Onderwerp:

Toekomst met Perspectief

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.
 
 
 
 
Nieuws-Toekomst met Perspectief
 
 
Nummer 1, juli 2021
 
 
Woord van de wethouder
 
Woord van de wethouder
 
Beste mensen,
 
Dit is de eerste nieuwsbrief over Toekomst met Perspectief, de aanpak van armoede in onze gemeente Groningen. Deze nieuwsbrief is voor alle professionals, vrijwilligers en ondernemers die zich inzetten voor mensen die in armoede leven. We praten je graag bij over actuele ontwikkelingen, mooie projecten en veelbelovende samenwerkingen. Tegelijk nodig ik je uit om interessante zaken in jouw eigen werkveld hier met ons te delen. Stuur daarvoor een mail naar toekomstmetperspectief@groningen.nl. Op die manier kunnen we onze samenwerking verder versterken.
 
Met Toekomst met Perspectief hebben we een goede basis gelegd om generatie-armoede te doorbreken en alle kinderen dezelfde kansen te geven. Armoede is een complex vraagstuk, dat voortdurend vraagt om kritische reflectie. Ik vind het niet acceptabel dat er zoveel ongelijkheid is in onze gemeente en dat deze ook nog toeneemt. Toch zien we kansen om een flinke boost te geven aan de huidige aanpak om ons doel te bereiken.

Daarom willen we bouwen aan een Maatschappelijk Akkoord Armoedebestrijding, waarmee we armoede structureel gaan uitbannen en waaraan alle huidige netwerkpartners en nieuwe partners en/of investeerders zich kunnen verbinden. Een duurzame, robuuste financieringsstrategie wordt de grondslag van dit akkoord. We gaan hierbij zoveel mogelijk partijen betrekken. Na de zomer kan ik meer vertellen over deze ontwikkeling. In september en november verschijnen de volgende nieuwsbrieven.
 
Isabelle Diks
Wethouder Inkomen & Schulden
 
 
 
 
 
Stand van zaken Toekomst met Perspectief
 
Stand van zaken Toekomst met Perspectief
 
In november 2019 stemde de gemeenteraad in met het nieuwe armoedebeleid van de gemeente, Toekomst met perspectief. De missie van het plan is generatie-armoede doorbreken en alle kinderen dezelfde kansen geven. In de uitvoering staat de mens centraal. Ontwikkelmanager Thea Sijtsma van de gemeente praat ons bij.
 
Thea Sijtsma: ‘Het accent ligt op projecten waarmee mensen de regie op hun eigen leven terugkrijgen. Hoe doe je dat en waar begin je? We stonden in de startblokken toen corona ons overviel. De belangrijste vraag was toen Wat hebben mensen die in armoede leven en vooral hun kinderen nú nodig?’ Het team ambtenaren zocht direct de samenwerking met schoolbesturen, ondernemers, de Voedselbank en WIJ-teams. Sijtsma: ‘Laptops moesten er komen, zo snel mogelijk, zodat kinderen thuis online les konden krijgen. Mensen sprongen bij om pakketten thuis langs te brengen bij de klanten van de Voedselbank en er is een groente- en fruitactie gestart voor mensen met een Stadjerpas. Omarm Groningen regelde diverse acties. Daarnaast is er ook vanuit de programma’s Jeugd, Cultuur, Sport en Onderwijs direct geschakeld naar wat nodig was en wat kon. Dat is gelukt, vooral door samenwerking met vele partijen. Prachtig is dat.’
 
Door corona verschoof de aandacht van structureel generatie-armoede doorbreken naar het lenigen van de dagelijkse behoeften in een bijzondere tijd. Ondertussen is de uitvoering van Toekomst met Perspectief verder opgepakt. Sijtsma: ‘Er is hard gewerkt met concrete resultaten. Ik noem de inzet van ervaringsdeskundigen bij de GKB en bij de WIJ-teams. Het project Kansrijk Oost is met z’n sterke aanpak, het inzetten van buddy’s voor deelnemers, een voorbeeld hoe mensen uit de bijstand kunnen komen. Kansrijk Groningen waaiert nu uit naar steeds meer wijken. Volg dat project, het is echt een sleutel.’
 
Andere resultaten zijn de subsidie van 500.000 euro die de provicie geeft voor Kansrijke Start. Dit is het project waarmee ouders ondersteuning krijgen om hun kind de beste eerste 1.000 dagen van zijn leven te geven. Er is nauwe samenwerking met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen om onder meer te onderzoeken hoe organisaties in de wijken omgaan met kinderarmoede. Sijtsma noemt nog de samenwerking met ondernemend Groningen in Omarm Groningen: ‘Dit is een sterk concept omdat ondernemers iets willen doen, maar vaak niet weten hoe en wat. Omarm verbindt ondernemers met maatschappelijke instellingen. Verder is Gro Next gestart, het pas opgerichte kennisplatform om trainingen, lezingen en workshops over armoede te geven aan professionals.’
 
Als uitsmijter noemt Thea Sijtsma het belang van een sterk netwerk: ‘Elke organisatie draagt op een eigen manier bij. We doen het samen. Daarom is het zo ontzettend nodig om elkaar weer te zien en te spreken. Hopelijk zien we elkaar na de zomer weer.’
 
 
 
 
 
Tijd voor opwarmen netwerk  save the date 23 september
 
Tijd voor opwarmen netwerk save the date 23 september
 
Op donderdag 23 september zijn alle partners in het Groningse armoede-werkveld van 15:00 – 17:00 uur welkom op een netwerkbijeenkomst. Noteer de datum vast, een uitnodiging volgt. Wat we gaan doen? Bijpraten, elkaar ontmoeten, netwerken.
 
Wat is de stand van zaken met Toekomst met Perspectief? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? Wat zou dit netwerk van jou en jouw organisatie moeten weten? Met wie wil ik nog eens koffie drinken? Wethouder Isabelle Diks is er in elk geval bij.
 
Het was maart 2019 toen we elkaar voor het laatst allemaal samen troffen in de Puddingfabriek. Iedereen was er. Met 120 mensen spraken we intensief over de invulling van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente, Toekomst met Perspectief. Later dat jaar stemde de gemeenteraad in met het plan, mede door de mooie opbrengsten uit de Puddingfabriek. In 2020 begon de uitvoering. En toen kwam corona.
 
Ook voor alle professionele beroepskrachten en vrijwilligers was de actuele vraag Wat is er nu accuut nodig om mensen die in armoede leven te ondersteunen? Voor iedereen gold dat het werk en de accenten anders werden. Met vragen als Hoe bereiken we de mensen die ons nu nog meer nodig hebben? Welke consequenties heeft het? Hoe spelen we hier op in?
 
Projecten en acties zorgden voor laptops voor kinderen, transport naar klanten van de Voedselbank, groenten- en fruit met korting. Ook noemen we hier het werk van partners als WIJ, Leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, brugfunctionarissen, Stadoogst, Kansrijk Oost, Maatwerkbudget en anderen.
 
We verwachten dat de bijeenkomst op 23 september ons netwerk een stevige stimulans geeft voor versterking en inspiratie. Graag tot dan!
 
 
 
 
 
Kansrijk Oost groeit in Groningen
 
Kansrijk Oost groeit in Groningen
 
De gemeente Groningen staat in de top vijf van armste gemeentes in Nederland. Het project Kansrijk Groningen gaat deze armoede te lijf. Buddy’s werken samen met deelnemers aan een nieuwe toekomst. Zij zijn samen de spil. Eerst pakken ze de problemen aan die de meeste stress veroorzaken. En dat zijn lang niet altijd geldproblemen.
 
Het begon met het pilotproject Kansrijk Oost in de wijken Beijum en Lewenborg. Mede door het succes in Oost, ze kregen er zelfs een Innovatie Award voor, loopt het project sinds het begin van dit jaar ook in de wijken Selwerd en De Wijert. De verzamelnaam voor alle projecten samen is KansrijK Groningen. De missie luidt Van moet naar moed.
 
Projectleider van het eerste uur Marloes de Bie: ‘We geven mensen de regie over hun eigen leven terug. We helpen, maar we stimuleren deelnemers ook om het zelf (weer) te kunnen. De vragen ‘Wat wil jij?’ en ‘Hoe komen we daar?’ staan altijd centraal. Maatwerk is de sleutel voor ons succes.’ De wens van de deelnemer hoe hij zijn leven wil veranderen, kan van alles zijn: meer contacten, blijere kinderen, een mooier huis, vrijwilligerswerk, een opleiding, betaald werk. Daar wordt dan aan gewerkt. Er zijn veel partijen die enthousiast samenwerken in dit project. Zowel In de wijken als bij de gemeente.
 
Gezinnen worden intensief ondersteund door buddy’s. Deze zorgvuldig geselecteerde vrijwillige professionals, die weten hoe het is om in armoede te leven, werken vanuit de wijk en zij zijn gekoppeld aan een vaste medewerker van een WIJ-team.
 
Op de foto staan de buddy’s tijdens een training, gegeven door Marloes de Bie (links bovenaan).
 
 
 
 
 
Handreiking Omgaan met Kinderarmoede in het Sociaal Domein
 
 
Voor professionals in het sociaal domein is er nu de handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein. Lectoren Annelies Kassenberg, Hanzehogeschool Groningen en Mariëtte Lusse, Hogeschool Rotterdam beschrijven concrete werkwijzen voor het omgaan met kinderarmoede.
 
In Nederland groeit 1 op de 13 kinderen op in armoede. Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol in de bestrijding van kinderarmoede. Daarom is in opdracht van onder andere het ministerie van SZW en Divosa de handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein ontwikkeld. ​Op dinsdag 22 juni is de handreiking officieel gelanceerd.
 
In de handreiking brengen Kassenberg en Lusse verschillende denk- en werklijnen uit het sociaal domein samen. Dat deden zij samen met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers. Het maakt de handreiking een zeer praktisch toepasbaar document, klaar om te gebruiken voor professionals. De digitale versie is te downloaden op www.hanze.nl/sosarmoede.
 
 
 
 
 
 
Gro Next biedt programma over aanpak armoede
 
Gro Next biedt programma over aanpak armoede
 
De gemeente Groningen, Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM en stichting Moedige Dialoog Groningen zijn hun kennis en deskundigheid over de aanpak van armoede gaan bundelen. Onder de naam Gro Next bieden zij sinds mei een platform voor kennisuitwisseling en netwerkvorming.
 
Hier wordt kennis over (de aanpak van) armoede verzameld en aangeboden, bijvoorbeeld via trainingen, webinars of bijeenkomsten. Doel is om mensen in armoede zo snel mogelijk perspectief te bieden, om uit deze situatie te komen.
 
Met trainingen, lezingen en workshops wordt het kennisniveau van cursisten vergroot en versterkt. Hier worden onderwerpen behandeld als het herkennen van armoede, handelingsverlegenheid en contact maken met mensen die in armoede leven. De mens staat hierbij altijd centraal. Ook daarom zijn ervaringsdeskundigen betrokken bij de trainingen van Gro Next. De verwachting is dat mede hierdoor professionals, beroepskrachten en vrijwilligers beter toegerust zijn om hun werk goed te doen.
 
Isabelle Diks wethouder Inkomen en Schulden: ‘Het is belangrijk dat organisaties de juiste kennis hebben om armoede te herkennen en om mensen te helpen om een volgende stap te zetten richting meer perspectief. Professionele hulpverleners, beroepskrachten en vrijwilligers zijn een enorm belangrijke schakel omdat ze dagelijks contact hebben met de doelgroep. Samenwerking bundelt alle kennis en ervaring en maakt dit beter toegankelijk.’ Volg het programma of abonneer je gelijk op de nieuwsbrief van Gro Next: www.armoedegroningen.nl/gro-next.
 
 
 
Agenda
 
 
 
 
Contact
Nieuws – Toekomst met Perspectief is voor iedereen die betrokken is bij het voorkomen en de bestrijding van armoede in de gemeente Groningen. De volgende nieuwsbrief verschijnt in september.

Wil je iets weten of vertellen? Neem hier toekomstmetperspectief@groningen.nl contact met ons op. Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je ook een abonnement? Stuur dan een mail naar toekomstmetperspectief@groningen.nl.

Wil je weten hoe de gemeente omgaat met jouw privacy? Kijk dan hier.
 
Deel deze nieuwsbrief op: Gemeente Groningen op facebook Gemeente Groningen op twitter Gemeente Groningen op twitter
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met iWink Mailer   |   Doorsturen   |   Printen