Onderwerp:

Nieuwsbrief Lectoraat: Dorpszorg | Networked Learning | Musea als platforms | En meer!

Datum: 12-07-2018 15:30:52
NIEUWSBRIEF nr. 26, juli 2018
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Alfa-college/NHL Stenden Hogeschool
 
 
NIEUWSBRIEF nr. 26, juli 2018
 
 
Buitenstate op facebook   Buitenstate op twitter   Buitenstate op twitter
 
 
Array
 
 
Hot News
 
 
 
 
 
Dit is een term die nu eigenlijk geen hout meer snijdt, want wat is er niet “hot” in deze verrukkelijke voorzomertijd? Ook in deze periode voorafgaand aan het sluiten van alweer een schooljaar, waarin ook ons lectoraat met haar kleurrijke partners haar bijdrage heeft geleverd, zijn er tal van nieuwtjes, groot en klein die bloedheet, beetje lauw of gewoon actueel interessant zijn. Die zal ik aanstippen of melden in dit onderdeel van de Nieuwsbrief. Om te beginnen met een grote kluif, over de Nieuwsbrief zelf, en daarna een paar kleinere nieuwtjes én een afsluitend zomerwoordje.
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief al doende leren verbeteren
U als nieuwsbrieflezer zult hopelijk gemerkt hebben dat we aan het sleutelen zijn aan de vormgeving en toegankelijkheid van onze Nieuwsbrief. Heeft u suggesties, wilt u ook uw bijdrage gepubliceerd hebben, zou u een column willen vullen af en toe, wilt u uw bedrijfsverbinding met het lectoraat eens in de spotlights zetten, of iets anders? Laat het ons weten! Onze Nieuwsbrief zal ongeveer 6 keer per jaar blijven verschijnen, ook op onze eigen website en andere online accounts. Soms maken we ook fouten, zoals in de vorige Nieuwsbrief bij het verwijzen naar informatiebronnen, zoals die van collega-lector Niek van de Berg. Excuses zijn al gemaakt. Dus, zoals mijn wijze en oude schoonmoeder steeds vaker verzucht: “Alles woelt hier om verandering”.
 
Wist u dat?
Het onderwerp Levenlangleren wordt niet alleen bij ons “hotter”, maar ook om ons heen. Dat merkten we onder meer doordat ik onlangs ben gevraagd lid te worden van de Adviesraad Trendbureau Drenthe en sociaalplan bureau Groningen. Het gaat om een onderdeel van het topsectoren- team “Leven lang ontwikkelen in Learning Communities” met betrekking tot de doorontwikkeling van Human Capital. Dit gaat om het samen met het ministerie van OCW opzetten van een lerend netwerk voor bestuurders uit het Beroepsonderwijs en bedrijfsleven met betrekking tot de komende kwaliteitsafspraken met de MBO en HBO instellingen en hun regionale partnerschappen. Wordt vervolgd!
 
Meer inzet op onderzoek
We gaan de komende tijd meer inzetten op onderzoek. Dat zal zich laten zien in de versterkte samenwerking tussen ons lectoraat en dat van collega-lector in onze onderzoekseenheid van de nieuwe Academie Leisure&Tourism management van NHL Stenden: dr. Albert Postma. We gaan ook nauwere banden aan met het kenniscentrum ETFI van Stenden en met het landelijke Centre of Expertise Leisure,Tourism and Hospitality en de drie betrokken hogescholen: NHLStenden, Hogeschool Zeeland en NHTV Breda. Met hen verkennen we diverse thema’s. Het onderzoek RIF Recoma van Alfa-college zal volgend jaar afgesloten worden, ook daar zullen we aandacht besteden aan de onderzoeken die we daar vanuit ons lectoraat doen ook om zo bij te dragen aan het verduurzamen van innovatieprojectresultaten.
 
Maar eerst zomervakantie en de lier aan de wilgen
Zoals in vele gevallen, moet er altijd vlak voor vakanties nog van alles gebeuren op de valreep. Maar het moment komt er toch echt aan dat een ieder de lier tijdelijk aan de wilgen gaat hangen. Wij doen dat in de periode van half juli tot driekwart augustus en verheugen ons daar op. We wensen u ook een mooie vakantie toe, danken u voor al de interessante verbindingen die we samen met en door u hebben gehad dit schooljaar. Zonder u hadden wij ons (en met ons velen) niet verder kunnen doorontwikkelen in …”duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie”. U bent onmisbaar voor ons, dus: mooie vakantie maar vooral goed terugkomen, we zien u graag weer in het nieuwe schooljaar. Tot dan!

Ineke Delies / jj.delies-devries@alfa-college.nl / ineke.delies@stenden.com
Lector
 
 
 
 
Project
 
 
 
Witteveen in race voor dorpsvernieuwingsprijs
 
Witteveen in race voor dorpsvernieuwingsprijs
 
In Witteveen is het begrip naoberkracht met verve nieuw leven ingeblazen. En dat blijft niet onopgemerkt. In november won het dorp de Henk Aalderinkprijs van het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenten. En eind 2017 werd ook bekend dat de landelijke dorpsvernieuwingsprijs aan Witteveen is toegekend. Dit betekent dat het dorp nu meedingt voor de Europese dorpsvernieuwingsprijs.

Op 25 mei jl. heeft een internationale jury het dorp bezocht en heeft Witteveen zich op veel manieren gepresenteerd. Ook de betrokkenheid van het onderwijs is in de vorm van een filmcompilatie toegelicht door Falco de Klerk Wolters, academiedirecteur Leisure & Tourism van NHL Stenden Hogeschool. Ook de jury liet door haar vragen zien dat de samenwerking en betekenis voor het onderwijs zeker hun nieuwsgierigheid wekte.

Witteveen is één van de dorpen betrokken bij het project Dorpszorg, waar vanuit het lectoraat samen met Welzijnswerk Midden Drenthe, de gemeente en het dorpenoverleg de initiatieven vanuit de dorpen worden ondersteund. Burgerinitiatieven vragen om een andere houding en aanpak van professionele partijen. De initiatieven vanuit Witteveen laten deze nieuwe verhoudingen duidelijk zien. In Witteveen heeft dorpszorg de naam noaberkracht gekregen: allerlei verschillende vormen van omzien naar elkaar worden door de inwoners van het dorp omarmd en gedragen. Belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale cohesie in het dorp.
En we wachten af of de Europese prijs ook naar Drenthe wordt gehaald, voor de naoberkracht in Witteveen zal het vast geen verschil maken.

Marjolanda Hendriksen / marjolanda.hendriksen@stenden.com
Regiocoördinator/kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
 
 
 
 
Congres
 
 
 
Congres positieve gezondheid
 
Congres positieve gezondheid
 

Dit voorjaar heeft het congres positieve gezondheid in Alfa-college Hardenberg plaats gevonden. De grondlegger van het gedachtegoed van positieve gezondheid, arts-onderzoeker Machteld Huber, was de keynote spreker. Zij inspireerde een volle zaal met ruim 250 (zorg)professionals uit de Vitaal Vechtdal regio over positieve gezondheid, veerkracht en het ‘andere’ gesprek.

Haar belangrijkste advies: stel de mens centraal, niet de ziekte! En zie gezondheid als een positief middel zodat iemand de dingen kan blijven doen die voor hem of haar belangrijk zijn. Daarbij ligt de nadruk niet op de ziekte van iemand, maar op wat die persoon wil en kan.
 
Samen met Beter Thuis Wonen, Vitaal Vechtdal en docenten en studenten van het Alfa-college is dit inspirerende congres tot stand gekomen. Multidisciplinair en multilevel is er samengewerkt voor dit congres! De studenten van Facilitair Leidinggevende en Secretarieel leverden hun bijdrage in de organisatie van het congres.
 
Daarnaast hebben studenten van de mbo-Verpleegkunde opleiding onderzoek gedaan in de Vitaal Vechtdal regio naar positieve gezondheid. Dit deden ze aan de hand van het spinnenweb die als gespreksinstrument dient (zie figuur). Het spinnenweb bevat zes gebieden die afzonderlijk gescoord worden, zoals dagelijks functioneren, mentaal welbevinden en lichaamsfuncties. De uitkomsten van het onderzoek van deze studenten is tijdens het congres gepresenteerd op diverse posters.
 
Diana van Heusden / d.vanheusden-kok@alfa-college.nl
Kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
 
Lees meer
 
 
 
 
Onderzoek
 
 
 
Musea als platforms voor duurzame ontwikkeling
 
Musea als platforms voor duurzame ontwikkeling
 
van steden, regio's en communities
 


Maaike de Jong, onderzoeker en onderzoekscoördinator heeft 10 weken lang de rol van musea als interactief community platform verkend.

Het is de meeste mensen wel bekend dat musea boeiende educatieve ervaringen kunnen bieden. Daarnaast streven moderne musea ernaar om een context te bieden voor duurzame ontwikkeling. Tevens willen zij een bron van inspiratie zijn voor de toekomst van vitale steden, regio’s of communities. 
 
Maaike heeft onderzocht wat voor belevenissen deze musea bieden. Wat voor tentoonstellingen en programma’s bieden deze culturele instelling? Het gaat hierbij om hedendaagse thema’s als (sociale)innovatie, culturele diversiteit en het nadenken over de toekomst van de gemeenschap. In hoeverre zijn deze musea in hun rol als hedendaags platform een katalysator voor gesprekken, en een gastvrije plek om te verkennen, te ontdekken, te reflecteren en plezier te maken?
 
Daarnaast heeft Maaike gekeken in hoeverre (inter)nationale netwerken de gemeenschap en stakeholders samenbrengen in gesprekken over de duurzame ontwikkeling van vitale regio’s vandaag en in de toekomst. Zij heeft hiervoor een aantal toonaangevende musea bezocht zoals het District Six Museum in Kaapstad, het Humbolt Forum in Berlijn en het Museum of Boulder in de USA. Haar bevindingen worden met onderwijs, culturele instellingen en andere stakeholders gedeeld.
 
Maaike de Jong / maaike.de.jong2@stenden.com
kenniskringlid Friesland
 
 
 
 
Congres
 
 
 
Lectoraat presenteert op International Conference networked learning
 
Lectoraat presenteert op International Conference networked learning
 
Zagreb
 

Van 14 tot 16 mei waren Anna Veeneman, Simon Henk Luimstra en Sebo Boerma present op de '11th international conference on networked learning' in Zagreb. Anna Veeneman en Sebo Boerma vertellen erover.


Anna Veeneman: ‘Onze setting van lerende netwerken waar bedrijven deel van uitmaken en die multi-level en multidisciplinair zijn, riep in onze workshop niet meteen herkenning op. Wel was het interessant om veel verschillende netwerkcontexten gepresenteerd te krijgen, waarbij er bij collega’s veel meer ruimte zit op de definitie, de theorieën en contexten. Dat riep bij ons de vraag op of we het leren niet meer centraal moeten stellen. En zo kwamen er nog tal van andere inzichten tot ons.’
 
Veeneman noemt er nog een paar. ‘Misschien moeten we naar netwerken kijken als meer dan een groep mensen met onderlinge relaties, maar ook de cultuur, geschiedenis en sociale plek in ogenschouw nemen. En de grenzen kunnen meer fluide zijn, waarbij er geen vastomlijnde kaders zijn voor inclusie of exclusie. Mijn belangrijkste inzicht is dat we meer moeten kijken naar leren in netwerken dan naar lerende netwerken. Volgens mij is het goed om deze dialoog ook bij ons te gaan voeren.’ Al met al beoordelen Veeneman en collega’s de deelname als zeer nuttig. ‘Het is verhelderend om op deze manier je perspectief te verbreden.’

Tom Rustebiel / t.rustebiel@alfa-college.nl
 
Lees meer
 
 
 
 
Ontwikkeling
 
 
 
Verslag Brainstorm doorontwikkeling Imagine Run
 
Verslag Brainstorm doorontwikkeling Imagine Run
 
de Hoven/Huis voor de Sport/Imagine Run/lectoraat
 
Edwin Kuipers presenteerde in een MDK bijeenkomst van ons lectoraat zijn vraagstuk ‘Hoe kunnen we de Imagine Run inzetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan? ‘. Tijdens de bijeenkomst in Groningen kwamen er verschillende ideeën van diverse bedrijvenpartners voor ontwikkelingsmogelijkheden van de Imagine run app.

Om hier een vervolg aan te geven vond er op 7 juni een brainstormsessie plaats met Wouter Bloem en Jellie van Loon van ouderenzorg organisatie De Hoven, Simone Smuling van Huis voor de Sport Groningen, Edwin Kuipers van Imagine Run en Patty Veen namens het Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.
 
De Hoven zet zich in voor de zorg en kwaliteit van leven van de oudere Noord-Groninger. Ze hebben ruim 1000 medewerkers in dienst verdeelt over 6 locaties en ze bieden komend schooljaar plek aan bijna 180 studenten (niveau 1 t/m 6). Naast personeel kunnen ze gelukkig ook beschikken over vrijwilligers die o.a. helpen bij beweegactiviteiten. De ouderen zijn grotendeels afhankelijk van anderen om te buiten te komen. Hiervoor is o.a. in samenwerking met Huis voor de Sport een Beweegtuin ontwikkeld bij de locatie in Winsum.
Gezond bewegen, zonder drempels! Wat gaan we doen: De ouderen in beweging brengen (waar mogelijk zelf en anders in een rolstoel) door te wandelen samen met medewerkers, stagiaires, vrijwilligers of familieleden. In een stimuleringscampagne laten we zien welke wandelmogelijkheden er zijn met de Imagine Run App. Studenten kunnen dit bijvoorbeeld als opdracht meekrijgen tijdens hun stage. Het lectoraat is voornemens hier onderzoek aan te koppelen.
 
29 september 2018, wereld Hartdag, is de eerste Imagine Run in Nederland. Iedereen kan vanaf zijn eigen voordeur zijn eigen afstand lopen, we gaan nu aan de slag met een voorstel voor ‘Imagine Run De Hoven’. Er zijn ideeën om vrijwilligers van plaatselijke sportverenigingen te vragen om te helpen met wandelen, mogelijk dat zij daarna actief willen blijven als beweegbuddy. Huis voor de sport bekijkt welke aanknopingspunten er zijn binnen de gemeentes waar locaties van de Hoven gevestigd zijn.
 
Het Alfa-college doet op 29 september ook mee aan de Imagine Run met studenten en medewerkers van alle locaties!

Patty Veen / p.veen@alfa-college.nl
kenniskringlid Groningen
 
Lees meer
 
 
 
 
Lerende netwerken
 
 
 
Bijeenkomst Vitaal DOEN
 
Bijeenkomst Vitaal DOEN
 

Op 16 april heeft er weer een bijeenkomst Vitaal DOEN plaats gevonden in Hardenberg, onder het genot van een heerlijk verzorgde lichte maaltijd. Samen met werkveldpartners en docenten van het Alfa-college hadden we een inspirerende bijeenkomst. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van het vervolg op het congres over positieve gezondheid wat op 7 februari jl. heeft plaatsgevonden. 
 
Dr. Marja van Vliet was aanwezig tijdens de bijeenkomst om verdieping aan te brengen over het gedachtegoed van positieve gezondheid. Enerzijds werd er meer achtergrond informatie verteld om positieve gezondheid nog beter te begrijpen, en anderzijds gingen we zelf aan de slag met het spinnenweb om te ervaren hoe dat als hulpmiddel kan werken. Ook werden er tips en ideeën uitgewisseld over hoe organisaties zelf aan de slag kunnen met positieve gezondheid.

Verschillende organisaties zijn in de regio Vitaal Vechtdal al bezig of aan het oriënteren over hoe ze het gedachtegoed van positieve gezondheid willen implementeren. In de onderlinge gesprekken tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat nog meer organisaties daar mee bezig zijn! We kijken met elkaar waar we bruggen kunnen slaan om met positieve gezondheid in de regio weer een stap verder te komen. Tevens kunt u mij benaderen als u meer informatie wilt via:

Diana van Heusden / d.vanheusden-kok@alfa-college.nl
kenniskringlid Drenthe/NO-Overijssel
 
Lees meer
 
 
 
 
Onderzoek
 
 
 
MDSK informeel leren tegen het licht
 
MDSK informeel leren tegen het licht
 
Het MDSK informeel leren heeft zichzelf onderzocht op de belangrijkste kenmerken van een lerend netwerk zoals Wenger-Trayner die heeft gedefinieerd. Door de resultaten met elkaar te bespreken ontstond een mooi reflectie moment waaruit een paar zaken duidelijk naar voren kwamen.

Zo is de rol van een kennisagenda onmiskenbaar voor de focus en de identiteit van het netwerk, maar dient deze ook genoeg ruimte te geven voor iedereen om een eigen inbreng en eigen conclusies aan het geleerde te verbinden. Een te smalle of te sterk op resultaat gefocuste kennisagenda zou belemmerend kunnen werken en eerder afstotend dan aantrekkend werken.
 
Hetzelfde geldt voor het geven van rekenschap. Aan de ene kant is het van belang dat je voelt dat je gemist wordt en wat je mist als je niet bij de bijeenkomst bent, maar aan de andere kant is een te stevige aanspraak op ieders verantwoordelijkheid niet passend. Daar ligt ieders eigen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de balans tussen halen en brengen goed te houden.
 
Een interessant thema is ook gespreid leiderschap. Is er draagvlak binnen het netwerk als een ander dan de gebruikelijke initiator een afspraak zou regelen? De vraag stellen is hem beantwoorden. Blijkbaar is daar eerst een vorm van toestemming voor nodig.
 
Een kleine greep uit een interessante reflectie. Voor alle uitkomsten kunt u contact opnemen met:
 
Sebo Boerma / seboboerma@bosoio.nl
gastlid kenniskring
 
 
 
 
Onderzoek
 
 
 
Gezond leven met een beperking
 
Gezond leven met een beperking
 
MDK Groningen mei 2018
 
Een gezonde leefstijl staat volop in de belangstelling. Mensen worden bewuster en richten de aandacht op gezonde maaltijden en meer bewegen. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen gezond leven, maar komen meerdere uitdagingen tegen om dit te doen. Zij hebben ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een (fysieke) leefomgeving die gezond gedrag stimuleert. Maar hoe doe je dat?

Deze vraag stond in mei op het MDK in Groningen centraal. In februari 2017 is het onderzoek ‘De krachten gebundeld (DKG)’ van start gegaan. DKG gaat onderzoeken hoe mensen met een verstandelijke beperking kunnen worden geholpen in het ontwikkelen en ook behouden van een gezonde leefstijl. Het onderzoek richt zich op de professionele begeleiders en op de directe  omgeving.
Uiteindelijk wordt een leertraject ontwikkeld waarmee begeleiders kunnen worden geschoold in het geven van goede ondersteuning. Dit leertraject kan dan worden aangeboden aan de verschillende instellingen en scholen. dr. Aly Waninge (lector Healthy Ageing, Allied healt care and nursing) stuurt het onderzoek in Groningen aan. Annelies Overwijk, ook werkzaam bij de Hanzehogeschool, is projectleider.

Beiden bespraken het onderzoek in Groningen omdat het onderwerp in veel meer instellingen aan de orde is. De twee zetten niet alleen het waarom uiteen, maar gaven ook een inkijkje in de onderzoeksmethodologie. Ook studenten van Alfa-college Zorg en Welzijn verrichtten observaties, door middel van video-opnames van de interactie tussen begeleiding en zorgvragers. Het participeren aan dit onderzoek is voor de studenten een boeiende leerervaring.

Els Geurts / ge.geurts@alfa-college.nl
kenniskringlid Groningen
 
Lees meer
 
 
 
 
Interview
 
 
 
Veranderende rol gemeenten: praktijkvoorbeeld Emmen
 
Veranderende rol gemeenten: praktijkvoorbeeld Emmen
 

Gastlid Simon Henk Luimstra is geïnterviewd over de veranderende rol van gemeenten. Over dienstverlening organiseren dichtbij – en samen met – inwoners. Dat vraagt om nog meer lokaal partnerschap met bewoners, vrijwilligersorganisaties en zorg- en welzijnsaanbieders.


Luimstra vertelt erover op allesoversport.nl: “Vanuit de gemeente ben ik gastlid bij het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie, dat samenwerken in nieuwe verhoudingen tussen bewoners en (ambtelijke) professionals verkent. Deze ervaring hielp mij om in Emmen een beweging op gang te brengen op basis van gewenste maatschappelijke effecten. En dus niet gericht op SMART geformuleerde doelen. Dat vraagt om loslaten en vertrouwen geven op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau. Elke reis van 100 kilometer begint bij de eerste stap.”

Tom Rustebiel / t.rustebiel@alfa-college.nl
 
Lees meer
 
 
 
 
Lustrum
 
 
 
Lectoraat viert 10-jarig lustrum in 2019
 
Lectoraat viert 10-jarig lustrum in 2019
 
14 en 15 november 2019
 
Volgend jaar bestaat het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie alweer 10 jaar. Dit lustrum gaan we groots vieren, op 14 en 15 november 2019. Op die dagen staan onderzoeksuitkomsten centraal, maar ook de koppeling met het onderwijs en het bedrijfsleven.

De weg naar het lustrum is alvast ingezet, met tussendoelen maar vooral ook veel leuke en interessante tussenmomenten. Dan gaat het bijvoorbeeld om de thema’s onderwijs en het lectoraat, onderzoek en het lectoraat, werkzame mechanismes in het lectoraat en duurzaamheid en wederkerigheid in relaties. Nadere invulling volgt en we zullen u daar vanaf nu onder meer via deze nieuwsbrief steeds van op de hoogte houden. Maar noteer de data van 14 en 15 november 2019 vast in uw agenda. Overigens: deze route naar het lustrum gaat niet alleen om de bestemming, maar ook om de reis!

De Lustrumcommissie
 
 
 
 
 
Dataladder juli - september 2018
 
Juli 2018

5   Bijeenkomst gezamenlijke lectoraatskenniskring
10 Bijeenkomst RIF Het Klooster
21 juli t/m 27 augustus zomervakantie

September 2018

6   Bijeenkomst regioteam Friesland
13 Bijeenkomst regioteams Groningen en Drenthe/Friesland
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
 
Redactie: Tom Rustebiel, Marjan Mesman
Eindredactie: Ineke Delies

Uitgave volgende nieuwsbrief:
oktober 2018
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen
 
                                                                       
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: