Onderwerp:

GasTerra's G3. In deze nieuwsbrief: ICE Endex schaft Intraday notering af, rijden op aardgas en gasexporten VS vooral goed voor VS

 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
  GasTerra's G3: Gas, Groen en Groningen  
 
 
 
 
 
  Vol (groen) gas vooruit!  
 
 
  Gasexporten VS vooral goed voor VS  
 
 

Groen gas is volop in ontwikkeling. De productiecapaciteit nam het afgelopen jaar flink toe en de inschrijvingen voor de SDE+ regeling stroomden binnen. Als handelsonderneming in aardgas en groen gas zijn we enthousiast over deze ontwikkeling. In deze nieuwsbrief meer over hoe wij actief bijdragen aan de inzet van groen gas.  

 
 
  Er wordt veel gespeculeerd over de gevolgen van de opkomst van de VS als exporteur van LNG op de Europese gasmarkt. In Europa, waar de gasprijs hoger is dan de prijs op de belangrijkste Amerikaanse beurs voor gas, de Henry Hub, hoopt men dat deze LNG-exporten de prijzen zullen drukken. Maar de VS lijkt echter zelf nog het meeste van de gasexporten te profiteren.

 
 
 
 
 
 
 
Column Jan Hendrik Annema: 'Wen er maar aan...'

'Het wordt nooit meer rustig, wen er maar aan', zei mijn toenmalige directeur eens. Hij doelde daarmee op de veranderingen in de energiemarkt in de jaren ‘90 en de consequenties daarvan voor onze organisatie. Hij bleek gelijk te hebben. Onrustig bleef het zeker. Prachtig en boeiend voor de één, bedreigend en onrustig voor de ander. Wát een transformaties hebben we de afgelopen jaren meegemaakt. Afgezien van de IT- en de telecomsector zijn er maar weinig sectoren die zó aan verandering onderhevig zijn als de energiemarkt: liberalisering,  gashandelsplaatsen, fusies, splitsingen, nieuwe spelers, levendige concurrentie, een echte gashub, grote volatiliteit, amper volatiliteit, lage prijzen, hoge prijzen, arbitrages, Europese regelgeving, gas is king, coal is king, wind is king, subsidie is king, shale is king. Werkelijk alles beweegt, alles verbaast, de politiek twijfelt, de industrie kreunt, argumenten vóór en argumenten tegen, vaak gebaseerd op emotie en zelden op de feiten.

Eén feit is onbetwist: de transitie naar een duurzamere energiemix is ingezet en houdt niet meer op. Ook GasTerra is zich hiervan terdege bewust, evenals onze zakelijke relaties. Acties op het gebied van besparing, efficiënt gebruik van energie en verduurzaming staan hoog op de agenda. En GasTerra helpt daar graag en met overtuiging aan mee. Deze nieuwsbrief G3 illustreert de genoemde dynamiek. Ik hoop dat de lezer hiermee inzicht krijgt in de toch wel complexe energiemarkt. Technologische ontwikkelingen, gerealiseerde marktprijzen, nieuwe en duurzame energie-alternatieven en overig actueel nieuws. Veel leesplezier met deze eerste nieuwsbrief: wen er maar aan!

Jan Hendrik Annema
Manager Verkoop Industrie, GasTerra 
 
 
 
 
 
ICE Endex schaft Intraday notering af

Gasbeurs ICE Endex stopt met het publiceren van de ‘Intraday Settlement-notering’. Vanaf 1 januari 2014 maakt ICE Endex één prijsquote aan het einde van de dag bekend op de website.

De Intraday Settlement-notering is een prijsquote die ICE Endex dagelijks rond het middaguur bekend maakt via de website. Deze quote is voor iedereen toegankelijk; geïnteresseerden zijn niet verplicht een abonnement af te sluiten of lid te zijn van de gasbeurs van ICE Endex om toegang te krijgen tot de prijsnoteringen. Marktpartijen gebruiken de Intraday Settlement-notering vaak als referentie voor prijsbepaling in contracten.

Veel klanten van GasTerra maken gebruik van de GasTerra OTC-quote in plaats van de Intraday Settlement-notering. Momenteel onderzoekt GasTerra, in overleg met klanten, of er alternatieven zijn. Alle klanten met een Endex noon-inklik optie in hun contract worden geïnformeerd wanneer er meer bekend is. 
 
 
 
 
 
Vol (groen) gas vooruit!

Groen gas – biogas met de kwaliteit en de verbrandingseigenschappen van aardgas – is volop in ontwikkeling. De productiecapaciteit nam het afgelopen jaar flink toe en de inschrijvingen voor de SDE+ regeling stroomden binnen. Als handelsonderneming in aardgas en groen gas zijn we enthousiast over deze ontwikkeling. We proberen er ook actief aan bij te dragen. Door het te verhandelen, maar ook door de kennis over groen gas te vergroten. Daarom brachten we onlangs een boek uit over groen gas, waarin alle aspecten worden belicht. In dit boek gaan we ook de actuele discussie over de inzet van biobrandstoffen niet uit de weg.

Lees verder
 
 
 
 
 
 
Een aardgasauto is zo gek nog niet

Het rijden op aardgas staat de laatste tijd opnieuw in de belangstelling. De toenemende aandacht voor verduurzaming in de transportsector, kritische geluiden over elektrisch rijden en de groei van het aantal aardgasauto’s in de VS door het grote aanbod van schaliegas zijn hiervoor belangrijke redenen. Maar is er wel een plek voor aardgas in het personenvervoer? Business analist Michel Dubbelboer vergeleek de aardgasauto, elektrische auto en dieselauto. Dit onderzoek resulteerde in een verrassende uitkomst: een aardgasauto is zo gek nog niet.

Lees verder
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
Gasexporten VS vooral goed voor VS

Er wordt veel gespeculeerd over de gevolgen van de opkomst van de Verenigde Staten (VS) als exporteur van LNG (vloeibaar aardgas) op de wereldgasmarkt. In Europa, waar de gasprijs hoger is dan de prijs op de belangrijkste Amerikaanse beurs voor gas, de Henry Hub, hoopt men dat deze LNG-exporten de prijzen zullen drukken. In Azië, waar de gasprijzen nog hoger zijn, verwacht men dat deze exporten kunnen helpen in de (her-) onderhandelingen voor bestaande en toekomstige olie geïndexeerde LNG-importcontracten. De VS lijken echter nog het meeste van de gasexporten te profiteren.

Lees verder
 
 
 
 
 
Nationaal energieakkoord: duurzaam, maar ook haalbaar?

Den Haag is aan zet nu het “energieakkoord voor duurzame groei” is getekend

Nederland is hekkensluiter in Europa met slechts 4,4 procent hernieuwbare energieproductie in 2012. Veel partijen wijzen op onvoorspelbaar overheidsbeleid als oorzaak van dit percentage. Om dit te verbeteren werkte de Sociaal Economische Raad (SER) de afgelopen maanden aan een nationaal energieakkoord voor duurzame groei. Uiteindelijk ondertekenden veertig organisaties (sociale partners, industrie en milieuorganisaties) dit akkoord. GasTerra is één van de partijen die het Nationaal Energieakkoord ondersteunt.    

Lees verder

 
 
 
 
  Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze nieuwsbrief is voor eigen risico van de gebruiker. Deze e-mail en zijn bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). GasTerra spant zich in te waarborgen dat de informatie en inhoud van de artikelen in deze nieuwsbrief volledig en juist is. GasTerra kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie in deze nieuwsbrief. De onderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van informatie verkregen via deze nieuwsbrief of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
 
 
  Indien u geen nieuwsbrief van GasTerra meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden  
 
 
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: