Onderwerp:

Bonen Doppen

Datum: 21-05-2019 10:30:05
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
Jan Boon Communicatie
brengt mensen samen
 
 
Bonen Doppen
 
 
 
 

Mei 2019

Bonen Doppen, een uitgave van Jan Boon Communicatie, is een onregelmatig verschijnende column over ontwikkelingen in het communicatievak. In Bonen Doppen beschrijf ik de marketing-, communicatie- en reclamebewegingen en is een onafhankelijke, signalerende en af en toe genadeloze column.

 
 
 
Alles blijft anders
 
 
In deze editie van Bonen Doppen
 
 
  • Alles blijft anders
  • Netwerken
  • Steeds meer netwerken verdwijnen
  • Netwerken is net werken
  • Maatschappelijke veranderingen
  • Alles blijft anders
 
 
 

Steeds meer netwerken verdwijnen, gelegenheid om elkaar te ontmoeten, het er over te hebben en nieuwe contacten aan te knopen. Ik geef toe, je moet wel een beetje heel erg veel van je vak houden, je moet wel heel erg veel geïnteresseerd zijn in andere mensen, die te ontmoeten en met hen te delen wat je met hen wilt delen. Onze samenleving draait voor een groot deel op vrijwilligerswerk. Tal van organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers. Niet alleen in de communicatiewereld, overal, het is een steeds terugkerend verschijnsel. De oorzaak van het tekort moet gezocht worden in de veranderende maatschappij.

 
 
 
Netwerken
 
 

De juiste mensen kennen... daar kom je verder mee. Netwerken is dé manier om aan een nieuwe of andere baan te komen, klanten te vinden en goed op de hoogte te blijven. Immers: twee weten en kennen meer dan één.

Als matchmaker, coach en communicatieprofessional geloof ik in de kracht van het netwerk. Met mijn netwerk heb ik toegang tot een schat aan contacten én kennis. Mooie opdrachten, interessante mensen, inzichten, samen sparren. Voorbeelden van de kracht van mijn netwerk zijn legio, maar wat vind jij als professional nou zelf van netwerken? Hoe ervaar jij als communicatieprofessional het? Wat doe jij om in contact te komen met mensen uit je netwerk?

Netwerken zijn zo oud als de mensheid

Zolang wij in stammen of andere grote groepen leven hebben we altijd meer contact gehad, met de één meer dan met de ander. Netwerken doen we allemaal, ook degenen die het woord nog nooit gebruikt hebben, of zelfs niet weten wat het betekent. Als bijvoorbeeld ooms en tantes vroeger op het kerkplein of het sportveld anderen aanschoten om iets gedaan te krijgen of gewoon contact te onderhouden, en als zij bij anderen gingen buurten, dan waren zij aan het netwerken. En dat gebeurt nog steeds, al is er de laatste tijd veel veranderd.

 
 
 
Wat is netwerken?

Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten die je verder kunnen helpen in je werk, je carrière, in je privéleven. Maar dat is slechts één kant van de medaille. Dat netwerk is er niet alleen voor jou, het is de bedoeling dat ook de anderen er iets wijzer van worden. Netwerken is geven en nemen. Dus ook jij helpt mensen in je netwerk aan informatie en nieuwe contacten en geeft iemand net die tip over die ene leuke baan die zo goed bij je past. Zo help je elkaar. De basis van een goed netwerk is vertrouwen. Het doel is het delen van kennis, informatie en contacten.

 
 
 
Onderzoek

Om een goed beeld te krijgen van wat ‘een netwerk’ en ‘netwerken’ betekent voor professionals, heeft Yacht via onderzoeksbureau Raphaels enige tijd geleden een onderzoek laten uitvoeren onder 644 professionals in Nederland.

Professionals verstaan onder ‘netwerk’ hun verzameling contacten en connecties. Deze verzameling bestaat uit een mix van privé­ en zakelijke contacten. Bij 58% van de respondenten bestaat het netwerk uit privécontacten, namelijk familie en vrienden, in 53% van de gevallen (oud­) collega’s en bij 45% uit mensen en bedrijven uit het vakgebied.

Netwerken wordt door de geïnterviewde professionals belangrijk gevonden. En terecht, want voor acht op de tien mensen leverde het netwerk in het verleden een baan of opdracht op. De voornaamste reden om te netwerken is het onderhouden van relaties en persoonlijke groei. Een netwerk moet verder vooral kennis, inspiratie en connecties opleveren.

Online netwerken worden veel gebruikt en bieden in de ogen van professionals veel voordelen (laagdrempelig, sneller, grotere netwerken, contacten van anderen toegankelijker). Toch vindt de meerderheid face-­to-­face ontmoetingen relevanter. 68% kijkt mensen liever in de ogen: het is persoonlijker en je kunt iemand beter beoordelen.

Met stip op één bij de meest gebruikte online netwerken staat LinkedIn, gevolgd door Facebook. Maar ook de persoonlijke ontmoetingen in de vorm van borrels, cursussen en netwerkbijeenkomsten scoren goed en worden dus als relevanter gezien. Er waren voor de communicatieprofessional tal van mogelijkheden bij de NVPR, Communicipals, Noorder Pers Sociëteit, Logeion, Alumni, Columni, Coffee Club, SMC050 en vele, vele andere.

 
 
 
Steeds meer netwerken verdwijnen
 
 

Het is echter jammer dat er steeds meer netwerken verdwijnen. Communicatieprofessionals wonen graag een evenement of congres bij om kennis te halen. Netwerken en andere mensen ontmoeten, wordt echter ook vaak genoemd als één van de absolute toegevoegde waardes van events.

 
 
 
NVPR

Aanleiding voor deze column was het bericht dat de NVPR, het noordelijke voorlichting- en pr-netwerk met een Wrap-up Party haar opheffing viert. Jawel, de NVPR stopt er na 46 jaar mee. Op hun website staat evenwel nog met kapitale letters, dat de NVPR dé plek in Noord-Nederland is waar jij als communicatieprofessional vakgenoten kunt ontmoeten.We organiseren meerdere keren per jaar bijeenkomsten waar je inspiratie opdoet, je kennis vergroot en je netwerk uitbreidt.” Maar de NVPR stopt echt.

Nadat het bestuur ongeveer tien jaar geleden haar taken overdroeg aan anderen, werden er geen bijeenkomsten meer georganiseerd. Enerzijds als gevolg van de toen opkomende sociale netwerken, anderzijds ontdekten de bestuursleden dat het een grote inspanning vergt om de leden te interesseren voor bijeenkomsten. Opmerkelijk, want juist de opkomst van sociale netwerken zou de reden moet zijn communicatieprofessionals daarin te helpen en er over van gedachten te wisselen.

De afgelopen jaren heeft het huidige bestuur op verschillende momenten contact gehad met leden over de toekomst van de NVPR. Wat willen leden? Wat wil een communicatieprofessional als het gaat om netwerken en kennisuitwisseling? De uitkomst? Heel veel, maar niet persé meer in verenigingsverband. Daarom stopt de NVPR.

De NVPR werd in 1973 opgericht door een aantal ondernemende voorlichters en pr-functionarissen die het belangrijk vonden om kennis met vakgenoten uit te wisselen. Een georganiseerd netwerk daarvoor ontbrak en daarom richtten ze zelf een netwerk op. Dik Wolff, destijds hoofd Bureau Voorlichting van de gemeente Groningen, A.Q. van Braam Houckgeest, chef Voorlichting van Gasunie, Ben Hoitink, chef Public Relations van Gasunie en Addie Boerma, hoofd Voorlichting van de provincie Groningen.

 
 
 
Communicipals

Al geruime tijd geleden namen enkele communicatieprofessionals waaronder Arjan van Leeuwen en Gilbert Sewnandan het initiatief tot Communicipals, hét Platform Communicatie Overheid Drenthe Groningen. Ze hebben zich als doel gesteld om het communicatievak bij overheden in Drenthe en Groningen verder te professionaliseren. Twee keer per jaar organiseerden ze een bijeenkomst voor vakgenoten met elke keer een actueel en/of origineel thema: kennis maken, kennis delen, kennis vergaren. Een hele mooie manier om te leren en kennis te maken met soortgenoten. Maar het is al weer heel lang geleden dat er een bijeenkomst werd georganiseerd. Pogingen om enthousiaste collega’s te vinden die willen meehelpen de doelstellingen van Communicipals te realiseren liepen op niets uit.

 
 
 
Noorder Pers Sociëteit

De Noorder Pers Sociëteit is een platform voor journalisten, woordvoerders van bedrijven, organisaties en instellingen en voor mensen die vanuit hun vakgebied geïnteresseerd zijn in de communicatie tussen deze groepen. Door vier bijeenkomsten in een jaar te organiseren stelt de redactie van de Noorder Pers actuele thema’s en onderwerpen aan de orde die de betrokkenen zouden moeten interesseren. Een ideale gelegenheid om in andere omstandigheden eens te praten met journalisten, communicatieprofessionals en woordvoerders. Maar de laatste echt inhoudelijke bijeenkomst werd al weer zo’n twee jaar geleden gehouden. In de tussentijd zijn er evenwel mooie prijzen uitgereikt gecombineerd met aanverwante discussies.

 
 
 
SMC050

SMC050 was een initiatief om professionals, bedrijven en experts op het gebied van technologische trends en digitale innovatie in de regio bij elkaar te brengen. Eens in de zes weken werd een avond met twee lezingen georganiseerd. Oprichter en aanjager Jarno Duursma zette er weloverwogen een punt achter. Jarno Duursma in een interview: “Ik ben geen evenementenorganisator. Ik heb ook veel andere dingen te doen (Duursma is trendwatcher digitale ontwikkelingen) en ik wil stoppen op een moment dat het evenement nog tof is. We zijn heel lang in gesprek geweest over een overname, maar dat gesprek heb ik stopgezet. Onderhand werden de onderwerpen ook wat exotischer en dan moet je voorkomen dat je er hard voor moet werken om de zaal vol te krijgen. Ik wil de laatste zijn die een vernieuwend evenement in de weg zit. Als een paar jonge frisse honden het willen oppakken, prima.”

 
 
 
VPRA

De VPRA, branchevereniging voor pr- en communicatie-adviesbureaus, moet noodgedwongen verder in afgeslankte vorm, schrijft Communicatie in het jongste nummer. Het ligt aan de leden zo concluderen ze zelf. “We hebben er geen zin meer in, we hebben het te druk of welke reden men ook maar wil bedenken om niet meer naar VPRA bijeenkomsten te gaan of zich niet beschikbaar te stellen voor een functie in een commissie.” Daarom heeft het bestuur van de VPRA besloten om alle activiteiten voorlopig maar eens in de koelkast te zetten. Op ijs, zo gezegd. Weer een communicatienetwerk dat verdwijnt, weer een gelegenheid voorbij laten gaan om elkaar te ontmoeten, het er over te hebben en nieuwe contacten aan te knopen.

 
 
 
Maatschappelijke veranderingen
 
 

De babyboomgeneratie, geboren in de periode 1941-1955, ook wel de protestgeneratie genoemd, kwam tot wasdom in een tijd van sterke welvaartsstijging en kende geen armoede of massale werkloosheid.  Deze generatie democratiseerde het bedrijfsleven, bouwde het poldermodel en was sterk gericht op (her)structureren. Het netwerken was gebaseerd op elkaar zien, spreken en kennen en elkaar opdrachten en werk gunnen. Het wordt ook aangeduid als ‘the old boys network.’

 
 
 
Generatie X

De generatie geboren na de babyboomgeneratie, ook wel de verloren generatie, generatie Nix of generatie X. Ze kregen te maken met massale jeugdwerkeloosheid. Kwaliteit van het bestaan werd belangrijker; parttime werken, tweeverdienen of anderhalfverdienen kwamen op. En de levensstandaard steeg. Ze zijn hoger opgeleid en hadden betere banen dan de leden van de protestgeneratie in dezelfde periode van hun leven. Deze kenmerken vinden we terug in hun manier van netwerken: praktisch, zelfredzaam, relativerend en gekenmerkt door een no-nonsense mentaliteit.

 
 
 
Pragmatische generatie

De pragmatische generatie (geboren in de periode 1971-1981) wordt ook wel de patatgeneratie genoemd, betreft veelal de kinderen van de protestgeneratie. Zij kregen gelijke kansen, ruime mogelijkheden, vrijheid en keuzes en veel stimulans van hun ouders. Belangrijk zijn thema’s als: 'je eigen ding doen' en 'vooral jezelf zijn'. Zelfontplooiing staat als levensmotto centraal: werk is belangrijk, maar levensgeluk nog belangrijker. Tot 2010 voelt deze generatie zich in veel bedrijven nogal geremd door de oudere generaties. Als nieuwe generatie “medioren” - nog jong maar met al enige ervaring - lijken ze nu te willen doorpakken, ze zijn de trage besluitvorming en het trage leren zat. Hun manier van netwerken is dienovereenkomstig.

 
 
 
Generatie Y

Generatie Y is de opvolger van generatie X geboren tussen 1982-2001, ook wel grenzeloze generatie, digitale generatie, screenagers, generatie Y of generatie Einstein genoemd. Voor deze generatie geldt dat kinderen al vroeg actief zijn met sms en op internet met profielensites en facebook. Vanuit de commercie hebben marketeers de jongerencultuur ook getypeerd als achterbankgeneratie (ouders regelen alles voor hen), knip-en-plakgeneratie (alles is al eens bedacht), mediageneratie (communiceert gemakkelijker digitaal dan van persoon tot persoon) en generatie Y (vertroeteld, zelfverzekerd en opgegroeid met grote technologische vooruitgang). Authentiek zijn vinden ze belangrijk. Ze willen meteen meedoen en toegevoegde waarde leveren, bijvoorbeeld met de inzet van sociale media. Blinken uit in ondernemerschap. Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe producten en diensten: risico’s aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Hun netwerk is dus vooral digitaal.

 
 
 
Generatie Z

En tenslotte de generatie Z. Iedereen die tussen de jaren 1992 en heden is geboren, wordt gerekend tot deze generatie. De eerste leden van deze generatie zijn de werkvloer al opgestroomd. Deze generatie is geboren in een tijdsgewricht waarin de verregaande aanwezigheid van digitale technologie de norm is. Dit in tegenstelling tot alle voorgaande generaties, die - in meer of mindere mate - zijn opgegroeid in tijden waarin we gebruik moesten leren maken van digitale technologieën.

De X en Y generaties beleven netwerken anders dan de voorgaande. Deze generaties kennen in tegenstelling tot de ‘oudere’ generaties kleine netwerken die via bijvoorbeeld WhatsApp met elkaar communiceren.

 
 
 
Bovenbazen

En dan is er, volgens Joris Luyendijk, nog het netwerk dat gevormd wordt door ongeveer 1% van de beroepsbevolking. De elitaire groep “de (bovenste) bovenwereld” is een netwerk dat bestaat uit financiële, economische en politieke mannen (!) die de dienst in ons land uitmaakt. Marten Toonder beschrijft het uitstekend in zijn boek “Geld speelt geen rol” in zijn verhaal ‘De Bovenbazen’. Ze spelen elkaar de bal en de macht toe.

Want wie is nou eigenlijk de baas in Nederland? U niet en ik ook niet. De Tweede Kamer niet en ook niet de minister-president. Maar ze zijn er wel: De Bovenbazen. Een groep mensen die hun wil tot wet maken, maar die zich zelf niet veel van wetten lijken aan te trekken. De meeste mensen kennen hun namen niet, ze komen ook maar zelden in de media. Behalve een enkele keer, als ze hun hand overspelen. Als de schade die ze aanrichten zo groot wordt dat het zoeklicht op ze wordt gericht.

 
 
 
Netwerken is net werken geworden
 
 

Een activiteit die onlosmakelijk is verbonden aan het werk van een communicatieprofessional. Het is een direct gevolg van de toenemende veranderingen in de maatschappij. Net-werken is voor veel mensen nog iets wat ver van ze af staat; waar ze zich geen beeld van kunnen vormen of iets wat ze noodgedwongen doen in de zoektocht naar werk. Dat is jammer, want de toekomst van werken is nu en de eerste pioniers organiseren hun werk al in netwerken. Er is steeds meer bewijs dat het zelf kiezen met wie je wilt werken en aan welke opgave, project of cliënt, zowel binnen als buiten organisaties, de productiviteit van mensen laat stijgen.

 
 
 
Alles blijft anders
 
 

Ik geef toe, je moet wel een beetje heel erg veel van je vak houden, je moet wel heel erg veel geïnteresseerd zijn in andere mensen, die te ontmoeten en met hen te delen wat je met hen wilt delen. Onze samenleving draait voor een groot deel op vrijwilligerswerk. Tal van organisaties kampen met een tekort aan vrijwilligers. Niet alleen in de communicatiewereld, overal, het is een steeds terugkerend verschijnsel. De oorzaak moet gezocht worden in de veranderende maatschappij.

Natuurlijk, de nieuwe communicatieprofessional werkt anders en is vooral online, maar ik kijk liever mensen in de ogen: dan weet ik wat voor vlees of vis ik in de kuip heb. Non verbale communicatie zegt me veel meer dan verbale.

 
 
 
Uitspraak
 
 

"Je netwerk is het begin van alle kennis. En het netwerk van je netwerk het begin van alle wijsheid." (Het kan enorm helpen als je veel mensen kent en die op hun beurt ook veel mensen kennen).

 
 
 

Over Bonen Doppen

Bonen Doppen wil zo veel zeggen als dat een ieder voor zijn belangen moet zorgen, je zaken zelf beredderen. Je doet geen beroep op hulp van anderen; je benoemt en lost je eigen problemen zelf op.

Je ontvangt Bonen Doppen omdat je een relatie van Jan Boon bent of ingeschreven staat voor nieuwsbrieven van Jan Boon Communicatie.

Jan Boon Communicatie helpt communicatieprofessionals een (volgende) stap in hun carrière te maken en helpt daarmee organisaties, ondernemingen, bedrijven en instellingen de juiste communicatieprofessional te vinden.

 
 
 
Jan Boon
Jan Boon
Matchmaker en coach

De primaire activiteiten van Jan Boon Communicatie richten zich op het samenbrengen en coachen van mensen en organisaties op het gebied van communicatie. Dit betekent het ondersteunen in het ontwikkelen van ambities van zowel professionals als organisaties. Hierbij focus ik me op oplossings- als ontwikkelingsgericht coachen. Soms ben ik gids, maar meestal reisgenoot, samen zoekend naar nieuwe wegen om tot oplossingen te komen. Meer informatie vindt u op www.janboon.com.
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:
 
Ga naar iwink.nl
 
 
Deze nieuwsbrief is verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Afmelden
 
                                                           
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: