Onderwerp:

Lectoraat duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

Datum: 02-07-2019 11:35:02
NIEUWSBRIEF NR. 30 - juli 2019
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Alfa-college/NHL Stenden Hogeschool
 
 
NIEUWSBRIEF NR. 30 - juli 2019
 
 
Buitenstate op facebook   Regionale Kenniscommissie   Buitenstate op twitter
 
 
 
 
Hot News
 
 
 
 
 
In juni een Hot News schrijven is een makkie, helemaal als de temperaturen boven de 30 graden uitstijgen. Dan moet echter News wel echt Hot zijn, en dat is dan weer moeilijker omdat we een beetje in komkommertijd geraken… diploma’s uitgereikt, rapporten bijna klaar, allerlei overleggen en afsluitingen in voorbereiding en her en der al Next Steps van studenten en andere schoolbewoners…. Maar dan vergist u zich, want het lectoraat gaat juist nu full speed vooruit. Ik heb voor u een boeket aan nieuwe dingen te melden.
 
ReflectieProgramma 2019-2020 is gestart
Het feit dat we nu alweer ruim in de tweede helft van onze derde lectoraatsperiode zijn aanbeland, heeft ons er toe gebracht dat we een krachtig Reflectieprogramma hebben ingericht voor de komende anderhalf jaar. We gaan aan al onze partners met wie we zo in de loop van het lectoraat een verbinding hebben gemaakt, vijf vragen stellen:
1) wat heeft het lectoraat hen heeft gebracht, 2) wat heeft men daar mee gedaan, 3) waar is dat hoe zichtbaar, 4) wat heeft de student en/of de werknemer er aan, 5) wat zijn of waren de volgende stappen of plannen daarna. Dit om een goed beeld te krijgen wat dit lectoraat heeft toegevoegd, maar ook hoe we onze bijdrages kunnen verduurzamen, doorontwikkelen of overdragen aan anderen.
 
Dit gaan we vragen aan zo’n 120 onderwijspartners op 10 onderwijslocaties in Noord-Nederland, aan de betrokken bestuurders van ons lectoraat, aan onze ruim 130 bedrijven-en werkveldpartners, regionaal, nationaal en internationaal, en aan rond de 40 wetenschappers. Dat doen we door digitale enquêtes, werksessies op locatie, interviews met sleutelfiguren door de fameuze landschapsjournalist Fokko Bosker, die met mij ook het boek Verhalen over Verbindingen schreef, reviews en reflectiepublicaties van ons eigen onderzoek op dit onderwerp, allerlei openbare debatten en één keer per half jaar een Nieuwsbrief Special. Met natuurlijk eind volgend jaar een knallende afsluiting.
 
Het ReflectieProgramma is deze week gestart, we beginnen in september met de bevraging van het onderwijs en hebben die partners onlangs de aankondiging van de enquête en werksessies gestuurd. Rond december starten we met het bedrijfsleven en in het voorjaar volgend jaar bevragen we de wetenschappers. U wordt op de hoogte gehouden, lees de specials! En wellicht gaan we ook lezers bevragen.      
 
Presentatie van ons onderzoek naar Lerende netwerken tijdens het afsluitende symposium Rif Recoma Programma van het Alfa-college.
Op donderdag 13 juni vond de feestelijke afsluiting plaats van RIF Recoma, een programma dat gebaseerd is op het gedachtengoed van het lectoraat en de term “Recoma” (regionaal comakership) van ons heeft overgenomen. Het lectoraat voerde drie van de negen deelprojecten uit en deed overkoepelend onderzoek naar het effect van leren in en tussen die netwerken op de doorontwikkeling van regionaal comakership tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit onderzoek is bijna afgerond, in november komt de eindrapportage uit, en we hebben al heel veel positieve reacties gehad. Wilt u meer weten? Lees de volgende Nieuwsbrief.
  
Publicaties die er aan komen        
We gaan meer aandacht besteden aan het uitgeven van enkele nieuwe publicaties, veelal intern of voor onze partners, maar ook anders. Het gaat o.a. om publicaties over Reizigers in Praktijklandschappen, Lerende netwerken, Innovatiestrategie in Treant, Buitenwerkplaatsen, Lessons learned in Veenhuizen. Om een paar te noemen. We zullen vanaf de volgende keer in de Nieuwsbrief een afdeling inrichten met bespreking van die publicaties, en aangeven hoe u die in kunt zien.
 
Versterkte samenwerking in de Onderzoekseenheid L&T tussen drie lectoren
We zijn er al langer mee bezig, maar het wordt steeds duidelijker: er zit synergie tussen de drie lectoraten van de onderzoekseenheid van de academie Leisure &Tourism. Deze bestaat uit de drie lectoren van die academie en hun kenniskringen: Albert Postma (scenarioplanning), Hans Revier (Marine Wetlands, Waddenzee), en Ineke Delies (regionaal comakership beroepsonderwijs (HBO én MBO) en bedrijfsleven in lerende netwerken op crossovers gezondheid, wonen, vrije tijd).
We gaan meer onderzoek samen doen of partijen gezamenlijk bedienen. We kiezen voor volgend schooljaar een stuk of wat thema’s die we gaan aanpakken. De start van Toerisme Collectief Friesland is daar een mooie gelegenheid voor, maar ook het adopteren door elk lectoraat van een module van de Masters L&T, en die te verbinden met  het lectoraatsgedachtengoed (body of Knowledge) is een  voorbeeld. Ons lectoraat gaat de module Quality of life/Living mee invullen.

Bezetting kenniskring stabiel, beetje  afscheid en welkom
Zoals zo vaak en langzamerhand overal actueel, leven we in een tijdperk van veel komen en gaan. Van vaak korte of tijdelijke of lichte verbindingen en contacten. We mopperen in ons lectoraat, nu vaker dan aan het begin van ons bestaan, over de vervluchtiging van partnerschappen. Maar goed. Dat doet zich helaas meer en meer voor. Toch, en daarom hot news: dit jaar en vorig jaar was de bezetting van onze kenniskring goed stabiel. Heerlijk.  Met ons 21 -en waren we. Behaaglijk om gewoon eens lekker door te kunnen ontwikkelen op dingen die je ingezet en gestart bent. Maar natuurlijk leven we gewoon in de gewone wereld en er ontsnapt ons toch weer een kenniskringlid.
 
Maaike de Jong, regioteam Drenthe/Friesland verlaat ons omdat ze gaat werken bij de Bestuursacademie van NHL Stenden. Ze blijft de verbinding, die al ruim 5 jaar bestaat, met ons houden maar toch anders. We krijgen Latifa Benhadda wel nieuw in ons midden, van de Hotelschool Leeuwarden en een oudgediende komt terug: Edou Hilverda. Hij was betrokken bij ons Recomalab in Emmen en is nu kenniskringlid in regioteam Drenthe/Friesland. We zullen de twee nieuwe mensen later aan u voorstellen, net zoals u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen over Berry van Holland. We nemen dankbaar, maar moeilijk afscheid van Maaike en wensen haar succes in haar nieuwe functie.

Tot slot
Ik wens iedereen veel leesplezier en alvast een hele mooie zomer.

Ineke Delies / jj.delies-devries@alfa-college.nl
Lector

 
 
 
 
 
Algemeen
 
 
 
Kennismaken met Berry van Holland
 
Kennismaken met Berry van Holland
 

Ik ben Berry van Holland, één van de nieuwe gezichten binnen het lectoraat. Ik heb een achtergrond in de bewegingswetenschappen en via allerlei omzwervingen ben ik uiteindelijk in het onderzoek beland waar ik me voornamelijk heb beziggehouden met duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Na afronding van mijn promotie op dat thema ben ik bij de opleiding Sportkunde aan de Hanzehogeschool aan de slag gegaan: als onderzoeker en als docent. De diverse vakken hadden allemaal raakvlakken met onderzoek, duurzame inzetbaarheid en gezonde leefstijl. Een mooie combi, mijns inziens. Naast de onderwijskundige taken heb ik de mogelijkheid gekregen om een ‘living lab’ op te zetten op het thema vitaliteit, in samenwerking met een aantal grote sportcentra in het noorden. Hierbij leerde ik termen kennen als ‘boundary crossing’ en ‘lerende netwerken’. De vraag die mij vooral bezighield, was hoe ik het living lab zo goed mogelijk kon inrichten en hoe studenten daar een goede leeromgeving konden krijgen. Binnen het lectoraat is dit nu één van de dingen waar ik onderzoek naar ga doen. 

Naast het werk voor dit lectoraat doe ik onderzoek binnen het lectoraat praktijkgerichte sportwetenschap, een deel afstudeerbegeleiding bij Sportkunde en begeleid ik een aantal studenten van de master HAP. Tot slot werk ik twee dagen per week voor een commercieel onderzoeksbureau, ARGO. Met name gericht op onderzoek naar kwaliteit in de zorg. 

Meer weten? Schiet me maar aan. Ik ben donderdags over het algemeen te vinden op het Alfa-college.

Berry van Holland / b.j.van.holland@pl.hanze.nl
(gast) kenniskringlid Regioteam Groningen

 
 
 
 
Onderzoek
 
 
 
A social media perspective research on Sziget
 
The social impacts a festival has on its host community
 
At the NHL Stenden University of Applied Science, we (Bernadett Babis, Bram Beukers and Sharon Scheper) conducted a special kind of research for our client Martin Groters. He requested us to perform a combined literature and social media research on the social impacts of festivals. For this research we chose Sziget festival, because aur client showed honest interest to the specific festival. Also, Bernadett visited Sziget multiple time, plus she lives in Budapest and we could conduct a thorough social media research regarding the social impacts on the residents of Budapest.

                            
For this research we took the following problem statement: “What are the social impacts of Sziget festival on the residents of Budapest?” To answer the problem statement, we found out trough applying social media research, that Facebook is the most commonly used platform for sharing opinions and experiences, therefore Facebook became our main platform as source for information. We came to the realisation that the main negative impacts are noise pollution trash pollution and traffic/public transport congestion. Sziget already takes a lot of action to distribute the noise. For instance, by closing the main stage at midnight and emplaning extra walls around the stages. However, even more measures could be taken.
 
The social media research was a highly interesting way of doing research and we would recommend other to try it as well, to continue to develop this rather new research method.
 
Bernadett Babis, Bram Beukers and Sharon Scheper, studenten Leisure & Event Management
in opdracht van Martin Groters / martin.groters@stenden.com
kenniskringlid Regioteam Friesland
 
 
 
 
 
Inrichting van een lerend netwerk
 
Inrichting van een lerend netwerk
 
Het onderzoeksprogramma “Lerende netwerken & Conveners” heeft de opdracht gekregen te onderzoeken of het mogelijk is voor het Toeristen Collectief in Friesland een lerend netwerk op te starten. Dit zou een netwerk moeten zijn van ondernemers en docenten ondersteunt door studenten die opdrachten vervullen voor deze ondernemers. Hiervoor voeren we gesprekken met verschillende ondernemers, docenten en initiatiefnemers van dit zogeheten TCF.

              

We zijn onder meer geïnteresseerd wie welke rollen in wil nemen, maar ook wat er dan precies geleerd moet worden. Ook kijken we naar de samenwerking met de studenten. Welke verwachtingen hebben ondernemers van de studenten en van het onderwijs? De ondernemers die we spreken hebben allerlei ideeën voor innovatie door gebruik te maken van vaak lokale netwerken. Zo is er een ondernemer die van de bewoners ambassadeurs van het dorp wil maken door ze te voorzien van verhalen. Een ander ziet mogelijkheden in all-inclusive kamperen. Deze ideeën bieden al prachtige mogelijkheden voor MBO en HBO studenten om praktijkervaring op te doen en mee te werken aan vernieuwing in de toeristische sector. De sector trekt op hun beurt zo weer nieuwe medewerkers aan. 
 
Op basis van de uitkomsten en onze kennis over lerende netwerken gaan we met een klein gedeelte van het netwerk onze bevindingen bespreken om in co-creatie een voor de TCF werkend model te kunnen ontwerpen. In een latere nieuwsbrief komen we hier graag op terug,
 
Een mooi voorbeeld hoe onderzoek en praktijk elkaar kunnen versterken.

Sebo Boerma / seboboerma@bosoio.nl
(gast) kenniskringlid Regioteam Friesland - Drenthe

 
Lees meer
 
 
 
 
Interviews door Fokko Bosker
 
 
 
Reflecties op dorpszorg en vorming van lerende netwerken
 
Reflecties op dorpszorg en vorming van lerende netwerken
 
met Ineke Delies en Annelies Bakelaar
 

In de maarteditie van de nieuwsbrief is verteld dat het accent in de samenwerkingsverbanden de komende twee jaar verschuift naar extra aandacht voor reflectie. Wat hebben de projecten opgeleverd aan nieuwe inzichten voor zowel partners als de deelnemende onderwijsinstellingen? Het lectoraat doet hiernaar onderzoek, maar past ook 'storytelling' toe, een meer verhalende vorm. In gesprek met journalist Fokko Bosker laten partners en kenniskringleden hun licht schijnen over de activiteiten. De komende maanden verschijnen in de nieuwsbrief korte versies van de interviews. De uitgebreidere verhalen krijgen een plek in het vervolg op het lectoraatsboek 'Verhalen over Verbindingen' dat zomer 2017 verscheen.

Lector Ineke Delies en oud-directeur Annelies Bakelaar, inmiddels bestuurder bij Biblionet Drenthe, verrichten de aftrap van de reflecties met een terugblik op de betrokkenheid van het lectoraat bij het project 'Dorpszorg netwerken' in de gemeente Midden-Drenthe.

Lector Ineke Delies omschrijft het project 'Dorpszorg netwerken' als 'extreem leerzaam'. Een aantal dingen liep heel goed, andere minder, maar daar leer je juist veel van voor nieuwe lerende netwerken. De vraag was hoe wij mee konden helpen om een proces in gang te zetten waarbij de dorpen ook van elkaars ervaringen zouden leren. Het ene dorp floreerde, het andere niet en ook de betrokkenheid van de burgers lag op verschillende niveaus. Hoe ontwikkel je op een duurzame manier burgerparticipatie en hoe kun je gericht als organisatie interveniëren om innovaties op dorpsniveau wortel te laten schieten', vat Delies de opdracht vanuit Midden-Drenthe samen. 'We hebben geleerd dat je niet met één kennisagenda kunt werken, die voor alle dorpen gelijk is, er is verscheidenheid en die verschillen dienen ook in het lerende netwerk gehonoreerd te worden. Ik kan me goed voorstellen dat er onderscheid gemaakt kan worden naar verschillende 'leiders' in het proces afhankelijk van het onderwerp, de betrokkenen uit het dorp en hun capaciteiten en de geboden professionele ondersteuning.

Burgerparticipatie is boeiende materie, maar niet op een eenduidige manier vorm te geven. Sommige dorpen zijn voorlopers, anderen sloffen wat achteraan, dan is het de vraag hoe je hen kunt laten aanhaken. Dat lukt niet volgens één format.' Een vervolgvraag is volgens haar hoe duurzaam vorm te geven aan samenwerkingsprocessen en kennisdeling en de betrokkenheid van partijen en individuen te waarborgen. 'Netwerken zijn per definitie kwetsbaar omdat ze niet in beton kunnen worden gegoten. Een netwerk is flexibel en tijdelijk. Hoe kun je ze dan toch duurzaam maken?'

Annelies Bakelaar heeft ervaren dat de inzet van het lectoraat bij het project Dorpszorg goed uitpakte. Als procesbegeleider is coaching geboden bij het opstellen van de dorpsanalyse en het helder krijgen van de wensen. Tevens diende het lectoraat als sparringspartner om het geleerde over te zetten naar een handelingsmodel. Bakelaar: 'Hoe maak je de kennis overdraagbaar en hoe maak je zo'n lerend netwerk duurzaam. Hoe zet je de lokale gemeenschap in haar kracht en sluit je daar als maatschappelijke organisaties op aan?' Die kernvraag wil ze in haar nieuwe rol als bestuurder bij Biblionet Drenthe graag samen met het lectoraat verder uitwerken.

De kracht van de moderne bibliotheekvoorziening schuilt in de fysieke en digitale aanwezigheid dankzij een fijnmazige provinciale dekking en spreiding. De bibliotheek is daarmee en robuuste schakel in een kennis-, leer-, lees- en informatienetwerk en kan daarin als draaischijf tussen organisaties, bedrijven, overheid, zorgaanbieders en burgers fungeren. De veranderende positie en de vele mogelijkheden die de bibliotheek in de transformatie naar een nieuwe participatiesamenleving kan spelen, vergt nader onderzoek en al doende leren van innovaties. 'Het lectoraat kan helpen bij het formuleren en vormgeven van de strategie om te komen tot een sterk en leefbaar Drenthe.', aldus Annelies Bakelaar.

Fokko Bosker
landschapsjournalist


 
 
 
 
Partners
 
 
 
Van en met elkaar leren, de bloedsomloop van PEAN
 
Van en met elkaar leren, de bloedsomloop van PEAN
 
Zeilschool Pean bestaat inmiddels 51 jaar, de cultuur van leren (van en met elkaar) is de succesfactor voor terugkomende klanten en vrijwillig werkende instructeurs. Het zorgt voor klantenbinding en voor uitstekende verhalen die mensen graag door vertellen. Boeien is binden!

Altijd blijven leren, een gedegen opleiding en vernieuwing is onmisbaar voor Pean. Een verbinding met het lectoraat past daar helemaal bij. Een oude wijsheid “als kinderen wat leren vinden ze het leuk” heeft ons geholpen. Maar dat het niet eenvoudig is om kinderen en jongeren enthousiast te krijgen (en te houden) om te leren, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. 
                                        
We hebben onze locatie en materiaal erg mee. De locatie biedt veel verschillende mogelijkheden om steeds nieuwe uitdagingen te zoeken en te vinden. Daarnaast investeren we in materiaal zodat iedereen op eigen niveau les kan krijgen en dat duidelijk is wat volgende stappen kunnen zijn. Nieuwe uitdagingen zichtbaar en uitvoerbaar maken werkt, het is een sterke motivatie voor kinderen om terug te willen komen. Deze basis geeft de gelegenheid om invulling te gegeven aan de inhoud, in ons geval gevarieerde zeillessen aanbieden.  

Naast een menselijke component is het weer iedere dag een belangrijke variabele. Dit gebruiken we binnen onze organisatie als een kans. We dagen onze instructeurs uit iedere dag een beetje beter te worden in het geven van deze complexe zeillessen. Daar hebben we een uitgebreid opleidingssysteem voor ingericht. De opleiding bevat veel praktijk trainingen om een hoge eigen zeilvaardigheid te ontwikkelen, maar ook theorie examens. Theorie-examens over varen, maar zeker ook over didactiek en het werken in een team. Dit is echter nog maar het begin, het leerproces krijgt vervolg in de praktijk. Dat wil zeggen iedere dag, week of jaar dat een instructeur les geeft, krijgt hij of zij begeleiding van een coach in de praktijk. Dit geldt voor beginnende tot zeer ervaren instructeurs.

De coaching gebeurt individueel en in groepen: een dagelijkse feedback van een eigen coach die ook in de praktijk komt kijken en die dagelijks tevens een groepsfeedback moment organiseert, gericht op een bepaald thema. Cruciaal is de feedback op de prestatie van de instructeur gezien over de hele week. Aan het eind van de week krijgen alle instructeurs te horen waar ze staan in hun lesgeven t.o.v. het door ons gehanteerde diplomeringsysteem voor instructeurs. Soms confronterend omdat de leerweg langs de ‘meetlat’ komt, maar in onze visie erg belangrijk om helder inzicht te krijgen in het eigen leerproces en welke vervolg stappen gewenst zijn.

Een vergelijkbaar systeem voor persoonlijke doorontwikkeling is er natuurlijk ook voor de coach, de opleider en mijzelf, of te wel: practice what you preach!

Ik zie uw leerzame reacties graag tegemoet! Hartelijke groet, 

Rienk de Jonge / Rienk@pean.nl
Pean
 
Lees meer
 
 
 
 
Projecten
 
 
 
Jongeren en ouderen leren van elkaar
 
Jongeren en ouderen leren van elkaar
 
workshop Proatjesmoakers
 
De beleveniswerelden van jongeren en ouderen komen vaak te weinig met elkaar in contact. Dat is jammer, want beide werelden liggen minder ver uit elkaar dan je soms denkt: veel levensvragen, dromen, twijfels en verhalen over verlies en geluk overlappen elkaar. Om dialoog tussen beide groepen te stimuleren, organiseerde projectgroep Ouderwijs in samenwerking met het Alfa-college zogenaamde ‘Proatjesmoakers’. In deze workshops binnen het burgerschapscarrousel van MBO-school Alfacollege, gingen studenten van locatie Kluiverboom in gesprek met ouderen uit Stad.
 
Alleen, maar niet altijd eenzaam
In de introductie gingen de studenten dieper in op de vooroordelen die er over ouderen bestaan. Zo vinden ze ouderen vaak zorgzaam, lief en gezellig, maar ook zeurpieterig en soms wat racistisch. Een veel voorkomende opvatting onder de studenten was dat ouderen vaak eenzaam zijn. En in zekere zin klopt dat ook, maar vaak ligt dat iets genuanceerder, bleek ook uit de gesprekken.
 
De studenten leerden dat ouderen soms wel alleen zijn, maar zich toch niet altijd eenzaam voelen. Velen doen nog aan sport, spelen spelletjes met huisgenoten of klaverjassen met onbekenden op de iPad. Anderen zijn de hele dag in de weer met vriendinnen of beoefenen een hobby. Ondanks deze gevulde week, was het contact met de jongeren een welkome verandering van spijs. “Je ziet de bewoners genieten, ze leven echt op van dit contact”, zegt Dieneke Schipper, activiteitenbegeleider van zorginstellingen De Pelster en De Es.
 
“Heb jij een tatoeage? Ik ook!”
Het contact tussen de studenten en ouderen verliep als vanzelf en leidde tot bijzondere gesprekken. Een meisje probeerde haar mouw uit te rekken om haar tatoeage te verstoppen, maar dhr. Veen, een van de bewoners van De Es, wilde hem graag zien. “Waarom heb je deze tattoo?”, vroeg hij. “Voor mijn overleden broertje.” Toen stroopte dhr. Veen zijn eigen mouw op: “Goh, ik heb eentje voor mijn overleden vrouw”.  Dit soort intieme gesprekken brengt beide werelden bij elkaar en neemt vooroordelen weg. Zo verandert niet alleen het beeld van jongeren over ouderen, maar ook andersom.
 
Over ouderwijs en het lectoraat
Ouderwijs is een projectgroep van TalentWeb Groningen (TWG). TWG is een denk- en doetank van zo’n 80 jonge talenten. Een mix van creatieve en inspirerende ondernemers, professionals en studenten, elk met eigen specialisaties binnen diverse vakgebieden.
Sinds 2018 is er een verbinding met het lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie. Met dank aan het lectoraat kon er een succesvolle pilot ontstaan, waarin TWG, burgerschap en de opleiding Zorg en Welzijn bijeengebracht werden. En er wordt gedacht aan een duurzaam vervolg op de pilot in het nieuwe jaar.
 
Vincent Hazelhoff / v.hazelhoff@rug.nl
TalentWeb Groningen
 
Lees meer
 
 
 
 
 
Dataladder juli 2019
 
Juli 2019

4 & 5   Bezoek van Hogeschool Zeeland
11        LKK zomereditie
13        start zomervakantie 
 
 
 
Colofon
 
Redactie: Marjan Mesman en Christina Jansma
Eindredactie: Ineke Delies

Aanleveren of suggesties kopij:
m.mesman-ziengs@alfa-college.nl
06-30211855
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met KIRRA Mailer   |   Doorsturen   |   Printen
 
                                                                       
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: