Onderwerp:

Extra editie: GKB schuldhulpverlening van A tot Z

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk de online versie
 
GKB Drenthe
Nieuwsbrief juli 2014  
 
In deze uitgave
» Vroegsignalering mogelijk door digitaal communicatiesysteem
» Mutaties volledig automatisch verwerken
» Voorkomen oplopen invorderingskosten
» Klanten aanmelden via digitaal communicatiesysteem
» Meer maatwerk integrale intake door diagnose-instrument Traject51
» Schulden oplossen klantgerichter door vaste contactpersonen
» Sneller en goedkoper gegevens uitwisselen met intermediairs
» Verantwoorde uitstroom door ondersteuning Traject51
» Financieel voordeel
» Vooraankondiging informatiebijeenkomst over DICOS
 
De GKB heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het opbouwen van een flexibel dienstenpakket, waarin het schuldenprobleem van A tot Z wordt benaderd. Een pakket waarin zowel curatief als preventief wordt gewerkt! En omdat het pakket is opgebouwd uit verschillende bouwstenen biedt het het gemeenten (of andere opdrachtgevers) maximale flexibiliteit en keuzevrijheid.

In deze nieuwsbrief laten we u graag lezen wat er is veranderd of gaat veranderen (mogelijk is) in onze dienstverlening.

Let op! De onderwerpen in deze nieuwsbrief staan met elkaar in verbinding. Wij vragen u dan ook eenmalig alle onderwerpen op volgorde te lezen.
 
Vroegsignalering mogelijk door digitaal communicatiesysteem
 
Gezinnen met schulden melden zich vaak pas bij een gemeente als de nood hoog is. De GKB beschikt over verschillende digitale communicatiesystemen die het mogelijk maken dat deze huishoudens eerder in beeld komen. Zo kan een gemeente effectiever en sneller hulp bieden in situaties waarin schulden dreigen of zich al beginnen op te stapelen.
 
Hoe werkt het?
Vier verschillende digitale communicatiesystemen (ART tot ART voor ketenpartners, Mijn GKB voor klanten en ketenpartners, DICOS voor schuldeisers en VISH voor gerechtsdeurwaarders) maken gegevensuitwisseling tussen de GKB, ketenpartners en schuldeisers mogelijk.
 
Zo richt het communicatiesysteem DICOS (Digitale Communicatie Schuldeisers)  zich met name op de schuldregelende organisatie (de GKB) en de schuldeisers. Nieuw is dat via DICOS vorderingen gemeld kunnen worden. Als alle deelnemende schuldeisers vorderingen melden, kan gezien worden of er voor één huishouden meerdere vorderingen binnenkomen. Hoe er dan gereageerd wordt op een dergelijke ‘hit’ kan lokaal en op maat bepaald worden. Zo komen mogelijke kwetsbare huishoudens eerder in beeld en wordt invulling gegeven aan de wens van gemeenten tot vroegsignalering van schulden.
 
Mutaties volledig automatisch verwerken
 
DICOS biedt de gebruikers, naast communicatiemogelijkheden, de optie om mutaties, zoals de gewijzigde huurbedragen en betalingskenmerken volledig automatisch in te lezen en te verwerken. Dus geen lijstwerken meer en muteren kan zo vaak je wilt. Het grote voordeel hiervan is dat muteren dagelijks sneller en nauwkeuriger gebeurt, omdat er geen handwerk meer aan te pas komt.
 
Voorkomen oplopen invorderingskosten
 
De digitale communicatiesystemen VISH en DICOS hebben daarnaast tot doel te voorkomen dat buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten oplopen bij burgers die een aanvraag hebben gedaan voor hulp bij de GKB.
 
De Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) is het exclusieve meldingsprogramma voor gerechtsdeurwaarders en kredietbanken. Via dit programma kan dagelijks (automatisch) worden bekeken welke klanten van de deurwaarder ook voorkomen bij de GKB. Wanneer er sprake is van een klantmatch (de klant komt bij beide partijen voor) krijgen beide partijen hier een melding van. Bij een match wordt het invorderingstraject door de deurwaarder stopgezet waardoor de schulden niet verder oplopen. VISH heeft in de praktijk inmiddels zijn meerwaarde aangetoond en wordt daarom ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Klanten aanmelden via digitaal communicatiesysteem
 
Voor intermediairs is er de mogelijkheid om klanten digitaal aan te melden via boven beschreven digitale communicatiesystemen. Het verwerken van aanmeldingen zal hierdoor sneller en efficiënter verlopen.
 
Meer maatwerk integrale intake door diagnose-instrument Traject51
 
Ook de integrale intake is veranderd waardoor deze nu laagdrempeliger en toegankelijker is:
  • het intakegesprek wordt altijd bij de klant thuis gevoerd;
  • bij het opstellen van het Plan van aanpak wordt altijd de noodzaak van een ketenaanpak beoordeeld;
  • de intake wordt ondersteund door het diagnose-instrument ‘Traject51’
Voordelen ‘Traject51’
Traject51 is een webbased diagnose instrument voor schuldhulporganisaties. De mogelijkheden van klanten worden vooraf eenduidig in kaart gebracht. Gecombineerd met een maatwerk selectie van schuldhulpproducten.
 
De werkwijze is ontwikkeld vanuit de praktijk op basis van een wetenschappelijke verkenning. De schuldhulpverlener speelt een essentiële rol bij de uitvoering.
 
Merkbare effecten zijn, naast een kostenbesparing, korte doorlooptijden, geen wachtlijsten, betere slagingspercentages, minder uitval en hoge tevredenheid bij klant en hulpverlener. De resultaten zijn zowel in de praktijk bewezen als via onderzoek objectief vastgesteld.
 
Schulden oplossen klantgerichter door vaste contactpersonen
 
Omdat we veel waarde hechten aan het kennen van onze klanten en om overdrachtsproblemen te voorkomen, is ervoor gekozen de klant een vaste contactpersoon te geven voor schulden regelen (consulent) en budgetbeheer (inkomensbeheerder).
 
Zowel de consulent als de inkomensbeheerder werken in een gemeenteteam waar de focus ligt op de “eigen” gemeente. 
 
Sneller en goedkoper gegevens uitwisselen met intermediairs
 
Ook bij de bouwsteen Schulden regelen spelen de digitale communicatiesystemen opnieuw een grote rol. Via DICOS en VISH is digitale gegevensuitwisseling mogelijk over schulden regelen en inkomensbeheer.
 
Zo worden voorstellen en reacties op betalingsregelingen via DICOS digitaal verzonden. Ook kunnen intermediairs rechtstreeks mutaties doen in inkomensbeheer. Via Mijn GKB kunnen klanten en intermediairs inzage krijgen in verloop van de trajecten bij de GKB. Ook hier kan de mate waarin de gegevens worden ontsloten op maat worden bepaald.
 
Verantwoorde uitstroom door ondersteuning Traject51
 
De uitstroom uit Budgetbeheer wordt eveneens ondersteund door het diagnose-instrument ‘Traject51’. Bij de uitstroom kan op basis van het profiel uit Traject51 verantwoord worden bepaald of budgetbeheer niet langer noodzakelijk is of wat er ingezet moet worden om dat op termijn mogelijk te maken.
 
Financieel voordeel
 
De kosten voor genoemde digitale communicatiesystemen (ART tot ART voor ketenpartners, Mijn GKB voor klanten en ketenpartners, DICOS voor schuldeisers en VISH voor gerechtsdeurwaarders)  zijn gering gezien de baten. De baten van de communicatiesystemen zijn zelfs dermate groot dat er – wanneer er zich voldoende deelnemers aansluiten - een kostendaling voor het dienstenpakket van de GKB te verwachten valt.
 
Vooraankondiging informatiebijeenkomst over DICOS
 
Op 6 oktober a.s. zal er een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor woningcorporaties over het digitale communicatiesysteem DICOS. Meer informatie volgt.
 
Wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen? Neemt u dan contact op met Jan Tingen (directeur) via ons algemene nummer 0592 - 366 099 of via jan.tingen@degkb.nl.

 
 
Doorsturen | Website | Afmelden | Reageren | (0592) 366 099
Postbus 426, 9400 AK Assen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: