Onderwerp:

Digitale Nieuwsbrief

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Digitale Nieuwsbrief
Juni 2015
www.dnbpensioenfonds.nl   dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl
Inhoud

Jaarverslag 2014 verschenen

Dekkingsgraad

AOW-leeftijd versneld omhoog

Overzicht over uw pensioen

Digitale nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Pensioenfonds DNB. De nieuwsbrief is bedoeld voor deelnemers, gepensioneerden en 'slapers'. Hij verschijnt zo vaak als de actualiteit daar aanleiding toe geeft. 
Jaarverslag 2014 verschenen
Het jaarverslag 2014 van pensioenfonds DNB is verschenen en te bekijken op de website. In zijn voorwoord blikt voorzitter Floris Schilthuis terug op het jaar 2014. Het was een jaar waarin veel gebeurde op pensioengebied. Binnenkort verschijnt de Pensioenkrant met daarin highlights uit het Jaarverslag. Nu al benieuwd naar de belangrijkste ontwikkelingen? Lees hier het Jaarverslag 
Dekkingsgraad

De officiële dekkingsgraad van Pensioenfonds DNB is eind mei 2015 uitgekomen op 117,3%. In de grafische weergave is het verloop van de dekkingsgraaad tot en met 31 mei weergegeven.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen.  
   


AOW-leeftijd versneld omhoog

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde dinsdag 2 juni 2015 in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. De AOW-leeftijd gaat  geleidelijk in 2018 naar 66 jaar en vanaf 2021 naar 67 jaar. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.

Verhoging 
De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens  een vastgesteld tijdspad. Klik hier voor het tijdspad
Overzicht over uw pensioen

Als u nog pensioen opbouwt en u wilt wel eens weten hoe u er nu voorstaat of hoe uw pensioensituatie er in de toekomst mogelijk uit gaat zien, kunt u altijd terecht op de website van Pensioenfonds DNB (www.dnbpensioenfonds.nl). Als u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord vindt u daar een overzichtelijke pensioenplanner.

Heeft u elders ook nog pensioen opgebouwd, dan kunt u ook eens een kijkje nemen op mijnpensioenoverzicht.nl. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. U kunt inloggen met uw DigiD.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. 

Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: