Onderwerp:

Nieuwsbrief Lectoraat Duurzame innovatie in de reg. kennisecon. - december 2018

Datum: 17-12-2018 11:57:07
Nieuwsbrief 28 december 2018
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Alfa-college/NHL Stenden Hogeschool
 
 
Nieuwsbrief 28 december 2018
 
 
Buitenstate op facebook   Buitenstate op twitter   Buitenstate op twitter
 
 
Array
 
 
Hot News
 
 
 
 
 
Het grootste hotnews is de start van drie nieuwe mensen in ons lectoraat: Jantine Bouwman en Dinant Roode vanuit Hanzehogeschool zijn enkele weken geleden gestart in ons regioteam Groningen. Jantine komt van de opleiding Gezondheidswetenschappen en zal zich o.a. verbinden met ons onderzoeksprogramma “Leren op de werkplek”. Dinant is van de opleiding Sport & Bewegen en verbindt zich met ons onderzoeksprogramma “Crossovers, Gezondheid en Vrije Tijd”. Jan van der Meulen is ons derde “nieuwe mens” en hij is gestart in ons regioteam Friesland. Hij komt van de Leisure opleiding van het Frieslandcollege en verbindt zich eveneens met ons onderzoeksprogramma “Crossovers, Gezondheid en Vrije Tijd”. U hoort vast snel meer van hen.
 
Een ander hotnieuwtje is de ontwikkeling van Toeristische samenwerking in de provincie Friesland en onze mogelijke betrokkenheid voor wat betreft het opzetten en onderzoeken van een kennisinfrastructuur via lerende netwerken tussen onderwijs, ondernemers en overheden. Later vast ook hier meer over.
 
Nog net geen hotnews is ons jaarplan voor 2019. Het maken van dat document is nog wel een complex ding: het moet voor twee verschillende onderwijstypes en organisaties, het MBO ROC Alfa-college en het HBO NHL Stenden Hogeschool gelden, daarbij moet het passen bij drie verschillende regio’s (Drenthe, Groningen en Friesland) en bij heel wat partners van allerlei aard. Maar het is in de maak en waarschijnlijk hebben we het eind van deze week af, gelukkig. Daar staan toch nog wel een paar voor u wellicht interessante keuzes in. Volgende nieuwsbrief vertel ik u meer.
 
Het hotste news is natuurlijk Kerst en Nieuwjaar. Want dat is elke keer weer afwachten: komt het of komt het niet meer…. En ja hoor: we zijn d’r weer, op de drempel van het jaar 2019.
 
Daarom nu al onze hartelijke wensen voor u voor het komende nieuwe jaar 2019 en namens alle kenniskringleden allerhartelijkste dank voor de mooie samenwerking in 2018!   
 
Met sommigen al voor het 9e jaar op rij en met anderen korter of zelfs nog maar sinds dit jaar.  Op alle verbindingen zijn we trots. En meer nog dan dat, heel dankbaar. Want zonder partnerschappen als met u, ook als lezer van deze Nieuwsbrief, waar waren we dan? Waar is een mens zonder een medemens, kennisdelen en kennis ontwikkelen kunnen we alleen maar samen, innovatie is relationeel. Verbindingen en verhalen daarover zijn voor ons essentieel. U bent dat ook voor ons. 

Gelukkig nieuwjaar en dat we elkaar maar gauw weer terug zien in 2019!

Ineke Delies / jj.delies-devries@alfa-college.nl
Lector


 
 
 
 
Projecten
 
 
 
‘Bij De 4 Elementen wordt leren weer leuk’
 
‘Bij De 4 Elementen wordt leren weer leuk’
 


Bij De 4 Elementen zien wij dagelijks waartoe onze deelnemers vanuit het Begeleid Wonen en Werken traject in staat zijn en hoe ze zich ontwikkelen met de juiste begeleiding, uitdaging en persoonlijke aandacht. Dat is veel meer dan vaak voor mogelijk wordt gehouden in de reguliere zorg. Maar vaak is de stap te groot om een opleiding te kunnen volgen en zo verder te groeien. Waarom dan niet andersom denken: haal de opleiding naar hier en groei met elkaar verder!


Met deze innovatieve vraag meldde Janny Reitsema van D4E zich bij het lectoraat. Kunnen we D4E ontwikkelen tot een buitenwerk- en leerplaats waar zowel MBO en HBO studenten als deelnemers samen werken en leren? Leren van en met elkaar in een inspirerende leeromgeving met ruimte om eigen passie en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hieronder ligt de overtuiging ten grondslag dat vertrouwen geven en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en kracht leidt tot positieve zelfwaardering, verhoging van de eigen effectiviteit en optimale ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden.

Een prachtig initiatief maar hoe te realiseren? Multidisciplinaire en multilevel (Wajong/VSO/MBO/HBO) studentgroepen hebben gezamenlijke leerdoelen op het gebied van 21st century skills zoals ondernemende– communicatieve– sociale– creatieve- en leervaardigheden, echter ze zijn ook gebonden aan specifieke vakkennis en opleidings- of exameneisen die deels wel maar niet volledig gedekt worden op deze wijze.

Na veel praten zijn we gewoon maar begonnen. Al doende leren! Met kleine, zoveel mogelijk multidisciplinair en multilevel, projecten op het gebied van bouw, facilitair, horeca, leisure, voeding, zorg, welzijn en combinaties hiervan. Daarnaast zijn er continu meerdere stagiaires verbonden aan D4E.

Er is een zelfreflectiemodule ontwikkeld en gestart met een lessenreeks 21st century skills voor beginnende professionals. Docenten van het Alfa-college en de Hanzehogeschool zijn betrokken bij de projecten en bij de begeleiding van studenten op de werkvloer. Dit alles echter in een beginstadium! Het blijft zoeken hoe het bijzondere met het reguliere onderwijs te verbinden.

Vanuit het lectoraat worden alle processen gemonitord. De eerste resultaten zijn positief en sluiten aan bij de ervaringen die D4E al heeft met deelnemers en MBO-stagiaires. Uit gesprekken met studenten blijkt dat ze zelfstandiger worden, meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en soms andere beroepskeuzes maken. Ze zeggen meer te leren dan op school vooral omdat ze het gevoel hebben met iets zinvols bezig te zijn. Ze voelen zich meer betrokken bij de werkzaamheden, meer eigenaar daarvan en een gelijkwaardige medewerker van de instelling. Dit motiveert enorm en smaakt naar meer!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariam Janssen of kijken op de website van De 4 Elementen www.de4elementen.nl

Mariam Janssen / m.janssen@pl.hanze.nl
kenniskringlid Regioteam Groningen
 
Lees meer
 
 
 
 
 
Studenten onderzoeken gevangenis Veenhuizen als trouwlocatie
 
Studenten onderzoeken gevangenis Veenhuizen als trouwlocatie
 


Lara Drewer, Kathrin Ludwig en Phuong Nguyen, drie derdejaars studenten Leisure & Event Management van NHL Stenden, onderzoeken of trouwen in de gevangenis van Veenhuizen mogelijk is.


Maaike de Jong van het Lectoraat duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie bood het project aan de drie studenten aan. Veenhuizen staat bekend om zijn nationale gevangenissen en historische achtergrond. Het dorp heeft een aantal gevangenissen waarvan er twee in gebruik zijn. Bovendien zijn er in Veenhuizen twee charmante kerken, de PKN-kerk en de voormalige rooms-katholieke (grote) kerk. Deze hebben allebei het potentieel om in bijzondere trouwlocaties te veranderen. Dit vormde de basis van het onderzoeksproject.

In het begin van het project hebben de studenten een reis gemaakt naar dit prachtige mysterieuze dorp genaamd Veenhuizen om een overzicht van deze locatie te krijgen en om waardevolle informatie te ontvangen van onze externe klant, Peter Bos, Veenhuizer en marketing ondernemer. Met die inbreng zaten ze weer bij elkaar om een onderzoeksvoorstel te schrijven. Nadat de goedkeuring voor het voorstel was ontvangen, begon de eigenlijke onderzoeksfase.

Het resultaat is dat Veenhuizen zeker het potentieel heeft om bruiloften te hosten; de gemeenschap en ondernemers moeten hierin echter nauw met elkaar samenwerken.

Lara Drewer, Kathrin Ludwig, Phuong Nguyen
Maaike de Jong / maaike.de.jong2@stenden.com
kenniskringlid Regioteam Friesland
 
Lees meer
 
 
 
 
Algemeen
 
 
 
Even kennismaken: Laurens Bloem
 
Even kennismaken: Laurens Bloem
 
Laurens Bloem is dit jaar aangesloten bij het lectoraat. Dat doet hij vanuit zijn docentschap bij Sport & Bewegen en zijn projectleiderschap bij het project Peize in Beweging. Daarmee hoopt hij veel te brengen en te halen bij het lectoraat. In deze nieuwsbrief stelt hij zich verder voor.

Binnen het Alfa-college ben ik docent/coach en team coördinator. In mijn 12 jaren docentschap heb ik ongeveer alles gedaan op onze locatie: docent/coach, praktijklessen gegeven, open dagen neergezet, het fit for life projectteam in de benen geholpen en een onderwijscoachcursus opgezet en gegeven.

Mede op basis van het geven van workshops en het organiseren heb ik ook sinds een jaar een eigen bedrijf: In-Bloom. Hiermee geef ik workshops, trainingen en organiseer ik events.

Binnen Peize in Beweging verbinden wij alle partijen die met sport en bewegen te maken hebben maar ook met vitaliteit, kunst en cultuur. Voor jong en oud willen we activiteiten organiseren en elkaar bij elkaar brengen. Ook zijn we op dit moment de verbindende factor in verbouwingsplannen die er zijn vanuit de verenigingen en de scholen. Om hier op termijn een soort van campus te creëren waar alle partijen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen uitblinken in dat wat ze doen.

Een studententeam van MBO Sport en Bewegen studenten en HBO sportkunde studenten zijn op dit moment uitvoerend, een prachtige samenwerking. Op de verschillende locaties en vanuit de verschillende partijen geven zij lessen en organiseren ze activiteiten. Het lectoraat zou een plek kunnen zijn waarbij we een onderzoek kunnen gaan uitvoeren die bijdraagt aan een steviger fundament binnen Peize in Beweging.

Laurens Bloem / l.bloem@alfa-college.nl
kenniskringlid regioteam Groningen
 
 
 
 
 
Even voorstellen: Anke Arts
 
Even voorstellen: Anke Arts
 

Ook Anke Arts is dit jaar begonnen. Wat haar achtergrond is en wat haar motiveert voor het lectoraat leest u hieronder.

Mijn naam is Anke Arts, ik ben docent bij Leisure & Events Management. Al vanaf mijn start bij NHL Stenden ben ik betrokken bij deeltijd en duaal onderwijs binnen de leisure en de hospitality branche. Vanuit mijn onderzoek en consultancy achtergrond, heb ik altijd een interesse gehad voor de (door)ontwikkeling van dit type onderwijs, waarbij werken en leren gelijktijdig plaatsvindt. Ik vind het dan ook leuk dat ik bij het lectoraat in dit stuk onderzoek mag inspringen, omdat ik er sterk in geloof dat werkplekleren voor alle stakeholders waardevol is.

Anke Arts / anke.arts@stenden.com
kenniskringlid Regioteam Drenthe

 

 
 
 
 
MDK
 
 
 
Crossovers: Nieuwe bruggen en aquaducten in Friesland
 
Crossovers: Nieuwe bruggen en aquaducten in Friesland
 
Het is zover, in Friesland is het lectoraat van start gegaan met het verbinden van een tiental geïnteresseerde bedrijven en organisaties. Een eerste MDK (Multi Disciplinaire Keten) is belegd, interesse getoond en vraagstukken neergelegd bij de verschillende sectoren van vrijetijd, gezondheid en wonen. Het lectoraat verbindt op verschillende thema’s onderwijs, bedrijven, innovaties, kennis en onderzoek.  In dit artikel leest u meer over het thema “crossover” in relatie tot de vrijetijdssector.
 
In Friesland heeft het project Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden veel partijen uit verschillende sectoren bij elkaar gebracht en zijn er al plannen om met nieuwe kracht de culturele uitspattingen voort te zetten. Het zou toch prachtig zijn wanneer de bezoekersstroom blijft toenemen? Daar zijn blijvende innovaties voor nodig. Voor het lectoraat is deze voortgang interessant en de bedrijven die betrokken zijn bij het lectoraat zijn geïnteresseerd om door samenwerking nieuwe inzichten te krijgen in de markt, de organisatie, personeelsbeleid of bijvoorbeeld wat het milieu van ons vraagt.
 
Hoe werkt dan het onderwijs met studenten die het thema “crossover” bestuderen? En hoe bouw je dan een brug met bedrijven uit het MDK die in eerste instantie een vraag hebben met betrekking tot de organisatie? Om te komen tot “crossover”, zal een eenzijdig doch voor meerdere partijen belangrijk onderwerp op tafel gelegd moeten worden. Binnen het 3e jaars programma toeristisch onderzoek in de opleiding Tourism Management, zijn op dit moment twee onderzoeken gestart. Een onderzoek betreft een marketing studie voor een toeristisch-recreatief bedrijf dat kan leiden tot een gezamenlijk innovatief en marketing gericht thema door middel van “crossovers”. Wellicht een goed startpunt voor een volgende MDK bijeenkomst. Het andere project is breder van opzet. De gemeente Waadhoeke heeft als speerpunt de ontwikkeling van agrotoerisme geformuleerd. Een prima basis voor een begin van “crossovers” tussen landbouw en toerisme. Daarnaast spelen in dit gebied economische ontwikkelingen, krimp en vergrijzing een belangrijke rol in het algemene welzijn van de bevolking. De studenten zullen ‘partners’ in de ontwikkeling van toerisme interviewen en aanbevelingen geven voor een doorontwikkeling van toeristische activiteiten.
 
Hoe spelen dan deze projecten een rol binnen het theoretisch kader van het lectoraat? Als je het model van Wenger, Trayner en de Laat (Ruud de Moor Centrum, 2011) bestudeert, lijken deze projecten een goed begin van fase 1: Cycle 1, Immediate value (Figure 6.1, Value-creation stories). In deze fase krijgen de partners antwoord op een prangende vraag maar is het belang van het MDK nog niet strikt aanwezig.
De volgende fasen van het model? Zover is het nog niet. Voor de nabije toekomst zal primair onderzoek en samenwerking met leerlingen uit het MBO de volgende stap zijn naar een succesvolle regionale samenwerking en ontwikkeling van vrijetijd, gezondheid en wonen. Een prachtige uitdaging.
 
Brigitte Nitsch / Brigitte.Nitsch@stenden.com
Kenniskringlid Regioteam Friesland
 
 
 
 
 
MDK Groningen: verbinden en combineren
 
MDK Groningen: verbinden en combineren
 
Begin oktober vond in de regio Groningen een bijeenkomst met de bedrijvenpartners (MDK) plaats met als thema “in dialoog”. Het concept “proatjesmoakers” van TalentWeb Groningen vormde de rode draad. TalentWeb is een multidisciplinair netwerk van ongeveer 80 young professionals die graag een stap extra zetten om Groningen nog aantrekkelijker te maken. Dit doen ze uit maatschappelijke betrokkenheid bij ‘Stad en regio’ en in verschillende projectgroepen. Ze streven o.a. naar behoud van kennis in de regio en leveren een bijdrage aan de participatiesamenleving.

Vincent Hazelhoff (werkzaam bij de RUG en lid van TalentWeb Groningen) vertelde over de projectgroep OuderWijs en het kennisdelingsproject Proatjesmoakers. In dit laatste project is het afgelopen jaar een pilot gedraaid om jongeren en ouderen te verbinden door middel van dialoog. Interactieve lezingen, kennisuitwisseling waarbij jong en oud van elkaar kunnen leren. “Iedereen kan meedoen: MBO, HBO, WO studenten en het is fijn om je eigen passie te ontdekken waarover je graag vertelt en dat anderen jouw verhaal waarderen” zegt Vincent. TalentWeb zoekt een pool van studenten van alle niveaus die b.v. willen praten over hun opleiding, hobby’s, toekomstplannen en die willen luisteren naar ouderen en leren van hun ervaringen.

De vraag “Hoe zouden we dit concept kunnen verduurzamen?” levert veel dialoog op. Allereerst worden verbindingen gemaakt naar vergelijkbare activiteiten en de positieve ervaringen tussen jong en oud. Zo vertelt een partner over het onderdeel “oud helpt jong en jong helpt oud” van het wijkleerbedrijf. Ook komen ouderen al naar schoollocaties toe, bijv. bij Sport en Bewegen van het Alfa-college. Ideeën over mogelijkheden bij Burgerschap (zowel in het MBO als HBO) en over ouderendidactiek worden uitgewisseld.

Hoe kun je verschillende doelgroepen aan elkaar koppelen en betekenisvolle relaties ontwikkelen? Door klein te beginnen?  
Met diverse inzichten, ideeën, vragen en met een gedeelde interesse gaat deze MDK uiteen.

Marjan Mesman / m.mesman-ziengs@alfa-college.nl
Managementassistente lectoraat – toehoorder MDK
 
Lees meer
 
 
 
 
Lustrum
 
 
 
Het onderwijs als partner
 
Het onderwijs als partner
 


Donderdag 1 november was de eerste bijeenkomst (stepping stone) richting het lustrumcongres van november 2019. Doel van deze bijeenkomst was het partnerschap van het lectoraat met het MBO en HBO onderwijsbuddy’s te verstevigen.

Elk kenniskring lid heeft in ieder geval één onderwijsbuddy. Met deze buddy’s kan een kenniskringlid kennisdelen, draagvlak vergroten met de dagelijkse onderwijspraktijk, sparren en samen nieuwe combinaties zoeken. Op deze waardevolle middag heeft Ineke een presentatie gehouden over de inhoud van het lectoraat en het profiel van het buddyschap. Daarna zijn we uiteen gegaan met twee groepen en verschillende vragen: Wat vind je van het profiel van het buddyschap? Wat zijn je ervaringen? En welke wensen heb je in de toekomst?

Met name het sparren met de buddy, het delen van kennis en het meedenken wordt door iedereen als positief ervaren. Het is belangrijk om in de toekomst de rol van de onderwijsbuddy te continueren en uit te breiden. Het idee is om aan elk kenniskring lid een extra onderwijsbuddy te koppelen uit zowel het MBO als het HBO. Dit kan de verbinding tussen het onderwijs en het lectoraat verstevigen. 

Verder is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor de onderwijsbuddy’s, met betrekking tot hun rol binnen het onderwijs en de onderwerpen die zij tegenkomen. Dit kan door bijvoorbeeld extra bijeenkomsten te organiseren voor de buddy’s en/of ze uit te nodigen tijdens een werkveld bijeenkomst.

Gerko de Roo /gj.deroo@alfa-college.nl
Els Geurts / ge.geurts@alfa-college.nl
kenniskringleden Regioteam Groningen
 
 
 
 
Onderzoek
 
 
 
Nieuw onderzoek in Lerende netwerken
 
Nieuw onderzoek in Lerende netwerken
 
Op de site van Zorgpact staat een mooi artikel over de bijeenkomst van het bestuurlijk lerend netwerk van 12 november jl.: "Besturen vanuit de omgekeerde piramide".
Vanuit het onderzoeksprogramma ‘Lerende Netwerken en Conveners’ onderzoekt Anna Veeneman dit prachtige netwerk Zorgpact. In ons onderzoeksprogramma voeren we praktijkonderzoek uit om zo meer te weten te komen over de werkzame mechanismen van lerende netwerken en welke rol leiderschap daarin speelt. Leiderschap definiëren we hier vanuit de twee kernbegrippen Verbindingskracht & Combinatievermogen van het Lectoraat Duurzame innovatie in de Regionale Kenniseconomie. Tevens kijken we naar leiderschap als een kwaliteit van het netwerk zelf, dus het geheel van leiders en volgers in hun situatie.

Sebo Boerma / seboboerma@bosoio.nl
gast kenniskringlid regioteam Drenthe

 
Lees meer
 
 
 
 
 
Dataladder december 2018 - januari 2019
 
december 2018
 


    FIJNE DECEMBERMAAND!
 
 
 
 
 
Januari 2019
 
10        Regiobijeenkomsten Drenthe, Friesland en Groningen
15        RIF Het Klooster
17        MDSK Nieuwe Verhoudingen
17        ReCoMa Groningen
24        Bijeenkomst gezamenlijke lectoraatskenniskring
            en Stepping Stone II: Regionaal Co-makership en onderzoek
31        MDK Groningen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
 
Redactie: Marjan Mesman en Christina Jansma
Eindredactie: Ineke Delies

Volgende uitgave: maart 2019

Aanleveren kopij: 1 februari 2019
                             m.mesman-ziengs@alfa-college.nl
                             06-30211855
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen
 
                                                                       
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: