Onderwerp:

Nieuwsbrief Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving | Januari 2021

Datum: 15-01-2021 15:17:36
           
    Bekijk de webversie Jaargang 10, nummer 2    
           
   
  Centre of Expertise Healthy Ageing
   
  Nieuwsbrief Lectoraat
  Jeugd, Educatie en Samenleving
 
  Inhoudsopgave  
  ▪ 'Rekening van de lockdown komt op het bordje van de kinderen'  
  ▪ Subsidie voor onderzoek naar creatief denken op school  
  ▪ Nieuws vanuit Druk & Dwars  
  ▪ ‘T PASST WEL! project ondersteuning kinderen ASS  
  ▪ Kansengelijkheid door talentontwikkeling  
  ▪ Portret van het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling  
  ▪ De ‘ideale schooldag’ gepresenteerd in webinar: Kinderen aan het woord…  
  ▪ Taal is ons handvat: het belang van het tijdig signaleren van een TOS  
  ▪ De Week tegen Kindermishandeling @hanze  
  ▪ CONTACT  
 
 
 
'Rekening van de lockdown komt op het bordje van de kinderen'
'Knap waardeloos.' Annelies Kassenberg, lector Jeugd en Leefomgeving aan de Hanzehogeschool, vindt het maar niks dat het kabinet ook de basisscholen (minstens) vijf weken op slot doet om het coronavirus weer onder controle te krijgen. ​Annelies Kassenberg en Susan Ketner, lector Integrale Aanpak Kindermishandeling over basisscholen op slot bij RTVNoord. Lees verder

 
 
 
 
Subsidie voor onderzoek naar creatief denken op school
Senior-onderzoeker Ineke Haakma heeft een subsidie gekregen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) om een overzichtsstudie uit te voeren naar creatief denken in het onderwijs. Lees verder 
 
 
Nieuws vanuit Druk & Dwars
Pleidooi voor meer tolerantie drukke kinderen in coronatijd 
Corona, we hebben er allemaal genoeg van. Volwassenen en kinderen. Maar 'Nederland gaat op slot', aldus premier Rutte. Met de sluiting van de scholen zijn veel volwassenen en kinderen nu veel bij huis. Druk & Dwars schreef een blog.

Wild and willful – shifting perspective and approach towards ADHD | Promotie Maruschka Sluiter donderdag 4 februari
​De afgelopen jaren heeft Maruschka Sluiter bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de RuG en bij het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving binnen het project Druk & Dwars haar promotieonderzoek uitgevoerd. Op donderdag 4 februari zal zij haar proefschrift 'Wild and willful – shifting perspective and approach towards ADHD' verdedigen. Lees verder

 
 
 
‘T PASST WEL! project ondersteuning kinderen ASS
​In het project 'T PASST WEL! Talentgericht Professionaliseren rondom kinderen met ASS Ten aanzien van Welbevinden En Leren ontwerpt het lectoraat Curious Minds, domein Diversiteit en Gedrag, samen met de praktijk een professionaliseringstraject. Lees verder


 
 
   
Kansengelijkheid door talentontwikkeling
​Kansengelijkheid door talentontwikkeling, een actueel thema, ook nu. In het netwerk Curious Minds werken we aan dit thema, door producten en materialen te ontwikkelen op basis van praktijkgericht onderzoek, die u als leerkracht zo goed mogelijk ondersteunen. Lees verder

 
 
 
Portret van het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling
Het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling van Susan Ketner wil onveilige situaties binnen gezinnen voorkomen en ouders ondersteunen wanneer het mis dreigt te gaan. ‘Bij iedere ouder komt de gedachte wel eens op: ik zou ze wel achter het behang willen plakken!’ Sinds maart 2019 is Susan Ketner lector Integrale Aanpak Kindermishandeling. ‘Maar’, vervolgt ze: ‘door onder andere een goede relatie, een stabiel inkomen, goede opvoedvaardigheden en goede voorbeelden uit de eigen jeugd loopt het gelukkig niet vaak uit de hand. De meeste ouders hebben het beste voor met hun kinderen.’ Een portret van dit lectoraat.


 
 
 
De ‘ideale schooldag’ gepresenteerd in webinar: Kinderen aan het woord…
​Kinderen willen ontdekken, bewegen en meer naar buiten! Kijk en luister mee naar de verhalen van kinderen en tieners die op een kindcentrum zitten of hebben gezeten. Hoe ervaren c.q. ervoeren zij hun tijd op de kinderopvang en op school? Wat vinden ze goed en wat kan er volgens hen beter? Dorien Petri, onderzoeker van het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving vertelde over het onderzoek dat zij deed bij vier integrale kindcentra..Lees verder
 
 
 
 
Taal is ons handvat: het belang van het tijdig signaleren van een TOS
Praat een kind niet of heeft het moeite met spreken of het begrijpen van taal? Het kan dan zijn dat er sprake is van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Een gesprek met lector Margreet Luinge en onderzoeker Margot Bochane van de Hanzehogeschool Groningen over deze relatief onbekende stoornis, die 6-7% van de kinderen in de leeftijd van 1 tot en met zes jaar treft. Lees verder

 
 
 
De Week tegen Kindermishandeling @hanze
​Van 16 tot en met 22 november is het de landelijke Week tegen Kindermishandeling. De Hanzehogeschool Groningen zet zich met onderzoek, kennisdeling en onderwijs aan nieuwe professionals in om kinderen gelijke kansen te bieden. Uiteraard doet de Hanzehogeschool ook dit jaar weer mee met activiteiten die in het teken staan van de week. Lees verder


 
 
 
CONTACT
Wilt u ook graag deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar lectoraat-jes@org.hanze.nl. Afmelden kan via de link onderaan de nieuwsbrief.

Vraag stellen?
Een vraag stellen aan iemand binnen het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving kan door een mail te sturen naar lectoraat-jes@org.hanze.nl.

 
  www.hanze.nl/lectoraat-jes  
 
 
   
 
 
  www.hanze.nl     © 2021 Hanzehogeschool Groningen Afmelden  
  In onze privacyverklaring is te lezen hoe we met persoonsgegevens omgaan.