Onderwerp:

Werkgeversnieuwsbrief Pensioenfonds Vervoer

Datum: 26-03-2020 19:01:27
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen?
Klik hier voor de online versie
Corona special - extra informatie werkgevers
Maart 2020
www.pfvervoer.nl   werkgever@pfvervoer.nl
Inhoud

Tijdelijk aangepast incassobeleid

Premie en werktijdverkorting

In april/mei ontvangen uw medewerkers een pensioenoverzicht (UPO)

Gratis spreekuur pensioenconsulenten

Speciale webpagina

Heeft u vragen?

U kunt ons bellen (050) 582 98 88  van 8.00 - 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar werkgever@pfvervoer.nl.
Snel naar

Looncomponenten 2020
Notadata & vervaldata 2020
- Kerncijfers 2020
Tijdelijk aangepast incassobeleid

Wij begrijpen dat het op dit moment voor veel werkgevers moeilijk is op tijd de pensioenpremie te betalen. Daarom hebben wij tijdelijk ons incassobeleid aangepast.

We brengen op dit moment geen nieuwe incassokosten en rente in rekening. Indien gewenst verlengen we ook de betaaltermijn. We hopen dat dit alle werkgevers die te maken hebben met de gevolgen van de coronacrisis enige armslag geeft.

We vragen u de pensioenpremie of een deel van de pensioenpremie zoveel als mogelijk binnen de termijn te betalen. Dit geldt zeker voor het werknemersdeel van de premie dat al is ingehouden bij uw werknemers. Het helpt ons en uw medewerkers als de betalingen zoveel mogelijk doorlopen.    

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 1 juni. Voor eventuele betalingsachterstanden op 1 juni bieden wij een betalingsregeling aan voor maximaal 12 maanden. Zodra het kabinet met nieuwe of gewijzigde maatregelen komt, sturen we u een e-mail met een update.
 
Heeft u vragen over het betalen van de pensioenpremie of de factuur?
Neem dan contact met ons op via e-mail: werkgever@pfvervoer.nl.

Bovenstaande onder voorbehoud uitwerking Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Het kabinet werkt op dit moment de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit. Het kabinet kijkt of er een compensatie kan komen voor de pensioenpremie. Als er een compensatie komt, dan gelden weer zoveel als mogelijk de gewone regels voor het betalen van de pensioenpremie. Zodra we iets meer weten over de compensatie, informeren we u.
Premie en werktijdverkorting

De premie blijft 100%, ook als u (maximaal) 90% tegemoetkoming van UWV ontvangt in verband met werktijdverkorting. U dient immers het loon aan te vullen tot 100%.

In april/mei ontvangen uw medewerkers een pensioenoverzicht (UPO)

Het pensioenoverzicht laat zien hoeveel pensioen uw medewerker heeft opgebouwd en de uitkering voor zijn/haar (eventuele) partner en kinderen, wanneer uw medewerker overlijdt. Ook toont het overzicht een inschatting van het pensioen als hij of zij blijft doorwerken tot zijn of haar AOW-leeftijd en zijn of haar 68e jaar.

Coronacrisis
Het overzicht toont de stand op 31 december 2019. Sindsdien is er natuurlijk veel gebeurd. Op dit moment heeft de coronacrisis geen gevolgen voor het pensioen. Als er gevolgen zijn voor het pensioen, dan zullen we u en uw medewerkers natuurlijk informeren. 

Wij staan klaar als uw medewerker vragen heeft
Misschien heeft uw medewerker een vraag over het pensioenoverzicht. Als u die vraag niet zelf kunt beantwoorden, verwijs uw medewerker dan naar ons door. Uw medewerkers kunnen van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur bellen: 0900 - 1964 (0 cent per minuut). E-mailen kan ook: pensioen@pfvervoer.nl.
Gratis spreekuur pensioenconsulenten

Medewerkers die nadenken over met pensioen gaan, kunt u attenderen op de pensioenconsulenten. Zij houden vanwege de coronacrisis voorlopig telefonisch spreekuur.  

Richard Dudink (regio Amsterdam en Rotterdam): 06 15 05 30 99
Michael Bührs (regio Utrecht en Weert): 06 53 93 04 12
Ben Kerkhof (regio Groningen en Deventer): 06 30 40 29 68

Men kan ook een afspraak maken via een formulier op de website.
Speciale webpagina

Er is een pagina op onze website met informatie over de gevolgen van  de coronacrisis voor de pensioenen en het betalen van de premie. Deze pagina werken we steeds bij als er nieuwe informatie is: https://www.pfvervoer.nl/gevolgen-coronacrisis-werkgevers.
 
Verzonden met KIRRA Mailer Afmelden of e-mailadres wijzigen | Doorsturen | Printen
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: