Onderwerp:

Nieuwsbrief O&S Groningen

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
Basis voor beleid
 
 
 
Onderzoek & Statistieken Groningen
 
 
 
 
Nieuwsbrief 13 - Februari 2015
 
In de nieuwsbrief van Onderzoek en Statistiek (O&S) Groningen leest u over onze recente publicaties en andere activiteiten. Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Klik dan op Afmelden, onder de lijst van Laatste publicaties.
 
 
 
  Laatste publicaties
 
  Bevolkingsprognose 2014-2029
 
  Veiligheidsbeeld 2014
 
  Jongerenhuisvesting
 
  Demografie 2004-2014
 
  Stadjers over sociale wijkteams
 
  Armoede in Groningen
 
  Effectiviteit maatschappelijk opvang Assen
 
  Invloed startersleningen op verhuisbewegingen
 
  Buurt over kastanjes
 
  Groningen economisch bekeken 2013
 
  Verkiezingen gemeenteraad 2013
 
  Statistische jaaroverzichten
 
  Overige publicaties
 
 
 
 
  Doorsturen
 
  Afmelden
 
 
Te gek! Om los te lopen
 
 
In 2014 is een pilot met een hondenloslooproute in het Noorderplantsoen gestart. Na een evaluatie besloot het gemeentebestuur vorige week dat de loslooproute voor honden in het Noorderplantsoen blijft bestaan. Daarbij baseert zij zich onder meer op een onderzoek van O&S Groningen waaruit blijkt dat passanten nauwelijks overlast van loslopende honden ondervonden. Ook buiten de loslooproute vond geen toename van loslopende honden plaats.
 
bekijk het rapport »
 
 
Gebruikers over de sportparken
 
 
O&S Groningen voerde in 2014 een klanttevredenheidsonderzoek uit onder de gebruikers van de twaalf gemeentelijke sportparken. Bijna 60% van de respondenten is (zeer) tevreden over de sportparken. Positieve waarderingen krijgen de kantine, de aanwezigheid van kunstgrasvelden, de ligging van het sportpark en de sfeer op het sportpark. Respondenten zijn ontevreden over de bewegwijzering, de sportvelden, de kleedkamers, het onderhoud en de hygiëne, de parkeermogelijkheden en het openbaar vervoer naar de sportparken.
 
bekijk het rapport »
 
 
Gemeentelijke dienstverlening op sportgebied
 
 
O&S Groningen heeft een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder besturen van sportverenigingen en scholen. De meerderheid van de bestuursleden is tevreden over de vriendelijkheid en deskundigheid van de medewerkers van de Werkmaatschappij Sport en Recreatie (WSR) als verhuurder van sportaccommodaties. Daarnaast zijn bestuursleden tevreden over het contact en de bereikbaarheid van de WSR. Dit onderzoek herhalen we jaarlijks.
 
bekijk het rapport »
 
 
Witgoedregeling van de gemeente Groningen
 
 

O&S Groningen heeft een onderzoek gehouden onder cliënten die gebruik hebben gemaakt van de witgoedregeling. Over het algemeen bleken de cliënten tevreden zijn over deze regeling. Mensen vragen zich af of tv’s en pc’s terecht onder de witgoedregeling vallen, omdat deze producten al snel verouderen. Over de kwaliteit van wasmachines, koelkasten en gasfornuizen zijn cliënten tevreden. Wel zouden ze graag een groter aanbod van winkels en apparaten willen.

 
bekijk het rapport »
 
 
Daklozenmonitor Groningen
 
 
In 2014 brachten we voor het elfde jaar op rij de Daklozenmonitor Groningen uit. De monitor maakt het mogelijk om trends te signaleren in de omvang en samenstelling van de groep daklozen. Het totaal aantal geregistreerde daklozen in de provincie Groningen nam in de afgelopen jaren licht toe van 833 in 2011 tot 874 personen in 2013.
 
bekijk de publicaties »
 
 
Stadspanel Groningen
 
 
Ruim 10.000 inwoners van de gemeente Groningen zijn bereid om af en toe een enquête in te vullen over actuele thema's in de gemeente zoals de sociale wijkteams, het hondenbeleid en de woonwensen van ouderen. De enquête over afvalinzameling (december 2014) is door een recordaantal van ruim 4600 stadjers ingevuld. Op dit moment voeren we een Stadspanelonderzoek uit over energiebesparing en groene energie.

Vraag het aan het Stadspanel!  Bent u beleidsmaker en wilt u weten wat het Stadspanel van uw beleidsonderwerp vindt? Stuur ons een e-mail.

Lid worden van het Stadspanel?  Woont u in de gemeente Groningen en wilt u graag uw mening geven over over actuele maatschappelijke thema's binnen de gemeente Groningen? Als u lid wordt van het Stadspanel, dan krijgt u ongeveer zes keer per jaar via e-mail een enquête op internet voorgelegd. Aanmelden kan via deze pagina.
 
 
Volg O&S Groningen ook op Twitter
 
 
O&S Groningen maakt haar onderzoeksbevindingen, statistische informatie en interessante weetjes ook bekend op Twitter. U vindt ons via Twitter.com/basisvoorbeleid (ook zonder Twitter-account).
 
 
  info@os.groningen.nl | www.os-groningen.nl | Tel. 050-3675630
Deze e-mail is verstuurd met iMailingtool
Gemeente Groningen