Onderwerp:

FinanciŽle veranderingen vanaf januari 2015

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief December 2014  
 
In deze uitgave
» FinanciŽle veranderingen vanaf januari 2015
» Ketenpartners gemeente Raalte zeer tevreden over samenwerking GKB
» Diagnose-instrument Traject 51 in 2015 vast onderdeel van brede intake GKB
» Vrijwilligers opgeleid voor nazorg GKB
» Internationale Vrijwilligersdag Ė GKB zet vrijwilligers in het zonnetje
» Wijzigingen openingstijden en spreekuren rond Kerst en Oud en Nieuw
» Wij wensen u alvast fijne feestdagen!
 
FinanciŽle veranderingen vanaf januari 2015
 

Per 1 januari 2015 veranderen er door de invoering van de Participatiewet, de Wet hervorming kindregelingen en veranderingen in de bijstand veel zaken. Ook hebben klanten in sommige gevallen de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Lees meer

 
Ketenpartners gemeente Raalte zeer tevreden over samenwerking GKB
 
Uit het ketenoverleg in de gemeente Raalte blijkt duidelijk dat de transformatie van de GKB haar vruchten afwerpt: de gemeente en haar ketenpartners zijn erg tevreden over de samenwerking.
 
Op 20 oktober j.l. was er een periodiek netwerkpartnersoverleg in de gemeente Raalte over de schulddienstverlening en administratiebegeleiding in de gemeente. Hierbij  was een groot aantal netwerkpartners aanwezig als Humanitas Raalte, Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern, Salland Wonen en de Voedselbank.

Lees meer
 
Diagnose-instrument Traject 51 in 2015 vast onderdeel van brede intake GKB
 
Nadat er een succesvolle pilot is geweest met het diagnose-instrument ‘Traject51’ heeft de GKB besloten dit instrument vanaf april 2015 een vast onderdeel te maken van de brede intake. Uit de pilot bleek dat Traject51 objectieve klantprofielen oplevert die een goede maatwerk selectie van schuldhulpdiensten mogelijk maakt.

Traject51 is een webbased diagnose instrument voor schuldhulporganisaties. De mogelijkheden van klanten worden met behulp van een interactieve vragenlijst vooraf eenduidig in kaart gebracht; er ontstaat een klantprofiel.

Lees meer
 
Vrijwilligers opgeleid voor nazorg GKB
 

Het vrijwilligersproject ‘In eigen hand’ is tot dusver een groot succes gebleken. Voor het project, een initiatief van de GKB, Intergemeentelijke Sociale Dienst en ISD Noordenkwartier, hebben zich al dertig vrijwilligers aangemeld, zo ook Wijtze de Haan uit Leek. De Haan is inmiddels gekoppeld aan een klant.

‘In eigen hand’ is een project waarin vrijwilligers klanten van de GKB helpen met uitstromen die in een schuldhulpverleningstraject hebben gezeten of die langdurig gebruik hebben gemaakt van budgetbeheer.

Lees meer


 
Internationale Vrijwilligersdag Ė GKB zet vrijwilligers in het zonnetje
 
Wij werken steeds vaker en intensiever samen met vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van grote toegevoegde waarde en daarom vinden wij het belangrijk vrijwilligers die met ons samen werken eens in het zonnetje te zetten! En omdat het zondag (7 december) j.l. Internationale Vrijwilligersdag was, leek ons dit een perfecte dag om deze vrijwilligers (alvast) uit te nodigen voor een lunch in januari.
 
Op donderdag 22 januari 2015 organiseren wij een lunch voor alle vrijwilligers die met ons samen werken. Vrijwilligers willen we zo tegelijkertijd de kans bieden om medewekers van de GKB te ontmoeten die werkzaam zijn in hun gemeente. De lunches zullen op verschillende plaatsen in ons werkgebied plaatsvinden.  Vrijwilligers(organisaties) hebben hiervoor vorige week een uitnodiging ontvangen.
 
Bent u vrijwilliger (die met ons samenwerkt) en heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan nodigen we u bij deze uit om deel te nemen! Stuurt u dan een
e-mail naar communicatie@degkb.nl.
 
Wijzigingen openingstijden en spreekuren rond Kerst en Oud en Nieuw
 

Tijdens de Kerstvakantie vervalt het inloopspreekuur (te Assen) op 29, 30 en 31 december. De GKB is wel gewoon telefonisch bereikbaar, behalve op 31 december; dan zijn we tot 12.00 uur telefonisch te bereiken (dit geldt ook voor de spoedlijn).

Omdat de banken met Kerst en Oud en Nieuw gesloten zijn, is klanten geadviseerd extra geld uiterlijk 23 dan wel 29 december aan te vragen. Klanten die op 24 en 30 december extra geld opvragen, kunnen dit doen tot 12.00 uur.

Rond Kerst en Oud en Nieuw wijzigt een aantal spreekuren op locatie in verschillende gemeenten. Kijk op onze contactpagina (Locatiebezoek per gemeente) voor een actueel overzicht van deze wijzigingen per locatie.
 

 
Wij wensen u alvast fijne feestdagen!
 
 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: