Onderwerp:

Nieuwsbrief nr. 24 Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

Datum: 29-10-2018 15:04:46
 
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of ga naar de online versie.
 
Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
 
 
Vers nieuws en fijne dagen
 
Beste en zeer gewaardeerde lezer van onze lectoraatsnieuwsbrief! Ook in de laatste weken van het jaar volgden ontwikkelingen in het lectoraat elkaar snel op.
 
In deze nieuwsbrief nemen we u mee langs al deze prachtige verhalen en verbindingen. Deze waren allemaal positief, al is het voor ons wel dubbel dat Jolanda Westerhof en Hennie Eggens elders een mooie baan vonden. Jolanda gaat aan de slag voor het Rijnland Instituut en Hennie gaat werken voor Onderwijsgroep Noord. Ze gaan nieuwe verbindingen aan, wat ons daardoor de kans geeft hetzelfde te doen.
 
Over verbindingen gesproken. Ons lectoraat doet vanuit NHL Stenden in het SIA Sprong-programma Frailthy, een onderzoeksconsortium van NHL Stenden en de Hanzehogeschool. Centraal staat ‘De Kwetsbare Mens’ en ons lectoraat zal waarschijnlijk het werkpakket leergemeenschappen leiden en insteken op onderzoek naar nieuwe combinaties van gezondheid en vrije tijd.
 
Daarnaast zal ik op verzoek van de Provincie Friesland en het MKB de contactpersoon worden voor de Toerisme Alliantie Friesland. Samen met lector Willem Foorthuis van de Hanzehogeschool en Gerard Kremers van de provincie onderzoeken we een gecombineerde of aan elkaar verbinden EFRO-aanvraag voorbereiden met betrekking tot ReCoMa-buitenwerkplaatsen en/ of gebiedscooperaties. Bijzonder interessant!
 
Goed nieuws kregen we tijdens de HBO-visitatie Leisure Management met een hele positieve beoordeling van deze opleiding. En, voor ons good news: complimenten voor de rijke leercontexten en enthousiasme over betrokken onderzoek!
Met name die vermelding omtrent “rijke leercontext” vinden wij belangrijk omdat die leeromgevingen ontwikkeld zijn samen met onze partners. We zijn hen daar zeer dankbaar voor.
 
Dan een bruggetje naar het laatste onderwerp. Neemt u alstublieft nog even weer ons boek “Verhalen over Verbindingen” uit de kast en glimlach over de omslagfoto die Fokko Bosker van het bruggetje over de Eelder Schipsloot bij de polder Lappenvoort. Dit gebied vlak bij mij thuis vormt een prachtig beeld van wat we willen uitdragen: bruggen slaan tussen beroepsonderwijs en bedrijven in praktijklandschappen waar (tegelijkertijd) gewerkt en geleerd wordt.
 
Prettige kerstdagen, geluk en gezondheid in het nieuwe jaar en dat we nog maar vaak bruggen bouwen en de oversteek naar elkaar maken. Dat kan alleen samen met u. Dank voor deze duurzame verbindingen en tot gauw.
 
Ineke Delies

Lectoraat heeft drie vacatures voor managementassistentie
 
Doordat Jolanda Westerhof en Hennie Eggens elders een mooie baan vonden én we gaan uitbreiden in Friesland, hebben we drie prachtige vacatures voor managementassistentie. Eén van de nieuwe collega’s gaat aan de slag in Emmen, één in Groningen en één in Leeuwarden. De omvang van de functies varieert. Kent u iemand of heeft u interesse? Monique Pestman verstrekt u graag meer informatie via m.pestman-dehoog@alfacollege.nl of 0591-853660ScienceGuide: Internationaliseren op de grens met Duitsland
 
De Zomerschouw leverde ons mooie contacten op met ScienceGuide, hét podium voor hoger onderwijs, wetenschap en de kennissector. De afgelopen periode stonden we er 3 keer in: in juli over onze succesvolle Zomerschouw, in september over de wetswijziging lectoren in het MBO, en deze week over internationalisering op euregionale schaal. Tim Cardol, één van de twee hoofdredacteuren van dit tijdschrift, gaat met het lectoraat de samenwerking uitbreiden met artikelen, columns en interviews. Deze week publiceert ScienceGuide een interview met Ineke Delies over samenwerken in de Euregio. Lees het hier: https://www.scienceguide.nl/2017/12/internationaliseren-op-grens-duitsland/Het verdienmodel van een droom!
 
        

Dit was de titel van de Multi Disciplinaire Keten (MDK) themabijeenkomst van donderdag 23 november in Groningen. Een nieuwe opzet waarin bedrijvenpartners en het onderwijs elkaar ontmoeten bij Alfa-college Groningen op het terrein Gezondheid, Wonen en Vrije tijd. We werden op inspirerende wijze door spreker Aliene Haar meegenomen in de droom van ‘Het Klooster’ in Hoogeveen. Thema van de lezing was “Hoe kun je als ondernemer geld verdienen in een nieuwe zorgomgeving door preventie en langer thuis blijven wonen?” Waar moet je op letten? Wat zijn de succesfactoren? Welke partijen heb je nodig? En ook: Welk type mensen heb je nodig?"
In het tweede gedeelte van de bijeenkomst zijn we met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van 3 spreektafels.
Tafel 1; Verder praten met de ondernemers van Het Klooster over dromen en verdienmodellen.
Tafel 2; Chavah (Leef/leer huis voor jonge moeders) is een potentieel nieuwe bedrijvenpartner. Taeke en Agnes Venema hebben zichzelf en hun dromen voorgesteld.
Tafel 3; Op zoek naar samenwerkingen voor de plannen van De 4Elementen.
Naast de vertegenwoordigers van de opleidingen van de Hanzehogeschool en het Alfa-college waren de volgende bedrijven aanwezig op 23 november:
Jan Verzorgt, B2B Adventure, Negotica, Chavah, Het Klooster, De 4Elementen, Rock Opera 2019 Blauwe Stad, Noorderbrug.

De tijd vloog voorbij en is optimaal benut. Er werden volop crossovers gemaakt en geleerd tussen ondernemers. Op 22 februari is de volgende bijeenkomst, wilt u ook uw vraagstuk op (een spreek-) tafel leggen dan horen wij dat graag via uw lectoraats-buddy!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kenniskringlid Patty Veen p.veen@alfa-college.nlVeel interesse voor lerende netwerken
 
https://www.alfa-college.nl/over-ons/nieuws/20171309-lerend-bestuurdersnetwerk-christien-de-graaff
Het lectoraat wordt steeds vaker gevraagd om mee te denken als het gaat om het thema ‘lerende netwerken’. De aandacht voor en het belang van samenwerken in netwerken is actueel. Hierbij gaat het vaak om complexe samenwerkingsrelaties, met uiteenlopende partijen en belangen. Het initiatief van Christien de Graaff, lid College van Bestuur van het Alfa-college, om met andere bestuurders van onderwijs- of zorginstellingen samen een lerend netwerk in het Zorgpact te vormen om zo samen te leren, is hier een voorbeeld van.
Het elkaar ontmoeten in netwerkverband is vaak in aanvang inspirerend, nieuwe ontmoetingen en relaties geven dan veel energie. Maar hoe kom je met elkaar tot een blijvend inspirerende uitwisseling en tot effectieve samenwerking? Wat is nu eigenlijk een lerend netwerk? Welk type leiderschap verschijnt in lerende netwerken? Vanuit het begrip (regionaal) co-makership is binnen het lectoraat een visie ontwikkeld op innovatie en samenwerking. Het thema lerende netwerken is dan ook één van de inhoudelijke onderzoekslijnen. Het onderzoeksteam bestaat uit een bont gezelschap van kenniskringleden, een mooie multidisciplinaire samenstelling om in lectoraatstermen te spreken. Momenteel verkennen we een aantal theoretische concepten rondom lerende netwerken en kijken welke ‘criteria’ van belang kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan het beschikken over een zogeheten kennisagenda, de diversiteit in het netwerk en welke rollen deelnemers al dan niet innemen in het netwerk. Met de grote interesse voor het onderwerp lerende netwerken is interessante casuïstiek in ruime mate aanwezig.
In het najaar van 2018 wordt een mini-symposium georganiseerd om in bredere kring de inzichten van de onderzoeksgroep te delen. Bent u ook in dit thema geïnteresseerd, laat het dan weten.
                                                         
Sebo Boerma vanuit .bos Ontwikkeling in Organisatie,
Anna Veeneman en Tom Rustebiel vanuit het Alfa-college,
Coby Arents vanuit Treant,
Simon Henk Luimstra vanuit de Gemeente Emmen,
en Marjolanda Hendriksen van NHL Stenden HogeschoolVitaal DOEN! bijeenkomst najaar 2017
 
Als Vitaal DOEN! zijn wij wederom met diverse werkveldpartners en docenten bij elkaar gekomen in Hardenberg. Om elkaar te informeren over huidige ontwikkelingen en elkaar te inspireren door kennis te delen. Dit keer heeft Jeroen Streutker van Welthuus een interessante presentatie gehouden over zorgtechniek en innovaties aan de hand van de pluskoffer. Daarin zitten allerlei materialen die mensen thuis kunnen gebruiken om bijvoorbeeld langer thuis te kunnen blijven wonen op een veilige manier. Het meest gebruikte item is de bedmat. Het is een sensor die gebruikt wordt, met name voor dementerende mensen die ’s nachts uit bed gaan om wat voor reden ook en niet meer terug gaan naar bed. Maar ook het monitoren van een nachtritme kan hiermee worden gedaan. Door de voorbeelden die gegeven worden, komen we in gesprek over hoe dat in de praktijk gaat bij diverse aanwezige organisaties. Tot slot is er ruimte voor ontmoeting en het verkennen van mogelijke nieuwe projecten.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kenniskringlid Diana van Heusden d.vanheusden-kok@alfa-college.nlVoorstellen kenniskringleden
 
Vanaf september van dit jaar zijn er drie (nieuwe) mensen vanuit de opleiding Sport en bewegen van het Alfa-college verbonden aan het lectoraat. Wij (Jarno, Jorien en Patty) delen alle 3 een gedreven en onderzoekende houding en merken dat dit goed aansluit bij de werkwijze van deze kenniskring. We stellen ons graag voor; Jarno Voorintholt: ‘Mijn werkzaamheden als sportinnovator binnen het lectoraat combineer ik met mijn baan bij Alfa-college Sport & Bewegen. Daar ben ik docentencoach en verantwoordelijk voor onderwijs/sport innovaties en het Health i Port Project. Ook ben ik werkzaam als Fysieke Coach bij FC Groningen. Tijdens mijn afstudeerperiode bij de ALO heb ik me gespecialiseerd binnen het speciaal onderwijs en heb ik onderzoek gedaan naar belastbaarheid en herstel tijdens intensieve wedstrijd periodes bij basketball club Donar uit Groningen.’
 
Jorien Benthem: ‘Ik werk al ruim 10 jaar voor het Alfa-college bij het loopbaancentrum als orthopedagoog. Op de locatie Kardinge heb ik vanuit deze functie mee kunnen werken aan verschillende innovatieve onderwijsprojecten als Time-in en het vormgeven van de ‘pedagogisch aanvoerders’. Ik werk graag vanuit de vraag van de dagelijkse onderwijspraktijk omdat ik denk dat daar de meeste kennis en mogelijkheden tot de start van vernieuwing ligt. De onderzoekslijn waar ik bij dit lectoraat bij aansluit ‘ leren op de werkplek door en voor docenten’; past dan ook goed bij mij.’
 
Patty Veen: ‘Ook ik ben al 10 jaar werkzaam voor het Alfa-college. In deze tijd heb ik o.a. gewerkt als docent sportmanagement en heb als projectleider aan de wieg gestaan van het Alfa-brede leefstijlproject Fit For Life. Voor mijn tijd bij het Alfa-college heb ik gewerkt als sportconsulent en ben ik als ZZP-er betrokken geweest bij diverse grote sportevenementen in met name de gehandicaptentopsport. Naast de leuke projecten die binnen het lectoraat op het punt van beginnen staan, ben ik me aan het oriënteren op een onderzoek op het volgende thema; Je sociale netwerk – het kennen van mensen – helpt je in het omgaan met (complexe) zorgsituaties. Hoe kan sport en bewegen (los van verenigingen) bijdragen aan het opbouwen van dit netwerk bijvoorbeeld in de buurt.’
 
Wij zijn er van overtuigd dat sport en bewegen een positieve toevoeging kan zijn voor de projecten en onderzoeken die ons lectoraat rijk is en hebben zin in de samenwerking met alle collega’s van verschillende opleidingen en de bedrijvenpartners!Dataladder december 2017-januari 2018
 
December 2017
14  PEER-reviewing Lectoraats onderzoekslijnen met 5 externe lectoren
21  Bijeenkomst Regioteam Drenthe/Noordoost-Overijssel
23  t/m 7 januari 2018 Kerstvakantie

Januari 2018
11  Nieuwjaarsbijeenkomst Gezamenlijke Lectoraatskenniskringen
18  Bijeenkomst Regioteam Drenthe/Noordoost-Overijssel
18  Bijeenkomst Regioteam Groningen
23  Partnerbijeenkomst RIF Het KloosterGezellige feestdagen!
 
Colofon
 
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies

Tel. 06-10588844
 
Kopij volgende nieuwsbrief 
1 februari 2018
jjz.westerhof@alfa-college.nl 
Alfa-College Nieuwsbrief
 
 
Linkedin Twitter
 
 
Afmelden | Deze mail is verstuurd met iMailingtool
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: