Onderwerp:

GasTerra's G3: Update REMIT en toekomst LNG markt

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
  GasTerra's G3: in deze brief o.a. update REMIT en toekomst LNG markt  
 
 
 
 
 
  Update REMIT verordening  
 
 
  Het weer versus de gasprijs  
 
  In de nieuwsbrief van september 2014 bespraken we de REMIT verordening. Deze verordening is inmiddels uitgewerkt in de Implementing Acts en op 7 januari 2015 in werking getreden.
 
 
  Het weer is een dankbaar onderwerp. Het weer heeft namelijk invloed op de gasmarkt. Dit bleek ook het afgelopen jaar; 2014 was uitzonderlijk warm. Door de hoge temperaturen ontstond een overschot aan gas op de markt, waardoor de prijzen op TTF en andere Europese hubs daalden.  
 
 
 
 
 
 
Update REMIT: rapportage deadlines zijn bekend!

In de nieuwsbrief van september 2014 bespraken we de REMIT verordening. Hierin staat dat het verboden is voor marktpartijen om met voorkennis te handelen en/of de markt te manipuleren. De verordening is inmiddels uitgewerkt in de Implementing Acts (IA), waarin met name meer duidelijkheid is gegeven over hoe en wanneer marktpartijen moeten rapporteren over standaard en niet-standaard contracten, maar bijvoorbeeld ook over het rapporteren van het gebruik van bergingen en geboekte secundaire transportcapaciteit. Deze IA zijn aangenomen op 17 december 2014 en op 7 januari 2015 in werking getreden.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
  Het weer versus de gasprijs

Als je bij GasTerra werkt, is het weer een dankbaar onderwerp. Het weer heeft namelijk invloed op de gasmarkt. Dit bleek ook het afgelopen jaar; 2014 was uitzonderlijk warm. Het was zelfs het warmste jaar sinds drie eeuwen volgens het KNMI.

De Afdeling Marktonderzoek is bij GasTerra verantwoordelijk voor het analyseren van marktontwikkelingen. Wij zagen door de hoge temperaturen in 2014 een overschot aan gas op de markt ontstaan, waardoor de prijzen op TTF en andere Europese hubs daalden. Deze tendens signaleerden wij al in januari 2014. 

Lees meer / Read in English

 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling TTF jaarprijzen
 
 
 
 
 
Ecoson
 
GasTerra koopt Groen Gas van Ecoson

De bedrijven Ecoson en GasTerra hebben voor 2015 en 2016 een groengasovereenkomst gesloten. De groengasproductie omvat een volume van ruim 7 miljoen m3 per jaar, waarmee ca. 4.900 huishoudens voorzien kunnen worden van gas. Bij de productie van groen gas worden certificaten uitgegeven om het groene karakter van het gas te garanderen.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
 
Wat is liquiditeit en hoe meet je die?

Het begrip “liquiditeit” wordt vaak gebruikt door partijen die actief zijn op de gasmarkt. Een universele definitie van liquiditeit lijkt er niet te zijn, laat staan dat er een algemeen geaccepteerde maat is om liquiditeit te meten.

In de literatuur is slechts weinig aandacht voor het meten van liquiditeit specifiek voor de gasmarkt. Die gaat vooral uit naar liquiditeit van aandelen-, obligatie- en geldmarkten. In al deze markten wordt liquiditeit als gewenst gezien.
Twee belangrijke vragen komen in de literatuur naar voren als het gaat om liquiditeit: Wat is liquiditeit? En welke indicatoren worden gebruikt om liquiditeit te meten? In dit artikel proberen we antwoord te geven op deze vragen.

Lees meer / Read in English

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toekomst LNG markt: What's going on?

Een van de eerste artikelen in GasTerra’s nieuwsbrief ging over de LNG-exporten uit de Verenigde Staten en de impact daarvan op de LNG-markt. Dat was in september 2013: de LNG spotprijzen in Azië lagen torenhoog; er leek een enorme hoeveelheid LNG op de markt te komen; China had nog geen deal met Rusland gesloten en Viktor Yanukovych was nog president van heel Oekraïne. Kortom, andere tijden voor de gasindustrie. Gezien de recente ontwikkelingen is het wellicht aardig de toekomst van de LNG-markt nog eens tegen het licht te houden.

Lees meer / Read in English
 
 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden  
 
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: