Van: Certe
Onderwerp:

serviceBericht Certe

 
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
Certe
 
twitter linkedin
 
7 april 2015
 
 
 
Diagnostiek speelt een cruciale rol bij de beslissing van u als huisarts. Om u op de hoogte houden van actuele, inhoudelijke zaken op het gebied van diagnostiek en ontwikkelingen bij Certe, hebben wij speciaal voor u het serviceBericht ontwikkeld.
 
 
 
 
 
 
 
In deze uitgave onder andere:
- GAInN-studie: vergelijking tussen oude en nieuwe antistollingsmiddelen
- Afnemen materiaal voor chlamydia- en gonorroe-onderzoek
- Zorgprofiel voetzorg diabetes
- Bloedafname door de huisarts en praktijk
- Dagelijks ophalen van patiëntmaterialen, voor patiënt en praktijk klantvriendelijk
- Ontsluiting laboratoriumuitslagen voor apothekers
- Sluiting rondom de feestdagen
- Vernieuwde website Certe
 
 
 
 
 
GAInN-studie: vergelijking tussen oude en nieuwe antistollingsmiddelen
 
Met de komst van NOACs kan een keuze gemaakt worden tussen verschillende antistollingsmiddelen. Bij gebruik van NOACs is regelmatige controle van de stollingswaarde niet meer nodig, maar komt mogelijk de therapietrouw in gevaar.

De GAInN-studie (UMCG en Certe) onderzoekt of een goed ingestelde patiënt het meest baat heeft bij continuering van behandeling met VKA of bij het switchen naar NOAC.  
Lees meer
 
 
 
 
Afnemen materiaal voor chlamydia- en gonorroe-onderzoek
 
Regelmatig bezoeken patiënten de huisarts met vragen over soa of om zich te laten testen op soa. Met behulp van de beslisboom voor het soa-consult opgesteld door de Huisarts Advies Groep Seksuele Gezondheid) kunt u nagaan welk risico uw patiënt heeft op welke soa. Ook geeft de kaart u informatie voor het afnamemateriaal voor chlamydia en gonnoroe door middel van PCR-onderzoek. Certe heeft hiervoor speciale afnamesets ontwikkeld.
Afnamesets voor uw praktijk
 
 
 
 
Ondersteuning bij toekennen zorgprofiel voetzorg diabetes
 
Vanaf 2015 heeft iedere diabetespatiënt een bepaald zorgprofiel nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding van voetzorg. Het toekennen van een zorgprofiel kan lastig zijn. Certe wil u daarom hierin ondersteunen.

Vanaf 1 mei krijgen huisartsenpraktijken die de aanvullende module afnemen van de Certe Diabetesdienst naast de Simm’s-classificatie, ook het zorgprofiel gerapporteerd.
Lees meer
 
 
 
 
 
Bloedafname door de huisarts en praktijk
 
Op de vraag of Certe de huisartsenpraktijk kan faciliteren in bloedafname door de praktijkassistenten, is het antwoord “ja”. Certe faciliteert huisartsenpraktijken met scholing, begeleiding en alle noodzakelijke afnamematerialen. Wij halen daarnaast dagelijks het bloed en andere patiëntmaterialen bij u op. Vandaag geprikt is vandaag een uitslag in uw HIS.  
Lees meer
 
 
 
 
Dagelijks ophalen van materialen voor diagnostiek
 
Na een geslaagde pilot in 2014 in Zuidwest-Drenthe wordt deze dienstverlening gefaseerd voor de huisartsenpraktijk uitgerold. Maandag 1 juni is het moment dat de laatste fase ingaat. Vanaf dat moment wordt in heel Groningen en Drenthe dagelijks patiëntmateriaal opgehaald.

Op vaste tijden komen wij patiëntmateriaal ophalen voor medisch microbiologisch en klinisch chemisch onderzoek. Dit betekent dat vanaf begin juni de afnamesets aan onze medewerker Transport meegegeven kunnen worden; verzending via de postbus behoort daarmee tot het verleden. Op deze wijze garanderen wij de beste kwaliteit, de kortste doorlooptijden en de snelste resultaten. Ook in het weekend zetten wij patiëntmaterialen in en worden deze beoordeeld.   
Lees meer
 
 
 
 
Ontsluiting laboratoriumuitslagen voor apothekers
 
De kennis van laboratoriumuitslagen van patiënten bij apothekers is, naast de reden van voorschrijven, van groot belang voor het verder verbeteren van de medicatie–bewaking en medicatieveiligheid. Certe gaat medio mei uitslagen voor apothekers digitaal ontsluiten, een extra service voor u als huisarts en apotheker.

Sinds de wetswijziging die het mogelijk maakt voor apothekers om laboratoriumuitslagen in te zien voor het uitvoeren van haar functie, verstrekt Certe maandelijks overzichten met onder andere de nierfunctie van patiënten aan de huisartsen. Medio mei gaat Certe de uitslagen voor apothekers digitaal ontsluiten, met als voordeel voor de patiënt dat uitslagen direct beschikbaar zijn in het kader van de medicatieveiligheid.  
Lees meer
 
 
 
 
Vernieuwde website Certe
 
Medio april gaat de nieuwe website van Certe live. Wij zijn trots op het resultaat! Naast een klant/patiëntgedeelte, bieden wij u een speciaal op de zorgverlener afgestemd gedeelte. Deze is mede tot stand gekomen met behulp van diverse huisartsen, specialisten en praktijkassistentes.

U bereikt dit gedeelte (na de live-gang) via de zorgverlenersknop of via certe.nl/zorgverleners. Hier vindt u dan onder andere de diagnostiekwijzer en referentiewaarden, maar ook praktische zaken als de materiaalbestelmodule.  
 
 
 
 
 
Sluiting rondom de feestdagen
 
Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden van onze spreekuurlocaties gewijzigd. Op onderstaande data is Certe gesloten:
 
- Maandag 27 april - Koningsdag
- Dinsdag 5 mei - Bevrijdingsdag
- Donderdag 14 mei - Hemelvaartsdag
 
Op deze dagen vindt er ook geen transport plaats. Vanzelfsprekend blijft 24/7-spoeddiagnostiek mogelijk volgens de gebruikelijke procedure. Op Post.nl (trombosekaartjes en diagnostische verzendingen) vindt u informatie rond het verzenden van patiëntmateriaal.
 
 
 
 
 
 
 
Agenda
 
11 april 2015 | ELANN Symposium voor praktijkassistenten
19 mei 2015 | Rondleiding medewerkers huisartsenpraktijk
2 juni 2015 | Informatieavond cliënten Certe Trombosedienst (Winschoten)
25 juni 2015 | Rondleiding medewerkers huisartsenpraktijk
 
 
 
 
 
 
Vragen voor de toekomst
 
Hebt u vragen op het gebied van diagnostiek of zijn er vraagstukken die u graag nader toegelicht wilt zien? Laat het ons weten. In een volgend serviceBericht schenken we er graag aandacht aan.

Wilt u dit servicebericht op een ander e-mailadres ontvangen, stuur dan een verzoek naar actueel@certe.nl.
 
 
 
 
 
Contact
 
 
Hoofdlocatie Damsterdiep
Damsterdiep 191
9713 EC Groningen

Postbus 909
9700 AX Groningen

088 - 23 70 100
info@certe.nl
 
 
Hoofdlocatie Van Swietenlaan
Van Swietenlaan 2
9728 NZ Groningen

Postbus 909
9700 AX Groningen

088 - 23 71 100
info@certe.nl
 
 
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af
Print nieuwsbriefPrint nieuwsbrief | DoorsturenDoorsturen
 
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: