Onderwerp:

Lectoraat nieuwsbrief december 2019

Datum: 03-12-2019 13:47:24
ALfa College
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
 
ALfa College
 
 
Buitenstate op facebook   Regionale Kenniscommissie   Buitenstate op twitter
 
 
ALfa College
 
 
Hot News
 
 
 
 
 
Het is alweer een tijdje geleden dat de Nieuwsbrief verscheen, en deze december-editie is omringd door een iets andere tijd dan de vorige in juni: De wind waait ons nu om de oren, de maan schijnt door de bomen (we zien Sinterklaas) en ook elders er is van alles gaande her en der. Ook bij ons. Voordat we weg doezelen bij het lezen van bijvoorbeeld het melancholisch humoristische meesterwerk: ‘Zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming’ uit 2007 van de schrijver Heere Heeresma (1932 -2011), willen we graag met u als lezer maar wat dynamiek ophalen via Hotnews.
 
Visitatie
Een grote opkikker, na spannende tijden, was de eerste globale uitkomst van de officiële 4-jaarlijkse visitatie die we op 14 november hadden van de Onderzoekseenheid (met 3 lectoraten, waaronder ons lectoraat) Leisure & Tourism van NHL Stenden. We krijgen op alle vijf criteria de beoordeling goed en een opmerking dat onze verbinding met het werkveld briljant was. Ja, heerlijk bericht. Goed om u te melden dat ons lectoraat daarbij vanuit dat werkveld vertegenwoordigd was door Bert Pathuis (Pathuis & Partners maatschappelijk vastgoed), Joan Boelens (Bewegingscentrum Leeuwarden), Rienk de Jonge (Zeilschool Pean) en Harrie Wolters (Hunebedcentrum). Met daarnaast van even sterke kwaliteit de kenniskringleden Anna Veeneman (Alfa-college), Martin Groters, Edou Hilverda en Brigitte Nitsch (alle drie van NHL Stenden) en ik was daar ook bij. We kunnen weer 4 jaar verder zo.
 
Voortvarende ontwikkeling van het onderzoek Onderwijs in ons Reflectie- en ontwikkelprogramma
In de vorige Nieuwsbrief kondigde ik de start in september aan. En nu zitten we al tot over onze oren in de enorm grote aantallen data, mooie bevindingen en verbazingwekkend interessante doorontwikkelingen met veel concrete next steps. We hadden een grote respons: 117 van de 175 mensen uit het onderwijs hebben de enquête ingevuld en gemiddeld 8 mensen per onderwijs-locatie (we onderzochten er 10 in Noord-Nederland) waren aanwezig bij de regionale en groepsgewijze werksessies. Nu hebben we de handen vol aan het analyseren van de overvloed aan info, bereiden de schouw (een soort symposium) voor op 30 januari 2020 in Kardinge, locatie Sport &Bewegen van Alfa-college, over onze bevindingen van dit Reflectieprogramma onderdeel (Onderwijs). En gaan we heel binnenkort beginnen met het tweede onderdeel van het Reflectie- en ontwikkelprogramma: het bevragen van het werkveld over wat het lectoraat hen gebracht heeft. Ondertussen gaan we het derde onderdeel van dit programma, de wetenschappelijke verbindingen met 11 profesoren, uit binnen- en buitenland opzetten. Dat doe ik samen met professor Maarten de Laat, waarover verderop meer. Schouwen daarover zijn respectievelijk op 2 juli (in het Museum van Weldadigheid in Frederiksoord) en 3 december 2020 (onder andere in ‘de Molen’ van NHL Stenden te Leeuwarden).
 
Komen en gaan
Dit wordt zo langzamerhand een vaste rubriek, en een verschijnsel dat in elke organisatie meer en meer voor komt: men komt en gaat sneller, Panta Rei.... Sommigen gaan al heel snel weer, dat is het geval met Edou Hilverda, in de vorige Nieuwsbrief stond hij vermeld als nieuwe komende man, nu is hij de gaande man vanwege een nieuwe baan elders. Gelukkig hebben we ook alweer een goede opvolger voor hem gevonden: Akke Folmer, reeds gepromoveerd en door de wol geverfde onderzoekster van de Academie L&T, zeer ervaren en (net als ik) geboeid door Unesco ontwikkelingen in onze regio. Verder heeft Marjan Mesman, onze managementassistente van het regioteam Groningen en redacteur van de Nieuwsbrief, ook een nieuwe baan elders. Ook voor haar is al een nieuwe medewerker gevonden: Ginette Vegter. Zij heeft als speciale taak Communicatie en zal o.a. de Nieuwsbrief voor haar rekening nemen. En van enig andere aard: Christien de Graaff, als CvB-lid opdrachtgever vanuit het Alfa-college van dit lectoraat, is ook een gaande vrouw. Per 1 januari 2020 stopt ze en gaat ze genieten van andere dingen dan het onderwijs. Haar opvolger is reeds in actie: Enno van der Werf neemt haar taak als lid CvB over en is zo ook nauw betrokken bij het lectoraat.
 
