Onderwerp:

Nieuwsbrief februari 2017

Datum: 06-02-2017 16:36:48
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
ppo-opleidingen
 
06 februari 2017
 
ppo-opleidingen
ppo-opleidingen ppo-opleidingen
ppo-opleidingen
 
  Personeelsnieuws PPO  
 
  Aan het begin van het nieuwe jaar hebben zich een aantal wijzigingen in het personeelsbestand voorgedaan.
 
 
 

Met ingang van 15 januari werkt Sarah Geerts bij PPO als opleidingsassistent GZ. U kunt bij Sarah terecht voor vragen en opmerkingen over het inhoudelijke deel van de GZ-opleiding. Sarah heeft de taken van Norma Adams overgenomen, die vorig jaar afscheid van ons heeft genomen. Zij heeft binnen de Rijksuniversiteit een andere werkkring heeft gevonden.


Daarnaast is Saskia Benedictus vanaf 1 januari gestart als onze nieuwe onderwijscoördinator. Zij zal zich voor de BIG-opleidingen vooral bezighouden met de algehele coördinatie van het cursorisch deel en meer aandacht besteden aan de onderwijskundige kant van de opleidingen.
In verband daarmee zal in februari voor de KP/PT een nieuwe onderwijsassistent starten. Wij zullen haar in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Tot slot kunnen wij Jiska Weijermans begroeten. Zij zal zich als coördinerend hoofddocent bezighouden met de ontwikkeling van een nieuw GZ V&O-curriculum.
 
 
 
  Visitatie BIG-opleidingen PPO  
 
  Zoals wellicht bekend worden praktijkopleidingsinstellingen eens in de vijf jaar door PPO gevisiteerd. Maar wist u dat PPO zelf door de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt gevisiteerd zal worden? Dit zal plaatsvinden in maart van dit jaar.  
 
  Op dit moment wordt hiertoe door PPO de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de visitatiestukken. Het bezoek van de visitatiecommissie zal op 21 en 22 maart a.s. plaatsvinden. Gedurende deze twee dagen zal de commissie gesprekken voeren met verschillende betrokkenen bij de opleidingen, zoals (hoofd)docenten, praktijkopleiders, hoofdopleiders, managers en opleidelingen.
 
 
 
  Inventarisatie opleidingsplaatsen 2018  
 
  Op 1 februari jl. is een start gemaakt met de jaarlijkse inventarisatie opleidingsplaatsen.
De praktijkopleiders/contactpersonen van de door PPO erkende praktijkopleidingsinstellingen hebben per mail informatie ontvangen en een in te vullen aanvraagformulier.
 
 
  Er kunnen voor 2018 opleidingsplaatsen aangevraagd worden voor de volgende opleidingen:
GZ V&O en K&J (locaties Groningen en Zwolle) en KP V&O. Dit jaar peilt PPO eveneens hoe groot de belangstelling is voor een KP K&J-opleidingsplaats. Bij voldoende animo zal PPO in 2018 met deze opleiding starten.
 
 
 
  Allerlaatste KBS-training  
 
 
In januari heeft weer een zeer succesvolle KBS-training plaatsgevonden. Theo Bouman, Barbara van den Hoofdakker en Valerie Hoogendoorn gaven uitleg over Competentiegericht Opleiden (CGO) in het algemeen, wat dat betekent voor de praktijk en over het uitvoeren en evalueren van KBS-toetsen.
 
 
  Op 18 april a.s. zal de allerlaatste KBS-training worden aangeboden. Deze training is helaas al volgeboekt, maar mocht u onverhoopt nog geen training hebben gevolgd, kunt u zich nog wel op de wachtlijst laten plaatsen door een mail te sturen naar Lieke Buls.

In de toekomst wil PPO doorgaan met het aanbieden van trainingen voor betrokkenen bij de praktijkopleidingen. Wij zullen u via de nieuwsbrief over de ontwikkelingen op de hoogte houden.
 
 
 
  Meer nieuws »  
 
 
  Bij- en nascholing  
 
 
 
  Training COMET door Kees Korrelboom 6 maart 2017  
 
  COMET voor negatief zelfbeeld is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die cliënten met zelfbeeldproblematiek behandelen. Hierbij wordt lage zelfwaardering niet alleen als symptoom gezien van bijvoorbeeld een onderliggende depressie of angststoornis, maar ook als een apart probleem dat behandeling verdient. Het protocol is gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Competitive Memory Training (COMET). COMET geeft goede behandelresultaten op verschillende probleemgebieden, waaronder negatief zelfbeeld. Deze therapie kan gecombineerd worden met cognitieve gedragstherapie voor stemmingsproblemen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of een angststoornis.
Na een korte introductie over empirische en theoretische achtergronden van respectievelijk lage zelfwaardering en COMET wordt het protocol stap voor stap doorgelopen, toegelicht en ingeoefend.
 
 
  Lees meer  
 
 
  Workhop Werken met de DSM-5 door Prof. dr. Theo Bouman 23 maart 2017  
 
  Gezien de implementatie van de DSM-5 in grote terreinen van de gezondheidszorg is het van belang dat zorgprofessionals op de hoogte zijn van de veranderingen ten opzichte van DSM-IV.  
De inhoud van de workshop ontwikkelt zich van globaal naar specifiek. Aan de orde komen achtereenvolgens de uitgangspunten van de DSM-5, de wijzigingen in de algemene structuur (met name het assenstelsel), en de wijzigingen in de hoofdstukken. Vervolgens worden per hoofdstuk de stoornissen besproken die aan de meeste veranderingen onderhevig zijn. Een en ander wordt ondersteund met nuttige schema’s waarin de deelnemers de veranderingen goed kunnen volgen.
Na afloop van deze halfdaagse workshop bent u op de hoogte van alle veranderingen ten opzichte van de DSM-IV en bent u voorbereid op het gebruik van de DSM-5.
 
 
  Lees meer  
 
 
  Workshop Nieuwste ontwikkelingen in Ericksoniaanse hypnotherapie 21 september 2017  
 
 

Deze dag biedt de ervaring van een breed congres, gecomprimeerd tot één dag met alleen maar highlights!
Demonstraties  door  bekende  en  nieuwe  therapeuten,  een  inleiding  over  de  utilisatie-benadering  aan de hand van een  casus  van  Erickson  (incl.  het  verband  met  de  quantumtheorie),  een  groepsoefening  hoe  je  eigen  onbewuste  te  gebruiken,  variaties  van  formele  trance  bij  angst  (‘meer  dan  relaxatie’)  en  pijn  (‘&  the  ventral - vagal  system’)  naast  een  conversationele  inductie,  diepe  trance,  leeftijdsregressie,  en  wat  te  doen  als  het  subject  aangeeft  geen  hulpvraag  te  hebben?
Het  komt  allemaal  aan  bod  in  deze  dag,  met  een  aantal  dvd-excerpten,  oefeningen  met  de  groep  en  in  tweetallen,  met  een  afsluitende  casus-bespreking  (van  Gilligan),  waarin  veel  wordt  samengevat  wat  de  revue  heeft  gepasseerd.
De  vorm  van  de  dag  volgt  ook  het  format  van  een  congres:  je  komt  er  naar  toe  omdat  je  geïnteresseerd  bent,  zonder  al  te  veel  informatie  vooraf;  tijdens  het  gebeuren  raak  je  ondergedompeld  in  verrassende  ervaringen;  en  tot  slot  krijg  je  handouts  +  enkele  artikelen  mee  om  achteraf  nog  eens  rustig  over  al  dit  materiaal  te  kunnen  reflecteren.
Zin  in  een  ‘booster’-sessie  om  je  hypnotische  kennis  weer  eens  op  te  frissen  en/of  uit  te  breiden?  Dan  tot  ziens  op  21  september!

 

 
 
  Lees meer  
 
 
  Meer cursussen »  
 
ppo@rug.nl    |    Contact    |    ppo-opleidingen.nl    |    Afmelden
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: