Onderwerp:

Promotie Jan Gerard Hoendervanger

Uit privacyoverwegingen is de persoonlijke mailing niet meer beschikbaar
           
    Bekijk de webversie    
           
   
 
   
  Uitnodiging promotie Jan Gerard Hoendervanger
  8 april 2021
 
   
 
  U bent van harte uitgenodigd voor het digitaal bijwonen van de openbare verdediging van het proefschrift van Jan Gerard Hoendervanger

On workers' fit with activity-based work environments
 
 
 
 
On workers' fit with activity-based work environments
Wereldwijd werken steeds meer mensen in een flexkantoor, met een mix van verschillende werk- en overlegplekken voor verschillende werkzaamheden. De opmars zet zich naar verwachting versterkt voort na de coronatijd. Of je dit moet vrezen of toejuichen, hangt af van je werk, je psychologische behoeften en je gedragspatronen, zo blijkt uit dit promotieonderzoek. Het werkplekconcept past goed bij stereotypische kenniswerkers: mensen in functies met diverse werkzaamheden en een hoge mate van autonomie en sociale interactie. Zij maken soepel gebruik van verschillende plekken om te werken, zowel binnen als buiten het kantoor. Deze groep ervaart een betere match tussen hun werk en de werkomgeving dan mensen met een ander profiel. De onderzoeksresultaten laten zien dat de ervaren ‘fit’ zich vertaalt naar tevredenheid en werkprestaties.
 
 
Er valt in de praktijk nog veel te verbeteren bij de implementatie van het flexconcept, zodat meer mensen een goede match kunnen ervaren tussen hun werk en hun werkomgeving. De belangrijkste verbeterpunten betreffen de ondersteuning van concentratiewerk. Hiervoor zijn doorgaans veel te weinig geschikte werkplekken beschikbaar. Bovendien worden deze plekken vaak niet optimaal gebruikt, vanwege praktische en psychosociale barrières. Het gevolg is dat er veelvuldig concentratiewerk wordt uitgevoerd in open werkomgevingen. Dat is voor niemand optimaal en vooral hinderlijk voor mensen met een sterke psychologische behoefte aan privacy. De inzichten uit dit onderzoek kunnen in de praktijk worden gebruikt om de werkomgeving beter af te stemmen op de uiteenlopende behoeften binnen een organisatie.


 
 
 
Uitnodiging
Op woensdag 8 april om 11:00 uur vindt de verdediging plaats in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, Broerstraat 5 te Groningen. 
Door de Coronamaatregelen is het aantal mensen dat hierbij fysiek aanwezig kunnen zijn beperkt. U bent van harte uitgenodigd om de verdediging op 8 april om 11:45 uur via de livestream te volgen: www.rug.nl/digitalphd

 
 
   
Proefschrift
Dit proefschrift is te downloaden op: proefschriften

 
   
 
 
   
 
 
  www.hanze.nl     © 2021 Hanzehogeschool Groningen Afmelden  
  In onze privacyverklaring is te lezen hoe we met persoonsgegevens omgaan.