Vermindering inzet
Niet gaan, maar wel minder werken. Dat is ook wel een beetje “gaan” trouwens, althans zo voel ik dat. En dat komt goed uit, want dat ben ikzelf die per 1 januari 2020 50% minder gaat werken. Voor het eerst bijna in mijn fulltime werkende leven dat in 1978 begon. Zoals voor meer mensen geldt als ze een dagje ouder worden en van alles meemaken in een roerig leven, geldt ook voor mij dat ik blij ben met alle goede dingen nu en hopelijk straks En het gevoel wat minder krijg dat Tempus Fugit, want dat is toch wel zo: ik ben ook al bijna weer 12 jaar lector. Dus op zoek naar nieuwe ontwikkelingen, want never stop learning, je kunt nooit lang genoeg leren. Ik blijf vanaf 1 januari 2020 op woensdagmiddagen, donderdagen en vrijdagen met hart en ziel werken voor het lectoraat, maar op de andere dagen doe ik andere dingen (of soms lekker ook wel: niks). Ik verheug me erop en zie er ook wel wat tegenaan om dingen af te sluiten enz. U hoort de volgende keer wel verder.
 
Visiting Maarten

foto: Universiteit Wolongen

Een komende en tegelijk gaande man: hij komt vanaf 2019 ongeveer twee keer per jaar vanuit Sydney bij ons op visite en gaat dan weer….en dat is anders. Dit jaar hebben we de draad weer opgepakt van onze mooie (wetenschappelijke en collegiale) verbinding en komt Maarten, als hoogleraar vanuit de Open Universiteit Heerlen én de University of Wolongong Australië, ons lectoraat versterken en plezier brengen met zijn zeer erudiete en dynamische internationale netwerken vol kennis over lerende netwerken, waarde creatie en professionalisering van docenten. Hij is promotor (en ik copromotor) van 1 kenniskringlid van ons, Sebo Boerma, en bereidt samen met mij eenzelfde traject voor van 3 kenniskringleden die kandidaat- of beoogde promovendi zijn, Brigitte Nitsch, Latifa Benhadda en Anke Arts. We organiseren debatten, van één kunt u het verslag al lezen in deze Nieuwsbrief, en samen vullen we het wetenschappelijke deel van het lectoraats-Reflectieprogramma. Hopelijk blijft hij nog lang op visite komen.

Enkele interessante ontwikkelingen
Twee van onze kenniskringleden, Nanda Vinken (Alfa-college) en Harold Hofenk (Hanzehogeschool), zijn door het landelijke Consortium voor Innovatie (CVI) geselecteerd en uitgenodigd om te spreken op de jaarlijkse conferentie in november(in Hengelo). Ze hebben een succesvolle presentatie gegeven over onze filosofie van living labs, convenerrollen en duurzame partnerschappen daarbij. Komt vast nog wel meer over in de volgende Nieuwsbrief. Ik wil trots even melden dat beiden op die conferentie merkten dat we echte voorlopers zijn in de beroepsonderwijswereld op dit gebied.
 
Rifrecoma eindrapport en publieksversie
Mededeling: het eindrapport en straks ook de publieksversie van ons onderzoek binnen het RIF Programma Regionaal Comakership naar de impact van lerende netwerken bij de invulling van regionaal comakership tussen beroepsonderwijs & bedrijfsleven, komt eind deze maand uit. Er is veel landelijke belangstelling voor, u kunt die vast bestellen. Let maar op.
  
Unesco ontwikkelingen en Lerende netwerken binnen Maatschappij van Weldadigheid en Geopark Hondsrug en hun partners.
We zijn hier volop bij betrokken en zetten onze expertise in op dit gebied. In de regio Noord-Nederland, maar ook nationaal en internationaal. Zeer interessant, maar nu teveel om op te noemen, volgende keer meer. Eerst maar als melding, is voor ons wel HOTnews.
Ineke Delies /ineke.delies@nhlstenden.com
jj.delies-devries@alfa-college.nl
Lector
             
                                                                     

       
 
 
 
 
 
Algemeen
 
 
 
Kennismaken met Diana Leigh
 
Kennismaken met Diana Leigh
 
Ineke vroeg mij eerder dit academisch jaar of ik geïnteresseerd zou zijn om als gastlid deel te nemen aan haar lectoraat. Vanuit mijn nieuwe rol als programmamanager van het zwaartepunt Service Economy bij NHL Stenden ben ik verbindend bezig, zowel intern als met externen. Ook in de regionale kenniseconomie van Noord-Nederland werk ik samen met partners (voornamelijk in de bredere gastvrijheidssector) aan onderwijs- en onderzoeksprojecten. De stap om gastlid te worden is derhalve voor mij logisch en interessant.
Voordat ik in mijn huidige rol stapte, was ik met veel plezier teamleider bij de opleiding Tourism Management. Daarvoor ben ik ongeveer 20 jaar werkzaam geweest in de gastvrijheidssector, waarvan de langste periode in het toeristisch werkveld in binnen- en buitenland. Als productmanager voor een culturele rondreizenspecialist was ik verantwoordelijk voor diverse bestemmingen zowel binnen als (ver) buiten Europa. Mijn passie voor het reisvak heeft mij een groot (inter)nationaal netwerk opgeleverd en vrienden in allerlei buitenlanden. Dit verklaart mede mijn interesse in thema’s als globalisering, internationalisering, internationale betrekkingen en diversiteit. Ik zeg “mede”, want mijn gemengde afkomst heeft mij daarin ook gesocialiseerd. Mijn Britse vader en mijn Surinaams/Nederlandse moeder stonden garant voor een diversiteit aan familieleden. Daarnaast heb ik het voorrecht gehad om verschillende landen als thuis te kunnen beschouwen; Engeland, Nederland en Australië.
Mijn diverse identiteiten probeer ik conform Appiah (2018) vederlicht te dragen om zodoende in alle nieuwsgierigheid open te staan voor anderen. Deze nieuwsgierigheid neem ik mee binnen het lectoraat en de kenniskring en ik ben benieuwd waar het me heen leidt!
Appiah, K.A. (2018). The lies that bind: rethinking identity. London: Profile Books Ltd.
Diana Leigh
diana.leigh@nhlstenden.com
 
 
 
 
Onderzoek
 
 
 
De Krachten Gebundeld in het MBO onderwijs
 
De Krachten Gebundeld in het MBO onderwijs
 
Gezondheid en een gezonde leefstijl staan volop in de belangstelling. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is een gezond leven van belang. Maar voor veel van deze mensen is het niet altijd gemakkelijk om dit te realiseren. Zij hebben hierbij vaak begeleiding nodig.
In juni 2017 is het Project “De krachten gebundeld” gestart, een samenwerkings- verband van de RUG, EMC, Radboud MC en de Hanzehogeschool en ZONMw. 
In dit project is kennis verzameld over de vraag wat mensen met een verstandelijke beperking en hun professionele begeleiders weten over gezondheid en het belang van een gezonde leefstijl. Een aantal begeleiders is geobserveerd, en bij deze observaties is geanalyseerd op welke manier zij een gezonde leefstijl bij de bewoners ondersteunen. De bevindingen zijn inmiddels uitgewerkt in een leertraject, inclusief een E Module, voor begeleiders met als doel hen te ondersteunen in hun begeleiding op dit vlak.
Het leertraject en de E Module zijn bestemd voor de begeleiders op de werkvloer. Maar omdat de kennis ook voor begeleiders in opleiding zinvol zou zijn is besloten het leertraject aan te bieden binnen de opleiding Maatschappelijke Zorg bij het Alfa-college.
In de komende lesperiode zullen het leertraject en de Module worden gebruikt bij de vakken  “Zorg”  “Profiel Gehandicaptenzorg” (verdiepende lessen Gehandicaptenzorg).  Tijdens en na de periode zal de bruikbaarheid worden gemonitord en de bevindingen zullen weer worden teruggekoppeld.
Al met al een mooi voorbeeld van een samenwerkingsverband van HBO en MBO.
Els Geurts
ge.geurts@alfa-college.nl
 
 
 
 
Projecten
 
 
 
Gezonde leefstijl bij tienermoederhuis Chavah
 
Gezonde leefstijl bij tienermoederhuis Chavah
 
Ons lectoraat werkt al een aantal jaren samen met Leef-Leerhuis voor jonge moeders Chavah in de wijk Ulgersmaborg in de stad Groningen. We kijken vanuit ons lectoraat wat we kunnen toevoegen op het gebied van gezonde leefstijl in de begeleiding van de jonge meiden. In september is Iris de Groot, 4e student Sportkunde van de Hanzehogeschool, gestart met haar afstudeerstage bij Chavah. Samen met een 3e student van het profiel Bewegingsagogiek van het Alfa-college Sport en Bewegen gaat ze dit schooljaar zich richten op de ontwikkeling en uitvoering van een programma gezonde leefstijl.
HBO kenniskringlid Ilse Boersma en MBO kenniskringlid Patty Veen verzorgen samen de begeleiding van de studenten en zorgen voor de kennisoverdracht richting hun onderwijsinstellingen. Bij het Alfa-college kijken we bijvoorbeeld nu hoe we studerende ouders beter kunnen begeleiden en op welke wijze we hierin kunnen samenwerken met partners zoals Chavah.
 
Onderzoek naar Beroepsvitaliteit
Kenniskringlid Patty Veen van het Alfa-college Sport en Bewegen doet onderzoek naar Beroepsvitaliteit.
We worden steeds ouder en ons zorgstelsel is in de toekomst niet meer betaalbaar, dus we moeten aan de slag! En een belangrijk onderdeel waar we mee aan de slag moeten is preventie.
Vrij vertaald is dit de boodschap die minister Hugo de Jonge deelde op 27 oktober 2019, eigenlijk geen nieuws maar wel een oproep tot actie! En dus de vraag: Hoe kunnen wij als MBO onderwijs bijdragen aan preventie, met als doel het verlagen van de zorgconsumptie?
Wij bieden in het MBO beroepsopleidingen aan. Wat kunnen wij leren over beroepsvitaliteit in het werkveld en hoe kunnen wij dit terug vertalen naar ons onderwijs? Wat zijn de oorzaken van werkgebonden ziekteverzuim en wat kunnen we aan preventie hiervoor aanbieden aan onze studenten? We beginnen in de zorgbranche, uiteindelijk onderzoeken we dit voor alle branches waar onze opleidingen onder vallen.
Kennis op doen hierover kan met harde ziekteverzuim cijfers, maar daarnaast zijn we in gesprek met een aantal regionale bedrijvenpartners, waaronder lectoraatspartner De Hoven. Wat heb je nodig om een bepaald beroep vitaal te kunnen uitvoeren en volhouden? Lichamelijke- en mentale aspecten die komen kijken bij een beroep, maar ook de cultuur die hoort bij een branche.
Wat onze studenten weten en zouden willen weten over Beroepsvitaliteit wordt onderzocht door 3 studenten van de minor Healthy Ageing. Rutger Kruizenga (Social work), Laura Steringa (HRM) en Frank Pietersma (Fysiotherapie) hebben 133 studenten van de zorgopleidingen van het Alfa-college ondervraagd door middel van een enquête en gaan binnenkort verder met ze in gesprek op dit thema. Wilt u ook meedenken over het thema Beroepsvitaliteit in het onderwijs dan kunt u met Patty Veen contact opnemen.
Patty Veen
p.veen@alfa-college.nl


www.chavah.nl

 
Lees meer
 
 
 
 
Partners
 
 
 
Brasserie om de Dobben
 
Brasserie om de Dobben
 
Nominatie Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel
 
Op 13 november 2019 was de bekendmaking van de winnaars van de Ondernemersprijs Tytsjerksteradiel. 
Na de Douwe Hooglandprijs, een aanmoedigingsprijs van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in december 2018, een prachtig artikel in de rubriek De Hete Soep van de Leeuwarde Courant, was het op 13 november 2019 weer raak voor Brasserie Om de Dobben.
In de categorie Kleinbedrijf heeft de jury Brasserie Om de Dobben uit Burgum  uitgeroepen tot winnaar van de Ondernemersprijs. “Brasserie Om de Dobben is in korte tijd een begrip geworden in de regionale horeca”, aldus het juryrapport. De jury waardeerde de combinatie van educatie, natuurbeheer en recreatie. Bij Brasserie Om de Dobben staat niemand aan de zijlijn, ook mensen met een beperking kunnen hier genieten van de natuur.
Theunis Pietersma, tweede van links op de foto, ervoer de nominatie voor de Ondernemersprijs al als een hele grote prijs. Het winnen ervan betekent voor Theunis een opdracht: “Nu het niveau hooghouden.” Dat kan volgens hem maar op één manier: luisteren naar de mensen.
Vanuit het lectoraat kennen we Theunis als iemand die dat wel is toevertrouwd.
Namens het lectoraat: Theunis, van harte gefeliciteerd!
Jan vn der Meulen
j.van.der.meulen@fcroc.nl


 
 
 
 
Reflectieprogramma
 
 
 
Interview met Maarten de Laat
 
Interview met Maarten de Laat
 
Mechanismen achter lerende netwerken stapje voor stapje ontrafeld
 

Het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie levert waardevolle inzichten op voor het werkgerelateerde leren in innovatieve netwerken. Hoogleraar Maarten de Laat is nog niet gekend in de opbrengst van de recente enquête onder betrokkenen uit het onderwijs bij het leren in wisselende praktijklandschappen, toch verwacht hij dat er zichtbare resultaten zijn geboekt. 'Het is van groot belang de opgedane kennis deelbaar te maken.'

In de publicatie 'Verhalen over Verbindingen' van lector Ineke Delies over haar lectoraat onderstreepte De Laat in 2017 de in zijn ogen logische transformatie naar een lerend netwerk. Volgens hem nam het belang van sociale netwerken als vorm van zelforganisatie en zelfregulatie verder toe, zeker in een krimpregio zoals in Noord-Nederland. Hij achtte de rol van de 'sociale artiest', ook wel convener of netwerkmakelaar genoemd' die als drijvende kracht en procesbegeleider fungeert, van groot belang. Ruim twee jaar later maakt hij desgevraagd een tussenbalans op. Centraal staat daarbij de verdere ontwikkeling van het vermogen van netwerken om te leren. 'Hoe houden we de processen in gang en hoe faciliteren we vanuit onderwijsorganisaties en bedrijven zo'n ontwikkeling naar waardecreatie?'

Lees meer...

Fokko Bosker
Landschapsjournalist

 
 
 
 
 
Debat Christien de Graaff, Maarten de Laat en Ineke Delies
 
Debat Christien de Graaff, Maarten de Laat en Ineke Delies
 
Combinaties van onderwijs en werkveld leveren innovatieve lerende netwerken op .
 
De makkelijkste weg is het misschien niet, maar wel een route die werkveld, onderwijs en studenten veel oplevert. In de ontmoeting en samenwerking van verschillende opleidingen en het werkveld borrelen veelbelovende innovaties uit de gecreëerde dynamische netwerken op. Het debat tussen hoogleraar Maarten de Laat, autoriteit op het gebied van lerende netwerken, lector Ineke Delies van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie en bestuurder Christien de Graaff van Alfa-college, leverde genoeg stof voor een vervolg op.
 
Het debat tussen de drie inhoudelijk betrokkenen op een dinsdagmiddag begin oktober werd verlevendigd door de inbreng, vragen en ervaringen van vijftien gasten, een geschakeerde afspiegeling uit het Alfa-college en het lectoraat. Het gezelschap rond de tafel mengde zich gaandeweg steeds nadrukkelijker in het gesprek tussen De Laat, De Graaff en Delies. Precies wat de bedoeling was bij de opzet van deze uitwisselingsvorm van kennis. 'Een redelijk nieuwe manier van kennisdelen', zoals Delies het in haar welkomstwoord omschreef.
 
Lees meer...

Fokko Bosker
Landschapsjournalist

 
 
 
 
 
Interview met Anna Veeneman
 
Interview met Anna Veeneman
 
Bestuurlijk lerend netwerk zorg en onderwijs
 

Nieuw bestuurlijk leiderschap ontwikkelt zich in lerend netwerk
Bestuurders van zorgorganisaties en ROC's met opleidingen in de gezondheidszorg zien zich in toenemende mate gesteld voor grote en complexe veranderingen door krimp en vergrijzing. Mede door veranderde opvattingen over goede zorg blijkt het lastig de uitdagende vraagstukken, die een groot appèl doen op persoonlijk leiderschap, te delen met collega-bestuurders. Dit was voor Christien de Graaf, bestuurder van ROC Alfa-college, aanleiding samen met het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie een Bestuurlijk lerend netwerk zorg en onderwijs in het leven te roepen.
 
Vanuit het lectoraat begeleidt kenniskringlid en onderzoeker Anna Veeneman het lerende netwerk voor bestuurders dat inmiddels ruim een jaar bijeen komt. Dat topbestuurders bereidt zijn openhartig casussen met elkaar te bespreken en daarin systematisch te zoeken naar leerpunten voor zichzelf en hun organisatie, vervult Veeneman met gepaste trots. 'Gezamenlijk is er een kennisagenda opgesteld waaraan het lerend netwerk werkt. Bestuurders kijken naar hun eigen rol in de dilemma's waarmee ze veelvuldig worstelen. Hoe houden zij hun organisatie fit en in staat om op urgente transities in te spelen en daarin hun medewerkers mee te nemen. Wat vraagt dat van hun rol en hoe leven zij dat aan anderen voor. Het is een plek waar zij als mens kunnen kijken naar hun rol als bestuurder.'
Het biedt het lectoraat een unieke mogelijkheid om al doende lerend in de praktijk de werking van een lerend netwerk te onderzoeken en uit die ervaring nieuwe kennis op te doen. 'Het leidt tot inzichten hoe zo'n lerend netwerk zich ontwikkelt, welke inrichtingsprincipes van belang zijn en of deze het opdoen van nieuwe kennis blokkeren of juist stimuleren. Het vereist van de deelnemers dat zij bereid zijn op zichzelf en anderen te reflecteren in vertrouwen en openheid. Daardoor kunnen zij ander gedrag laten zien dan doorgaans mogelijk is voor bestuurders. In zo'n lerend netwerk ontstaat een andere dynamiek door de gecreëerde voorwaarden.'
 
Lees meer...

Fokko Bosker
Landschapsjournalist
 
 
 
 
 
 
Interview met Mirjam Kuin
 
Interview met Mirjam Kuin
 
'Een bestuurder moet goed op het eigen functioneren kunnen reflecteren'
 

Het was voor Mirjam Kuin, directeur van WIJ Groningen, zo klaar als een klontje. Op de vraag of zij deel wilde nemen aan een nog op te richten bestuurlijk lerend netwerk, zei ze direct volmondig 'ja'. Zelfs zonder te weten welke andere topbestuurders van organisaties aan zouden schuiven, herkende zij, als bestuurder bij een organisatie die ondersteuning en zorg biedt, het belang van het initiatief van het lectoraat. 'In ons werk is het heel belangrijk dat je reflecteert op je eigen handelen. Het maakt je sterker en moediger.'

WIJ Groningen is een stichting die twee jaar geleden in het leven is geroepen om de ondersteuning en zorg aan inwoners van de gemeente Groningen te verbeteren en te vergemakkelijken. Door de bundeling van expertises is het idee dat de bureaucratie vermindert en hulp sneller en effectiever kan worden geboden. Eerder signaleren van noden en het inzetten op het versterken van mensen in wijken zou zorg in een later stadium moeten verminderen. 'We zitten momenteel volop in die verandering', aldus Kuin. WIJ Groningen telt vijfhonderd betaalde krachten, tweehonderd stagiaires van met name Alfa-college en Hanze Hogeschool en tweehonderd vrijwilligers.

Het plan dat met de gemeente Groningen is opgesteld voorziet in een forse bezuiniging. Die vermindering van de kosten moet vooral komen uit het vroegtijdig hulp en ondersteuning bieden zodat onnodig kostbare vervolgzorg uitblijft en het snijden in het management. 'We investeren juist in de werkvloer want daar ligt de kwaliteit van het werk. De focus gaat van zorg veel meer naar gezondheid, van probleem naar normaliseren. Dat vereist ook een gedragsverandering van de medewerkers op de werkvloer. Oplossingen moeten we samen met de omgeving, het netwerk van de inwoner met een hulpvraag, zien te vinden. Het is onze taak om dicht bij de inwoners te staan, een stuk dichter dan voorheen om te zorgen dat mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dat is een grote opgave.'

Lees meer...

Fokko Bosker
Landschapsjournalist

 
 
 
 
 
Dataladder
 
23 december 2019 start kerstvakantie
30 januari 2020 Schouw Onderwijs
2 juli 2020 Schouw Partners bedrijfsleven
3 december 2020 Schouw Wetenschap 

Volgende nieuwsbrief komt uit in Februari 2020

 
 
 
 
 
Colofon
 
Redactie: Ginette Vegter en Christina Jansma
Eindredactie: Ineke Delies

Aanleveren of suggesties kopij:
ga.vegter@alfa-college.nl cm.jansma@alfa-college.nl
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met KIRRA Mailer   |   Doorsturen   |   Printen
 
                                                                       
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: