Onderwerp:

LegalLinks, februari 2020, nr. 82

LegalLinks, februari 2020, nr. 82
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
LegalLinks, februari 2020, nr. 82
05 februari 2020
 
Vlog 'De rol van een familierechtadvocaat bij echtscheiding'
 
Vlog 'De rol van een familierechtadvocaat bij echtscheiding'
07 januari 2020
 

Mensen gaan niet trouwen met de verwachting te gaan scheiden. Toch is het wel de realiteit dat veel huwelijken in een echtscheiding eindigen. Het is dan ook verstandig om voordat je gaat trouwen rekening te houden met de mogelijkheid dat je gaat scheiden. Als advocaat familierecht ziet Susanne Wortmann bijna dagelijks wat de gevolgen zijn als van tevoren niet is nagedacht over de gevolgen van scheiden. Zij licht in haar vlog de rol van familierechtadvocaat bij echtscheiding toe.

 
Bekijk video ›
 
Wet Bestuur en Toezicht aangenomen door Tweede Kamer
04 februari 2020
 

Op 28 januari 2020 is het wetsvoorstel voor de Wet Bestuur en Toezicht aangenomen. De verwachting is dat deze wet per 1 juli 2020 in werking zal treden. Met deze wet worden de regels voor de governance en de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die al golden voor naamloze en besloten vennootschappen ook van toepassing voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Wat verandert er allemaal?

 
Lees meer ›
 
Juridische informatieavond voor aanstaande ouders 10 en 12 maart
 
Juridische informatieavond voor aanstaande ouders 10 en 12 maart
 

Als je zwanger bent komt er veel op je af. Voor de meeste zaken zijn cursussen of checklists. Maar wie vertelt jou en je partner wat je moet regelen op juridisch gebied? En hoe zorg je ervoor dat jullie daarin tijdig de juiste keuzes maken zodat jullie straks in alle rust kunnen genieten van je gezin en baby?

 
Schrijf je in voor deze bijeenkomst ›
 
Wie is strafbaar voor het doen van onjuiste belastingaangiften?
04 februari 2020
 

Het is strafbaar om een onjuiste of onvolledige belastingaangifte in te dienen, als die aangifte er toe leidt dat te weinig belasting wordt geheven. De hamvraag is vervolgens: wie is daarvoor strafbaar? De Hoge Raad heeft op 28 januari 2020 bepaald dat alleen de aangifteplichtige als pleger kan worden aangemerkt in de zin van artikel 69, lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). De pleger is dus degene op wiens belasting- of betalingsplicht de aangifte betrekking heeft, of zijn vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de bestuurder van een rechtspersoon, zie artikel 42 tot en met 44 AWR). Een belastingadviseur of administrateur valt hier niet onder; hij of zij is dus geen pleger en niet strafbaar op grond van artikel 69, lid 2 AWR.

 
Lees meer ›
 
PlasBossinade Kennisevents 2020. Welk event zet jij in je agenda?
 
PlasBossinade Kennisevents 2020. Welk event zet jij in je agenda?
 
Regelmatig organiseert PlasBossinade kennisevents. Te denken valt aan seminars, bijeenkomsten of workshops over specifieke thema's. Vaak werken we daarin samen met andere dienstverleners.
 
Bekijk de kalender ›
 
Administratieve vereisten WW-premiedifferentiatie
05 februari 2020
 

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden, waaronder ook de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Hiermee beoogt de regering een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers. Om in aanmerking te komen voor de lage WW-premie gelden wel enkele administratie vereisten.

 
Lees meer ›
 
Goed bedoeld maar ongelukkig opgeschreven
05 februari 2020
 

Dagelijks worden oneindig veel contracten gesloten over tal van ingewikkelde of minder ingewikkelde zaken. Het gaat vaak om grote belangen en de contractanten steken vaak veel tijd en geld in een deugdelijke vastlegging van de gemaakte afspraken. Toch gaat daar heel veel fout, met name omdat niet altijd de juiste partij in de overeenkomst wordt betrokken.

 
Lees meer ›
 
                                                           
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: