Onderwerp:

Nieuwsbrief GKB Juli 2015

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief Juli 2015  
 
In deze uitgave
» Eerste digitale jaarverslag GKB online
» Nieuw team Schulden Oplossen
» Lange wachttijden bij rechtbank Noord-Nederland voor verzoeken onderbewindstelling
» Kostendelersnorm en voorgenomen vereenvoudiging beslagvrije voet
» GKB treft voorbereidingen overgang op nieuwe software
» Wijzigingen spreekuren in zomerperiode
» Wij wensen u een fijne zomer!
 
Eerste digitale jaarverslag GKB online
Wij publiceren voor het eerst een digitaal jaarverslag. In dit digitale jaarverslag kijken we terug op het afgelopen jaar en blikken we vooruit in de toekomst van de GKB. Wij hebben 2014 vooral ervaren als overgangsjaar.

Het veranderproces van de GKB, waarbij de focus ligt op flexibel, resultaatgericht en resultaatverantwoordelijk werken, heeft in 2014 de inzet van veel tijd, geld en geduld gevergd. Maar al deze inzet heeft aantoonbaar zijn vruchten afgeworpen. De GKB is erg  trots op het bereikte resultaat en vastbesloten koers te houden in haar ambitie om nog verder uit te groeien tot de GKB die ze wil zijn. Een GKB die aantoonbaar bijdraagt aan het vergroten van zelfredzaamheid, preventie van schulden, oplossen van schuldproblemen en organiseren van financiële stabiliteit. Dit alles voor de burger die het even niet meer zelf kan.
 
Het jaarverslag is te bekijken via www.jaarverslagdegkb.nl
 
Nieuw team Schulden Oplossen
De GKB is gestart met het vormen van een nieuw team: Team Schulden Oplossen. Vanaf 13 juli a.s. zullen alle gemeenten in ons werkgebied werken met dit nieuwe team. In deze brief informeren wij u hierover.
 
Contactpersoon voor schuldregeling
Het nieuwe Team Schulden Oplossen richt zich uitsluitend op Fase B; de fase waarin wordt gestart met de schuldregeling. Voor de klant betekent dit dat hij na Fase A  - wanneer de klant een intake en plan van aanpak heeft gehad, de financiële situatie stabiel is én er een schuldregelingsovereenkomst getekend kan worden - een nieuwe contactpersoon krijgt: een medewerker van Team Schulden Oplossen. Inhoudelijk verandert er niets aan onze dienstverlening.
 
De wisseling van contactpersoon vindt plaats op hetzelfde moment waarop het budgetbeheer wordt overgedragen aan de inkomensbeheerder. De medewerker Team Schulden Oplossen blijft het vaste aanspreekpunt voor de klant zo lang de schuldregeling loopt. Klanten worden hier schriftelijk over geïnformeerd.
 
Lange wachttijden bij rechtbank Noord-Nederland voor verzoeken onderbewindstelling
In de vorige nieuwsbrief hebben we al aandacht besteed aan de wachttijden voor verzoeken tot onder bewindstelling in Assen. Hier is helaas nog geen verandering in gekomen. Op dit moment zijn er nog steeds lange wachttijden bij de rechtbank Noord Nederland (Groningen, Assen en Leeuwarden) voordat verzoeken tot onder bewindstelling in behandeling worden genomen. Momenteel duurt dit 6 tot 9 maanden. Dit betekent tegelijkertijd dat de klant 6 tot 9 maanden moet wachten voor hij onder bewind van de GKB gesteld kan worden. In de tussentijd moet de klant zelf de financiën regelen. Waar mogelijk ondersteunt de GKB de klant hierbij.  Dit kan bijvoorbeeld met (vrijwillig) budgetbeheer.
 
Kostendelersnorm en voorgenomen vereenvoudiging beslagvrije voet
Per 1 januari 2015 is de 'kostendelersnorm' ingevoerd voor mensen die (opnieuw) een bijstandsuitkering aanvragen: hoe meer personen van 21 jaar of ouder in een woning, hoe lager de bijstandsuitkering (enkele uitzonderingen daargelaten). Voor mensen die op 31 december 2014 al een bijstandsuitkering hadden, geldt een overgangsregeling, zij vallen per 1 juli 2015 onder deze regel.
 
Per 1 juli 2015 zou deze kostendelersnorm ook worden opgenomen in de berekening van de beslagvrije voet*. Dit stuitte bij diverse organisaties op weerstand, aangezien de toch al ingewikkelde berekening, nog ingewikkelder zou worden. Met als gevolg dat de beslagvrije voet in nog meer gevallen foutief (te laag) zou worden vastgesteld, waardoor nog meer mensen verder in de financiële problemen komen. De Belastingdienst heeft zelfs aangegeven dat de regeling niet uitvoerbaar is.
 
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, had eerder dit jaar de invoering van de kostendelersnorm per 1 juli, al uitgesteld tot nader bericht. Dit in afwachting van een onderzoek naar de complexiteit en de gevolgen. Ook waren er plannen om de berekening van de beslagvrije voet sterk te vereenvoudigen.
 
Inmiddels heeft Klijnsma de Tweede Kamer een brief gestuurd met daarin de plannen om de beslagvrije voet te vereenvoudigen. Het streven is om in 2016 de benodigde wetgevingsvoorstellen voor de vereenvoudiging aan de Tweede Kamer aan te bieden.
 
Meer informatie vindt u op de site van de Rijksoverheid, of klik hier.
 
Totdat definitief duidelijk is hoe de nieuwe beslagvrije voet er uit gaat zien, wordt de invoering van de kostendelersnorm in de beslagvrije voet uitgesteld.
 
*Beslagvrije voet: het inkomensdeel waar geen beslag op mag worden gelegd, zodat mensen met schulden voldoende geld overhouden om van te leven.
 
GKB treft voorbereidingen overgang op nieuwe software
Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen om per januari 2016 over te gaan op nieuwe softwarepakket: Stratech-Perspectief. Deze keuze is gemaakt omdat Stratech de GKB meer mogelijkheden biedt om onze werkzaamheden optimaal te ondersteunen. Onze klanten en andere betrokkenen zullen hier tijdig over worden geïnformeerd.
 
Wijzigingen spreekuren in zomerperiode
Vanwege de zomerperiode wijzigen diverse spreekuren van de GKB. Wilt u weten of het spreekuur in uw gemeente wijzigt? Kijk dan op onze website op het tabblad contact. Hier vindt u een overzicht van de spreekuren per gemeente. 
 
Wij wensen u een fijne zomer!
 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: