Onderwerp:

Nieuwsbrief Oldambt Versterkt #8 - april 2023

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ 

 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor de e-mail in of bekijk de online versie.

 
 
 

Nieuwsbrief Oldambt Versterkt #8 - april 2023

Blog door burgemeester Cora-Yfke Sikkema en wethouder Gert Engelkens

Op 24 februari werden de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Aardgaswinning Groningen in Zeerijp gepresenteerd. Het was een aangrijpend moment voor veel Groningers. Het rapport geeft een duidelijk beeld van hoe de Groningers al jarenlang moeten leven met de aardbevingen en de gevolgen daarvan. In de zaal met gedupeerden, van jong tot oud, gleed regelmatig een traan over een wang.

Een aangrijpende bijeenkomst, ondanks dat veel van de uitkomsten niet nieuw waren. Ook in Oldambt hebben we te maken met de schadeproblematiek, versterkingen en de zogeheten grensdiscussie: welke gebieden komen wel en welke niet in aanmerking voor vergoeding en versterking? Tijdens de bewonersavond in De Schakel in Midwolda op 27 maart 2023 gingen we hierover in gesprek met Oldambtsters, want wat doet dit met bewoners, welke zorgen zijn er, wat hebben bewoners nodig en ook welke suggesties willen mensen meegeven aan de gemeente.

 

Inwonersavond Midwolda

Op maandagavond 27 maart vond een bewonersavond plaats in De Schakel in Midwolda. In totaal waren er 15 inwoners aanwezig vanuit Nieuw Scheemda, Nieuwolda, Midwolda Finsterwolde, Nieuw Beerta en ‘t Waar. De aanwezige bewoners stelden de inwonersavond op prijs. Zij konden hun gevoelens en zorgen rondom de uitkomsten van de Parlementaire Enquête uiten. Inwoners gaven ook suggesties en signalen aan ons mee en stelden vragen.

De meeste mensen zijn positief over de uitkomsten van de parlementaire enquête, maar vragen zich wel af wanneer men nu echt iets gaat zien en merken. Mensen hopen dat ook in het grensgebied problemen ruimhartig worden opgelost, dat schade wordt erkend en dat funderingsproblematiek en verzakkingen worden meegenomen.  Nu is het nog vaak zo dat niet elke schade wordt erkend, mede door de twijfel van de aard door de schade en doordat sommige huizen buiten het effectgebied vallen. Sommigen menen zelfs een ontmoedigingsbeleid te herkennen bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Inwoners vertellen dat funderingsproblematiek niet wordt meegenomen in de schadeafhandeling en dat daar wat aan gedaan moet worden. WOZ-waardes worden daarnaast verhoogd, terwijl woningen er soms slechter aan toe zijn dan voorheen.

Er klonken ook wel een paar positieve geluiden rond de schadeafhandeling en herstel. Enkelen zijn zelf goed geholpen bij schadeherstel en sommigen hebben goede verhalen gehoord in hun buurt. Anderen hebben juist grote vragen bij de schade-afhandeling en lopen daarin soms vast. Voor een aantal individuele hulpvragen is de afspraak gemaakt om als gemeente nog een keer contact te leggen en verder te spreken. 

 

Groningen presenteert miljardenpakket voor inlossen ereschuld gaswinning

Groningen wil de gesprekken met het Rijk over het vervolg op het enquêterapport naar de gaswinning voeren aan de hand van een pakket concrete voorstellen, met de titel 'Ereschuld: herstel en perspectief voor Groningen.' Met dit pakket is, naast de kosten voor schadeherstel en versterken, een bedrag gemoeid van minimaal 30 miljard euro.

Lees verder

 

Oldambt mede-ondertekenaar Groningse reactie op rapport parlementaire enquête

Ook het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Oldambt ondertekenden de verklaring.

Deze verklaring is op 8 maart gepresenteerd en overhandigd aan Tweede Kamerleden tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van alle gemeenteraden van de provincie in Delfzijl.

Lees hier de volledige verklaring.

 

Oldambtster subsidie voor aanpak constructieve problemen van woningen in de versterkingsopgave.

Oldambt zet ‘blok b’-gelden van het Rijk in voor woningen die op basis van nieuwste inzichten niet meer versterkt hoeven te worden maar die wel constructieve problemen hebben. Volgens de beoordeling van NCG is de veiligheid van deze woningen niet in het geding maar wordt in sommige situaties wel het dringende advies gegeven om constructieve maatregelen te nemen. De inschatting daarbij is dat wanneer de betreffende woning eerder was beoordeeld wel degelijk versterking nodig was geweest. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een subsidie constructieve maatregelen open te stellen. Eigenaren met een woning of pand in ‘blok b’ hebben hierover een brief ontvangen. 

Wat houdt de regeling in?

De regeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een subsidie voor een aanvullend constructie-onderzoek en het opstellen van een plan. De maximumbijdrage hiervoor is € 20.000,-. Het tweede deel is subsidie voor de kosten voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie met een maximaal bedrag van € 150.000,-. Voorwaarde is dat in het beoordelingsrapport van NCG het advies is opgenomen om iets aan de constructie van de woning te doen én dat de woning onderdeel uitmaakt van het zogeheten blok B.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Uitbreiding gezamenlijke inloopspreekuren NCG – IMG

Bij een deel van de woningen die versterkt moeten worden, is er sprake van aardbevingsschade. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voert de versterking uit; Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt de schade af. Bij woningen waar sprake is van schade én versterking, en waar samenwerking mogelijk is, gaan NCG en IMG steeds meer samenwerken. Zo organiseren ze gezamenlijke inloopspreekuren op diverse plaatsen in het aardbevingsgebied. 

Voor meer informatie, klik hier

 

Immateriële schade

Aardbevingen kunnen schade veroorzaken aan woningen. Bij de ene woning is de schade groter en ernstiger dan bij andere woningen. Vaak heeft dat te maken met de plek waar de woning staat. Soms is de schade zo groot en ernstig dat de woning niet meer veilig is en er maatregelen nodig zijn. Soms moet een woning versterkt of zelfs compleet gesloopt en opnieuw gebouwd worden. In dergelijke situaties zijn de gevolgen van de aardbeving zo groot, dat mogelijk sprake is van een persoonsaantasting en een vergoeding voor immateriële schade kan worden gegeven.

Sinds eind februari is het voor inwoners van de gemeente Oldambt mogelijk om deze vergoeding aan te vragen. Afhankelijk van de situatie en het gebied waar u woont komt u mogelijk in aanmerking voor een vergoeding. Op de website van IMG vindt u meer informatie en kunt u een quickscan doen om te kijken of het zinvol is om een aanvraag te doen. 

Voor meer informatie, klik hier.