Onderwerp:

Point of Care Technologie congres

Datum: 21-12-2022 09:20:25
           
    Bekijk de webversie Point of Care Technologie congrese.dijksterhuis@pl.hanze.nl    
           
   
  Centre of Expertise Healthy Ageing
   
  Point of Care Technologie congres
  16 februari
 
   
 
  De Hanzehogeschool ziet Point of Care Technologie als transitieversneller van zorg naar gezondheid. Ben je geïnteresseerd in deze transitie en de mogelijkheden die Point of Care Technologie daarbij biedt? Bezoek dan ons congres op 16 februari 2023.

 
 
 
 
Point of Care Technologie
Om op een duurzame manier goede zorg te kunnen blijven bieden is preventie, verplaatsing en vervanging van diagnostiek en zorg nodig. De urgentie is groot: zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg als vanuit het oogpunt van organisatie, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Inzet van Point of Care Technologie kan hierbij helpen. Hiermee kan je snel en dichtbij de patiënt, cliënt of burger diagnoses stellen. De diagnoses kunnen leiden tot bruikbare inzichten voor burgers, patiënten en hun zorgprofessionals. Point of Care Technologie kan ervoor zorgen dat ziektes sneller worden opgespoord, dat er minder invasieve ingrepen nodig zijn, en dat patiënten sneller herstellen.
 
 
 
Programma congres12.30 uur Inloop
 
13.15 uur   
Opening door Petra Smeets, lid College van Bestuur, Hanzehogeschool Groningen
 
13.20 uur   
Point of Care Technologie en interprofessioneel onderwijs - ronde tafelgesprek
Jessica Zweers, hogeschooldocent onderwijsvernieuwing, Hanzehogeschool Groningen
Ellen Hagedoorn, hogeschooldocent interprofessioneel samenwerken, Hanzehogeschool Groningen
Studenten betrokken bij de pilot ZuidOostZorg
 
Interprofessioneel leren heeft als doel om de interprofessionele samenwerking te verbeteren en om toekomstige beroepsbeoefenaren hierop goed voor te bereiden. Deze samenwerking gaat verder dan een multidisciplinaire samenwerking en sluit aan bij de ontwikkeling(en) in de zorg. Om de toekomstige zorgprofessionals beter voor te bereiden op het interprofessionele component zal dit interprofessioneel leren een steeds grotere plek krijgen binnen het onderwijs. Zoals binnen vraagstukken uit de praktijk waar gezamenlijk aan wordt gewerkt. Met als doel dat studenten leren om buiten de kaders van hun eigen discipline te denken, beter samen te werken, een andere taal te leren spreken en te begrijpen en het probleem centraal te stellen.  
 
13.45 uur   
Point of Care Technologie en gepersonaliseerde prehabilitatie Een Fieldlab in ziekenhuis Nij Smellinghe - ronde tafelgesprek 
Geert van der Sluis, bijzonder lector 'Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames', Hanzehogeschool Groningen en programmaleider Innovatie en Onderzoek, Nij Smellinghe
Hilbrand Oldenhuis, lector Personal Digital Health, Hanzehogeschool Groningen
Jeroen ten Buren, fysiotherapeut Nij Smellinghe
 
Prehabilitatie-programma's helpen patiënten om na een chirurgische ingreep weer sneller te functioneren. Nij Smellinghe gaat samen met de Hanzehogeschool onderzoeken hoe prehabilitatieprogramma's gepersonaliseerder ingezet kunnen worden. Zowel in de diagnostische fase (welke patiënten hebben het meest baat bij een prehabilitatieprogramma?) als in de therapeutische fase (hoe kan een prehabilitatieprogramma gepersonaliseerd worden?) valt winst te boeken. Daartoe zal een fieldlab opgezet worden waarin de mogelijkheden van een combinatie van digitale zorg op afstand en fysieke, face-to-face zorg worden onderzocht. In dit ronde tafelgesprek gaan we in gesprek over op de mogelijkheden die Point of Care Technologie biedt. 
 
14.15 uur   Pauze
 
14.45 uur   Kennissessies - ronde 1 (klik hier voor een beschrijving)

1. Moodsense: Wat gebeurt hier? Context bouwen voor het voorspellen van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie
2. Point of Care echografie: een steeds belangrijkere plek in acute zorg
3. Persoonsgerichte zorg door data.
4. Leven met diabetes en technologie van nu en in de toekomst.
5. Rondleiding Point of Care Technologie lab
 
15.30 uur   Kennissessies - ronde 2 (klik hier voor een beschrijving)

6. Een smart toilet voorkomt zorg
7. Modern Times in Point of Care Diagnostics
8. Technologische innovatie vraagt om nieuwe kennis
9. Point of Care Technologie voor snellere opsporing van aderontstekingen
10. Rondleiding Point of Care Technologie lab
 
16.15 uur   Afsluiting met hapje en drankje
 
 
 
 
Voor wie?
De Centra of Expertises Healthy Ageing en Ondernemen en het Kenniscentrum Biobased Economy nodigen iedereen uit die geïnteresseerd is in de transitie van zorg naar gezondheid en de mogelijkheden die technologie daarbij biedt, zoals zorgprofessionals, bedrijven, docenten, onderzoekers, studenten.

 
 
 
Aanmelden
Je kan je aanmelden tot 12 februari 2023 via deze link.
 
   
 
 
   
 
 
  www.hanze.nl     © 2022 Hanzehogeschool Groningen Afmelden  
  In onze privacyverklaring is te lezen hoe we met persoonsgegevens omgaan.