Onderwerp:

LegalLinks, december 2017, nr. 70

Datum: 13-12-2017 15:04:57
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
woensdag 13 december 2017
 
 
  In deze LegalLinks:
 
 
  Appjes van ambtenaren zijn openbaar
 
  Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland woensdag 10 januari: meld u aan!
 
  De turboliquidatie als eindejaarsbonus
 
  Adviseur aansprakelijk, inkeren en Panama/Paradise Papers
 
  Het belang van aandeelhoudersovereenkomsten
 
  Informatieavond voor aanstaande ouders op 23 januari 2017
 
  Wanneer is een weg openbaar?
 
  Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad over WOZ-beschikking woning aardbevingsgebied
 
 
Appjes van ambtenaren zijn openbaar
 
Leon Mathey
 

Openbaarheid van bestuur is een algemeen rechtsbeginsel waaruit voortvloeit dat de burger het recht heeft te weten welke informatie er bij de overheid berust. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. De Wob zorgt ervoor dat burgers inzage hebben in het overheidshandelen. Overheidsinformatie is – in beginsel – altijd openbaar. Wat onder deze informatie wordt verstaan, wordt steeds verder opgerekt.

 
lees verder
 
 
Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland woensdag 10 januari: meld u aan!
 
 
Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland woensdag 10 januari: meld u aan!
 
Eric Wiebes te gast op de Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland

Ook dit jaar vindt de grootste nieuwjaarsreceptie van Noord-Nederland weer plaats in MartiniPlaza. U wordt uitgenodigd door de Stichting Nieuwjaarsreceptie Noord-Nederland die voor u deze nieuwjaarsreceptie organiseert. PlasBossinade is partner van het event en Martin Schiphorst, advocaat bij ons kantoor, maakt deel uit van het organisatiebestuur.

 
lees verder
 
 
De turboliquidatie als eindejaarsbonus
 
Leen Hooites
 

Hebt u nog een deelneming in een ‘lege’ BV of een BV waarvan de activiteiten zijn gestaakt of op korte termijn worden gestaakt? Dan kunt u met de turboliquidatie uw BV ordentelijk en relatief snel afwikkelen. Zelfs wanneer er nog baten zijn te verdelen die de afwikkeling (vereffening) normaliter aanzienlijk kunnen vertragen. Binnen groepsverhoudingen kan het bovendien fiscaal voordelig zijn een BV die daarvoor in aanmerking komt nog dit jaar te turboliquideren. Aandeelhouders in die BV kunnen het door hen opgeofferde bedrag – waaronder zogenaamde ODRleningen - voor deelnemingen als liquidatieverlies in 2017 aftrekken van de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting. Een welkome eindejaarsbonus.

 
lees verder
 
 
Adviseur aansprakelijk, inkeren en Panama/Paradise Papers
 
Ina Elzinga-Snoek
 

De rechtbank Rotterdam is van oordeel dat een accountants- en belastingadvieskantoor aansprakelijk is voor de schade als gevolg van een door dat kantoor geadviseerde en geïmplementeerde truststructuur die in feite leidt tot belastingontduiking. De cliënt komt er niet zonder kleerscheuren vanaf, omdat de rechtbank de schade met 50% verlaagt.

 
lees verder
 
 
Het belang van aandeelhoudersovereenkomsten
 
Jan Leo de Hoop
 

Aandeelhouders in een besloten of naamloze vennootschap (B.V. of N.V.) leggen vaak afspraken vast in een aandeelhoudersovereenkomst. Wat is de reden om naast de statuten van de vennootschap nog een overeenkomst tussen de aandeelhouders te sluiten? Mag in een aandeelhoudersovereenkomst worden afgeweken van de statuten of de wet? En is de bindende kracht van een aandeelhoudersovereenkomst vergelijkbaar met die van de statuten?

 
lees verder
 
 
 
  Informatieavond voor aanstaande ouders op 23 januari 2017  
 
 
 
 
  Direct kosteloos aanmelden  
 
 
 
 
Wanneer is een weg openbaar?
 
Robert van der Velde
 

Verreweg de meeste wegen in Nederland zijn gewone openbare wegen in beheer bij gemeente, rijk of provincie. Sommige stukken weg liggen echter op grond van particulieren. Veel mensen denken dat zo’n weg die particulier eigendom is niet openbaar kan zijn. Dat is een misverstand. Ook particuliere wegen kunnen openbaar zijn. Dat is geregeld in de Wegenwet. Het gevolg daarvan is dat de particuliere eigenaar, ook al ligt de weg op zíjn grond, al het verkeer over zo’n weg moeten dulden en die weg niet mag afsluiten of verwijderen.

 
lees verder
 
 
Conclusie Advocaat-Generaal Hoge Raad over WOZ-beschikking woning aardbevingsgebied
 
Ina Elzinga-Snoek
 

Recent oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland dat de NAM waardevermindering van een woning als gevolg van (het risico op) aardbevingen moet vergoeden, ook als er nog geen sprake is van fysieke schade of als de woning nog niet is verkocht. Goed nieuws, al ligt het voor de hand dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd.

 
lees verder
 
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Paterswoldseweg 804
9728 BM Groningen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
www.plasbossinade.nl
 
 
Indien u zich wilt inschrijven voor deze mailing, klik dan hier.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af.
Verzonden met iMailingtool | Doorsturen | Printen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: