Onderwerp:

Nieuwsbrief september 2017

Datum: 25-09-2017 12:10:59
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
ppo-opleidingen
 
25 september 2017
 
ppo-opleidingen
ppo-opleidingen ppo-opleidingen
ppo-opleidingen
 
   
 
 
  Personeelsnieuws PPO  
 
  Aan het begin van het nieuwe onderwijsjaar hebben wij een nieuwe collega mogen verwelkomen: Warda Abdallah.

 
 
  Warda is als leerlingsecretaresse 4 dagen in de week werkzaam bij PPO in het kader van haar opleiding tot secretaresse en volgt op woensdag cursorisch onderwijs.

Warda is de opvolgster van Ingrid Ubels, die haar opleiding tot directiesecretaresse vervolgt bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.
 
 
 
 
  Erkenning BIG-Opleidingen  
 
  In juni van dit jaar heeft PPO het eindrapport van de visitatie van de BIG-Opleidingen (maart 2017) ontvangen.   
 
  PPO is voor de komende vijf jaar erkend als opleidingsinstituut voor de opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Het visitatiepanel sprak onder meer haar waardering uit voor de nadruk op het academisch karakter van de opleiding, waardoor ook op de werkplek nieuwe wetenschappelijke kennis ingebracht wordt. Andere positieve punten die genoemd worden in het rapport zijn de betrokken en deskundige docenten, de betrokkenheid van PPO bij landelijke overleggen en ontwikkeling van de  BIG-opleidingen en de voortdurende vernieuwing van het onderwijs.
 
 
 
  Acteurstraining  
 
 
Op 4 september was een van onze lesruimtes niet gevuld met opleidelingen maar met acteurs voor een algemene training.
 
 
  Binnen de opleidingen van PPO wordt vaak gewerkt met acteurs van Acteurs- en Trainersbureau Renze Arnold zodat de opleidelingen praktische vaardigheden kunnen oefenen.
Onder leiding van de docenten Jiska Weijermans en Dorien Rump werden de acteurs bijgepraat over de kenmerken van verschillende stoornissen en de behandeling daarvan zodat de acteurs de stoornissen beter kunnen uitbeelden in de verschillende rollenspelen.
 
 
 
  Docenttraining  
 
 
Op maandag 11 september gaf Theo Bouman, hoofdopleider GZ V&O, een training voor docenten van PPO over Evidence Based Mental Health (EBMH) en PICO’s (Patient-Intervention-Comparison-Outcome).

 
 
  EBMH is een rode draad binnen de opleidingen van PPO: opleidelingen wordt geleerd om te werken volgens beschikbare wetenschappelijke evidentie, zodat ze effectieve en verantwoorde zorg kunnen leveren.
Met deze training is een begin gemaakt met een programma van  docentprofessionalisering dat ontwikkeld wordt bij PPO en tot doel heeft om onze docenten meer handvatten te geven voor het vormgeven van het onderwijs.

 
 
 
  Pieter Boeke-lezing 6 november 2017  
 
  Spreker: Marcus Huibers
Onderwerp: Depressie: welke therapie werkt het best?
 
 
  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is depressie op dit moment de aandoening met de grootste ziektelast in de gehele wereld. Reden te meer om onderzoek te doen naar de effectiviteit van bestaande vormen van psychotherapie. In zijn Boekelezing bespreekt Marcus Huibers de resultaten van een groot behandelonderzoek naar de effecten van cognitieve therapie en interpersoonlijke therapie voor depressie. Hoe kunnen we voorspellen welke therapie voor de individuele patiënt het beste werkt?  
 
 
  SAVE THE DATE: 15 februari 2018 Alumninetwerk Kick-off.  
 
  Binnen PPO wordt gewerkt aan de oprichting van een alumninetwerk. Dit netwerk heeft als doel om het contact tussen alumni onderling en tussen alumni en PPO te bevorderen, o.a. door het organiseren van een jaarlijkse alumni-borrel. 
 
 
 
  Bij het voltooien van hun opleiding worden opleidelingen automatisch lid. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om ‘alumnus-plus’-lid te worden, waarbij de alumnus verschillende voordelen geniet, zoals 10% korting op PPO-activiteiten.
Om de start van het alumninetwerk luister bij te zetten, organiseren we op 15 februari van 19.00-22.00uur een kick-off bijeenkomst voor PPO-alumni. Na een inspirerende lezing door een bijzondere alumnus, is er ruimschoots de tijd om onder het genot van een borrel bij te praten. Je kunt je nu alvast aanmelden https://www.ppo-opleidingen.nl/over-ppo/alumni
 
We zijn nog op zoek naar enkele enthousiaste alumni om mee te denken in de alumnicommissie. Heb jij interesse? Stuur dan een mailtje naar alumnippo@rug.nl.
 
Voortaan is er ook een nieuw item in de nieuwsbrief: alumnus in beeld. Zie hieronder.
 
 
 
  Alumnus in beeld  
 
  Ieder jaar voltooien meer dan honderd opleidelingen hun opleiding bij PPO. Waar komen deze alumni terecht en wat houdt hen bezig? Hieronder kom je meer te weten over KOEN KOSTER, die de GZ-opleiding volgde in de GZ2005B.
 
 
  Waar werk je nu?
Bij Empower Psychotherapie.
Een leuk en fris jong bedrijf wat zich specifiek richt op hoger opgeleide buitenlandse patiënten (buitenlandse studenten en expats) binnen de SGGZ.
Lees meer »
 
 
 
  Meer nieuws »  
 
 
  Bij- en nascholing  
 
 
 
  EMDR  
 
  PPO biedt in 2018 voor het eerst de basiscursus EMDR bij Volwassenen en de basiscursus EMDR bij Kind en Jeugd aan. De cursus is in eerste instantie bedoeld voor opleidelingen van PPO maar er is ook een aantal plaatsen beschikbaar voor externe deelnemers. Uniek aan de cursus is dat we werken met kleine groepen zodat er voldoende oefenmogelijkheden zijn en er ruimschoots aandacht is voor de individuele deelnemer.
De basiscursus EMDR bij Volwassenen start in het voorjaar (leslocatie Groningen) en in het najaar (leslocatie Zwolle) van 2018.
De basiscursus EMDR bij Kind en Jeugd start in het najaar van 2018.

 
 
  EMDR voor Volwassenen en Ouderen EMDR bij Kind en Jeugd »  
 
 
  Kinderen in zicht!  
 
  Werk je met volwassenen? Sta je er weleens bij stil dat je ook dan verantwoordelijk bent voor het signaleren van kindermishandeling?
In de week tegen kindermishandeling organiseert Opleidingsinstituut PPO op 24 november de eendaagse scholing ‘Kinderen in zicht!’, specifiek gericht op professionals die vanwege problematiek van de ouder/volwassene(n) betrokken zijn bij het gezin.
 
 
  Lees meer  
 
 
  MBCT  
 
 

Mindfulness is de afgelopen jaren steeds vaker toegepast bij de behandeling van verschillende stoornissen en bleek dan een waardevolle toevoeging aan bestaande behandelingen te zijn.
In deze cursus maakt u op ervaringsgericht wijze kennis met mindfulness en wordt u getraind in het toepassen ervan bij uw eigen patiënten.
Daarnaast wordt het begrip ook theoretisch verder uitgediept, zowel wat betreft het basisconcept alsook met betrekking tot de toepassingen ervan. In de cursus komen met name stemmings- en angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek aan de orde.

Deze cursus is geaccrediteerd door de FGzPT (43 punten), NVvP (40 punten). Bij de VGCt is de aanvraag nog in behandeling.


 
 
  Lees meer  
 
 
  Training COMET door Kees Korrelboom  
 
  COMET voor negatief zelfbeeld is een protocol voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg die cliënten met zelfbeeldproblematiek behandelen. Hierbij wordt lage zelfwaardering niet alleen als symptoom gezien van bijvoorbeeld een onderliggende depressie of angststoornis, maar ook als een apart probleem dat behandeling verdient. Het protocol is gebaseerd op de principes en uitgangspunten van Competitive Memory Training (COMET). COMET geeft goede behandelresultaten op verschillende probleemgebieden, waaronder negatief zelfbeeld. Deze therapie kan gecombineerd worden met cognitieve gedragstherapie voor stemmingsproblemen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of een angststoornis.  
 
  Lees meer  
 
 
  Meer cursussen »  
 
 
  Opleidingen  
 
 
 
  Bring you own device  
 
  Sinds 2012 geven wij onze opleidelingen een iPad in bruikleen voor het lezen van cursusliteratuur, het opnemen van filmpjes t.b.v. supervisie en het maken van online toetsen. Steeds vaker blijkt dat opleidelingen reeds de beschikking hebben over een device waarmee ze al die dingen kunnen. Zo nieuw als het in 2012 was, zo normaal is het anno 2017. Daarom gaat PPO vanaf 1 januari 2018 over op het "Bring your own device"-systeem. Opleidelingen die geen tablet hebben, kunnen die met een kleine subsidie aanschaffen.  
 
 
  GZ  
 
  Begin september is de tweede K&J-groep van dit jaar van start gegaan.
In oktober start weer een GZ V&O-groep.
 
 
 
  KP  
 
  Met de start van de nieuwe KP-groep in november a.s. verwelkomt PPO een aantal nieuwe docenten: Resie Bessems (management), Christian Feij (diagnostiek) en Franske van Apeldoorn (CGT).

Voor de groep die in november 2017 start zijn in september de laatste presentatiebijeenkomsten. De kandidaten presenteren hierbij een onderzoeksvoorstel.
 
 
 
  Veelgestelde vragen over CGO  
 
  Onlangs is op de website een item toegevoegd met veelgestelde vragen over CGO en de antwoorden daarop.

Lees meer »
 
 
 
ppo@rug.nl    |    Contact    |    ppo-opleidingen.nl    |    Afmelden
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: