Onderwerp:

LegalLinks Carrière, februari 2019

Datum: 11-02-2019 12:06:04
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
maandag 11 februari 2019
 
LegalLinks Carrière, februari 2019
 
 
 
  In deze LegalLinks Carrière:
 
 
  Romme Varkevisser over de beroepsopleiding advocaten
 
  Marianne Riemersma over het CV
 
  Jesse Keekstra over zijn ervaringen als beginnend advocaat: ‘Ik krijg hier veel eigen verantwoordelijkheid.’
 
Romme Varkevisser over de beroepsopleiding advocaten
Romme Varkevisser
 
 
 
‘Van elkaar leren’
Romme Varkevisser is op 31 augustus 2018 beëdigd als advocaat in de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Na zijn beëdiging is hij begonnen met de beroepsopleiding advocaten. De beroepsopleiding advocaten is verplicht voor alle beginnende advocaten en heeft als doel van hen zelfstandige en deskundige advocaten te maken.
  1. Wat houdt de beroepsopleiding advocaten in?
‘Gedurende de eerste drie jaar van mijn loopbaan als advocaat ben ik verplicht om de beroepsopleiding te volgen. Anders dan bij andere beroepen gelden er in die periode geen beperkingen aan mijn bevoegdheden als advocaat. Ik zal de beroepsopleiding wel af moeten ronden om de bevoegdheden als advocaat te behouden. Tijdens de beroepsopleiding leer je wat er van een advocaat verwacht wordt, zowel juridisch inhoudelijk als op het gebied van ethiek en vaardigheden.’
  1. Wat zijn de verschillen tussen de beroepsopleiding en de studie rechten?
‘De eerste dag van de beroepsopleiding stond in het teken van de gedragsregels waar ik mij als advocaat aan dien te houden. Aan deze beroepsethiek wordt bij de studie rechten geen aandacht besteed. Anders dan bij de studie rechten ligt er bij de beroepsopleiding ook een nadruk op specifieke vaardigheden, die mij als advocaat van pas komen. Naast de theoretische vakken volg ik momenteel een vak vaardigheden, hier komen zowel mondelinge vaardigheden (bijvoorbeeld pleiten) als schriftelijke vaardigheden (bijvoorbeeld het schrijven van een processtuk) aan bod.’
  1. Is de beroepsopleiding goed te combineren met je werkzaamheden als advocaat?
‘De beroepsopleiding is tot nu toe redelijk goed te combineren met mijn werkzaamheden als beginnend advocaat. Op kantoor wordt er namelijk rekening mee gehouden dat ik de beroepsopleiding volg. Zo krijg ik voor tentamens vrije dagen en mag ik ook tijdens werktijden werken aan de beroepsopleiding. Toch komt het vaker niet dan wel uit, maar wat moet dat moet. Een goede planning is daarbij wel essentieel.’
  1. Waar vinden de bijeenkomsten van de beroepsopleiding plaats?
‘Samen met mijn kantoorgenoot Jesse Keekstra reis ik gemiddeld een keer per twee weken een dagje af naar Zwolle. In Zwolle krijgen wij dan college of training in onze opleidingsgroep. De groep bestaat uit advocaten uit het noorden van het land (Groningen, Friesland en Drenthe) en uit een gedeelte van Gelderland. Het is leerzaam om op deze dagen met elkaar ervaringen te delen. Ik merk dat dat misschien wel het mooiste is aan de beroepsopleiding. Samen met opleidingsgenoten, die in de zelfde fase zitten, in gesprek gaan en van elkaar leren.’
 
 
 
  Studentenagenda  
 
  PlasBossinade is bij veel studentenevents in Groningen als partner betrokken. Benieuwd waar?  
 
 
 
  Direct naar de Studentenagenda  
 
 
 
 
Marianne Riemersma over het CV
Marianne Riemersma
 
Als je solliciteert is het enige doel van je CV dat de lezer, vaak een recruiter of HR-manager, denkt: deze kandidaat willen we spreken! De gemiddelde leestijd die de lezer aan je CV besteedt is echter maar maximaal 15 seconden. Het is daarom belangrijk dat je in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk tot je recht komt. Hoe je dat doet? In deze en de komende mailings van LegalLinks Carrière vind je een aantal tips.

Allereerst het CV in het algemeen.
  1. Maak je CV nooit langer dan 2 A4;
  2. De eerste pagina is doorslaggevend, zet daar dus zoveel mogelijk de meest belangrijke informatie;
  3. Wees eerlijk en concreet;
  4. Maak snel scanbare rijtjes en gebruik opsommingstekens en bedenk daarbij: tekst onderaan een rijtje en onderaan de pagina valt het meest gemakkelijk in het oog. Zet daar dus datgene waar je de meeste nadruk op wilt leggen.
  5. Maak een basis-CV dat je telkens aanpast aan de functie waarnaar je solliciteert. Je legt dan steeds de nadruk op dingen die je hebt gedaan die bij de bewuste functie passen. Minder relevante zaken voor de functie laat je weg of benoem je kort.
In de volgende LegalLinks Carrière vind je nog meer tips, waarbij ik wat meer op de inhoud van het CV zal ingaan. Heb je algemene vragen over het CV die je graag beantwoord zou willen zien? Stuur deze dan naar riemersma@plasbossinade.nl, dan zal ik deze - uiteraard anoniem - beantwoorden in een van de volgende mailings.
 
 
Jesse Keekstra over zijn ervaringen als beginnend advocaat: ‘Ik krijg hier veel eigen verantwoordelijkheid.’
Jesse Keekstra
 
 
 
Over mij
Sinds anderhalf jaar ben ik werkzaam bij PlasBossinade advocaten en notarissen in Groningen. Daar houd ik me als advocaat bezig met ondernemingsrecht, strafrecht en insolventierecht. Op het gebied van het insolventierecht heb ik recent een aansprekende zaak behandeld. Mijn ervaringen in dit verband als beginnend advocaat deel ik graag.
 
Wie beschikt over bewijs?
In het faillissement van een grote horecaexploitant in Groningen zijn curator Leen Hooites en ik van mening dat lands bekendste bierbrouwer heeft opgetreden als feitelijk bestuurder in de jaren voorafgaand aan het faillissement.
De curator heeft de bierbrouwer onder meer op grond van onbehoorlijk (feitelijk) bestuur aansprakelijk gehouden voor het boedeltekort in het faillissement. De rechtbank heeft de vorderingen van de curator in eerste aanleg afgewezen. De curator wordt door de rechter “verweten” dat hij te weinig bewijs ter ondersteuning van zijn stellingen heeft gepresenteerd. Bewijs echter waarover de curator niet, maar de bierbrouwer wel kan beschikken. Vooruitlopend op een hoger beroep heb ik namens de curator deze bewijsstukken van de bierbrouwer in kort geding gevorderd. De voorzieningenrechter heeft deze vordering deels toegewezen en de bierbrouwer bevolen deze stukken ter inzage te geven aan de curator.
 
Dagvaarding
In deze zaak heb ik namens de curator een dagvaarding in kort geding opgesteld. Ter voorbereiding op de zitting heb ik in overleg met de curator pleitaantekeningen gemaakt. Tijdens de zitting heb ik de dagvaarding nader toegelicht en ben ik ingegaan op de verweren van de wederpartij. Na de uitspraak heb ik het vonnis laten betekenen aan de bierbrouwer en daarmee de stukken opgevraagd.
 
Eigen verantwoordelijkheid
Het leukste aan deze zaak vind ik dat ik vanaf het begin – het opstellen van de dagvaarding en het vragen van een dagbepaling voor de zitting – tot en met het laten betekenen van het vonnis de verantwoordelijkheid heb gekregen. Dit in combinatie met de ondersteuning van de curator heeft mij veel vertrouwen gegeven. Ik denk dat de manier waarop PlasBossinade mij heeft begeleid, verantwoordelijkheid waar kan en ondersteuning waar nodig, vrij uniek is. Zeker als deze kansen en verantwoordelijkheden worden afgezet tegen de dagelijkse praktijk van advocaat-stagiaires bij Zuidas-kantoren. Daar is op deze manier werken veel minder vanzelfsprekend.
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: