Onderwerp:

LegalLinks Carrière, mei 2019

Datum: 13-05-2019 12:24:33
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
   
PlasBossinade
twitter linkedin
woensdag 08 mei 2019
 
 
 
 
  In deze LegalLinks Carrière:
 
 
  Patroon Damir Lacevic: 'Vertrouwen geven.'
 
  Tips voor je CV deel 2
 
  Saskia Ankersmid over de Beroepsopleiding Notariaat
 
Patroon Damir Lacevic: 'Vertrouwen geven.'
Damir Lacevic
 
 
 
Wie ben je en wat doe je?
Ik ben Damir Lacevic, als advocaat meer dan 14 jaar werkzaam bij de sectie arbeidsrecht van PlasBossinade en op dit moment patroon van Maxime de Coninck.
 
Sinds wanneer ben je advocaat-stagiaires gaan begeleiden en waarom?
Drie jaar geleden begon ik voor het eerst als patroon, dat wil zeggen begeleider van advocaat-stagiaires. Op dat moment was ik zelf al 11 jaar advocaat en ik vond het leuk om ook een keer te ervaren hoe het is om als patroon te werken. Bovendien, iedereen die hier ongeveer 10 jaar ervaring heeft wordt geacht om, gelet op de verworven ervaring, de begeleiding van een advocaat-stagiaire op zich te nemen. Het opleiden van advocaten is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar iedereen zijn eigen bijdrage aan moet leveren.
 
Heb je een opleiding gevolgd om advocaat-stagiaires te begeleiden? Zo ja, wat is het belangrijkste dat je daar geleerd hebt?
Om patroon te mogen zijn is zeven jaar ervaring (als advocaat) vereist en dien je een patroonscursus te volgen (één hele dag). Verder mag je als advocaat geen verleden hebben van tuchtrechtelijke of strafrechtelijke sancties.
 
De patroonscursus is niet zo uitgebreid maar is meer bedoeld als moment van reflectie om je bewust te maken van processen die zich gedurende de stageperiode afspelen. Ook maak je kennis met bepaalde administratieve verplichtingen die je als patroon krijgt.
 
Wat is volgens jou de beste begeleiding van een beginnend advocaat?
Er is niet één recept om de beste begeleiding te kunnen geven. Veel hangt af van een advocaat-stagiaire zelf en de interactie tussen de patroon en advocaat-stagiaire. Je moet als patroon in elk geval voldoende tijd beschikbaar hebben en toegankelijk zijn zodat een advocaat-stagiaire ten altijd de vragen kan stellen die bij haar of hem leven; beginnende advocaten hebben behoefte aan snelle begeleiding zodat ze niet lang met alle zorgen of twijfels zitten. Het is van belang om de advocaat-stagiaire direct mee te nemen naar de besprekingen met klanten en ook naar eigen zittingen, zodat de stagiaire via die weg ervaart hoe de interactie met een klant verloopt. In mijn beleving moet een advocaat-stagiaire zijn eigen stijl ontwikkelen; het is niet de bedoeling dat een patroon wordt gekopieerd maar het is juist de bedoeling dat een advocaat-stagiaire voldoende ondersteuning krijgt om een eigen stijl te ontwikkelen.
 
Hoe pak je dat aan en wat is je doel?
De stukken die de advocaat-stagiaire maakt worden in het begin gezamenlijk doorgenomen. Het is belangrijk om als patroon het vertrouwen te geven aan een beginnende advocaat-stagiaire; het begin van de baan als advocaat is nooit eenvoudig en beginnende stagiaires zullen ongetwijfeld tegen moeilijkheden aanlopen waarbij je als patroon dient te zorgen dat ze het vertrouwen in zichzelf niet verliezen en niet schrikken van dingen die anders lopen dan verwacht.
 
 
Tips voor je CV deel 2
Marianne Riemersma
 
 
 
Het CV heeft slechts 1 doel, namelijk bij de lezer de reactie oproepen: deze kandidaat willen we spreken! Het is daarom van belang in het CV te laten zien waarom nou juist jij geschikt bent voor deze functie. Hou de sollicitatiebrief kort en bondig. Profiel, werkervaring en opleidingen horen in het CV thuis en hoef je niet nog eens te benoemen in de brief. Zoals ik al in de vorige LegalLinks Carrière aangaf is het belangrijk een basis-CV te maken, dat je vervolgens telkens aanpast aan de functie waarnaar je solliciteert. Je legt daarbij de nadruk op dingen die je hebt gedaan die bij de bewuste functie passen.
 
Ik krijg vaak de vraag of het van belang is om interesses (noem het liever geen hobby’s) op te nemen. Deelnemers aan een sollicitatiegesprek vinden het vaak leuk iets meer te weten over jou als persoon, dus het opnemen van interesses kan nooit kwaad, maar het hoeft niet. Ik adviseer wel om in ieder geval interesses en sport op te nemen als ze echt wat toevoegen over jezelf. Dit kan bijvoorbeeld een sport zijn die iets zegt over je doorzettingsvermogen (bv. marathons lopen) of een hobby die iets zegt over je organisatietalent (bv. koken voor grote groepen). Maar natuurlijk altijd alleen als dat ook echt je interesses zijn en/of je die sport beoefent.
 
Het CV begint altijd met personalia. Daarbij zie ik standaard het volgende rijtje:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
en zo verder.
Dit is wel wat ouderwets en ook niet nodig. Een naam van een adres onderscheiden kan elke lezer (en het spaart ook weer ruimte, dus maakt je CV overzichtelijker).
 
Het kan ook zo:
 
Personalia
<Naam
Adres, postcode, woonplaats
Geboortedatum
Mobiel nummer, e-mail
LinkedIn-profiel>
 
Geboorteplaats is niet relevant, tenzij je bijvoorbeeld als geboren Fries op een vacature in Friesland solliciteert. Let erop dat je LinkedIn-profiel alleen uit je naam bestaat. Vaak staat er nog een aantal cijfers achter, die kun je weghalen. Hoe je dit doet? Kies op LinkedIn voor ‘ik’ in de bovenste balk. Klik op ‘profiel weergeven’. Je komt dan op je profielpagina. Klik daar rechtsboven op ‘openbare profiel en URL bewerken’. Klik rechtsboven op het potlood achter de URL en pas de URL aan in https://www.linkedin.com/in/<naam>. Check altijd voordat je je CV instuurt de link, want LinkedIn wil de verwijzing wel eens veranderen (eerst stond er https://nl.linkedin.com).
 
In de volgende LegalLinks Carrière zal ik nader ingaan op het profiel, de opleidingen en de werkervaring. Heb je algemene vragen over het CV die je graag beantwoord zou willen zien? Stuur deze dan naar riemersma@plasbossinade.nl, dan zal ik deze - uiteraard anoniem - beantwoorden in een van de volgende mailings.
 
 
Saskia Ankersmid over de Beroepsopleiding Notariaat
Saskia Ankersmid
 
 
 
Wat houdt de Beroepsopleiding Notariaat in?
De Beroepsopleiding Notariaat is een opleiding van drie jaar voor kandidaat-notarissen in het begin van de beroepsuitoefening. Tijdens deze opleiding krijg je niet alleen handvatten voor hoe je de tijdens de studie geleerde theorie in praktijk kunt brengen, maar wordt de nadruk ook gelegd op schrijf- en spreekvaardigheden en leer je hoe je als (kandidaat-)notaris dient te handelen bij ethische kwesties. Onze beroepsopleiding bestaat daarbij uit twee pakketten, waarbij je beide pakketten afsluit met een mondeling examen.
 
Om waarnemingsbevoegd te worden, wat betekent dat je namens de notaris akten mag ondertekenen, is het verplicht om de beroepsopleiding af te ronden.
 
Wat zijn de verschillen tussen de beroepsopleiding en je studie?
Tijdens de studie Notarieel Recht maak je vooral kennis met de theorie van verschillende rechtsgebieden en duik je hier tijdens de Master Notarieel Recht iets dieper in. Anders dan bij de studie ligt bij de beroepsopleiding de nadruk vooral op de praktische vaardigheden en de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat-notaris. Je hebt in de praktijk natuurlijk veel te maken met menselijk contact en wordt vaak voor keuzes gesteld. Het is daarom goed dat de beroepsopleiding zich concentreert op de praktische vaardigheden en je voorbereidt op de notariële praktijk. Ook wordt de theoretische kennis verder uitgediept.
 
Is de beroepsopleiding goed te combineren met je werkzaamheden als kandidaat-notaris?
De beroepsopleiding bestaat dus uit twee pakketten, waarbij je de eerste twee jaren om de week een bijeenkomst hebt en een opdracht moet inleveren en in het derde jaar één keer in de vier weken een bijeenkomst hebt en een (pittige) opdracht moet inleveren. Het eerste jaar van de beroepsopleiding vond ik als beginnend kandidaat-notaris dan ook aanpoten. Je bent vooral bezig met het ontdekken van de notariële praktijk en dan moet je ineens naast je nieuwe fulltimebaan ook nog opdrachten voor de opleiding maken! Best wel druk dus, maar het is zeker te combineren met mijn werkzaamheden als kandidaat-notaris. Voor het voorbereiden van de mondelinge examens krijg je vrije dagen en ook kan ik mijn collega’s gerust vragen stellen met betrekking tot mijn opdrachten. Ondanks dat ik voor het voorbereiden van deze opdrachten hiervoor wel de tijd krijg tijdens werktijd, heb ik er toch voor gekozen om deze vooral in mijn eigen tijd te maken, zodat ik mij tijdens mijn werktijd vooral kan focussen op het leren werken in de notariële praktijk. 
 
Waar vinden de bijeenkomsten van de beroepsopleiding plaats?
De bijeenkomsten van de Beroepsopleiding Notariaat vinden voor mij plaats in Utrecht. De bijeenkomsten worden ook gegeven in Amsterdam en Rotterdam. De groep bestaat hierbij uit kandidaat-notarissen vanuit heel Nederland. Gedurende deze drie jaar zat ik in een ‘vaste’ groep, wat erg prettig is. Doordat je allemaal in dezelfde fase zit en ervaringen met elkaar deelt, heb ik mijn opleidingsgenoten beter leren kennen en hebben we ook buiten de opleiding contact met elkaar. Zoals mijn collega Romme Varkevisser al zei in de vorige Legal Links Carrière van 11 februari 2019 is misschien nog wel het mooiste aan de beroepsopleiding dat je samen met de opleidingsgenoten, die in dezelfde fase zitten, in gesprek gaat en van elkaar leert. Ik sluit me hier helemaal bij aan.
 
 
  PlasBossinade advocaten en notarissen
Tel +31 (0)50 - 521 43 33
info@plasbossinade.nl
www.plasbossinade.nl
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan hier af
Verzonden met KIRRA Mailer | Doorsturen | Printen
 
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: