Onderwerp:

Nieuwsbrief nr. 23 Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

Datum: 19-10-2017 14:42:44
 
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of ga naar de online versie.
 
Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
 
 
VOORWOORD
 

‘De grens dichten tussen mbo en hbo’

Vorige maand is Ineke Delies, lector van Lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’, geïnterviewd door ScienceGuide. Dit is hét nieuwsmedium voor hogescholen en universiteiten, dus een toonaangevend platform waar ze mocht verhalen over de grens tussen mbo en hbo.
‘Met crossovers en grensoverschrijdende gemeenschappen tussen mbo en hbo zijn er juist minder in plaats van meer grenzen tussen beiden”, ziet Delies. “Nu lijken ze – ook door de komst van practoraten in het mbo -  weer uit elkaar te groeien. Dat is echt een stap terug bij het dichten van de kloof tussen regionaal bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Wij gaan er hier organisatorisch wel wat op vinden, maar ik denk dat het geen goed signaal is.’
‘Juist omdat in het midden- en kleinbedrijf de samenwerking tussen mensen uit het mbo én hbo plaatsvindt, is het zo waardevol dat er sprake is van een lectoraat met wortels in beide kolommen van het beroepsonderwijs. “Juist de publiek-private samenwerking die over disciplines en over onderwijsniveaus gaat is ook als leidinggevende lastig, omdat je met hele verschillende mensen te maken hebt. Welke vorm van leiderschap en management dat vraagt, daar willen we nu in het lectoraat ook onderzoek naar gaan doen.’
Lees hier het volledige artikel
http://www.scienceguide.nl/201709/de-grens-dichten-tussen-mbo-en-hbo.aspx
 


Lectoraat heeft nu een eigen site!
 
Naast een boek en deze nieuwe digitale nieuwsbrief heeft ons lectoraat vanaf nu ook een eigen site. Op de site is naast de gangbare, inhoudelijke en praktische informatie vooral veel aandacht voor blogs. We gaan verhalen over onderwijs, onderzoek en vooral praktijk delen. Zo geven we onze partners een podium, maar maken we ook voor de buitenwereld op een toegankelijke manier inzichtelijk wat we allemaal doen. Heb je nieuws voor de site? Laat het dan weten via t.rustebiel@alfa-college.nl
Het adres is www.regionalekenniseconomie.nl
 


Multidisciplinair samenwerken aan opdrachten weer van start
 
   

Circa 200 studenten zijn weer gestart met het werken aan multidisciplinaire projecten die samen met partners van het lectoraat, het RIF en Alfa-college worden uitgewerkt. Op deze manier leert de student (samen met de partner) van vragen en opdrachten die uit het beroepenveld komen en er toe doen. De partner krijgt antwoordt op een vraag, een advies of ondersteuning bij een activiteit.
HBO en MBO Studenten werken gezamenlijk binnen Alfa-college op 1 plek, onder begeleiding van multidisciplinair ingezette docenten. Studenten gaan in Hoogeveen en omgeving op onderzoek uit, brainstormen met de partners over de stappen die ze zetten en zullen halverwege november hun verkennende rapportage gaan doen over de opdracht. Dit alles op projectmatige wijze.

Hieronder een greep uit de onderwerpen:
- Gezond bouwen en Licht
- Onderzoek en doe een voorstel over de Dag van.....
- Hoe maak je de lage SES doelgroep, zowel jongeren als ouderen,
  enthousiast om voor een gezondheidscheck naar het Klooster te komen?
- Help mee om het aantal Wmo pashouders dat gebruik maakt van De Bij te
  verhogen.
- Project Digitale sociale kaart Weijdesteyn
- Wereld voedseldag
- Vernieuwbouw De Westerkim
- Toekomstige dagbesteding
- Ontwerp en ontwikkel een Pre-historische speeltuin
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleiders en kenniskringleden Cigdem Zantingh c.zantingh-akcelik@alfa-college.nl en Judith Veldman-Dam ja.veldman-dam@afla-college.nlDe Krachten Gebundeld
 
Een gezonde leefstijl staat volop in de belangstelling. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen gezond leven, maar lopen daarbij tegen uitdagingen op. Ineke Delies en Els Geurts van het lectoraat zijn betrokken bij een onderzoek hiernaar.

In februari 2017 is het onderzoek “De krachten gebundeld” gestart. Met dit onderzoek gaan de Rijksuniversiteit Groningen en het Radboud MC Nijmegen, samen met 19 zorgorganisaties en 5 onderwijsorganisaties, onderzoeken hoe een gezonde leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking kan worden bewerkstelligd.
Het onderzoek is onderverdeeld in fasen en op grond hiervan zal een ondersteunend leertraject worden ontwikkeld. Uiteindelijk wordt dit leertraject in het werkveld, en op scholen, uitgezet. Op deze manier zullen (toekomstige) begeleiders beter zijn voorbereid op het gebied van gezondheidsondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking.
Vanuit het lectoraat zijn Ineke Delies en Els Geurts nauw betrokken bij het onderzoekontwerp, en bij de manier waarop MBO- en HBO studenten kunnen participeren. In de regio Groningen doen meerdere organisaties uit de sector mee.
Binnenkort zullen enkele MBO-studenten (Alfa-college Welzijn en Zorg) in deze organisaties gaan observeren, onder meer door video’s te maken en te analyseren. Het participeren aan dit onderzoek is voor de studenten een boeiende leerervaring. Daarnaast kunnen de beelden en bevindingen gebruikt worden als lesmateriaal.
Voor het lectoraat is het interessant om te onderzoeken op welke manier de samenwerking tussen het onderzoeksteam en het lectoraat gestalte krijgt, en hoe deze samenwerking voor alle deelnemende partijen en voor het onderzoek van meerwaarde is.
Zie ook: https://www.zonmw.nl/nl/Verslag bijeenkomst ReCoMa-Lab Groningen
 
De eerste gezamenlijke ReCoMa-Lab bijeenkomst van 5 oktober staat in het teken van een hernieuwde kennismaking a.d.h.v. het docentenprofiel dat door Hanneke Verbree is opgesteld op basis van haar ervaringen als ReCoMa-lab docent. In een aantal rondes blikken we, in reflectieve zin, terug op  de volgende competenties:

- Heeft verbindingskracht en combinatievermogen
- Kan over grenzen heen kijken
- Wil kennis delen en al doende leren
- Heeft enige ervaring met innovatie en kennisnetwerken
- Gunt zichzelf en studenten ruimte en tijd voor innovatie
- Onderschrijft de DNA van het lectoraat
- Spant zich in voor duurzame innovatie (-processen)
- Wil van anderen (al doende) leren
- Stelt eisen aan begeleiden in een innovatieve context
- Stimuleert op de buitenwerkplaats het leren van en met elkaar

De zittende ReCoMa-Lab docenten gaven hierbij vooral aan welke ontwikkeling ze doorgemaakt hebben. En de nieuwe ReCoMa-Lab docenten Alfons Brink (Alfa-college HT) en Ronald Paans (Hanze Hogeschool Sport Studies) deelden kun eerder opgedane expertise m.b.t. bovenstaande competenties. Al met al een bijeenkomst die zowel kennismaking als sturing in zich had. We kunnen versterkt verder…

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kenniskringlid Harold Hofenk h.g.hofenk@pl.hanze.nlDataladder oktober-november 2017
 
Oktober 2017
17  Bijeenkomst partners RIF Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug
18  Bijeenkomst MDK subthema Oergezond + Food Forest
19  Bijeenkomst MDK subthema Nieuwe Verhoudingen
21  tm 29 Herfstvakantie
30  Docentenbijeenkomst CoPT 2.0 Euregionaal
 
November 2017:
2    Plenaire bijeenkomst Regioteam Friesland
9    Gezamenlijke bijeenkomst Lectoraatskenniskringen
13  Docentenbijeenkomst CoPT 2.0 Euregionaal
16  Bijeenkomst ReCoMa
16  Bijeenkomst MDSK Leerklimaat Zorg en Innovatief Vermogen
23  Plenaire bijeenkomst Regioteam Groningen
23  Plenaire bijeenkomst Regioteam Drenthe/NO-Overijssel
23  Symposium Rijnland Instituut
23  MDK bijeenkomst Groningen
27  Bijeenkomst partners CoPT 2.0 Euregionaal
30  Plenaire bijeenkomst Regioteam Friesland

 

Colofon
 
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies

Tel. 06-10588844
 
Kopij volgende nieuwsbrief 
1 november 2017
jjz.westerhof@alfa-college.nl
 

 
Alfa-College Nieuwsbrief
 
 
Linkedin Twitter
 
 
Afmelden | Deze mail is verstuurd met iMailingtool
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: