Onderwerp:

Werkgeversnieuwsbrief Pensioenfonds Vervoer

Datum: 20-12-2018 15:57:12
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Nieuwsbrief werkgevers
December 2018
www.pfvervoer.nl   werkgever@pfvervoer.nl
Inhoud

Werkgeversonderzoek geeft veel inzicht

SV-dagen in 2019

Bekijk aanleverdata en notadata in 2019

Geef volgend jaar weer op tijd de loongegevens door

Overzicht looncomponenten 2019 beschikbaar

Nieuwe kerncijfers bekend

Fijne feestdagen!

Contact

Heeft u vragen over het werkgeversportaal, nota's of het pensioen van uw werknemers? Neem dan contact op met Pensioenfonds Vervoer via (050) 582 98 88. Of stuur een e-mail naar werkgever@pfvervoer.nl.
Snel naar

Looncomponenten 2019
Notadata & vervaldata 2019
Kerncijfers 2019
Werkgeversonderzoek geeft veel inzicht

In oktober 2018 ontving u een uitnodiging om mee te werken aan een online onderzoek over onze dienstverlening. Meer dan 700 werkgevers en administratiekantoren hebben meegewerkt aan het onderzoek.
 
Wij willen iedereen die heeft meegewerkt hartelijk bedanken. Zo kunnen we onze dienstverlening aan u blijven verbeteren!
 
We zijn nu druk bezig de resultaten te verwerken en om te zetten in plannen voor het komende jaar. Begin 2019 ontvangt u van ons een overzicht met de resultaten en de verbeterpunten die we de komende tijd gaan oppakken.
SV-dagen in 2019

We gebruiken het aantal SV-dagen in een jaar voor de berekening van de premie. In 2019 is het aantal SV-dagen 261, net zoals in 2018.

Werkt u met een vierwekelijkse verloning?
Bij een vierwekelijkse verloning verdelen wij het jaar in 13 perioden. Het aantal SV-dagen verdelen wij over deze perioden. Hierdoor is de premie voor elke periode gelijk. We gebruiken een correctiefactor bij de berekening van de premie die u betaalt en voor de pensioenopbouw. Hierdoor is de premie voor iedere periode gelijk. Het maakt dus niet uit hoeveel werkdagen de periode heeft.
 
Laatste nota 2018 bij vierwekelijkse verloning kan afwijken
Voor werknemers die in de loop van 2018 in dienst zijn gekomen, kunnen de SV-dagen niet gelijkmatig over 13 perioden worden verdeeld. We gebruiken voor hen daarom een andere  correctiefactor in de laatste periode van 2018. Wij berekenen de premie in de 13e periode voor deze werknemers op basis van 21 in plaats van 20 SV-dagen. Hierdoor kan uw laatste nota in 2018 afwijken. De premie voor twee werknemers met hetzelfde salaris op de laatste nota verschilt als een van hen in de loop van 2018 in dienst is gekomen en de ander vóór 2018 al in dienst was.     
Bekijk aanleverdata en notadata in 2019

De notadata en aanleverdata in 2019 zijn bekend. U vindt de nieuwe data op onze website
Geef volgend jaar weer op tijd de loongegevens door

Vanaf 1 januari 2019 kunt u de loongegevens 2019 van uw werknemers opgeven in het werkgeversportaal. Net als vorige jaren vragen wij u daarna te verklaren dat de loongegevens die in het portaal staan helemaal bijgewerkt zijn.  
Verandert er niets in het loon van uw werknemers? Controleer dan of de loongegevens op 1 januari 2019 nog steeds kloppen. Vervolgens geeft u de verklaring af.

Geef de juiste loongegevens en de verklaring vóór 1 maart 2019 aan ons door
Alleen dan bouwen uw medewerkers het juiste pensioen op. Het is dus belangrijk dat u de verklaring op tijd afgeeft. 

U kunt nieuwe loongegevens ook in één keer doorgeven
Als u meerdere wijzigingen moet doorvoeren, dan kunt u dat in één keer doen via bestandsaanlevering. Wel zo handig. Klik hier voor meer informatie en een uitleg.

Controleer ook uw gegevens in het werkgeversportaal
We vragen u ook om andere gegevens zoals uw contactpersonen en loonheffingsnummer opnieuw te controleren in het werkgeversportaal. Laat ons weten of deze gegevens nog kloppen. Als u inlogt op het werkgeversportaal verschijnt er vanaf 2 januari 2019 een scherm waar u de gegevens kunt controleren, eventueel aanpassen en bevestigen.

Loonsverhoging in het goederenvervoer
De lonen in de cao Beroepsgoederenvervoer stijgen op 1 januari 2019 met 2%. Het uurloon gebruiken we voor de berekening van het pensioen van uw werknemers. De lonen in het portaal worden niet automatisch aangepast. Geef dus de juiste, hogere lonen van uw werknemers op in het portaal, rekening houdend met de cao-verhoging en eventuele persoonlijke verhogingen.

Lonen in de sector Taxi ook omhoog
Ook taxichauffeurs gaan in 2019 meer verdienen. De lonen in de sector Taxi stijgen op 1 januari 2019 met 2%. Het uurloon gebruiken we voor de berekening van het pensioen van uw werknemers.  De lonen in het portaal worden niet automatisch aangepast. Geef dus de juiste, hogere lonen van uw werknemers op in het portaal, rekening houdend met de cao-verhoging en persoonlijke verhogingen.

Verhogingen in de sector Orsima
In de cao voor de sector Orsima zijn de lonen in 2018 met 2% gestegen. Het uurloon gebruiken we voor de berekening van het pensioen van uw werknemers. De lonen in het portaal worden niet automatisch aangepast Geef de cao loonsverhoging dus aan ons door via het werkgeversportaal met als ingangsdatum 1 januari 2019. Houd bij het opgeven van het nieuwe uurloon van uw werknemer ook rekening met een eventuele persoonlijke verhoging.
Overzicht looncomponenten 2019 beschikbaar

Het nieuwe looncomponentenoverzicht 2019 staat online. In dit overzicht staat welke looncomponenten u aan ons doorgeeft.
 
Doorgeven van meeruren en overwerkuren
Bent u werkgever in de sector goederenvervoer? Dan vragen we u meeruren en overwerkuren apart door te geven.
 
Lees hier meer over het verschil tussen meeruren en overwerkuren en hoe u deze uren doorgeeft.
Nieuwe kerncijfers bekend

De kerncijfers van 2019 zijn bekend. Bekijk ze hier.  
Fijne feestdagen!

Pensioenfonds Vervoer wenst u fijne feestdagen! 
Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: