Wet pensioencommunicatie van staatssecretaris Jetta Klijnsma. Het wetsvoorstel werd eerder al gesteund door de voltallige Tweede Kamer. De wet is per 1 juli 2015 van kracht.

De wet heeft als doel de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren en verhelderen. Op dit moment zijn belangrijke informatiebronnen, zoals het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de startbrief, voor veel mensen nog erg ingewikkeld.

‘Werknemers en gepensioneerden moeten eenvoudig kunnen zien hoe het ervoor staat met hun pensioen’, aldus Klijnsma. De deelnemer moet inzicht krijgen in zijn pensioenkeuzes en de gevolgen van levensgebeurtenissen voor het pensioen, zoals werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Ook worden ze meer geïnformeerd over onzekerheden rondom het pensioen. Verder bieden de pensioenuitvoerders meer mogelijkheden om digitaal informatie te verstrekken.

De uitgangspunten van deze nieuwe wet sluiten aan bij het communicatiebeleid van Pensioenfonds PostNL.
Nieuwe wettelijke regels en lage rente van invloed op pensioen
Nieuwe wettelijke regels en lage rente van invloed op pensioen In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de invloed van nieuwe wettelijke regels en de lage rente op uw pensioen. Gemist? Lees het hier nog eens na.
Aanpassingen beleggingsbeleid per 1 juli 2015
Doet u mee aan de regeling Individueel Pensioensparen (IPS) en/of de beschikbare premieregeling (BPR)? Dan maakt u zelf een beleggingskeuze. In de mogelijkheden voor beleggen zijn een aantal dingen gewijzigd.

De rente is al langere tijd erg laag. Hierdoor is het verwachte rendement op staatsobligaties en bedrijfsobligaties ook laag. Het verwachte rendement op deze obligaties is zelfs lager dan dat van het Spaarfonds. Bij een stijging van de rente zal het rendement op obligaties negatief zijn, maar dat van het Spaarfonds niet. Daarom wijzigt het beleggingsbeleid van de Life Cycle en van Vrij Beleggen. Niet langer wordt in staatsobligaties van EMU landen en bedrijfsobligaties belegd. In plaats daarvan wordt belegd in het Spaarfonds.

Lees hier meer over beleggen in de Life Cycle en Vrij beleggen.
Welkom OPF TNT’ers
Welkom OPF TNT’ers Tot voor kort was er een apart pensioenfonds voor deelnemers met een persoonlijke arbeidsovereenkomst met een ingangsdatum voor 1 januari 2007, Ondernemingspensioenfonds TNT.

Sinds 26 juni 2015 is dit fonds gesplitst. Alle deelnemers, gepensioneerden en oud deelnemers van OPF TNT vallen voortaan onder Pensioenfonds PostNL of Pensioenfonds TNT Express.

Het bestuur heet alle overgekomen OPF TNT’ers van harte welkom bij Pensioenfonds PostNL!
Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: