Van: Certe
Onderwerp:

serviceBericht Certe

 
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Certe
 
twitter linkedin
 
23-6-2015
 
 
 
Diagnostiek speelt een cruciale rol bij de beslissing van u als huisarts. Om u op de hoogte houden van actuele, inhoudelijke zaken op het gebied van diagnostiek en ontwikkelingen bij Certe, hebben wij speciaal voor u het serviceBericht ontwikkeld.
 
 
 
 
 
 
In deze uitgave:
 
- Beet van een teek... en nu diagnostiek
- Anemie, meer dan alleen ijzergebrek
- Eén Trombosedienst voor Assen en Groningen
- Albumine-bepaling gewijzigd
- Huisartsenzorg Drenthe (HZD) kiest voor fundusfotografie Certe
- Uitslagen diagnostiek beschikbaar in de hele zorgketen: droom of werkelijke toekomst?
- Zomersluitingen spreekuurlocaties
- Agenda
 
 
 
 
 
Beet van de teek... en nu diagnostiek
 
1 op de 5 teken is besmet met Lymeziekte, per jaar worden circa 1 miljoen mensen gebeten door een teek en worden 22.000 nieuwe patiënten geregistreerd. Dat betekent dat ook in uw praktijk patiënten zich melden met klachten na een (mogelijke) tekenbeet.

Lymeziekte is niet altijd even eenvoudig vast te stellen, denk alleen al aan de tijd tussen beet, infectie, afweerreactie van het lichaam en symptomen. Daarom hebben we een aantal feiten op het gebied van diagnostiek voor u op een rij gezet.

Ook bieden wij u na de 'lees verder' o.a. een overzicht van behandelingen voor diverse manifestaties van Lymeziekte.

Lees verder: diagnostiek aanvragen, behandelingen en meer
 
 
 
 
Anemie, meer dan alleen ijzertekort
 
Anemie is een veelvoorkomend probleem in de huisartsenpraktijk. De NHG-standaard Anemie biedt u een algoritme voor de beoordeling van een anemie. Deze adviseert opsporing van bijvoorbeeld een ijzergebrek op geleide van Hb-gehalte en MCV-vervolgdiagnostiek. 

Dit blijkt lang niet altijd eenvoudig toe te passen binnen één enkel consult; aanvullende bloedafname en diagnostiek is soms nodig. Een ijzergebrek is vaak de oorzaak van een anemie, maar lang niet altijd. Omdat onnodige suppletie kan leiden tot ijzerstapeling, is het belangrijk om de oorzaak van de anemie te goed te achterhalen.
 
Certe helpt u hierin graag verder, bijvoorbeeld met het bestaande pakket voor anemie-diagnostiek. Deze service wordt verfijnd en uitgebreid.
Lees verder: betere afstemming diagnostiek op NHG-standaard
 
 
 
 
En Trombosedienst voor Assen en Groningen
 
Per 1 juni jl. zijn de Trombosedienst Assen en Certe Trombosedienst Groningen formeel samengevoegd.

Als zorgpartner voert Certe al jarenlang de laboratorium- en trombosedienstwerkzaamheden uit voor het Wilhelmina Ziekenhuis. Patiënten kunnen dus gewoon blijven rekenen op de service en kwaliteit zoals zij die altijd al gewend zijn.

Patiënten kunnen echter voortaan gebruik maken van alle spreekuurlocaties van Certe. Daarnaast worden de openingstijden verruimd en waar mogelijk verschoven naar de ochtend (in verband met nuchter prikken). 
Lees verder: formele samenvoeging Trombosediensten
 
 
 
 
Albumine-bepaling gewijzigd, lagere waarden te zien vanaf 1 maart
 
Sinds 1 maart 2015 werken wij met een nieuwe methode voor de bepaling van albumine. Hiermee hebben we een harmonisatie in Noord-Nederland gerealiseerd. Dit kan wel betekenen dat u bij uw patiënten een klinisch relevante shift (naar lagere waarden) waargenomen heeft in de periode na 1 maart. Deze is toe te wijzen aan de methodewijziging van de albumine.  

Mocht u een specifieke vraag of casuïstiek hebben, dan kunt u contact opnemen met Niels Jonker (klinisch chemicus) via 0592 - 32 54 82.
 
 
 
 
 
Huisartsenzorg Drenthe (HZD) kiest voor fundusfotografie van Certe
 
Certe heeft een samenwerkingsverband met de coöperatie HZD (Huisartsenzorg Drenthe) voor de afname van fundusfotografie in Drenthe. 

Huisartsen in Drenthe kunnen nu kiezen of zij diabetespatiënten mellitus type II voor fundusfotografie doorsturen naar Certe of naar de ziekenhuizen in de regio. Dit was al mogelijk voor huisartsen in Groningen en Oost-Friesland.
 
Bij fundusfotografie wordt de microvasculatuur van het netvlies in beeld gebracht, waarmee de aanwezigheid van diabetische retinopathie vroegtijdig opgespoord kan worden.
Lees verder: beoordeling door specialist en kwaliteitsrapportage
 
 
 
 
 
Wegwijzer in advies en diagnostiek
 
Certe.nl is ingericht in samenwerking met en voor huisartsen, specialisten en praktijkassistentes. Hierdoor ligt de focus op functioele en handige oplossingen voor u en uw collega’s. Binnen medische diagnostiek en advies vindt u bijvoorbeeld ondersteuning bij diagnostiek en uitslagen. 

Zo ook de wegwijzer in microbiologisch onderzoek, met alle verwekkers, materialen en technieken in een overzichtelijke database. Ook de referentiewaarden en doorbellijst zijn handige hulpmiddelen bij uw dagelijkse werk. 
 
Bezoek het zorgverlenersgedeelte op Certe.nl
 
 
 
 
Uitslagen diagnostiek beschikbaar in de hele zorgketen: droom of werkelijke toekomst?
 
Het realiseren van zuinige en zinnige zorg heeft vele invalshoeken. laboratoriumdiagnostiek vindt zowel in de eerste als in de tweede lijn plaats en de patiënt migreert tussen beiden.

Inzicht in deze uitslagen kan positief bijdragen aan de snelheid in de zorgketen, bevordert verantwoorde substitutie vanuit de tweede naar de eerste lijn en voorkomt dat een patiënt onnodig 2 maal hetzelfde onderzoek moet laten uitvoeren. Door de data beschikbaar te stellen aan de diverse behandelaars van de patiënt denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan de efficiency doelstellingen vanuit VWS. Hoe doen we dat?

Lees verder: hoe doen wij dat?
 
 
 
 
 
Sluiting spreekuurlocaties tijdens zomervakantie
 
In verband met de zomervakantie is een aantal van onze spreekuurlocaties op bepaalde data gesloten. Uw patiënten kunnen die dagen wel terecht op diverse andere locaties in de regio. Voor de meest dichtbijzijnde locatie en actuele openingstijden kunnen zij kijken op onze website. Hier vindt u ook een volledige lijst van sluitingen.
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Wim Pot, manager Bedrijfsvoering via nummer 088 - 23 70 100. 
 
Lees verder: volledige lijst van sluitingen
 
 
 
 
 
 
Agenda
 
25 juni | Rondleiding bij Medische Microbiologie voor medewerkers huisartsenpraktijk

8 september | Informatieavond Certe Trombosedienst (Appingedam/Delfzijl)

16 september | Rondleiding Klinische Chemie en funtieonderzoeken voor medewerkers huisartsenpraktijk

26 november | Symposium Diagnostiek en behandeling van astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn (meer info volgt)
 
Lees verder: agenda
 
 
 
 
 
Contact
 
 
Hoofdlocatie Damsterdiep
Damsterdiep 191
9713 EC Groningen

Postbus 909
9700 AX Groningen

088 - 23 70 100
info@certe.nl
 
 
Hoofdlocatie Van Swietenlaan
Van Swietenlaan 2
9728 NZ Groningen

Postbus 909
9700 AX Groningen

088 - 23 71 100
info@certe.nl
 
 
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af
Print nieuwsbriefPrint nieuwsbrief | DoorsturenDoorsturen
 
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: