Onderwerp:

Inspiratiemiddag FinanciŽle en sociale veerkracht van jongeren vergroten

Datum: 17-03-2022 12:28:08
           
    Bekijk de webversie    
           
   
  Werkplaats Sociaal Domein Noord
   
  Inspiratiemiddag
  FinanciŽle en sociale veerkracht van jongeren vergroten
 
   
 
  Op dinsdagmiddag 19 april 2022 organiseert de Werkplaats Sociaal Domein Noord samen met Gro Next, De Haagse Hogeschool en stichting Cash2Grow een inspiratiemiddag over de sociale en financiele verkracht van jongeren.
 
 
 
 
Verhogen van sociale en financiŽle veerkracht!
Armoede en schulden zijn een groeiend probleem. Armoede veroorzaakt vaak uitsluiting. Inmiddels heeft een op de vijf huishoudens in Nederland risicovolle schulden. De belangrijkste redenen zijn een gebrek aan financiële educatie en het ontbreken van een financiële buffer. Voor jongeren geldt in het bijzonder dat het steeds lastiger word om goed met geld om te gaan in onze huidige consumptiemaatschappij. Het internet zit vol verleidingen en jongeren laten zich vaak leiden door het moment en hun directe omgeving. De hoeveelheid complexe financiële producten en toeslagen waar ze recht op hebben neemt toe. Door de coronapandemie is er een flinke toename in sociale en financiële kwetsbaarheid onder jongeren. Door thuisonderwijs en een verschuiving naar digitale middelen wordt het voor jongeren steeds moeilijker om duurzame relaties op te bouwen met anderen. Door economische sluitingen komen veel jongeren geld tekort.
Tijdens deze inspiratiemiddag onderzoeken we samen met professionals, studenten én gastsprekers uit onderzoek en de gemeente Groningen de vraag over hoe we de financiële en sociale veerkracht van jongeren kunnen vergroten.

In verschillende workshops leren we meer over de belevingswereld van jongeren die in armoede leven, over hoe jongeren in een spaarkring aan hun sociaal netwerk kunnen bouwen en beter met geld leren omgaan en hoe we ze kunnen leren het huidige geldstelsel beter te begrijpen en te gebruiken.


 
 
 
Meer informatie en aanmelden
Het evenement wordt gehouden op 19 april bij de Hanzehogeschool Groningen in lokaal C.005 van de Mariekamphuisborg, Zernikeplein 23 Groningen. We starten om 12 uur met een lunch, vanaf 13 uur start het officiele programma.
U kunt zich hier alvast aanmelden voor de (gratis) inspiratiemiddag. Het definitieve programma volgt binnenkort.
 
 
 

 
   
 
 
   
 
 
  www.hanze.nl     © 2022 Hanzehogeschool Groningen Afmelden  
  In onze privacyverklaring is te lezen hoe we met persoonsgegevens omgaan.