Onderwerp:

Digitale Nieuwsbrief

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Digitale Nieuwsbrief
Oktober 2013
www.dnbpensioenfonds.nl   dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl
Inhoud

Eerste digitale nieuwsbrief

Dekkingsgraad

AOW-compensatie via pensioenfonds

Overzicht over uw pensioen

Nieuwe pensioenregeling DNB

Digitale nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Pensioenfonds DNB. De nieuwsbrief is bedoeld voor deelnemers, gepensioneerden en 'slapers'. Hij verschijnt zo vaak als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.
Eerste digitale nieuwsbrief

Op uw scherm ziet u de eerste digitale nieuwsbrief van Pensioenfonds DNB. Met deze nieuwe manier van communiceren, willen we u graag een paar keer per jaar op de hoogte brengen van het laatste nieuws over uw pensioenfonds. In de pensioenkrant, die u tweemaal per jaar ontvangt, belichten we meer de ontwikkelingen en achtergronden van het 'pensioennieuws'. De digitale nieuwsbrief speelt met korte berichten meer in op de actualiteit. Het aantal keren dat deze nieuwsbrief verschijnt, laten we daarom ook afhangen van diezelfde actualiteit. Uw collega, mede-gepensioneerde of mede-slaper kan zich nog steeds abonneren op deze nieuwsbrief. Dat kan op de homepage van de website van Pensioenfonds DNB, www.dnbpensioenfonds.nl. Op diezelfde website plaatsen we de nieuwsbrieven na verschijning ook (onder 'Publicaties'), zodat iedereen kennis kan nemen van de inhoud.    
Dekkingsgraad

De officiële dekkingsgraad van Pensioenfonds DNB is eind september 2013 uitgekomen op 108,1%. De marktwaarde dekkingsgraad staat op 105,4%. In de grafische weergave van de dekkingsgraad is het verloop van beide dekkingsgraden tot en met  30 september weergegeven.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. Waarom Pensioenfonds DNB twee dekkingsgraden publiceert, vindt u kort uitgelegd onder de dekkingsgraad op de website. In de pensioenkrant van juni jongstleden stond hierover een uitgebreider artikel.  
   

AOW-compensatie via pensioenfonds

Als u met pensioen gaat, krijgt u een pensioenuitkering van uw pensioenfonds. Daarnaast ontvangt u een AOW-pensioen van de overheid. Vanaf dit jaar, 2013, gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog: van 65 jaar naar 66 jaar in 2019, en daarna naar 67 jaar in 2023. Vanaf 2024 wordt de AOW gekoppeld aan de levensverwachting.

Als u vanaf het moment dat u met pensioen gaat met een AOW-gat wordt geconfronteerd, biedt Pensioenfonds DNB de mogelijkheid om het tijdelijke verschil in inkomen te overbruggen. U kunt met een deel van uw levenslange ouderdomspensioen extra tijdelijk pensioen inkopen voor de periode dat u nog geen AOW ontvangt. Als u kiest voor deze vorm van AOW-compensatie, wordt uw levenslange ouderdomspensioen lager.

Meer weten? Lees dan het artikel op de website.

Overzicht over uw pensioen

Als u nog pensioen opbouwt en u wilt wel eens weten hoe u er nu voorstaat of hoe uw pensioensituatie er in de toekomst mogelijk uit gaat zien, kunt u altijd terecht op de website van Pensioenfonds DNB (www.dnbpensioenfonds.nl). Als u inlogt met uw gebruikersnaam en wachtwoord vindt u daar een overzichtelijke pensioenplanner.

Heeft u elders ook nog pensioen opgebouwd, dan kunt u ook eens een kijkje nemen op mijnpensioenoverzicht.nl. Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij welke pensioenuitvoerder (pensioenfonds of -verzekeraar). Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. Wat u op deze website niet vindt, is wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld. U kunt inloggen met uw DigiD.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. 

Nieuwe pensioenregeling DNB

De pensoenregeling van DNB wijzigt met ingang van 2014. Meest in het oog springende wijziging zal zijn dat de pensioenleeftijd opschuift van 65 naar 67 jaar. In de pensioenkrant die dit najaar nog zal verschijnen, gaan we uitgebreider in op de nieuwe maatregelen en wat deze voor de diverse groepen (actieve, gepensioneerde, slaper) gaan betekenen.
Verzonden met iMailingtool Afmelden | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: