Onderwerp:

Nieuwsbrief lectoraat: TripAdvisor|minor|komen & gaan|social impacts

Datum: 01-10-2018 10:33:00
NIEUWSBRIEF NR. 27, oktober 2018
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Alfa-college/NHL Stenden Hogeschool
 
 
NIEUWSBRIEF NR. 27, oktober 2018
 
 
Buitenstate op facebook   Buitenstate op twitter   Buitenstate op twitter
 
 
Array
 
 
Hot News
 
 
 
 
 
Beste lezers,
 
Welkom bij alweer de 27e Nieuwsbrief in het bestaan van ons lectoraat en tevens de eerste van het nieuwe schooljaar. Zoals u ziet gebruiken we een vernieuwde huisstijl, de oude klassieke stijl koesteren we nog wel en komt u gelukkig ook nog her en der tegen. Want, en dat is eigenlijk een beetje een rode draad deze keer: er is een tijd van komen en gaan ook wat dit betreft. Ik zal u een volgende keer, we komen minimaal 6 keer per jaar uit, eens vertellen waar die beelden van de huisstijl eigenlijk vandaan komen.
 
We gaan een dynamisch jaar tegemoet, met frisse winden en stabiele koersen. En wederom: we hebben u als lezer nodig daarbij. Deze aflevering is in de rommelige tijd van opstarten van het schooljaar gemaakt en vooral vanuit de onderwijskant ingevuld. Dat willen we natuurlijk graag ook anders doen en met andere lezers en partners zoals bedrijven, studenten….
 
We dagen u uit: neem de handschoen op en vertel uw verhaal de volgende keer. Bel of mail Marjan Mesman en geef uw bijdrage of suggestie aan haar door, ze is te bereiken op 06 - 30 21 18 55 of via m.mesman-ziengs@alfa-college.nl. Misschien contacteren we u ook wel.
 
Ik hoop het en wens u nu en later veel leesplezier.

Ineke Delies/jj.delies-devries@alfa-college.nl / ineke.delies@stenden.com
Lector
 
 
 
 
 
 
Komen en gaan bij het lectoraat
 
Komen en gaan bij het lectoraat
 
Zoals in elk gezond samenwerkingsverband, is er ook in ons lectoraat beweging. En kom ik in de spagaat van dat je zo graag wilt dat mensen blijven (duurzaam) en zich tegelijkertijd ontwikkelen (innovatief) en ook nieuwe verbindingen krijgen (dynamiek). Ik hou als een soort moeder graag het “lectoraatsgezin” bij elkaar, maar men vliegt ook uit, of stopt met werken (ook mogelijk) of komt invliegen en blijft. Dat vergt extra sterke verbindingen en zoals tegenwoordig zo vaak aangestipt, ook agility/beweegbaarheid en bijstellingsvermogen. Dat gaan we doen, kost soms wat tijd maar schept ook nieuwe kansen. We hebben in juli enkele mensen uitgezwaaid en zijn in augustus begonnen met welkom heten. Het uitzwaaien is nu wel bijna afgerond, het welkom heten is nog bezig.
Een paar van die bewegingen voor u opgesomd:
 
We hebben uitgezwaaid:
Johan Kasper, onze senior, is per september met pensioen, Jorien Benthem heeft een andere baan binnen Alfa-college (Studentendienst), Jarno Voorintholt werkt al een tijdje volledig elders (bij FC Groningen), Lucinda Wondel is gestart in een andere baan binnen Alfa-college (opleidingsmanager Sport &Bewegen) en ook Simon Henk Luimstra krijgt een andere baan bij de gemeente Emmen (teamleiding sport en bewegen).  Erna Dros krijgt meer klussen elders (binnen de dienst Onderwijs en Kwaliteitszorg van het Alfa-college), Hanneke Neuteboom legt haar aandacht vooral op de Lont-academie van het Alfa-college en Marjolanda Hendriksen is met ingang van augustus teamcoördinator in het academie Welzijn NHL Stenden. Als laatsten richten Nol Hovens en Bate Boschma zich volledig op de academie Economie/ondernemerschap respectievelijk de academie voor Bouwkunst van de Hanze Hogeschool.
Er is ook een gaan bij het zeer samenhangende team van drie managementassistentes: Marijke Vegt (rechterhand van met name de lector) heeft haar accenten wat verlegd en zal met ingang van 1 november aanstaande een opvolger krijgen.
 
We hebben verwelkomd:
We gaan verder in een iets kleiner maar heel sterk lectoraatsteam en hebben keuzes gemaakt in uitgezette vacatures. We hebben al enkele hele goede kandidaten nieuw in onze kenniskring: Anke Rozendaal (academie Leisure & Tourism NHL Stenden) en Laurens Bloem (opleidingen Sport & Bewegen Alfa-college). We hebben volgende maand gesprekken met twee nieuwe “gast”-kenniskringleden in regioteam Friesland: een docentonderzoeker van het ROC Frieslandcollege en een docentonderzoeker van het ROC  Deltion. Voor het regioteam Groningen hebben we zeer binnenkort een kennismakingsgesprek met een docentonderzoeker van de academie Gezondheid. We zoeken nog vervanging voor Marjolanda Hendriksen binnen NHL Stenden en een nieuwe kandidaat voor de academie Sportstudies van de Hanzehogeschool.
 
Verder in het jaar zullen zij zich nader gaan voorstellen en kunnen we ook vertellen wie nog meer verbonden wordt aan ons lectoraat. De volgende nieuwsbrief zal bol staan met nieuw elan, let op onze nieuwelingen!

Ineke Delies/jj.delies-devries@alfa-college.nl / ineke.delies@stenden.com
Lector
 
 
 
 
Lustrum
 
 
 
Reis naar het lustrum
 
Reis naar het lustrum
 
De reis naar ons lustrumcongres volgend jaar op 14 en 15 november 2019 is in volle gang (maar is in wezen bijna tien jaar geleden begonnen). Tussentijds organiseren we zogenaamde stepping stones waarin we met onze partners in ontwikkeling als kenniskring inhoudelijk reflecteren op de betekenis van Verbindingskracht en Combinatievermogen in de volle breedte.
 
Wat betekent het nu echt om partner in ontwikkeling te zijn? En wat doet dat met de kenniscreatie en -uitwisseling? Hoe stimuleren we het lerend karakter van ons netwerk? En hoe blijven de netwerken vitaal? Het is een greep uit de vragen die we in de komende stepping stones willen bespreken. De eerste is op 1 november met partners uit het onderwijs.
 
De overige stepping stones vinden plaats in 2019:
op 24 januari, 18 april en 4 juli.
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de opbrengsten.
 
Sebo Boerma / seboboerma@bosoio.nl
gast kenniskringlid regioteam Drenthe
 
 
 
 
Onderwijs
 
 
 
Boeiende minor Da Vinci in Europapark
 
Boeiende minor Da Vinci in Europapark
 


Maandag 3 september 2018 zijn er 48 studenten van de Hanzehogeschool gestart met de honoursminor Da Vinci. Deze studenten hebben allemaal een verschillende achtergrond. Of je nu HRM studeert, techniek, sport of bedrijfseconomie, zolang je de motivatie hebt om je te ontwikkelen tot innovatieprofessional ben je bij deze minor op de juiste plek. Je leert je creatieve vaardigheden en talenten te ontwikkelen, je werkt samen met anderen om complexe problemen op te lossen en je krijgt de vrijheid je eigen onderwijs vorm te geven.

 
De opdracht die de studenten aan het begin van de week hadden gekregen, bestond uit het creëren van een healthy lifestyle samenleving in de wijk Europapark waarbij de verschillende doelgroepen al bekend waren. De ouderen, jonge gezinnen, ondernemers, werkenden en studenten maken deel uit van de samenleving. Het was aan de studenten de taak de verborgen vraag te achterhalen in de wijk. Waar heeft de wijk behoefte aan op het gebied van healthy lifestyle? En hoe kan dat gerealiseerd worden?
 
In deze minor leren de studenten de zogenaamde Design Thinking-methode toepassen. Kenmerkend van deze methode is doen, doen en doen.  Het opdoen van (nieuwe) ervaringen wordt gebruikt om van te leren. De wereld verandert snel en daarom is het belangrijk om te leren van nieuwe problemen en ervaringen op te doen. De design thinking methode start met de fase van empathize. In deze fase zoek je empathie bij de eindgebruiker. Middels interviews probeer je de eindgebruiker te begrijpen zonder daar een oordeel aan te hangen. De volgende fase is define. Hierin verduidelijk je de context en neem je beslissingen. Hierna kom je in de ideate fase waarin ideeën worden gedeeld. In de fase die hierop volgt maak je een prototype. Je maakt het concreet en tastbaar. Tenslotte volgt de test fase waarin je het prototype gaat uitproberen. De design thinking methode is een langdurig proces en kan telkens opnieuw worden toegepast. Ook maakt de minor gebruik van de effectuation theory. Deze theorie staat eigenlijk voor het feit dat onverwachte gebeurtenissen geen bedreigingen zijn, maar juist kansen.
 
Op vrijdag 7 september was de finale van deze intensieve ondernemingsweek. Naast werken op locatie bij wooncomplex de Leyhoeve en FC Groningen, werden bij Menzis de eind-pitches gegeven door de studenten. De prototypes ‘wij samen’ en de ‘babbelbank’ sprongen eruit. In ‘wij samen’ staat een buddysysteem tussen ouderen en studenten centraal en de ‘babbelbank’ is een fysieke ontmoetingsplek. Een mooie opbrengst.
 
Nikki Jepkema (student) en
Harold Hofenk/ h.g.hofenk@pl.hanze.nl
gast kenniskringlid regioteam Groningen
 
 
 
 
Onderzoek
 
 
 
TripAdvisor als wetenschappelijke methode van onderzoek
 
TripAdvisor als wetenschappelijke methode van onderzoek
 


Maaike de Jong, onderzoeker binnen het lectoraat verricht onderzoek naar TripAdvisor als wetenschappelijke methode van onderzoek. Ze heeft bezoekersreviews op TripAdvisor meegenomen in haar onderzoek naar ‘sustainable communities’.  TripAdvisor heeft in die mate aan populariteit gewonnen dat "online sociale netwerksites de meest populaire sites op het internet zijn”.

 
Zoals Miguéns et al. uitleggen: "TripAdvisor is een website die is gebaseerd op het idee dat reizigers afhankelijk zijn van beoordelingen van andere reizigers om hun reizen te plannen, of op zijn minst op bevredigende wijze kunnen worden geholpen bij hun beslissingen door hen" (2008, p.2). Anderen stellen dat de TripAdvisor site kan worden gezien als een goed voorbeeld van consumenten die hun toeristische belevenissen delen (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008).
 
De invloed van TripAdvisor op de markt kan niet worden onderschat en voor managers is het belangrijk om het belang van door gebruikers gegenereerde inhoud (UCG) te begrijpen. Volgens het UNWTO spelen deze types UGC, inclusief TripAdvisor, een steeds belangrijkere rol in de evaluatie van toeristenervaringen (2011). Het management van toeristische bestemmingen moet hiervan op de hoogte zijn. Volgens Miguéns et al. Betekent dit een uitdaging voor managers in de manier waarop nieuwe online evaluatiemethoden het imago van een bestemming (2008) kunnen beïnvloeden.
 
Met deze uitgebreide reikwijdte van TripAdvisor in de toeristische markt is het geen verrassing dat wetenschappers het gebruik van TripAdvisor-recensies binnen academisch onderzoek (Miguéns et al., 2008, over Lissabon, Law, 2006, over internet en toerisme) hebben verkend.
 
Wetenschappelijk onderzoek naar de betrouwbaarheid van TripAdvisor-beoordelingen (Ayeh, Au & Law, 2013) en de geloofwaardigheid (Tuominen, 2011) over door consumenten gegenereerde reisverslagen heeft over het algemeen bijgedragen aan de betrouwbaarheid van die evaluaties. Dit soort onderzoek is echter niet zonder kritiek geweest als het ging om de integriteit van recensies, het voorkomen van neprecensies en het vermogen van gasten om bedrijven en organisaties mogelijkerwijs [met nep nieuws] te schaden (Horner & Swarbrooke, 2016).
 
Meer weten over deze innovatieve onderzoeksmethode? Neem s.v.p. contact op met Maaike de Jong.
 
Maaike de Jong / maaike.de.jong2@stenden.com
kenniskringlid regioteam Friesland

Bronnen:
  • Ayeh, J. K., Au, N., & Law, R. (2013). “Do we believe in TripAdvisor?” Examining credibility perceptions and online travelers’ attitude toward using user-generated content. Journal of Travel Research, 52(4), 437-452.
  • Chua, A. Y., & Banerjee, S. (2013). Reliability of reviews on the Internet: The case of Tripadvisor. In Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science (Vol. 1).
  • Horner, S., & Swarbrooke, J. (2016). Consumer behaviour in tourism. Routledge.
  • Law, R. (2006). Internet and Tourism—Part XXI: TripAdvisor. Journal of Travel & Tourism Marketing, 20(1), 75-77.
  • Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., & Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism management, 29(3), 458-468.
  • Miguéns, J., Baggio, R., & Costa, C. (2008). Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study. Advances in tourism research, 26(28), 1-6.
  • Tuominen, P. (2011). The influence of TripAdvisor consumer-generated travel reviews on hotel performance.
  • World Tourism Organization (UNWTO). (2011). Technology in Tourism (Rep.). Retrieved May 31, 2017, from http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf
    unwtodigitalresources_volume1_techtourism_eng.pdf
 
 
 
 
 
Leuk zo'n festival, maar vergeet de bewoners niet
 
Leuk zo'n festival, maar vergeet de bewoners niet
 
Het festivalseizoen zit er weer bijna op! Voor velen het moment om de balans op te maken voor de toekomst; festivals zijn dan ook volop in het nieuws. In de Leeuwarder Courant (03-09-2018) werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan de duurzaamheidsaspecten van festivals. Hoewel hier terecht aandacht voor is, zijn wij van mening dat duurzaamheid meer is dan alleen deze ‘groene’ maatregelen. Vaak wordt aan de sociale kant en daarmee de impacts die een festival heeft op de lokale gemeenschap te weinig aandacht besteed.
 
Er zitten uiteraard allerlei positieve kanten aan het organiseren van een festival; het zorgt voor reuring, het is goed voor de lokale economie, het zet een plek op de kaart en geeft bewoners een gevoel van eer en trots. Er zit echter ook een keerzijde aan, welke vaak over het hoofd wordt gezien. We hebben het dan niet alleen over geluidsnormen die worden overtreden, of over anti-sociaal gedrag van bezoekers, het gaat verder dan dat. Lokale bewoners hebben het gevoel hun leefomgeving kwijt te raken en willen deze terug.
 
Er is sprake van vele belangen (bijvoorbeeld van de lokale middenstand, de gemeente, natuurorganisaties, festival organisaties en natuurlijk bewoners) die vaak niet met elkaar overeenkomen. Het is de taak van de gemeente, als zijnde handhaver, al deze belangen af te wegen en met elkaar in balans te brengen. Echter, soms ontbreekt het aan een helder kader, een eenduidig evenementenbeleid, met als gevolg veel juridisch getouwtrek en evenveel frustratie.
 
Er wordt al het nodige ondernomen, maar een goed evenementbeleid gaat in onze ogen verder dan de simplistische en vrij technocratische maatregelen, zoals het wijzigen van een bestemmingsplan of het terugdraaien van de volumeknop. Het vergt een complexere aanpak waarbij bewoners en andere stakeholders gehoord en serieus genomen worden. Om de problematiek rond festivals aan te kunnen hebben gemeenten, en ook festivalorganisatoren, dan ook baat bij een vollediger scala aan instrumenten: een toetsingskader voor alle betrokkenen.
 
Daarom moet nu eerst de problematiek goed in kaart worden gebracht. Beleid dient immers gestoeld te zijn op objectieve gegevens en daarvoor is onderzoek nodig. NHL Stenden heeft met het European Tourism Futures Institute (ETFI) de expertise in huis hierbij te ondersteunen. ETFI is een toonaangevend instituut op het gebied van ‘overtourism’ en ‘visitor pressure’. Samen met Breda University en het Centre of Expertise Leisure Tourism Hospitality (CELTH) wordt momenteel een nationaal onderzoek naar de sociale impacts van festivals voorbereid. Enkele gemeenten die de problematiek rond festivals erkennen hebben reeds toegezegd te willen meewerken.
 
Drs. Martin Groters / martin.groters@stenden.com
Regiocoördinator/kenniskringlid regioteam Friesland samen met

Dr. Jasper Heslinga, Onderzoeker duurzaam toerisme, European Tourism Futures Institute (ETFI) / NHL Stenden University. Programma manager, Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality (CELTH)
 
 
 
 
Persoonlijk
 
 
 
De tijd van gaan is aangebroken
 
De tijd van gaan is aangebroken
 Voor de zomer heb ik bekend gemaakt dat ik met de laatste periode in m’n actieve onderwijs- en onderzoek loopbaan bezig ben en per 1 september 2018 stop met werken. Vanuit een gespaarde ‘levensloopregeling’ word ik door NHL Stenden nog tot mei 2019 doorbetaald en daarna ga ik - als 64 jarige - definitief met pensioen. Ik voel me bevoorrecht dat ik dat kan doen, want ik besef dat niet iedereen in die positie is op die leeftijd. 
 
Ik heb bijna 30 jaar – vanaf 1989 – bij de Stenden Hogeschool (voorheen CHN) gewerkt. De meeste tijd als onderzoeker bij het Instituut Service Management (ISM) en later ook bij ETFI en het Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie. De laatste jaren heb ik in Emmen ook met veel plezier onderwijs verzorgd in het AD programma van HTRO.
 
In al die jaren heb ik de Stenden Hogeschool zien groeien en veranderen. Docenten werden steeds meer coaches en conveners en studenten spelen als cocreators een steeds prominentere rol in het onderwijs dat wordt aangeboden. Ik heb altijd een positief gevoel gehad bij de veranderingsgezinde cultuur die de Stenden Hogeschool altijd met zich meedroeg. Ik was trots op deze vooruitstrevende en vernieuwende hogeschool en heb dat naar buiten toe ook nooit onder stoelen of banken gestoken.
 
Het werken als onderzoeker was enerverend en uitdagend. We moesten ‘onze eigen broek op houden’ en dat deden we ook. De directe link tussen onderwijs (docenten en studenten) en het werkveld (bedrijven en ondernemers) heeft mij altijd zeer geboeid. Dat was voor mij onderwijs in optima forma. De teamspirit bij de afdeling onderzoek binnen het ISM en de collegialiteit en samenwerking daarbinnen met collega’s en grote aantallen studenten heb ik zeer gewaardeerd.
 
De laatste negen jaren heb ik die verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld voortgezet bij het Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie. Het werken aan onderzoek, onderwijs en projecten was zeer bijzonder. Veel grenzen tussen werkvelden, opleidingen en MBO en HBO werden geslecht. Intern en extern werden zeer veel vertrouwensrelaties opgebouwd en netwerken gecreëerd. De kennisdeling, samenwerking en collegialiteit tussen personen en netwerken zowel intern als met externe partners groeide enorm in de loop der jaren.
 
Ik wil al mijn collega’s danken voor de samenwerking. Ik kijk daar met veel plezier op terug. Ook voor alle contacten, kennisdelingen en samenwerking met externe partners ben ik iedereen zeer erkentelijk. En ja……natuurlijk ga ik dat missen. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik kan teren op heel veel mooie herinneringen.
 
Johan Kasper
(oud) kenniskringlid regioteam Drenthe/NO-Overijssel
 
 
 
 
 
Dataladder oktober - november 2018
 
oktober 2018

4             Bijeenkomst MDK Groningen
30           Bijeenkomst MDK Friesland

november 2018

1             Stepping Stone (onderwijs)
               Regiobijeenkomsten Groningen en Drenthe/Friesland
15           Bijeenkomst gezamenlijke lectoraatskenniskring
22           Bijeenkomst MDK Drenthe/NO-Overijssel
               Bijeenkomst MDK Groningen
 
 
 
 
Colofon
 
Redactie: Tom Rustebiel, Marjan Mesman
Eindredactie: Ineke Delies

Volgende uitgave: november 2018

Aanleveren kopij: 12 november 2018
                             m.mesman-ziengs@alfa-college.nl
                             06-30211855
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen
 
                                                                       
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: