Onderwerp:

Werkgeversnieuwsbrief Pensioenfonds Vervoer

Datum: 06-01-2017 12:15:32
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Nieuwsbrief werkgevers
December 2016
www.pfvervoer.nl   werkgever@pfvervoer.nl
Inhoud

Waarom hebben wij in 2017 een verklaring van u nodig dat de loongegevens juist zijn?

Kerncijfers 2017

Bekijk aanleverdata en notadata in 2017

Veel werkgevers hebben meegewerkt aan het online onderzoek!

OR moet toestemming geven voor (wijzigen) excedentregeling

Vakantiedagentoeslag MUP-krachten in de sector Besloten Bus verhoogd

Contact

Heeft u vragen over het werkgeversportaal, nota's of het pensioen van uw werknemers? Neem dan contact met ons op via (050) 582 98 88. Of stuur een e-mail naar werkgever@pfvervoer.nl
Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Pensioenfonds Vervoer.
Redactie: afdeling Communicatie
E-mail: redactie@pfvervoer.nl 
Waarom hebben wij in 2017 een verklaring van u nodig dat de loongegevens juist zijn?

Recent heeft u een brief ontvangen met een stappenplan voor het aanleveren van de loongegevens die gelden op 1 januari 2017. In 2017 zijn er in de procedure voor het aanleveren van de loongegevens een aantal zaken nieuw. Belangrijkste wijziging is dat wij werkgevers vragen te verklaren dat de loongegevens juist zijn. Kijk voor een uitleg in detail op onze website: Zo werkt… loongegevens doorgeven
 
Van een aantal werkgevers krijgen we vragen over de brief die we verzonden hebben. In deze nieuwsbrief geven we antwoord op een aantal gestelde vragen.
 
Waarom is het belangrijk dat wij over actuele loongegevens beschikken?
Het is belangrijk dat werknemers het pensioen opbouwen waar ze recht op hebben. Voor het berekenen van de pensioenopbouw hebben wij actuele loongegevens nodig. Daarom vragen wij u jaarlijks de loongegevens die gelden vanaf 1 januari in dat jaar aan ons door te geven.

Waarom vragen wij een verklaring?
Door een verklaring te vragen, weten we welke werkgevers klaar zijn met het aanleveren van de nieuwe loongegevens en welke werkgevers nog niet. Zonder de verklaring weten wij niet of de gegevens (nog) kloppen.  Het is niet voldoende om te zien dat er gegevens zijn gemuteerd in het werkgeversportaal. Wij kunnen niet de aanname doen dat een werkgever klaar is met alle gegevens als de mutaties verspreid over meerdere momenten worden ingevoerd.
 
Het afgeven van de verklaring is in principe geen extra werk; iedere werkgever (of het administratiekantoor waar de werkgever eventueel mee werkt) moet aan het begin van het jaar controleren of alle loongegevens kloppen. Het plaatsen van het vinkje is in feite het afronden van deze handeling.
 
Waarom werken wij vanaf 2017 met een boete?
De meeste werkgevers leveren de loongegevens op tijd aan. Helaas zijn er ook aanzienlijk wat werkgevers die geen gegevens aanleveren of dit veel te laat doen. Eerdere maatregelen hebben de afgelopen jaren onvoldoende zichtbaar effect gehad. Het gevolg is dat werknemers bij die bedrijven een pensioen opbouwen dat is gebaseerd op verouderde gegevens. Door duidelijke deadlines en consequenties te stellen, hopen we in 2017 van alle werkgevers op tijd de loongegevens door te krijgen en geen enkele boete te hoeven geven. Op deze manier hopen we ook het aantal looncontroles drastisch te verminderen en kunnen we samen de kosten laag houden.
  • Gaf u al op tijd door? Dan verandert er voor u weinig. Wij vragen van u een kleine extra handeling. In het werkgeversportaal zijn diverse reminders ingebouwd om ervoor te zorgen dat u de handeling op tijd uitvoert.
  • Was u dit jaar te laat? Dan hopen we dat de nieuwe procedure meer duidelijkheid en houvast geeft voor het tijdig doorgeven van de actuele loongegevens.
Waarom niet aanleveren via de loonaangifteketen?
We krijgen regelmatig de vraag van werkgevers waarom het pensioenfonds de premieberekening en pensioenopbouw niet baseert op gegevens uit de loonaangifteketen (Belastingdienst). Helaas is dat op dit moment niet mogelijk. Verderop in deze nieuwsbrief gaan we hier verder op in.
Kerncijfers 2017

De kerncijfers 2017 zijn bijna bekend. We verwachten de kerncijfers uiterlijk 30 december a.s.  te kunnen publiceren op onze website.  
Bekijk aanleverdata en notadata in 2017

De notadata en aanleverdata in 2017 zijn bekend. U vindt de nieuwe data op onze website.
Veel werkgevers hebben meegewerkt aan het online onderzoek!

In november heeft u van ons een uitnodiging ontvangen om een online vragenlijst in te vullen. 1258 werkgevers en administratiekantoren hebben meegewerkt aan het onderzoek. Drie taarten zijn verloot onder degenen die hebben meegewerkt.

We zijn bijzonder blij met alle antwoorden, omdat het ons waardevolle informatie geeft over hoe het pensioenfonds zaken kan verbeteren. Hartelijk dank voor uw deelname als u meegewerkt heeft!

Een aantal punten die veel genoemd zijn en we zeker gaan aanpakken het komende jaar:
  • Incassotraject onder de loep nemen
  • Premiemutaties beter specificeren
We houden u op de hoogte van verbeteringen en actiepunten naar aanleiding van uw antwoorden op de vragen in het onderzoek. 

Aanlevering via loonaangifteketen niet mogelijk
Door veel werkgevers is aangegeven dat zij een voorkeur hebben voor het aanleveren van loongegevens via de loonaangifteketen (Belastingdienst). Pensioenfonds Vervoer weet dat deze  mogelijkheid er is en ziet ook de voordelen van deze wijze van aanleveren. In de huidige pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer is aanleveren via de keten op dit moment  helaas niet mogelijk, omdat bepaalde looncomponenten dan niet op de juiste manier verwerkt kunnen worden (bijvoorbeeld maximering overwerk). We onderzoeken de mogelijkheden om aanlevering via de loonaangifteketen in de toekomst mogelijk te maken. 
OR moet toestemming geven voor (wijzigen) excedentregeling

Op 1 oktober 2016 veranderde de Wet op ondernemingsraden (WOR). De verandering heeft gevolgen voor werkgevers die een (WIA)-excedentregeling aanbieden via Pensioenfonds Vervoer.  Vanaf 1 oktober 2016 moet de ondernemingsraad (als deze er is) toestemming geven voor de volgende zaken:
  1. Als u de (WIA-)excedentregeling wil stoppen of starten.
  2. Als de (WIA-)excedentregeling wijzigt. De ondernemingsraad moet dan bekijken of uw onderneming de (WIA-)excedentregeling wil voortzetten.
Vakantiedagentoeslag MUP-krachten in de sector Besloten Bus verhoogd
De cao Besloten Busvervoer (BBS) is veranderd. Deze verandering heeft gevolgen voor het aanleveren van de loongegevens van MUP-krachten aan het pensioenfonds.

Een MUP-kracht had op basis van de cao recht op een ‘vergoeding uitbetaalde vakantiedagentoeslag’ van 10%. Dit percentage is nu met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 verhoogd. Het nieuwe percentage hangt af van leeftijd, verlofrechten en werkgelegenheidsdagen. De nieuwe percentages vindt u hier.
 
Voor een juiste pensioenopbouw hebben wij de hoogte van de vakantiedagentoeslag nodig. Werkgevers en administratiekantoren die aanpassingen moeten doorvoeren in het werkgeversportaal hebben van ons een brief ontvangen. Waarschijnlijk heeft  u de gegevens dan ook al aangepast.

Als u de gegevens nog niet heeft aangepast, pas dan voor elke MUP-kracht de vakantiedagentoeslag nog aan in het werkgeversportaal. Op onze website leest u ook stap voor stap hoe u dit doet. Heeft u hulp nodig bij de aanpassing? Neem dan contact met ons op.
Verzonden met iMailingtool Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: