Onderwerp:

Festivalisering | Imagine Run | Chavah | Preconferentie

Datum: 24-04-2018 15:31:21
 
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of ga naar de online versie.
 
Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
 
 
Op zoek naar balans in festivals
 

Martin Groters gaat vanuit het lectoraat onderzoek doen naar wat hij noemt ‘festivalisering’. Het aantal festivals en events groeit snel en Groters is benieuwd naar de balans tussen draagvlak en reuring. ‘Samen met gemeenten en organisatoren gaan we onderzoek doen naar die balans en we willen weten welke instrumenten er zijn om die balans te bewaken.’


Groters is na de zomer begonnen in de kenniskring en vanaf begin dit jaar is hij regiocoördinator Friesland. Naast zijn werkzaamheden voor het lectoraat doceert hij ook in de master International Leisure and Tourism Studies en is hij onderzoeker voor ETFI, waar festivals óók stevig op de agenda staan.  

‘Onlangs werd ik geïnterviewd door De Volkskrant met de vraag: hebben we niet teveel festivals in Nederland. Die vraag zette me aan het denken. Geluidsoverlast en drukte zijn bekende nadelen, maar festivals maken mensen ook trots en zorgen voor reuring. Daarom heb ik besloten er onderzoek naar te gaan doen.’

Groters ging op de koffie bij gemeenten en organisatoren. Is het werkelijk zo, dat een kleine groep klagers veel aandacht krijgt? Of zit er achter die klagers ook nog een hele wereld? Groters: ‘Ik heb wel een hypothese maar ik ga eerst het gesprek aan. Ik wil weten wat organisatoren en gemeenten zelf onderzocht willen hebben. We gaan sowieso kijken naar het instrumentarium van gemeenten. Voldoet dat? Kan de gemeente aan voldoende knoppen draaien.’

Tijdens de voorbereiding van het onderzoek merkte Groters dat draagvlak ook te maken lijkt te hebben met de openbaarheid van het festival. Is het vrij toegankelijk? Ook de manier waarop de lokale bevolking betrokken wordt lijkt een rol te spelen. ‘Festivals gaan ook om inclusie, bijvoorbeeld omdat mede door vrijwilligerswerk bij festivals bepaalde mensen mee kunnen blijven draaien in de maatschappij.’

Vast staat al wel, dat het aantal festivals nog steeds toeneemt. Beleving wordt nog belangrijker. ‘Ook zien we steeds meer niche-festivals ontstaan, specifiek over één onderwerp of muzieksoort. En dat gebeurt bij sportevenementen ook, trouwens.’

Over ongeveer een jaar wil Groters in beeld hebben wat een goede balans is tussen de dynamiek van een festival en de overlast die het mag geven. Hij wil het onderzoek op Eurosonic Noorderslag presenteren. 

Zie ook: https://www.volkskrant.nl/muziek/-festivalisering-stuit-op-grens-nederland-wordt-te-klein-voor-zo-veel-festivals~a4507670/


Martin Groters / martin.groters@stenden.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidisciplinair werken aan leefstijl
 

In de nieuwsbrief van februari hebben wij u kort iets verteld over nieuwe lectoraatspartner Chavah,
Leef-Leerhuis voor jonge moeders in de stad Groningen. “Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden.”
 
Dit is de visie van Chavah. De tieners en jonge vrouwen die bij Chavah komen, krijgen hulp geboden op het gebied van o.a. maatschappelijk functioneren, financieel functioneren, huisvesting en zingeving. Ze kunnen een jaar in het huis verblijven, vaak vanaf ongeveer 7 maanden zwangerschap.
 
In maart konden we al van start met multilevel en multidisciplinair werken aan een leefstijlprogramma voor de meiden die bij Chavah verblijven. 6 studenten van diverse opleidingen gaan in het kader van hun minor Healthy Ageing bezig met de ontwikkeling van een programma gericht op o.a. beweging, voeding, sociaal netwerk en empowerment.
 
Een fantastische mix van studenten die onder begeleiding van Chavah en kenniskringleden van het lectoraat aan het werk zijn. De studenten zijn afkomstig van de volgende opleidingen: Voeding en Diëtiek (HBO), Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (HBO), Toegepaste Psychologie (HBO), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (HBO) en Sport en Bewegen (MBO).

 
Patty Veen / p.veen@alfa-college.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderzoek in het mbo
 

Vorige maand leidden Cigdem Zantingh, Nanda Vinken, Anna Veeneman en Patty Veen gesprekken aan de ronde tafel op de preconferentie ‘onderzoek in het mbo.’
Na twee preconferenties in 2016 en 2017 was voor de editie van 2018 een brede groep met onder meer masteropgeleide docenten, practoren en lectoren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering.
 
De meer dan 85 deelnemers aan bij elkaar 14 rondetafels waren vooral docenten,
docentonderzoekers, stafmedewerkers, leidinggevenden en bestuurders uit het mbo. Bij de ‘positionerende opstart’ gingen beurtelings de mensen staan die hun relatie met onderzoek bij binnenkomst hadden gelabeld als verliefd, verloofd, getrouwd.

Vervolgens ging iedereen naar aanleiding van een aantal startcases of in een ‘blind date’ nader in gesprek over ieders verhouding tot onderzoek. Waar komen de vlinders in je buik vandaan? Wat maakt dat je van een bestendige relatie spreekt?

De inbrengers van startcases vertelden hun persoonlijke verhaal over hun eigen verbinding met onderzoek in het mbo. De gesprekken waren intensief, betrokken en met diepgang. Belangrijke vraag: wat draagt onderzoek bij aan de onderwijskwaliteit en innovatie, wat heeft de student er uiteindelijk aan?  
 
Bij de start van de tweede gespreksronde was ieders eerdere positiebepaling het startpunt. Aan de rondetafels ging men op zoek naar zaken die helpen om de liefde voor onderzoek duurzaam te laten voort bloeien, in een onderzoekscultuur en -samenwerking.

Zo verbond een van de tafels zich aan de missie om onderzoek in het mbo van trapveldje (object) naar eigenaarschap (subject) te brengen. Een andere tafel wilde zorgdragen voor de kunst van het vragen stellen en oprecht geïnteresseerd zijn in antwoorden.
 
Videoverslag: https://www.youtube.com/watch?v=P4K46UyVYpQ&feature=youtu.be


Tom Rustebiel / t.rustebiel@alfa-college.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Healthy Ageing, maar dan in de praktijk
 

Op het MDK in Groningen hebben leden van het lectoraat met Edwin Kuipers meegedacht over de
#ImagineRun. De ImagineRun is een wandel- en hardloopevent op 29/09 waaraan 3 miljoen mensen mee moeten gaan doen, overal ter wereld. Dit doen ze, door in te loggen op het platform en dan stad, dorp of natuur in te wandelen.

Maar de ImagineRun is meer: los van het event wil Edwin mensen duurzaam in beweging krijgen via platform. Als middel tegen eenzaamheid. Als middel tegen overgewicht. Omdat het leuk is. Omdat buitenlucht gezond is. En, omdat nieuwe vormen van verbondenheid in zijn. We hebben met Edwin gebrainstormd over hoe we sociaalmaatschappelijke kansen en uitdagingen op het gebied van gezondheid en vrije tijd duurzaam kunnen verbinden. Wordt vervolgd!


Edwin Kuipers / edwin@imaginerun.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dataladder mei/juni 2018
 
Mei 2018
 
17 Bijeenkomst MDK Groningen
     thema: Onderzoek, de krachten gebundeld!
22 Bijeenkomst partners Hunebedcentrum/
      Geopark de Hondsrug
24 Gezamenlijke lectoraatskring
31 ReCoMa bijeenkomst Groningen
 
Juni 2018
 
07 Peer review
14 Bijeenkomst Regioteam Friesland
28 Bijeenkomst Regioteam Groningen
28 ReCoMa bijeenkomst Groningen
28 MDK Groningen

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Colofon
 
Redactie: Tom Rustebiel
t.rustebiel@alfa-college.nl

Uitgave volgende nieuwsbrief:
juni 2018
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Alfa-College Nieuwsbrief
 
 
Linkedin Twitter
 
 
Afmelden | Deze mail is verstuurd met iMailingtool
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: