Onderwerp:

GasTerra's G3: o.a. update Gas Target Model en energiebesparing in de energie-intensieve industrie

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
  GasTerra's G3: o.a. update Gas Target Model en energiebesparing in de energie-intensieve industrie  
 
 
 
 
 
  Lobbyen voor een verstandig Europees energie- en klimaatbeleid  
 
 
  Een mondiale blik op de gasmarkt vanuit Parijs  
 
  GasTerra maakt deel uit van de in 2013 tot stand gekomen Magritte Group. Deze groep probeert de Europese en nationale beleidsmakers meer bewust te maken van de dringende noodzaak van een nieuw energie- en klimaatbeleid voor de Europese Unie. 

Lees meer / Read in English

 
 
  In 1974, vlak na de eerste oliecrisis, werd het International Energy Agency (IEA) opgericht. Om in de toekomst voorbereid te zijn op dit soort situaties, werd een aparte energieorganisatie opgezet. Inmiddels is het IEA op het gebied van energiebeleid een belangrijke raadgever geworden dat jaarlijkse een publicatie uitbrengt, de World Energy Outlook.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
 
  GasTerra publiceerde op 18 februari het jaarverslag 2014

Na een reeks van jaren met een -in historisch opzicht- hoog bedrijfsresultaat zijn zowel de hoeveelheid verkocht gas als de inkomsten gedaald. Het verkoopvolume was 81,3 miljard kubieke meter (2013: 89,3), de omzet kwam uit op 19,5 miljard euro (2013: 24,3). Deze daling heeft twee hoofdoorzaken.

Lees meer / Read in English

 
 
 
 
 
 
De lange weg naar een functionerende en betrouwbare gasmarkt

Op 16 januari jl. publiceerde de Europese markttoezichthouder ACER in Brussel zijn langverwachte update van het Gas Target Model (GTM). Dit model heeft invloed op het denken van nationale en Europese marktoezichthouders wat betreft de ontwikkeling van de Europese gasmarkten en de benodigde hervormingen in regulering en wetgeving voor verdere integratie van deze markten.

Gedurende het afgelopen decennium zijn de Nederlandse en Europese gasmarkten fundamenteel veranderd. Met de implementatie van het zogeheten “Derde Pakket” van de Europese Commissie zijn de voorheen individuele Europese gasmarkten in toenemende mate geliberaliseerd en geïntegreerd. Dit heeft in 2011 de discussie op gang gebracht wanneer de Pan-Europese geliberaliseerde gasmarkt voltooid zal zijn en hoe deze eruit moet zien.

Om richting te geven aan deze discussie publiceerde het “Council of European Energy Regulators” (CEER) in 2011 het eerste Gas Target Model (GTM). Het GTM beschreef vijf randvoorwaarden waaraan een gasmarkt zou moeten voldoen om als functionerend en betrouwbaar te worden beschouwd.

Lees meer / Read in English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lobbyen voor een verstandig Europees energie- en klimaatbeleid

GasTerra maakt deel uit van de in 2013 tot stand gekomen Magritte Group. De Margritte Group bestaat uit tien grote energiebedrijven die binnen de Europese Unie actief zijn als leverancier van elektriciteit en/of gas. De CEO’s van deze bedrijven zien de Magritte Group als een middel om de Europese en nationale beleidsmakers meer bewust te maken van de dringende noodzaak van een nieuw energie- en klimaatbeleid voor de Europese Unie.

De groep verbindt zich aan de drie pijlers waarop dit beleid steunt: betaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. De groep onderschrijft de noodzaak om te komen tot één geliberaliseerde Europese energiemarkt.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen Southstream. Wat nu?

Zuidoost-Europa is sterk afhankelijk van gas uit Rusland dat via Oekraïne wordt geleverd. De EU vindt het belangrijk dat het gasaanbod en de routes waarlangs gas de EU kan bereiken, wordt gediversifieerd. Lukt het om deze gewenste diversificatie tot stand te brengen?
 
 
 
 
 

Onlangs, in december besloot de Russische staatsgasmaatschappij Gazprom te stoppen met het Southstream-project. Deze gasleiding zou vanaf Anapa in Rusland door de Zwarte zee naar Bulgarije lopen. Daarna zou zij haar weg over land vervolgen door Servië, Hongarije en Slovenië richting Italië en Oostenrijk. Verder moesten er aftakkingen van de leiding naar Bosnië en Kroatië gerealiseerd worden.

Het offshore-gedeelte van de leiding was voor 50% van Gazprom, voor 20% van Eni, terwijl Wintershall en EDF ieder een aandeel van 15% hadden. (Eni, Wintershall en EDF hebben hun aandelen in Southstream inmiddels aan Gazprom verkocht). De leiding zou bij elkaar bijna 2500 kilometer meten en een totale capaciteit van 63 miljard m³ per jaar krijgen. Het eerste gas had in 2015 moeten stromen. Zover is het dus niet gekomen.

Lees meer / Read in English

 
 
 
 
 
 
  Een mondiale blik op de gasmarkt vanuit Parijs

In 1974 werd het International Energy Agency (IEA) opgericht. Dit was vlak na de eerste oliecrisis, die had aangetoond dat een onderbreking in de olietoevoer ook grote economische gevolgen had. Om in de toekomst daarop voorbereid te zijn, werd voor de ontwikkelde landen die al samenwerkten in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een aparte energieorganisatie opgezet.

De kerntaak van het IEA was het verzekeren van een olievoorraad van 90 dagen voor de lidstaten; de organisatie kreeg hiertoe de bevoegdheid om deze vrij te geven in geval van nood.

Dat laatste is nog steeds een kerntaak van het IEA, waar inmiddels 27 landen bij zijn aangesloten, maar ondertussen is de wereld veranderd. Waar de organisatie destijds nog zo’n 75% van de vraag naar olie vertegenwoordigde, is dat nu, bijna 40 jaar later, nog maar 50%. Dit komt doordat de vraag buiten de lidstaten is toegenomen. Daarom werkt het IEA via andere vormen van partnerschap samen met landen als, bijvoorbeeld, China.

Daarnaast is het IEA op gebied van energiebeleid een belangrijke raadgever geworden, door integrale toekomstverwachtingen te publiceren over vraag en aanbod van alle vormen van energie en technologie. Dit komt allemaal samen in de belangrijkste jaarlijkse publicatie, de World Energy Outlook.Ook worden tal van andere publicaties uitgebracht, variërend van de Medium Term Gas Market Outlook tot Energy Technology Perspectives.

Lees meer / Read in English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Energie-intensieve industrie laat energiebesparing liggen”

Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft aangekondigd deze maand te starten met de aankoop van in totaal 1140 miljard euro aan staatsobligaties naar analogie van de succesvolle ‘quantitative easing' in de VS.
Dit komt aardig in de buurt van het bedrag van 1000 miljard euro dat volgens de Europese Commissie geinvesteerd moet worden in Europese energie-infrastructuur voor het behalen van de energie- en klimaatdoelen in de EU. Toch zijn vele economen sceptisch over de impact van de ECB-operatie op economische groei en investeringen. Daar zijn heel goede redenen voor.

Het mkb, de motor van werkgelegenheid en innovatie, is voor zijn investeringen sterk afhankelijk van bankaire financiering. Die financiering is echter schaars.
De grote industriële energie-intensieve multinationals daarentegen zitten op een historisch grote berg kasgeld. Toch is het investeringsniveau van deze multinationals al jaren heel erg laag in Nederland en in heel Europa. Hier speelt strategische onzekerheid en op sommige gebieden mondiale overcapaciteit.

Lees meer / Read in English

 
 
 
 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden  
 
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: