Onderwerp:

Voorjaarsnieuws PPO

Datum: 11-05-2017 15:27:09
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
ppo-opleidingen
 
11 mei 2017
 
ppo-opleidingen
ppo-opleidingen ppo-opleidingen
ppo-opleidingen
 
  Personeelsnieuws PPO  
 
  Het team van PPO is weer een collega rijker.  
 
   
Omdat Saskia Benedictus met ingang van 1 januari is gestart   als onderwijcoördinator voor alle BIG-opleidingen zijn sinds medio februari haar taken als coördinator opleidingen KP en PT  overgenomen door Sanne-meike Mook.  
Sanne-meike is aanwezig op maandagochtend, dinsdag,  donderdag en vrijdag.
 
 
 
  Visitatiedagen BIG-opleidingen  
 
  Op 21 en 22 maart jl. heeft de visitatie van de BIG-opleidingen plaatsgevonden.
 
 
 
  Gedurende deze twee dagen voerde de visitatiecommissie een groot aantal gesprekken met de hoofdopleiders, managers, (hoofd)docenten, vertegenwoordigers van de verschillende commissies en niet te vergeten de opleidelingen van de drie opleidingen.

PPO bedankt iedereen, die heeft meegewerkt aan het goede verloop van beide dagen!

De erkenning van onze opleidingen wordt verlengd. PPO heeft het officiële visitatierapport nog niet ontvangen. Wij zullen hier in onze volgende nieuwsbrief hopelijk meer over kunnen berichten.

 
 
 
  Nieuwe Onderwijs- en Examenregeling (OER)  
 
  Met ingang van 1 april 2017 is de nieuwe OER van kracht.

 
 
  De GZ-, KP- en PT-opleidingen hebben ieder een aparte OER. Deze zijn landelijk vastgesteld door de vereniging LOGO.
In de OER zijn opleidingsvoorschriften en regels vastgelegd, zoals opleidingsduur, taken en verantwoordelijkheden van de hoofdopleiders en docenten, toetsing en inhoud en inrichting van de opleiding.

De nieuwe OER is voor PPO eveneens de aanleiding geweest voor de inrichting van één nieuwe examencommissie voor alle opleidingen, onder voorzitterschap van mw. drs. B.J. Wijnberg-Williams.

De verschillende OER's zijn beschikbaar via de website van PPO.

Lees meer »
 
 
 
  Meer nieuws »  
 
 
  Bij- en nascholing  
 
 
 
  Workshop Werken met de DSM-5  
 
  Op 23 maart jl. heeft de workshop Werken met de DSM-5 plaatsgevonden.

De workshop is door de aanwezigen als zeer goed beoordeeld.
"In korte tijd is het voor mij gelukt om een overzicht te krijgen inl. implicaties voor de praktijk".
"Ik was op zoek naar een generalistisch beeld en heb dat gekregen."


Was u niet in de gelegenheid deze bij te wonen dan is er nog een kans op 8 juni a.s. Meldt u snel aan via de website.
 
 
  Informatie over de workshop Inschrijfformulier »  
 
 
  Hechting en relatiebreuken bij complexe problematiek  
 
  In juni en juli vindt de cursus Hechting en relatiebreuken bij complexe problematiek plaats.
De docenten van deze cursus zijn Marijke Baljon en Grieteke Pool.
Omvang: 30 contacturen.

U kunt zich nog aanmelden!
 
 
  Informatie over de cursus Inschrijfformulier »  
 
 
  WISC-V-NL Roadshow  
 
  In de komende maanden reist Pearson door Nederland en Vlaanderen om de WISC-V-NL te introduceren.
Op 22 juni komt de Roadshow bij PPO!
Toegang is gratis.

 
 
  Meer informatie over de Roadshow  
 
 
  CGT cursussen  
 
  In het najaar kunt u bij PPO de volgende cursussen volgen op het gebied van de Cognitieve Gedragstherapie:

Basiscursus Schematherapie
Omvang: 25 contacturen
Docent: Sander van Straten
Periode: september - november 2017

Geïntegreerde Cognitieve Gedragstherapie
Omvang: 50 contacturen
Docent: Jet de Hoop
Periode: oktober - december 2017


 
 
  Basiscursus Schematherapie Ge´ntegreerde Cognitieve Gedragstherapie »  
 
 
  Meer cursussen »  
 
 
  Opleidingen  
 
 
 
  Nieuw curriculum GZ V&O  
 
  In april is de GZ2017b-groep als eerste groep van start gegaan met het nieuwe cursorische programma.
Het cursorische programma is ingericht volgens de uitgangspunten zoals die in het landelijk vastgestelde opleidingsplan GZ zijn beschreven. In het daarin opgenomen GZ-competentieprofiel nemen onder meer individuele en systemische communicatie en de verschillende aspecten van de therapeutische relatie een belangrijke positie in.
 
 
 
  Extra inventarisatie KP- en PT-opleidingsplaatsen 2018  
 
  Aangezien er meer plaatsen beschikbaar zijn dan aangevraagd heeft TOP-Opleidingsplaatsen besloten een extra inventarisatieronde voor de opleiding tot psychotherapeut en de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog te houden.
PPO heeft de voor deze opleidingen erkende praktijkopleidingsinstellingen hierover geïnformeerd.
Extra aanvragen dienen uiterlijk 30 mei a.s. bij PPO ingediend te zijn.
 
 
 
ppo@rug.nl    |    Contact    |    ppo-opleidingen.nl    |    Afmelden
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: