Onderwerp:

TEST: Nieuwsbrief nr. 25 Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

Datum: 15-02-2018 14:13:15
 
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of ga naar de online versie.
 
Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie
 
 
Hotnews: Maatschappelijke impact
 
Onlangs kreeg ik een allerhartelijkste mailtje van de heer Erik Gerritsen, Secretaris Generaal van ministerie van VWS. Dit is “veroorzaakt” door zijn contact over ZorgPact met Christien de Graaff, lid van het college van bestuur van het Alfa-college.
Hij blijkt een verrassende en belangrijke lezer van ons boek ‘Verhalen over Verbindingen’ en zijn opmerking en wens over de maatschappelijke impact hiervan voor de zorg in de regio wilde ik jullie niet onthouden.
Ik zou u zelfs bij deze aan willen moedigen om met mij mee deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van het antwoord op de nieuwsgierige vraag die hij stelt naar de concrete maatschappelijke impact. Ik ben zo brutaal om een klein, mijns inziens voor u relevant, stukje uit de mail te citeren om te duiden hoe en waar hij als lezer op inhaakt:
‘Ik kom niet vaak tegen dat het leren met de praktijk zo systematisch en langdurig stap voor stap wordt ingevoerd. Dit maakt eigenlijk alleen nog maar meer nieuwsgierig naar de concrete maatschappelijke impact die deze aanpak ongetwijfeld al moet hebben gehad op een betere zorg in de regio, bijvoorbeeld in de vorm van verhalen.’
Dit is voor mij een bevestiging dat we met ons boek impact hebben doordat we duidelijk kunnen maken wat we doen voor onderwijs, onderzoek en praktijk. Zou u meer mensen de leeservaring van de heer Gerritsen gunnen? Mail ons dan (m.pestman-dehoog@alfa-college.nl), want we hebben nog wat boeken op voorraad.
 
Veel leesplezier!
 
PS: Graag attendeer ik u ook op onze nieuwe LinkedIn-omgeving, te vinden via: https://www.linkedin.com/company/11465301/

Ineke Delies__________________________________________________________________


Regioteam Friesland
 
Inmiddels is het regioteam Friesland al een half jaar actief en beginnen de eerste contouren vorm te krijgen. Nadat Maaike de Jong vier maanden kwartier heeft gemaakt, is in januari het regiocoordinatorschap door ondergetekende opgepakt.
De kenniskring is inmiddels compleet, en bestaat uit Maaike de Jong, Marjolanda Hendriksen, Brigitte Nitsch en Martin Groters. We zijn nog in gesprek met het MBO om ook van daaruit zo snel mogelijk docenten aan te trekken zodat we meerwaarde kunnen creëren door multilevel en multidisciplinair te gaan werken.
Gezamenlijk met Ineke is de regiokleur verkend en de volgende stap is organisaties voor de multidisciplinaire (MDK) keten te benaderen. Inmiddels hebben verschillende organisaties toegezegd mee te willen participeren in de kenniskring. Plan is om eind maart de eerste bijeenkomst met de MDK te beleggen om gezamenlijk tot de eerste kennis- en innovatievragen te komen. Voorlopig focussen we ons op het thema leisure, hospitality en welzijn, benaderd vanuit een leisureperspectief.
Maaike doet momenteel onderzoek in Zuid-Afrika, Brigitte zal zich gaan richten op quality of life van communities, Marjolanda maakt de connectie met zorg en welzijn, en ikzelf ben momenteel met het werkveld kennisvragen omtrent festivalisering aan het formuleren. De focus ligt daarbij op de sociale domensie van festivals, inclusie en lokale participatie zijn daarbij kernbegrippen.
Kortom, er gebeurt al van alles in Fryslân, wordt vervolgd....

Martin Groters / martin.groters@stenden.com__________________________________________________________________


Alfa-college gaat onderzoeken hoe ambassadeurschap werkt
 
Alfa-college wil de netwerkkracht van docenten en studenten nog beter inzetten om verhalen uit het onderwijs te delen met anderen. Dit leverde in het verleden al mooie opdrachten, interessante gesprekken en nieuwe studenten op.  Deze persoonlijke manier van communicatie past bij een tijd waarin we ons allemaal – ook naast werk en studie – in netwerken begeven. Het past ook bij een tijd waarin reviews en persoonlijke aanbevelingen belangrijker worden dan ‘platte’ informatie. 
Vaste verbanden en netwerken hebben het moeilijk. Kijk naar de kerk-, omroep-, politieke of sportvereniging. Netwerken zijn mobieler en volatieler geworden. Het aantal contacten dat mensen hebben is toegenomen, maar zijn wel minder diepgaand. Digitalisering heeft deze sociaal-maatschappelijke trend versterkt. Kijk bijvoorbeeld naar hoe sporters zich anders zijn gaan organiseren. De sportparticipatie is hoger dan ooit, maar het ledenaantal van verenigingen daalt. De vaste verplichting is minder populair, maar het samen sporten was zelden zo populair.
Deze veranderingen hebben ook impact op marketing. De doelgroep is lastiger te ‘targeten’ omdat deze zich minder op vaste plekken begeeft. Ze hebben ook impact op communicatie. Met een tweet kun je dwars door een organisatie heen de CEO benaderen. En medewerkers van organisaties zijn communicatiever geworden, met hun eigen online netwerken. De rol van een communicatieafdeling verandert. Tot slot hebben deze veranderingen óók impact op management en leiderschap.
Als onderdeel van ‘doelbewust naar buiten’, waarin eigenlijk al de bovenstaande beweging schuilgaat, wil marketing, communicatie en voorlichting gaan werken vanuit ambassadeurschap. Idee daarachter is dat docenten en studenten hun eigen netwerk aanwenden om te verhalen over het Alfa-college. Marketing, communicatie en voorlichting wil daarin een faciliterende rol.
Daarom gaat het lectoraat zich concentreren op de vraag welke omstandigheden vanuit marketing, communicatie en voorlichting nodig zijn om deze verandering in te zetten. De lering die getrokken wordt uit dit onderzoek is relevant voor de verdere doorontwikkeling van de strategische koers. Wordt vervolgd!

Tom Rustebiel / t.rustebiel@alfa-college.nl__________________________________________________________________

HBO-verpleegkunde in Hardenberg
 
Misschien heeft u het wel gehoord? Er is in Hardenberg voor het eerst een hbo-opleiding gestart! Namelijk de verkorte opleiding tot hbo-verpleegkunde. Dit traject is voor reeds gediplomeerde mbo-verpleegkundige die in 2,5 jaar tot hbo-verpleegkundige worden opgeleid.
Op 15 januari is de officiële aftrap voor dit unieke opleidingstraject geweest door het aansnijden van de ‘verbindingstaart’ door wethouder Jansen van de gemeente Hardenberg.
Het starten van de opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende zorginstellingen, Alfa-college Hardenberg en Hogeschool LOI waarvan de logo’s op de verbindingstaart staan. Deze samenwerking is tot stand gekomen geïnspireerd op de uitgangspunten van het lectoraat.
Als kenniskringlid ben ik hierbij betrokken vanuit het RIF Vitaal DOEN! Samen met projectleider Hilde Rotmensen hebben we diverse gesprekken gevoerd met zorginstellingen toen duidelijk werd dat er een gezamenlijke vraag/behoefte is naar hbo-verpleegkundige in de regio. Deze verpleegkundigen krijgen een belangrijke rol in de regie rondom de ouder wordende mens.
Na een aantal energieke bijeenkomsten, is gekozen voor Hogeschool LOI omdat daar ruimte was voor regionale wensen van de zorginstellingen. Ik ben naast kenniskringlid van het lectoraat en docent Verpleegkunde op het Alfa-college, tevens docent Verpleegkunde geworden bij de LOI voor dit opleidingstraject omdat ik de regio en de studenten ken.

Diana van Heusden / d.vanheusden-kok@alfa-college.nl__________________________________________________________________

Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden
 
Dit is de visie van Chavah, Leef-Leerhuis voor jonge moeders en nieuwe partner van ons lectoraat. De tieners en jonge vrouwen die bij Chavah komen, krijgen hulp geboden op het gebied van o.a. maatschappelijk functioneren, financieel functioneren, huisvesting en zingeving. Ze kunnen een jaar in het huis verblijven, vaak vanaf ongeveer 7 maanden zwangerschap.
Op het terrein van wonen, gezondheid en vrije tijd zijn er veel uitdagingen voor de meiden die bij Chavah komen. Wij willen graag op zoek naar innovaties die toegepast kunnen worden binnen Chavah met als doel het vergroten van de kans op een gelukkig en gezond leven voor de tienermoeder en haar kind. Wat kunnen studenten van de verschillende onderwijsinstellingen, multilevel en multidisciplinair, én bedrijvenpartners van het lectoraat bijdragen? Waar kunnen we van elkaar leren en welke nieuwe crossovers zijn er mogelijk? We hebben 5 mogelijke projecten geformuleerd:
1. Leefstijlprogramma
2. Follow-up methode
3. Bedrijfsconcept
4. Fase 2 Wonen – Tiny Houses
5. Onderwijsinstroom.

Om ideeën op te doen voor een nieuw woonconcept voor Chavah hebben we 8 februari indrukwekkende presentaties over Tiny Houses bijgewoond van MBO en HBO studenten bouwkunde.

Patty Veen / p.veen@alfa-college.nl__________________________________________________________________

Dataladder februari/maart 2018
 
Februari 2018

22 ReCoMa bijeenkomst Groningen
22 Bezoek aan Ministerie van VWS Den Haag
22 MDK Bijeenkomst Groningen thema:
     Doe mee een grote beweging in gang te zetten!
24 februari t/m 4 maart voorjaarsvakantie

Maart 2018

07 en 08 maart CVI conferentie Kultuer & Mienskip
08 Bijeenkomst Regioteam Friesland
15 Bijeenkomst Regioteam Drenthe/Noordoost Overijssel
15 Bijeenkomst Regioteam Groningen
22 Bijeenkomst gezamenlijke lectoraatskenniskring

__________________________________________________________________

Colofon
 
Redactie: Jolanda Westerhof
Eindredactie: Ineke Delies

tel. 06-10588844

Uitgave volgende nieuwsbrief:
april 2018

__________________________________________________________________


 
Alfa-College Nieuwsbrief
 
 
Linkedin Twitter
 
 
Afmelden | Deze mail is verstuurd met iMailingtool
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: