Onderwerp:

Nieuwsbrief special: Kunst en cultuur als innovatie voor het sociale domein

Datum: 08-02-2018 15:17:42
 
  8 feb 2018 Kunst en cultuur als innovatie voor het sociale domein  
 
Banner Nieuwsbrief Cultuurmij Oost
 
 
 
 
KUNSTENAARS BETEKENISVOL BIJ VRAAGSTUKKEN IN HET SOCIALE DOMEIN
 
Steeds vaker worden kunstenaars ingezet bij het oplossen van vraagstukken in het sociale domein. Maar hoe zorg je er als gemeente voor dat de verbinding tussen culturele activiteiten en het behalen van doelen in dat sociale domein structureel praktijk worden? Als matchmaker betrekt Cultuurmij Oost kunstenaars en culturele instellingen bij actuele opgaven in het onderwijs, de zorg, bij bedrijven en gemeenten. We begeleiden het proces en zorgen dat partijen met elkaar leren communiceren en samenwerken. Om het voor de kunstenaar uitdagend en voor de opdrachtgever van betekenis te laten zijn. 
 
  Connie Verberne  
culturele atlas
 
 
 
 
 
 
DE IMPACT VAN CULTURELE INTERVENTIES
 
Adviseur Lily van Engen betrekt kunstenaars bij opgaven in het sociale domein. Ze deed onlangs inspiratie op aan de Afsluitdijk en schreef een blog: “De manier waarop Roosegaarde denkt, vind ik zeer fascinerend. De weerstand tegen windmolens buigt hij om naar het vriendelijke beeld van de groene staart van een vlieger, die windenergie naar onze huizen leidt.

De kunst van het anders kijken en het verbeelden van een nieuwe werkelijkheid: de kunstenaars die dat kunnen én durven zetten we bij Cultuurmij Oost in voor opgaven in het sociale domein. Met gemeenten of andere maatschappelijke partijen als opdrachtgever.” 
 
blog
  Lily vanEngen  
 
 
 
 
STIMULERENDE INTERVENTIES OM PARTICIPATIE VAN JONGEREN TE BEVORDEREN
 
Met Coach Actief worden jongeren van het vmbo gestimuleerd om zelf activiteiten op te zetten en samen te werken met dansscholen en sportclubs. Zij komen hierdoor in aanraking met vrijwilligerswerk en verbeteren hun sociale en werknemersvaardigheden.
Door samenwerking van vmbo, dansschool en sportvereniging krijgen jongeren nieuwe kansen. Coach Actief is een project van Cultuurmij Oost. We werken samen met de Gelderse Sportfederatie en CEM-SportSupport. Gelderse gemeenten kunnen in 2018 meedoen! Bekijk het filmpje waarin Coach Actief wordt uitgelegd.
 
  Angela Verdurmen  
Filmpje
 
 
 
 
 
 
EEN ENERGIEDOOLHOF BIJ RESSEN.
EEN WILDE FANTASIE?
 
Erna aan de Stegge maakte zich zorgen over de visuele impact van de reusachtige infrastructuur die duurzame energie nu eenmaal verlangt. Ze zocht contact met Volkert Vintges van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en Pim de Ridder, projectontwikkelaar duurzame energie.

Hoe haar initiatief leidde tot concrete vervolgacties om duurzame energie te verbinden aan landschappelijke schoonheid en wat kunstenaars hierbij betekenen, lees je in haar blog.

 
Blog
  Erna aandeStegge  
 
 
 
 
KWALITEITSMETING VOOR SELFMADE KUNSTENAARS
 
CLOCK is een online toolkit waarmee autodidacte kunstprofessionals een portfolio opbouwen. CLOCK onderscheidt vier niveaus waarop iemand zich kan ontwikkelen: master, bachelor, hoger onderwijs diploma en hoger onderwijs certificaat. CLOCK legt de vaardigheden vast, geeft inzicht in het beroepsniveau is en vergroot het vertrouwen voor een verdere ontwikkeling.

Zo vinden autodidacten erkenning, betaald werk en worden duurzaam inzetbaar. Gemeenten kunnen dit kunsttalent duurzaam inzetten en ondersteunen. Het filmpje toont de meerwaarde van CLOCK. 

 
  Angela Verdurmen  
Filmpje
 
 
 
 
 
 
NETWERKEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE INCLUSIE
 
Professionals die werken met ouderen, mensen met een beperking of in het speciaal onderwijs kunnen terecht bij een van de netwerken voor maatschappelijke inclusie. Kunstenaars, culturele centra en maatschappelijke instellingen delen kennis en ervaring. Spelers in de verschillende maatschappelijke domeinen vinden zo aansluiting bij elkaar. Uit deze 'ontschotting' ontstaan nieuwe initiatieven.

Het netwerk KOM Gelderland liet bijvoorbeeld onderzoek doen naar de samenwerking tussen de domeinen zorg & welzijn en kunst & cultuur in acht Gelderse gemeenten. Lees het rapport van Urban Paradoxes. 

 
Netwerken
  Marian Meeuwsen  
 
 
 
 
EENZAAMHEID, ZELFREDZAAMHEID EN ZINGEVING
 
Hoe help je ouderen om regie te houden over hun leven? Hoe kun je inclusiegericht werken en mensen weer laten meedoen aan het sociale leven? Uit allerlei onderzoeken blijkt dat kunst en cultuur een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Of het nu gaat om de fysieke of mentale gezondheid: culturele interventies vergroten de kwaliteit van leven.
Een goed kunstparticipatiebeleid bij gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen ligt voor de hand, om kunst duurzaam in te zetten bij beleidsontwikkeling in het verlengde van de WMO. CultuurCollege ontwikkelt maatwerktrainingen om hier met de maatschappelijke partners invulling aan te geven.
 
  Elsbeth Rozenboom  
culturele interventies
 
 
 
 
 
KENNISMAKEN MET NEDERLAND - ONTMOETINGEN TUSSEN CULTUREN
 
De Gruitpoort in Doetinchem laat nieuwkomers op een heel eigen manier kennis maken met Nederland en de Nederlandse taal. Als mensen samen creatief bezig zijn en ondertussen in gesprek raken, draagt dat effectief bij aan de taalontwikkeling. Het vergemakkelijkt het contact maken. Daardoor versterken en ondersteunen mensen elkaar en ontstaan nieuwe vriendschappen. Een informele aanvulling op het formele en non-formele leertraject dat nieuwkomers volgen. Een inspirerende samenwerking van vijf partners in Doetinchem.
 
 
 
 
 
 
PARELS VOOR DE KUNST - CULTURELE ACTIVITEITEN VOOR 60+
 
Samenwerking tussen Muzehof Centrum voor de Kunsten en de gemeenten Zutphen, Lochem en Brummen heeft geresulteerd in kunstprojecten voor ouderen in deze gemeenten. Parels voor de Kunst heeft veel goeds gebracht, niet alleen 26 projecten voor ouderen, maar ook nieuwe samenwerkingsverbanden tussen kunst, welzijn en zorg. Tastbaar resultaat is het handboek ‘Actieve cultuurparticipatie voor ouderen’ met aanbevelingen voor een kansrijk kunstproject. De Muzehof gaat zich vol inzetten om een Parels voor de Kunst-2 mogelijk te maken.
 
 
 
 
 
 
KENNISDOSSIERS
 
WEBINAR Ouderen i.s.m. CultuurCollege en Gruitpoort / Kunstgoed Tiel

WEBINAR Jongeren i.s.m. CultuurCollege en drie kunstenaars in het veld

INSPIRATIEWIJZER van best practices en voorbeelden van beleidsmatige aanpak
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van
Cultuurmij Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
026 3519029
info@cultuurmijoost.nl
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken. U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: