Van: Certe
Onderwerp:

Certe serviceBericht

Datum: 27-09-2018 12:05:41
Certe serviceBericht
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
 
twitter linkedin
 
Certe serviceBericht
 
27 september 2018
 
 
 

Diagnostiek speelt een cruciale rol bij uw werkzaamheden. Om u op de hoogte te houden van actuele, inhoudelijke zaken op het gebied van diagnostiek en ontwikkelingen, hebben wij speciaal voor de huisartsenpraktijk het serviceBericht ontwikkeld.

 
 
Inhoudsopgave:
 
- Mazelen in Europa
- Interpretatie semenanalyse
- Gewijzigd beleid bij waarde van totaal PSA-waarde in ‘het grijze gebied’
- Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen in Groningen en Drenthe
- Wijziging aanbod echo- en dexa-onderzoeken
- Direct collegiaal overleg
- Naslagwerk Medische Microbiologie, handig hulpmiddel in de praktijk
- Samenwerking Certe en UMCG
- Agenda
 
 
 
 
 
Mazelen in Europa
 

In een aantal landen in Europa is sprake van een toename van mazelen. De afgelopen maanden is hier in diverse landelijke media aandacht aan besteed. Wat speelt er nu precies, wat is het ziektebeeld en welke diagnostiek zou u kunnen aanvragen?

Lees verder: Mazelen in Europa

 
 
 
 
Interpretatie semenanalyse
 

Bij de evaluatie van een paar waarbij een gewenste zwangerschap uitblijft, worden routinematig semenanalyses aangevraagd. De mate van vruchtbaarheid laat zich niet gemakkelijk indelen en het begrip 'vruchtbaarheid' is een glijdende schaal. Via de ‘lees verder’ vindt u informatie over het door ons aanbevolen prognostisch model, het semenonderzoek, de interpretatie en een aantal aanbevelingen.

Lees verder: Interpretatie semenanalyse

 
 
 
 
Gewijzigd beleid bij waarde van totaal PSA-waarde in ‘het grijze gebied’
 

In overleg met urologen in uw regio is besloten dat per 1 oktober aanstaande ‘vrij PSA’ niet automatisch meer wordt toegevoegd bij waarde van totaal PSA-waarde in het ‘grijze gebied’. Deze verandering heeft mogelijk invloed op de risico-inschatting die u maakt voorafgaande aan het insturen van een patiënt.

Lees verder: Gewijzigd beleid bij waarde van totaal PSA-waarde in ‘het grijze gebied’

 
 
 
 
Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen in Groningen en Drenthe
 

Resistentie bij bacteriën is wereldwijd een toenemend probleem. Een infectie die wordt veroorzaakt door zulke bacteriën is moeilijker te behandelen: de behandeling kan langer duren en kostbaar zijn. Belangrijk is om in kaart te brengen hoeveel last wij van resistentie hebben en welke risico’s we lopen. Het Punt Prevalentie Onderzoek (PPO) is hierin een initiatief. In een half jaar tijd onderzoekt Certe in het kader van dit onderzoek kweken van 800 bewoners van 20 verpleeghuizen in Groningen en Drenthe.

Lees verder: Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

 
 
 
 
Wijziging aanbod echo- en dexa-onderzoeken
 

Met ingang van 1 oktober 2018 biedt Certe haar echo-onderzoeken alleen nog aan vanuit locatie Damsterdiep in Groningen en bij patiënten thuis aan. Daarnaast stopt Certe volledig met het uitvoeren van zwangerschapsecho’s en dexa-onderzoeken (botdichtheidsmeting).

Lees verder: Wijziging aanbod echo- en dexa-onderzoeken door Certe

 
 
 
 
Direct collegiaal overleg
 

Onze klinisch chemici en artsen-microbioloog zijn direct bereikbaar voor medisch inhoudelijke vragen of intercollegiaal overleg. U hoeft niet meer een centraal nummer te bellen en krijgt onmiddellijk de dienstdoende specialisatie aan de lijn.

U vindt deze nummers op onze website of in onze app.

 
 
 
 
Naslagwerk Medische Microbiologie, handig hulpmiddel in de praktijk
 

Hoe verloopt medisch microbiologisch onderzoek en op welke wijze zendt u materiaal in? U vindt het in de Certe Diagnostiekwijzer Medische Microbiologie (voorheen medisch vademecum) op Certe.nl of via de Certe App. Zo kunt u zoeken op verwekker/klinisch beeld en de verschillende soorten afname.

Lees verder: Certe Diagnostiekwijzer Medische Microbiologie

 
 
 
 
Samenwerking Certe en UMCG
 

Certe en UMCG verstevigen de samenwerking. Doel hiervan is om de laboratoriumdiagnostiek nog beter te organiseren voor de inwoners van Noord-Nederland. Certe en UMCG ondertekenden hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Lees verder: Samenwerking Certe en UMCG

 
 
 
 
Agenda
 
  • 2 oktober - Nascholing verzorgenden met functieprofielen IG, EVV en HZW
  • 8 oktober - DTO Vitamine B12 en vitamine D (besloten bijeenkomst)
  • 15 oktober - DTO Vitamine B12, vitamine D en vermoeidheid (besloten bijeenkomst)
  • 16 oktober - Rondleiding medewerkers huisartsenpraktijk (Certe, locatie Van Swietenlaan)
  • 29 oktober - DTO Antibiotica en resistentie (besloten bijeenkomst)
  • 30 oktober - Nascholing 'Aan de slag met Anemie' (Vlagtwedde)

Bent u geïnteresseerd in een nascholing, DTO of een rondleiding? Vraag dan bij uw relatiemanager naar de mogelijkheden.

 
                                                           
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: