Onderwerp:

GKB Nieuwsbrief April 2015

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief April 2015  
 
In deze uitgave
» Webportaal Mijn GKB is vernieuwd
» Invoer diagnose-instrument Traject 51 uitgesteld
» Jetta Klijnsma op bezoek bij GKB
» Terugkerende storingen ABN-AMRO veroorzaken veel overlast bij GKB
» Vrijwilligers in het zonnetje gezet
» GKB actief in landelijke Week van het geld
» Wachttijd rechtbank Assen voor verzoeken onderbewindstelling
» GKB treft voorbereidingen voor nieuw team schulden oplossen
» Contactpersoon ketenpartners GKB langdurig afwezig
 
Webportaal Mijn GKB is vernieuwd
Geld uit de reservering vrij opneembaar opnemen? Uitgebreid zoeken in bij- en afschrijvingen? Bij- en afschrijvingen overzicht printen? E-mailadres wijzigen? Uitgebreide informatie lezen over budgetopdrachten? Vanaf afgelopen 2 maart is dit mogelijk voor klanten via ons vernieuwde webportaal Mijn GKB.
 
Met een uitbreiding in functionaliteiten en een vernieuwde structuur en vormgeving wil de GKB een groter gebruikersgemak realiseren in het portaal, waarbij inzage in de status van alle diensten bij de GKB beter wordt. Naast deze functionaliteiten heeft het inloggen een aanpassing ondergaan om het inloggen nog veiliger te maken.
 
Invoer diagnose-instrument Traject 51 uitgesteld
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we het diagnose-instrument Traject51 vanaf april 2015 een vast onderdeel wilden maken van de brede intake. Traject51 is een webbased diagnose-instrument voor schuldhulporganisaties. De mogelijkheden van klanten worden met behulp van een interactieve vragenlijst vooraf eenduidig in kaart gebracht; er ontstaat een klantprofiel. 
 
Op dit moment blijkt het systeem niet goed aan te sluiten op de software van de GKB. Er wordt nu hard aan gewerkt om de systemen op elkaar te laten aansluiten om zo extra handmatige handelingen te voorkomen.
 
In de gemeenten Ommen, Hardenberg, Raalte en Noordoostpolder lopen de pilots met het diagnose-instrument Traject 51 gewoon door.
 
Jetta Klijnsma op bezoek bij GKB
 
Op 19 februari jl. maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma kennis met twee preventieprojecten van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB); het voorleesproject Eiki en Oeki moeten betalen en het huurdersproject Eropaf!
 
Eiki en Oeki moeten betalen
Staatssecretaris Klijnsma woonde op PABO locatie De Eekhorst (Stenden Hogeschool) in Assen een voorleessessie bij. Een PABO-student las, samen met bovenbouwleerlingen van de Assense Daltonschool Theo Thijssen, voor aan onderbouwleerlingen uit het boek Eiki en Oeki moeten betalen*. Het boek is een voorleesmaatje in financiële educatie waarbij kinderen uit de bovenbouw leren voorlezen aan én een gesprek voeren met kinderen uit de jongere groepen. Financiële educatie richt zich op het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheden en bewustzijn van kinderen op het gebied van persoonlijke en maatschappelijke financiële afwegingen.
 
Huurdersproject Eropaf!
Daarnaast is Klijnsma geïnformeerd over het preventieproject Eropaf!. In dit project werkt de GKB samen met woningcorporatie Actium met als gezamenlijk doel huisuitzettingen te voorkomen door met huurders te werken aan stabiele financiële situatie. Op initiatief van de woningcorporatie zoekt een preventiemedewerker van de GKB samen met een woonconsulent contact met huurders met een (problematische) huurachterstand of onregelmatige huurbetalingen. De huurder wordt dan vrijwillige hulp aangeboden. Accepteert de huurder de hulp, dan volgt hulpverlening in de vorm van budgetcoaching over een periode van maximaal zes maanden.
 
Klijnsma ging in gesprek met een huurder die hulpverlening vanuit Eropaf! heeft ontvangen en inmiddels weer haar huur op tijd betaalt. Daarnaast kreeg de staatssecretaris de gelegenheid vragen te stellen aan directie en medewerkers van de GKB en Actium.
 
*Ontwikkeld door Bureau voor Levend Leren.
 
Terugkerende storingen ABN-AMRO veroorzaken veel overlast bij GKB
Terugkerende storingen bij de ABN-AMRO, de bank waar de GKB haar rekeningen beheert, veroorzaken veel overlast bij de GKB. Door storingen bij de ABN-AMRO, welke het afgelopen jaar fors zijn toegenomen (in het eerste kwartaal van 2015 bijna om de week) , kan de GKB haar betalingen niet (tijdig) doen. Het is daarom bijvoorbeeld vaker voorgekomen dat klanten hun huishoudgeld later ontvangen dan afgesproken of betalingen aan vaste lasten te laat zijn. De GKB overweegt juridische stappen.
 
Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Om mensen met schulden te helpen werkt de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) steeds vaker en intensiever samen met vrijwilligers. In het kader van de Internationale Vrijwilligersdag nodigde de GKB vrijwilligers uit voor een gezamenlijke lunch om ze te bedanken voor hun inzet en om hen te ontmoeten. Op donderdag 22 januari jl. lunchten vrijwilligers samen met medewerkers van de GKB. We ontvingen vele enthousiaste reacties.
 
Steeds vaker worden vrijwilligers ingezet bij schuldhulpverlening, schuldpreventie en thuisadministratie. Denk aan het op orde brengen van de administratie, het aanvragen van toeslagen en het doen van belastingaangifte. Ook helpen vrijwilligers klanten die uitstromen uit budgetbeheer. ‘Vrijwilligers zijn van grote toegevoegde waarde. De voor vrijwilligers kenmerkende intensief persoonlijke aanpak vormt vaak een perfecte aanvulling op de professionele hulp van de GKB. Ook hebben vrijwilligers een belangrijke signalerende rol in het verwijzen naar de GKB. Een dankjewel aan alle vrijwilligers is daarom zeker op zijn plaats’, aldus Jan Tingen, directeur GKB.
 
GKB actief in landelijke Week van het geld
 
Ook dit jaar was de GKB weer volop actief in de Week van het geld. De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in Geldzaken om kinderen in het basisonderwijs te leren omgaan met geld. Zo werd in vijf gemeenten (Aa en Hunze, Meppel, Ommen, Stadskanaal en Tynaarlo) het boek Eiki en Oeki moeten betalen, een preventieproduct van de GKB,  op basisscholen geïntroduceerd.
 
Wethouder leest voor
Om het boek feestelijk te introduceren werd er in een aantal gemeenten door een wethouder uit het boek voorgelezen aan basisschoolleerlingen. In een andere gemeente werd er een gastles gegeven.
 
Wachttijd rechtbank Assen voor verzoeken onderbewindstelling
Op dit moment zijn er lange wachttijden bij de rechtbank Assen voordat verzoeken tot onder bewindstelling in behandeling worden genomen. Momenteel duurt dit 9 maanden. Dit betekent dat de klant 9 maanden moet wachten voor hij onder bewind van de GKB gesteld kan worden. In de tussentijd moet de klant zelf de financiën regelen. Waar mogelijk ondersteunt de GKB de klant hierbij.  Dit kan bijvoorbeeld met (vrijwillig) budgetbeheer.
 
GKB treft voorbereidingen voor nieuw team schulden oplossen
De GKB treft momenteel voorbereidingen om op korte termijn van start te gaan met een apart team  Schulden oplossen. Het nieuw te vormen team Schulden oplossen richt zich specifiek op het oplossen van schulden. De gemeenteteams krijgen daardoor meer ruimte om zich te richten op hun kerntaken: intake, plan van aanpak, crisisinterventies, stabiliseren, analyseren en het onderhouden van contacten met klant en ketenpartners.
 
Contactpersoon ketenpartners GKB langdurig afwezig
In verband met ziekte is de vaste contactpersoon van de GKB voor ketenpartners (Franciska Roose) langdurig afwezig. Haar werkzaamheden worden waargenomen door collega-managers en –teamleiders.
 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: