Van: Certe
Onderwerp:

Certe serviceBericht

Certe serviceBericht
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
twitter linkedin
 
Certe serviceBericht
 
15 maart 2022
 
 
 

Dit is de Friese editie van de nieuwsbrief (het serviceBericht) van Certe, speciaal bedoeld voor de huisartsenpraktijk en zorginstellingen. Dit serviceBericht verschijnt 4 keer per jaar en vervangt de nieuwsbrieven van voormalig Izore en HAL Friesland.

 
 
Inhoudsopgave:
 
- Spoedaanvragen via de nieuwe afsprakentool voor aanvragers
- Influenzaseizoen 2021/22
- Oproep vanuit onze laboratoria
- Spiegelinformatie
- Praktijkbezoek en DTO, het kan weer
- Doorontwikkeling Diagnostisch toetsoverleg (DTO)
- Digitaal aanvragen
- De vernieuwde NHG-standaard en de diabeteszorg
- Freestyle libre, wat kan Certe Diabetesdienst voor uw patiënten betekenen?
- Nieuws van GGD Fryslân
- Casus BRMO-dragerschap
- Voortgang EUWI en EVA-II
- Dag van de Doktersassistent
- Contact
- Agenda
 
 
 
 
 
Spoedaanvragen via de nieuwe afsprakentool voor aanvragers
 

Wilt u uw patiënt met spoed (op dezelfde dag) nog laten bloedprikken, dan kan dat met ingang van 15 maart via de nieuwe online planner voor zorgverleners.

U vindt deze planner via de website van Certe, hier vindt u ook een instructie. U kunt ook rechtstreeks naar de afsprakenplanner.

 
 
 
 
Influenzaseizoen 2021/22
 

In de afgelopen weken zien we geleidelijk toename van het aantal influenzagevallen. Er kan nu nog niet van een epidemie gesproken worden, maar de komende weken zal blijken of de verspreiding zich verder doorzet. De combinatie van de recente versoepelingen van de maatregelen, een bevolking die al 2 jaar bijna geen influenza-infectie heeft gehad is geen gunstige. Bovendien lijkt er enige mismatch tussen de virustypes die nu circuleren en die waartegen het vaccin ontwikkeld is. Daarnaast vindt een eventuele epidemie plaats geruime tijd nadat de griepvaccinaties zijn gegeven plaats, waardoor de werking daarvan al enigszins afgenomen kan zijn.

Gelukkig is de praktijk soms weerbarstiger dan de theorie...

Wij blijven dit natuurlijk monitoren, en zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

 
 
 
 
Oproep vanuit onze laboratoria
 

Om onze dienstverlening soepel te laten verlopen hebben wij de volgende verzoeken aan u:

Aanvraagformulieren

Wilt u geen documenten aan de aanvraagformulieren nieten? Bij het automatisch verwerken van de aanvraagformulieren gaat onze apparatuur hierdoor in storing.

Kopierapport

Voor het versturen van een kopierapport naar een medisch specialist hebben wij de naam van de betreffende arts (incl. het ziekenhuis waar hij/zij werkt) nodig. Alleen een afdeling noemen is niet voldoende. Wanneer de gegevens niet duidelijk zijn kunnen wij het kopierapport niet verzorgen.

Weloverwogen inzenden Uriswabs

Steeds vaker krijgen wij het verzoek om materialen (bijv. Uriswabs) die naar ons zijn ingestuurd, weg te doen omdat ze toch niet ingezet hoeven te worden. Vriendelijk verzoeken wij u bij twijfel graag vóór het insturen met de huisarts overleggen of het materiaal wel of niet aan onze chauffeurs meegegeven moet worden. Het is voor ons niet te doen om deze materialen uit alle andere ingestuurde materialen te halen.

 
 
 
 
Spiegelinformatie
 

De afgelopen weken hebben wij u net als eerdere jaren spiegelinformatie van medisch microbiologische diagnostiek over uw eigen praktijk in relatie tot uw HAGRO, tot uw ‘ziekenhuisregio’ en tot ons totale verzorgingsgebied (Friesland plus Noordoostpolder) gestuurd. Wij hebben hierbij net als vorige jaren gekeken naar de 3 grootste monsterstromen: diagnostiek in het kader van soa, gastro-enteritis en urineweginfecties. Heeft u vragen over de spiegelinformatie van specifiek uw praktijk? Neem in dat geval gerust contact op met de relatiemanager in uw regio.

 
 
 
 
Praktijkbezoek en DTO, het kan weer
 

Nu de Corona-maatregelen steeds meer versoepelen, zijn praktijkbezoeken door de relatiemanager en fysieke DTO’s (Diagnostisch toetsoverleg) gelukkig weer mogelijk. Onze relatiemanager zal contact met u opnemen om een bezoekdatum in te plannen. Mocht u op korte termijn behoefte hebben aan een bezoek, neem dan gerust zelf contact met haar op.

DTO: werken aan zinnige en zuinige zorg

Certe biedt de mogelijkheid om met uw Hagro een DTO te volgen, zowel op klinisch chemisch gebied als voor de medische microbiologie. Informatie kunt u vinden op onze website. Hier vindt u altijd de meest actuele lijst met DTO-onderwerpen. Onze artsen-microbioloog en klinisch chemici kijken er naar uit u weer te mogen ontmoeten en samen met u de verdieping te zoeken.

 
 
 
 
Doorontwikkeling Diagnostisch toetsoverleg (DTO)
 

In de periode 2012-2020 zijn in de regio Noord-Nederland tal van DTO’s ontwikkeld door huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. Veel huisartsen-toetsgroepen hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met DTO’s. Uit evaluaties is gebleken dat deze als zeer waardevol worden ervaren. Door de corona-pandemie heeft het DTO en de doorontwikkeling daarvan een tijdje stilgelegen. Recent is door (laboratorium-) specialisten in Noord-Nederland (Antonius, Nij Smellinghe, Treant en Certe) het initiatief genomen om te komen tot doorontwikkeling van het DTO. 

Wij willen dit initiatief bij u onder de aandacht brengen en een paar zaken inventariseren. Hiertoe hebben wij enkele vragen opgesteld, die u via onderstaande link kunt benaderen en beantwoorden. 

Wij verzoeken u vriendelijk binnen uw praktijk afstemming te zoeken en onze vragen eenmaal per huisartsenpraktijk te beantwoorden. Eventuele suggesties of belangstelling voor deelname kunt u ook direct aan ons kenbaar maken of via relatiemanagement@certe.nl.

Bekijk de vragenlijst doorontwikkeling DTO's of raadpleeg het begeleidend schrijven (pdf).

 
 
 
 
Digitaal aanvragen
 

Zoals u hebt kunnen zien is de lay-out van het loopbriefje van COLAB iets gewijzigd; we gebruiken nu ook hier de naam Certe en het telefoonnummer voor het maken van een afspraak is hierop vermeld. Op dit moment loopt er bij een aantal huisartsen een pilot voor digitaal aanvragen van medisch microbiologisch onderzoek. We hopen dit snel ook aan andere huisartsenpraktijken te kunnen aanbieden.

Vraagt u nog niet digitaal aan en wilt u dit wel graag? Neemt u gerust contact op met onze relatiemanagers.

 
 
 
 
De vernieuwde NHG-standaard en de diabeteszorg
 

Sinds november 2021 geldt de vernieuwde NHG-standaard voor diabetes mellitus type 2, met nu ook een aangepast stappenplan voor de zeer hoog-risico patiënt, dit zijn patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten, hartfalen en/of patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico.

Wat Certe Diabetesdienst hier mee doet en hoe we u zo goed mogelijk kunnen blijven adviseren in de toekomst leest u op onze website.

Lees verder: De vernieuwde NHG-standaard en de diabeteszorg

 
 
 
 
Freestyle libre, wat kan Certe Diabetesdienst voor uw patiënten betekenen?
 

Sinds 2 jaar wordt de Freestyle Libre sensor (FSL) vergoed voor een grotere groep patiënten met diabetes mellitus. Een mooie vooruitgang in de diabetesbehandeling en prettig voor patiënten die vaak moeten meten voor goede regulatie van de glucosewaarden. Het gebruik van de FSL is niet voor iedere patiënt weggelegd. Wie in aanmerking komt en hoe de diabetesverpleegkundigen van Certe hierbij kunnen helpen leest u via onze website.

Lees verder: Freestyle libre, wat kan Certe Diabetesdienst voor uw patiënten betekenen? 

 
 
 
 
Nieuws van GGD Fryslân
 

informatiepunt MRSA/BRMO Noord-Nederland

Het informatiepunt MRSA/BRMO Noord-Nederland beantwoordt vragen van zorgprofessionals die niet werkzaam zijn in het ziekenhuis. Ook burgers kunnen voor vragen terecht bij het MRSA/BRMO informatiepunt.

Lees verder: Informatiepunt MRSA/BRMO Noord-Nederland geeft informatie aan zorgprofessionals

HPV-vaccinatie nu ook voor jongens in het rijksvaccinatieprogramma

Na meisjes krijgen nu ook jongens de kans zich te beschermen tegen HPV humaan papillomavirus-kanker. Het vaccinatieprogramma wordt uitgebreid na toenemend inzicht in de vormen van kanker die door het humaan papillomavirus (HPV) kunnen worden veroorzaakt.

Lees verder: HPV-vaccinatie nu ook voor jongens in het rijksvaccinatieprogramma

Barometer meldingsplichtige infectieziekten

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Met deze barometer laten wij de trends in de provincie Friesland zien

Lees verder: Barometer meldingsplichtige ziekten in Friesland

 
 
 
 
Casus BRMO-dragerschap
 

Een 56-jarige man heeft tijdens een vakantie in Italië zijn been gebroken. Aldaar is patiënt geopereerd, waarbij de fractuur is gezet met behulp van een plaat in het been. Het postoperatieve beloop is goed gegaan, de wond is goed geheeld. Bij controle in het ziekenhuis in Nederland was men tevreden over wat er gedaan was, en het verdere herstel wordt afgewacht.

Vanwege de eerdere opname in een buitenlands ziekenhuis werd patiënt alhier in het ziekenhuis gescreend op BRMO-dragerschap, waarbij rectumdragerschap van een ESBL positieve Klebsiella pneumoniae werd vastgesteld. De echtgenote van deze patiënt werkt in een verpleeghuis, kent de maatregelen die daar bij bewoners met een BRMO genomen worden en vraagt zich nu af wat ze moet doen om te zorgen dat zij geen cliënten besmet.

De huisarts heeft patiënt en echtgenote verwezen naar het MRSA/BRMO informatiepunt Noord-Nederland. Zij hebben van het informatiepunt uitleg gekregen over wat dit dragerschap betekent en hoe deze bacterie overgedragen kan worden.  Voor de echtgenote geldt dat voor haar werk niet getest hoeft te worden of zij deze bacterie ook bij zich heeft. Met het naleven van goede basishygiëne zijn risico’s voor transmissie naar haar cliënten geborgd.

 
 
 
 
Voortgang EUWI en EVA-II
 

Certe neemt deel aan of heeft een studie geïnitieerd, namelijk:

  • EVA II (POCT d-dimeerbepalingen)
  • EUWI (urineweginfectie)

Voor beide studies is enthousiast gereageerd met het inzenden van materiaal of het aanmelden van deelnemers, waarvoor hartelijk dank. Waar de ene studie (EVA II) nu voldoende input heeft, zijn wij voor EUWI nog op zoek naar extra inzendingen.

Lees verder: Voortgang EUWI en EVA-II 

 
 
 
 
Dag van de Doktersassistent
 

Op donderdag 3 maart was het de Dag van de Doktersassistent. Ook dit jaar stond Certe hier bij stil met een kleine dank van waardering, met als thema "Tijd om even op te laden". Elke praktijk ontving een draadloze oplader voor een smartphone.

 
 
 
 
Contact
 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze nieuwsbrief, neemt u dan gerust contact op met relatiemanagement via relatiemanagement@certe.nl.

 
 
 
 
Agenda
 

Op de volgende dagen zijn onze spreekuurlocaties gesloten en komen onze chauffeurs niet bij uw praktijk of instelling om materiaal op te halen:

  • Tweede paasdag: maandag 18 april 2022
  • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
  • ! Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022 !
  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
  • Tweede pinksterdag: maandag 6 juni 2022