Onderwerp:

Cultuurnieuws voor overheden

Datum: 03-12-2018 16:00:31
TRENDS & ONTWIKKELINGEN IN CULTUURBELEID VAN GELDERSE GEMEENTEN
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
03 dec 2018
TRENDS & ONTWIKKELINGEN IN CULTUURBELEID VAN GELDERSE GEMEENTEN
 
TRENDS & ONTWIKKELINGEN IN CULTUURBELEID VAN GELDERSE GEMEENTEN
 
 
 
 
KUNST MAAKT GELUKKIG EN MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN
 
KUNST MAAKT GELUKKIG EN MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN
 

Hoe staat het nu met het cultuurbeleid in de Gelderse gemeenten? In maart 2018 hebben we onze gemeenteraden gekozen. De colleges zijn gevormd en de nieuwe wethouders cultuur zijn vol goede moed aan de slag gegaan. Cultuurmij Oost signaleert de vijf belangrijkste trends van het afgelopen jaar:
1. Cultuur en Onderwijs Meer geld beschikbaar…
2. Kunst en gezondheid Kunst steeds hoger op de politieke agenda…
3. Geluk Gemeentes zetten cultuur in voor verbinding…
4. Toegankelijkheid Kunst moet voor iedereen toegankelijk zijn…
5. Financiën Minder regeldrift op financiën… 

KUNST MAAKT GELUKKIG EN MOET VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN
Josien Paulides
Lees meer
 
 
 
Praktijkvoorbeelden van cultuur in de gemeente
 
Praktijkvoorbeelden van cultuur in de gemeente
‘Cultuureducatie staat of valt met enthousiasme’
 

Cultuurmij Oost vroeg vijf wethouders waar hun culturele hart sneller van gaat kloppen. En hoe ze dat vormgegeven in hun gemeente. Deze portretten worden de komende tijd gepubliceerd.

Als eerste is de wethouder van Brummen aan de beurt. Wat je met cultuur op school allemaal kunt bereiken is magnifiek, weet wethouder Margriet Wartena uit ervaring. Dat is waarom ze de besluitvorming persoonlijk wil begeleiden. Sowieso wil ze kunst en cultuur hoog op de politieke agenda hebben. ‘Als je alleen maar afwacht en faciliteert, krijg je een hutspot aan ideeën.’

Praktijkvoorbeelden van cultuur in de gemeente
Marieke van de Geyn
Lees meer
 
 
 
Gemeente Brummen geeft startschot tot convenant
 
Gemeente Brummen geeft startschot tot convenant
 

Scholen, Welzijn Brummen, bibliotheek, muziekverenigingen, Culturele Stichting, gemeente en de combinatiefunctionaris Cultuur willen cultuuronderwijs op de Brummense scholen een blijvende impuls geven. Hierbij wordt aangehaakt bij het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit.
Vorige week vond een startbijeenkomst plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Doel is om in de loop van volgend jaar heldere afspraken met elkaar gemaakt te hebben om cultuuronderwijs op scholen een stevigere plek te geven. Dit krijgt vorm in een samen af te sluiten convenant. Cultuurmij Oost begeleidt de partners in dit proces. (foto: Marja Poldermans)

Gemeente Brummen geeft startschot tot convenant
Marieke van de Geyn
Lees meer
 
 
 
Praktijkvoorbeelden van cultuur in de gemeente
 
Praktijkvoorbeelden van cultuur in de gemeente
‘We willen ín het cultuurnetwerk staan, niet ernaast’
 

Verrijken en Verbinden. Dat is de missie van het culturele beleidsprogramma van Barneveld. Voorzieningen zijn er genoeg: van een muziekschool en een theater, tot verschillende musea, koren en muziekverenigingen. Wethouder André van de Burgwal: ‘Tussen die voorzieningen ontstaan verbindingen. Zo is de bibliotheek begonnen met een Taalhuis en geeft de muziekschool ook les op basisscholen. Tegelijkertijd signaleren we dat er meer van te maken is.’ Dat ‘meer’ zit wat Van de Burgwal betreft vooral in het sociaal domein. ‘Als je mensen verder wilt brengen, wilt laten leren of met elkaar wilt verbinden, kan cultuur een heel belangrijke rol spelen. Dáár zie ik de meerwaarde van cultuur. En hoe we dat precies vormgeven, hangt ook af van de behoefte van organisaties.’ 

Praktijkvoorbeelden van cultuur in de gemeente
Heleen Elbers
Lees meer
 
 
 
GELDERLAND PROFILEERT MET CULTUUR!
 
GELDERLAND PROFILEERT MET CULTUUR!
 

Minister van Engelshoven heeft aan de gemeenten en provincies gevraagd regioprofielen voor cultuur te ontwikkelen. In deze profielen is aandacht voor culturele voorzieningen en cultureel aanbod voor iedereen. De regio's hebben op 1 november hun plannen ingediend. In Gelderland zijn drie regioprofielen ontwikkeld: Arnhem/Nijmegen, Stedendriehoek Apeldoorn/Deventer/Zutphen en Ede/Wageningen.

Daarnaast is door de provincies Gelderland en Overijssel in samenwerking met de grote gemeenten Route Oost gemaakt. Cultuurmij Oost maakte een korte samenvatting van de verschillende profielen.

GELDERLAND PROFILEERT MET CULTUUR!
Josien Paulides
Lees meer
 
 
 
Door de wasstraat met de ideeëndokter
 
Door de wasstraat met de ideeëndokter
innovatiesubsidie gemeente Bronckhorst
 

De gemeente Bronckhorst stelde voor de jaren 2016-2018 de regeling 'Innovatiesubsidie Sociaal Domein' in om inwoners zelf actief met voorstellen te laten komen voor verbetering van de eigen leef– en woonsituatie. Hiervoor was in totaal 750.000 euro uitgetrokken. Eind 2017 was er nog ruim voldoende budget voor nieuwe plannen, waarvoor advies bij Cultuurmij Oost werd ingewonnen om inwoners te bewegen hun plan in te dienen en hen hierbij ook actief te ondersteunen. Adviseur Johan Godschalk ging als ‘ideeëndokter’ aan de slag en wist binnen een jaar het aantal ingediende voorstellen te verdrievoudigen, de kwaliteit ervan te verhogen en het resterend budget drastisch te verkleinen. 

Door de wasstraat met de ideeëndokter
Johan Godschalk
Lees meer
 
 
 
Gemeenten met een cultuurconvenant 2020
 
Gemeenten met een cultuurconvenant 2020
 

Cultuuronderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, culturele instellingen en overheden. Met een lokaal convenant cultuur en onderwijs maken de partijen samen concrete afspraken over tijd, ruimte en middelen. Cultuurmij Oost begeleidt gemeenten in Gelderland bij de totstandkoming van een convenant. Het is de bedoeling om aan het einde van de periode Cultuureducatie met Kwaliteit de verworvenheden geborgd te hebben in lokale convenanten. 

Zutphen, Zevenaar, West Maas en Waal, Renkum, Oude IJsselstreek en Arnhem werken inmiddels met een convenant. Bekijk een filmpje over het proces.

Gemeenten met een cultuurconvenant 2020
Paulien Dankers
Lees meer
 
 
 
 

IN DE AGENDA 

De Kracht van Kunst in het Onderwijs - woensdag 12 december 2018 - De Groen, Arnhem

Oploop #4 - donderdag 14 maart 2019 - Agnietenhof, Tiel

Kunstbende Voorronde Gelderland - paasmaandag 22 april 2019 - Doornroosje, Nijmegen

                                                           
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: