Onderwerp:

NPG nieuwsbrief - april 2023

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ 

 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor de e-mail in of bekijk de online versie.

 
 
 

NPG nieuwsbrief - april 2023

Beste lezer,

In Oldambt willen we de welvaart en het imago van ons gebied verbeteren met Nationaal Programma Groningen. Daarbij zetten we in op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied én de kracht van de mensen die hier wonen en werken. We willen samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van de gemeente. 

Dat doen we op basis van het lokaal programma. Hier staan vier thema’s centraal, namelijk jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed. Onder deze thema’s werken we aan verschillende projecten. 

In deze editie van de nieuwsbrief lichten we weer een aantal van deze projecten uit en delen we ander nieuws rondom NPG Oldambt. Zo leest u dat we bijna 8 miljoen euro ontvangen voor twee nieuwe projecten: voor het koepelproject Graanrepubliek 2.0 en voor de aanpak centrumontwikkeling Oldambt. Wat deze projecten inhouden, leest u verderop in de nieuwsbrief. Daarnaast krijgt u een update van het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving.

Oldambt krijgt forse impuls van Nationaal Programma Groningen

De gemeente Oldambt krijgt bijna 8 miljoen euro vanuit Nationaal Programma Groningen voor twee nieuwe projecten. Bijna 3 miljoen euro daarvan is voor het koepelproject Graanrepubliek 2.0. De overige 5 miljoen euro is voor de aanpak centrumontwikkeling Oldambt. Het bestuur van het programma heeft nu groen licht gegeven voor deze projecten.

Het koepelproject Graanrepubliek 2.0

De gemeente wil voortbouwen op de historische identiteit van Oldambt en werken aan een krachtige toekomst: Graanrepubliek 2.0. Om dit in samenhang aan te pakken is gekozen voor een koepelproject dat bestaat uit meerdere onderdelen. Centraal staan zowel de restauratie van de Oldambtster boerderijen als de transitie van de landbouw naar een sociaal, ecologisch en economisch duurzame toekomst. De ambitie is om in het project een aanzienlijk aantal boerderijen en erven in ere te herstellen en nieuw perspectief te geven. Om kansen te zoeken voor nieuwe toepassingen van graan en andere gewassen en de mogelijkheden voor lokale opslag en lokale verwerking. En om deze inzet te verbinden met kansen voor innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, cultuur en toerisme. 

Impuls centrumontwikkeling Oldambt

Op integrale, toekomstbestendige wijze wil de gemeente Oldambt de kwaliteit van het centrum van Winschoten verbeteren. Daarvoor is in nauwe samenwerking met inwoners en ondernemers het ambitiedocument Centrumontwikkeling Oldambt opgesteld. Het doel: het centrum de komende vijf jaar een forse kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van ondernemen, winkelen, wonen en recreatie. Een krachtige centrumfunctie, met een uitstraling tot ver in de achterliggende regio. Om de plannen om te zetten in concrete resultaten is geld nodig. De 5 miljoen euro maakt onder meer  investeringen in de openbare ruimte, aankoop van (strategische) percelen en het slopen van verpauperde locaties mogelijk. Naast de NPG-bijdrage wordt ook gezocht naar andere financieringsbronnen voor de aanpak van de binnenstad, waaronder twee subsidiebedragen vanuit het Rijk die vorig jaar zijn toegekend.

 

Update programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)

Donderdag 16 maart was er een Dialoogsessie vanuit het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving. Dit programma werkt aan een positieve, gezonde en veilige leefomgeving voor jongeren. De sessie vond plaats met tal van betrokkenen uit organisaties die actief zijn in het Oldambtster maatschappelijke veld, zoals scholen, maatschappelijk werk, jongerenwerk, politie en gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Tijdens de Dialoogsessie werden de resultaten gedeeld van de vragenlijst die door zo'n 650 Oldambtster jongeren is ingevuld. Rikstje Wiersma, Epidemioloog bij de GGD Groningen en partner in het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, nam de aanwezigen mee in de inzichten en conclusies die aan het onderzoek kunnen worden verbonden. Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de houding van de ouders duidelijk verschil maakt. Leerlingen met betrokken ouders zijn minder vaak dronken of aangeschoten, gebruiken minder vaak wiet of hasj en roken minder vaak. Daarnaast ervaren ze minder vaak psychische klachten, voelen ze minder stress en zijn ze minder eenzaam. Ook school en leeftijdsgenoten spelen een belangrijke rol in het welbevinden van de leerling.  

De betrokkenen werden tijdens de Dialoogsessie in groepen verdeeld om zo van gedachten te wisselen over wat er opviel in de resultaten en de thema's te bepalen waar mee aan de slag moet worden gegaan. De groepen kwamen tot de volgende thema's:

  • Ouderbetrokkenheid
  • Vrije tijd 
  • School en Veiligheid
  • Mentaal Welbevinden

Er wordt op korte termijn vervolg gegeven aan deze Dialoogsessie. Tijdens deze vervolgbijeenkomsten verkennen verschillende themagroepen de aangewezen thema's. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 
 

Opening Graanrepubliek

Op zaterdag 18 maart vond de opening van De Graanrepubliek in Bad Nieuweschans plaats. Het is één van de eerste NPG-projecten, één waar we ontzettend trots op zijn. De Graanrepubliek is gehuisvest in de Oude Remise in Bad Nieuweschans. Het pand is volledig verbouwd en ziet er prachtig uit. De Graanrepubliek is een coöperatie van lokale boeren en ondernemers met de missie om duurzaam gebruik te maken van de Groningse kleigronden en de manier waarop mensen over voedsel denken te veranderen. De coöperatie past perfect bij de geschiedenis van Oldambt als Graanrepubliek. 

In de Graanrepubliek bevindt zich een restaurant, een bakkerij, een brouwerij en een destilleerderij. Daarnaast wordt er samengewerkt met MBO-scholen, waardoor het ook een bijdrage levert aan werk- en leerkansen in onze regio. En er komt meer. De coöperatie wil groeien, denk aan een terras bij de naastgelegen haven of een innovatiewerkplaats waar onderwijs, onderzoek, beleving en productie bij elkaar komen. De plannen zijn groots.

Nieuwsgierig naar het resultaat? De Graanrepubliek is op zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur geopend voor publiek.

 

Eerste Landschapswerkplaats in uitvoering

Basisschoolleerlingen in Winschoten plantten op 20 februari 2023 een Tiny Forest op het schoolplein van Kindcentrum Beukenlaan. De 225 leerlingen van deze school kunnen over een tijdje gebruikmaken van dit minibos met buitenlokaal. Een Tiny Forest is een groene oase ter grootte van een tennisbaan: 600 boompjes op 200 m2. Waar bomen groeien, insecten zoemen en egels kunnen schuilen. Een plek waar kinderen leren over de natuur en les krijgen in het buitenlokaal. Tiny Forest is het eerste project van de Landschapswerkplaats dat in uitvoering is.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Kees Siderius van IVN Natuureducatie en initiatiefnemer van dit project vertelt: “De leerlingen zetten samen zo’n 30 verschillende soorten bomen in de aarde. Dicht op elkaar, want dat hoort bij de Tiny Forest-methode en zorgt ervoor dat de bomen snel zullen groeien. Over 10 jaar zal er al een volwassen bos staan. Het wordt een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar zeker ook voor mensen.” 

Verbinden van mens en natuur 

Eva Schipper, directeur van de school: “Wij vinden het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd mee te geven dat de natuur belangrijk voor ons is; we leven ervan, leven erin en genieten ervan. Daarom is het goed om te weten dat je samen voor de natuur moet zorgen en dat je leert hoe je dat doet.” Ook voor buurtbewoners wordt het een prettige en gezonde ontmoetingsplek. Het bos zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Eerste project Landschapswerkplaats in uitvoering

Het Tiny Forest in Winschoten is het eerste project, van de zeven, dat Landschapsbeheer Groningen samen met initiatiefnemers is gestart vanuit de Landschapswerkplaats. De Landschapswerkplaats is een Toukomstproject van Nationaal Programma Groningen.