Onderwerp:

lectoraat nieuwsbrief mei 2020

Datum: 14-05-2020 15:37:54
NIEUWSBRIEF NR 33 MEI 2020
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
14 mei 2020 Alfa-college/NHL Stenden Hogeschool
 
 
NIEUWSBRIEF NR 33 MEI 2020
 
 
Buitenstate op facebook   Regionale Kenniscommissie   Buitenstate op twitter
 
 
 
 
HOT NEWS
 
 
 
Corona verandert veel
 
Corona verandert veel
 
Opnieuw ligt een Nieuwsbrief van ons lectoraat voor u. De vorige kwam uit in februari, dat is eigenlijk langer geleden dan we van plan waren, maar: corona verandert veel. Vanaf begin maart waart dat al rond en vanaf die tijd waren we genoodzaakt voornemens aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Ondertussen komt er hier en daar weer van alles op gang gelukkig, maar “wachten” en “volhouden” moeten we nog steeds. Dit geldt voor ons allemaal, privé en in ons werk. Ik heb nog nooit zo vaak de zin: “hoe is ’t, nog gezond en monter? Met ons gaat het gelukkig naar omstandigheden nog goed..” gebruikt bij de start van gesprekken of berichten. Dus ook nu gooi ik die zin er maar in. Geen hot news, maar toch ook weer wel.
 
Anders vreemd en verrassend

Zoals u weet zijn ook in het onderwijs dingen echt anders en vreemd: thuiswerken, online en vaak alleen, focus op heel andere dingen dan we gewend waren en hele andere “werkvormen”. In ons lectoraat is dat natuurlijk idem dito. We hebben alleen online, per mail of telefoon contact. En we zitten midden in ons grote Reflectie-en Ontwikkelprogramma in verband met de afronding en verduurzaming van ons gedachtegoed. We halen momenteel informatie op over wat het lectoraat onze partners heeft gebracht, wat ze daarmee hebben gedaan in hun eigen werkpraktijk en wat de next steps zijn voor ons allen. Onderzoek naar de opbrengsten van het lectoraat, valorisatie genaamd, voor het beroepsonderwijs, het bedrijfsleven/ werkveld én voor de wetenschap. Een flinke klus met veel informatie die we binnenkrijgen, prachtig.
Gelukkig hadden we het onderzoek bij het onderwijs net af, omstreeks midden februari, en stonden we begin maart op het punt om te starten met het onderzoeken en ophalen van data bij het bedrijfsleven. De wetenschapswereld stond nog in de wacht voor daarna. En toen kwam het ‘coronaspook’ om de hoek kijken… En wisten we, zoals velen met ons, dat er andere prioriteiten gingen gelden.

Als zovelen, hebben ook wij daardoor met ons werk enige vertraging opgelopen en een bijgestelde koers moeten varen: geen bijeenkomsten meer, geen schouwen, geen werksessies, geen presentaties (fysiek), geen interviews op locatie enz. Maar wel communicatie online en telefonisch. Er kwamen andere verhoudingen, want door corona leer je ook je duurzame partners kennen. Gelukkig zijn die er nog heel veel. We hebben met 45 bedrijven door kunnen werken op de een of andere manier. Het onderzoek loopt kleiner, anders, maar het loopt en interviews komen binnen via Fokko Bosker (onze landschapsjournalist). Leuke, handige, slimme noviteiten in netwerken en wat niet al, komen op deze manier boven water.
 
Voorbeelden uit de dagelijkse praktijken

Te veel om op te noemen. Een paar voorbeelden uit onze aangepaste praktijk kunt u lezen in deze Nieuwsbrief. We ervaren bijvoorbeeld in de zeer zwaar getroffen vrijetijdssector, dat de behoefte aan lerende netwerken en nieuwe partnerschappen nu groter is dan we dachten, en daar verbinden we ons ook sterk mee: het onderzoek ‘Lerende Netwerken voor bedrijven (ondernemers uit de leisure, toerisme en hotel branches) en beroepsonderwijs’ t.b.v. de Toerisme Alliantie Friesland, wordt uitgesteld naar september en gaan we anders inrichten, meer op: hoe verder in welke netwerken na deze crisis. Het kersverse initiatief “Koloniënkenniskring”, een lerend netwerk van ondernemers uit Fredriksoord, Veenhuizen en ons lectoraat rondom de Maatschappij van Weldadigheid i.v.m. de verwachtte Unesco-status, gaat kijken hoe corona ook kan verbinden en tot nieuwe aanpakken samen kan leiden.
 
Eerste bevindingen over onderzoek naar valorisatie Onderwijs in een Top 5:

In het onderzoek en uit de data vielen ons de volgende opbrengsten op, als top 5 scores bij de 110 onderwijsmensen die we bevraagd hebben:
Als nummer 1, door 52 % van de bevraagden aangegeven: de opgedane kennis over multidisciplinair en regionaal samenwerken, al doende, met bedrijven wordt  toegepast in de dagelijkse werkpraktijk van de betrokken docenten
Als nummer 2, door 48 % van de bevraagden aangegeven: er is meer kennis over het werken in lerende netwerken
Als nummer 3: door 45% van de bevraagden aangegeven: er zijn andere nieuwe verbindingen gelegd met de bedrijven in de regio
Als nummer 4:  door 40% van de bevraagden aangegeven: verbindingen tussen MBO en HBO is versterkt, niet zozeer in doorstroom maar meer in samenwerking
Als nummer 5 : door 38% van de bevraagden aangegeven: er wordt op een andere manier gewerkt en geleerd:  multidisciplinair  en op de  locatie in innovatiewerkplaatsen met en bij bedrijven

Het wordt nu heel interessant wat de bedrijven top 5 is, en hoe die zich verhoudt tot die van het onderwijs. In de volgende Nieuwsbrief hoort u meer daarover.
 
Geen schouw, wel verbinding

Geen schouw voor de bedrijven van onze bevindingen - dit zouden we begin juni in het Museum De Proefkolonie in Frederiksoord doen - maar wel een Eindcongres van alle resultaten en next steps op 3 december. Waarschijnlijk niet in grote zalen maar kleinschalig en (deels) online: een webinar wellicht, maar we houden u op de hoogte. U krijgt begin juni een ‘Save the Date’ bericht van ons. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze Nieuwsbrief.
In de loop van de komende drie maanden krijgt u meer concrete informatie, zoals, een E-book ‘Verdiepende interviews Werkveld’ over hun ervaring met het lectoraat en het onderwijs. Een Sneak Preview leest u alvast in deze Nieuwsbrief.
Verder is eindelijk het eindrapport openbaar van de visitatie die de Onderzoekseenheid van de Academie Leisure &Tourism heeft gehad. Ons lectoraat is één van de drie lectoraten daarbinnen. Engelstalig, maar score is: 4x GOOD. Bent u geïnteresseerd in het volledige Engelstalige rapport, dan kunt u dat opvragen bij onze redactie (via mailadres: ga.vegter@alfa-college.nl).
 
Afscheid

Afscheid nemen we ook nu weer: Anna Veeneman gaat per 30 juni met welverdiend pensioen en Christina Jansma gaat als managementassistente bij de Hanzehogeschool werken per 1 juli. We zullen ze erg missen.

We wensen u veel leesplezier, ook deze keer, en hopen u toch gauw weer te spreken en te ontmoeten, want de wereld van online alleen is wel erg koel. Voor nu: houd vol, heb goede moed en zet ‘m op. We houden verbinding met u en hopen u ook met ons.
 
 
Ineke Delies
Lector 
jj.delies-devries@alfa-college.nl
ineke.delies@nhlstenden.com

 
 
 
 
GEDICHT
 
 
 
 
 
Voor ons als lectoraat zijn verbindingen en relaties belangrijk. Ook als het gaat over het contact met onze studenten. Sinds het coronavirus heerst zijn onze levens 180 graden gedraaid. De scholen zijn dicht en we kunnen elkaar nu niet opzoeken. Het is stil om ons heen. We houden afstand, maar fysieke afstand betekent niet dat we niet verbonden zijn. Hoe stil het ook is… misschien zijn we wel meer verbonden met elkaar dan ooit.

 
DE SCHOLEN ZIJN DICHT
 
We waren het bijna vergeten, dat de stad heel langzaam stil kan worden,
kan fluisteren: ‘Blijf thuis vandaag.’
Dat je door thuis te blijven een nieuwe betekenis van vrijheid kan vinden.
Dat een weekend zonder voetbal je relatie kan bevorderen.
Dat extra wc-papier je niet zal redden.
Dat quarantaines niet echt bestaan, maar zijn verzonnen om te kunnen lezen.
Dat je leest om jezelf te vergeten.
Dat een zondagmiddag een hele week kan duren, maar dat elke seconde telt.
Dat we kwetsbaar zijn,
dat dat ons sterk maakt.
Dat hulpverleners eigenlijk superhelden zijn.
Dat de wind een waarschuwing is van hartslagen om te herstellen.
We waren het bijna vergeten, dat we bestaan in relatie, dat we allemaal samen zijn.
Dat we even op afstand blijven,
zodat we heel langzaam
dichter tot elkaar kunnen groeien.
 
Gershwin Bonevacia bron: Het Parool, 16 maart, 2020
Stadsdichter van Amsterdam  
 

 
 
 
 
EVEN VOORSTELLEN...
 
 
 
Ilse Boersma
 
Ilse Boersma
 
Mijn naam is Ilse Boersma. Sinds november 2018 ben ik bij het lectoraat aangesloten. Daarnaast ben ik werkzaam als docent bij de Hanzehogeschool (Instituut van Sportstudies, opleiding Sportkunde). Daar geef ik verschillende theoretische vakken (o.a. Sport & Ethiek, Organisatieverandering) en begeleid en coach ik studenten.

Een paar jaar geleden heb ik de master Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Organisaties, verandering & management) bij de Universiteit Utrecht afgerond. Na een jaar van veel op en neer gereis, woon ik nu weer in het Noorden.
Mijn interesse gaat vooral uit naar veranderen, leren & ontwikkelen in organisaties. Het lectoraat sluit hier goed bij aan.

Ik blijf geboeid door de zin; “We leven niet in een tijdperk met verandering maar in een verandering van tijdperk” van Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde). De enige zekerheid die we hebben, is dat alles voortdurend in beweging is. Transities in sociaal-maatschappelijke systemen vind ik boeiend maar vooral de vraag; wat voor invloed heeft zo’n crisis (of ‘mindshift’) op het individu? Hoe bewegen we mee in het heroriënteren op andere waarden en zingeving?

Samen met Jantine Bouma ben ik, vanuit deze interesse, aan de slag gegaan met een project rondom transformationeel leren en hoe dit een rol speelt in het onderwijs. Hiermee hopen we bij te dragen aan het gedachtegoed van het lectoraat en innovatie in het onderwijs. Samen met Patty Veen ben ik betrokken bij het tienermoederhuis Chavah en kijken we naar de waardecreatie tussen onderwijs, onderzoek & praktijk.

Ilse Boersma
Docent Sportstudies Hanzehogeschool Groningen 
i.boersma@pl.hanze.nl

 
 
 
 
PROJECTEN
 
 
 
ONLINE LEREN IN TIJDEN VAN CORONA DOOR ANKE ARTS
 
Een kijkje in de keuken van flexibel studeren
 
Bij Flexibel Associate Degree Leisure & Events management studeren nu 15 studenten, verdeeld over jaar 1 en 2. Een handjevol dus. We hopen de aantallen te kunnen laten groeien na de zomer door goede marketing, maar de huidige coronatijden gooien hier roet in het eten. Dus zijn we aan de slag voor deze kleine, maar gezellige groep studenten. Alle flexers zijn werkzaam in de Leisure industrie, variërend van een eigen dansschool, Walibi, Eurosonic, Beerze Bulten tot de Harmonie in Leeuwarden. Heel divers dus.We willen de studenten graag zo veel mogelijk van de branche laten zien tijdens hun studie. Dit doen we door de studenten met elkaar te laten discussiëren over de uitkomsten van hun onderzoek, die altijd betrekking hebben op hun eigen organisatie. Daarnaast nodigen we gastsprekers uit en laten we de studenten deelnemen aan presentaties bij voltijd. Tot slot, en dat is eigenlijk het leukste, laten we de studenten letterlijk bij elkaar in de keuken te kijken! Leerzaam en heel gezellig. 

Begin maart zijn we met een groepje tweedejaars naar vakantiepark Beerze Bulten geweest. Uitgangspunt is dat alle reguliere onderwerpen aan bod komen. Daarnaast genieten we van een rondleiding en soms een presentatie van het management over de organisatie. Op deze manier leren de flexers, die vaak toch (ook) jong zijn, meer verschillende leisure bedrijven kennen en leren ze de kwaliteiten en de knelpunten van de ander beter begrijpen. Ook zien ze of dat type bedrijf en werk eventueel bij hen zou kunnen passen; ze zijn nog jong en in opleiding, dus een bredere kennis kan ook doen switchen! De eerstejaars zijn bij Eurosonic en een evenementen organisatie op visite geweest.

Het volgende bezoek aan Walibi staat ‘on hold’ door corona, die ook deze groep studenten hard raakt. Een aantal zzp’ers heeft WW moeten aanvragen, contracten worden niet verlengd. Anderen kunnen nog door, maar hebben daarna onzekerheid. Het zijn rare tijden, maar wij laten het onderwijs op afstand zo veel mogelijk doorgaan, desnoods met (nog) meer maatwerk voor de flexwerker. Hopelijk kunnen we het daarna snel regulier oppakken en weer bij elkaar in de keuken kijken. 
 
Anke Arts
Docent-onderzoeker European Tourism Future Institute &

Lectoraat Duurzame Innovatie in de regionale kenniseconomie
anke.arts@nhlstenden.com
 


 
 
 
 
 
BERRY VAN HOLLAND OVER ONLINE WERKEN
 
BERRY VAN HOLLAND OVER ONLINE WERKEN
 
Onderzoek in de praktijk - in tijden van corona
 
Wat is het leven ineens anders als je gewend bent om onderzoek in de praktijk te doen en dat onmogelijk lijkt te zijn, door alle maatregelen vanuit het kabinet. Waar ik normaal gesproken veel contact zou hebben met collega’s, studenten en mensen in het werkveld, is dat nu een stuk minder. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het persoonlijke contact erg mis. Maar goed, inmiddels leer ik in rap tempo alle digitale mogelijkheden kennen om toch in contact te blijven en elkaar af en toe te zien. Wel zo prettig.

Studenten op afstand begeleiden tijdens hun afstuderen, lukt vrij goed. Normaal gingen stukken al heen en weer via de mail, dus daar is niet zoveel aan veranderd. We kunnen nu alleen niet naast elkaar voor een stuk gaan zitten, maar ook daar helpt de techniek een handje. Waar ik een jaar terug nog nooit van ‘scherm delen’ had gehoord, is dat nu een veel gebruikte optie. Helaas is dit voor studenten niet het enige wat ze moeten doen. Voor hen is het een pittige opgave om alternatieven te bedenken, om een volwaardig afstudeerprogramma te doorlopen. Ook zij zouden met hun voeten in de klei moeten staan en daar mooie dingen doen.

Waar het voor mijzelf wat lastiger wordt, is het doen van onderzoek in de praktijk. Nu ik niet meer vrij de praktijk in kan, merk ik dat alle creativiteit en inventiviteit aangewend moet worden om tot oplossingen te komen. Er zijn ‘gelukkig’ meer collega’s die hiermee te maken hebben, dus we kunnen mooi ervaringen uitwisselen. Diverse mensen in de directe omgeving hebben al ervaring met digitaal/online onderzoek doen onder eindgebruikers, dus van hun tips wordt gretig gebruik gemaakt. Eén van de projecten, waarin ik actief ben beoogd, bewoners uit de Groningse wijk Vinkhuizen meer te betrekken bij de beweegvriendelijke inrichting van de wijk. Normaal gesproken, zou ik persoonlijk met mensen gaan praten en op pad gaan om een beter beeld te krijgen van hun ideeën, maar dat moet nu anders. Gelukkig hebben we de beschikking over digitale hulpmiddelen en kunnen we bewoners alsnog vragen om hiervoor input te leveren.

Het persoonlijke contact blijft achterwege, maar gegevens kunnen nog steeds verzameld worden. Nog mooier zou zijn als we in de toekomst ook online brainstorm- of ontwerpsessies kunnen organiseren samen met de bewoners, zodat hun werk goede opvolging krijgt. Ik merk dat deze werkwijze nog in de kinderschoenen staat en ik moet bekennen dat ik het ook wel spannend vind hoe dit allemaal gaat lopen. Maar goed, het project is een zogenaamd Living Lab, dus experimenteren hoort erbij. En als we niet linksom richting ons doel kunnen, dan proberen we het toch gewoon rechtsom?
 
Berry van Holland
Docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen
b.j.van.holland@pl.hanze.nl


 
 
 
 
EINDCONGRES LECTORAAT
 
 
 
3 december 2020
 
3 december 2020
 
AAN ALLES KOMT EEN EIND… en ontstaat een nieuw begin
 
Inderdaad u leest het goed: aan alles komt een eind. Ook aan dit lectoraat dat al gestart is in 2009 (!). Elk lectoraat is eindig en heeft in principe een tijdelijke opdracht – met inzet van de expertise van de lector – aanjagen van onderzoek en projecten, onderwijsinnovatie en de kennisdeling binnen de scholen. Multilevel samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven door regionaal co-makership. De thema’s die gekozen waren in 2012 zijn actueler dan ooit: Combinatiekracht in Zorg & Wonen (ouderen die langer thuis wonen), Toerisme en Vrije Tijd en dat alles met het oog op regionale ontwikkeling en kennisvermeerdering.

Mooie samenwerkingen zijn er tot stand gekomen – in de afgelopen jaren - met onderwijsorganisaties en bedrijven. Bijzondere verbindingen zijn er ontstaan waar het lectoraat trots op kan terugkijken. Partners uit het bedrijfsleven die vanaf het begin zeer betrokken waren en al die jaren aangehaakt bleven. De kenniskring die ‘Practice what you preach’ hoog in het vaandel heeft staan en een (h)erkende expertgroep is geworden. Het lectoraat heeft mensen aan zich weten te ‘binden’ en zit in het hart van innovaties binnen het beroepsonderwijs (Leren & Werken). Er is veel ontwikkeld. Dat is iets om met gepaste trots op terug te zien en gelijk ook vooruit te blikken, want elk einde vormt in de kern ook weer een nieuw begin. Veranderingen gaan door, next steps volgen.


Lector Ineke Delies 

U zult begrijpen dat het lectoraat deze afsluiting daarom niet zomaar voorbij laat gaan. Er is alle reden voor een feestelijke afsluiting met aandacht voor wat is gerealiseerd en alvast vooruit te blikken op ontwikkelingen die komen. Hoewel het – gezien de maatregelen vanwege Covid-19 – nog niet helemaal duidelijk is of het mogelijk is elkaar fysiek te ontmoeten in december laat het lectoraat dit bijzondere moment niet ongemerkt voorbij gaan. In de komende nieuwsbrieven houden we u graag op de hoogte.

Voor nu: Blijf gezond en… noteer 3 december alvast in uw agenda!
 
 

 


 
 
 
 
WHAT’S YOUR STORY?
 
 
 
WATERSPORTCAMPING HEEG – IN GESPREK MET KARIN VELDHUIZEN
 
WATERSPORTCAMPING HEEG – IN GESPREK MET KARIN VELDHUIZEN
 
Over in verbinding blijven met elkaar juíst in deze tijd… en wat leert de crisis ons?
 
Een verhaal over projecten en welke mooie verbindingen er tot stand zijn gekomen.


De coronacrisis… we kunnen er niet omheen. Het raakt ons allemaal. Ook de ondernemers. Voor hen heeft deze crisis verstrekkende gevolgen. Hoe ‘overleef’ je als ondernemer in deze tijd? Of biedt een crisis ook kansen? En wat kunnen we ervan leren? Karin Veldhuizen van Watersportcamping Heeg - gelegen in het mooie Friesland – geeft aan dat het juíst in deze tijd belangrijker is dan ooit om de verbinding met elkaar te zoeken.

Meer dan dertig jaar geleden begon het avontuur van Karin en haar partner Jacob, die in 1987 deze camping kochten in het Friese plaatsje Heeg, een klein plaatsje grenzend aan het Heegermeer. Het was een droom die uitkwam – een lang gekoesterde wens van beiden. Ze hadden zoiets nog nooit gedaan, waren vol vertrouwen dat ze het wel konden. Het ondernemende stel startte zonder enige ervaring. Dat ze dit wel ‘konden’ blijkt, want Watersportcamping Heeg is inmiddels uitgegroeid tot een bijzondere, eigentijdse (watersport) camping. Met zowel nationale- als internationale gasten die al decennialang terugkeren naar deze rustige én bijzondere plek. Niet alleen voor (avontuurlijke) waterliefhebbers maar zeker ook voor creatievelingen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is altijd belangrijk voor Watersportcamping Heeg geweest. Hierdoor zijn er heel wat duurzame, groene initiatieven op de camping gerealiseerd. Misschien zijn ze zelfs wel koploper op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Vernieuwend is het sleutelwoord – met een verbindende factor tussen mens en natuur. Een plek creëren waar de avontuurlijke gast ervaringen blijft beleven (en hopelijk met warme gevoelens aan terug zal denken), want dat is waar de eigenaars het voor doen en waar hun ondernemersharten sneller van gaan kloppen.

Hospitality staat hier hoog in het vaandel en middels de door hen zelf ontwikkelde methode V.A.M.P.  wat staat voor: Vernieuwend, Anders, Maatschappelijk verbeterend, Persoonlijke Aandacht - werd hun missie en visie aangescherpt. Dit is dé graadmeter en alles wordt langs deze lat gelegd. De dingen moeten ‘vampen’ anders past het niet in hun beleid. De droom om een ‘eigen wereldje’ te bouwen rondom deze idealen is in die zin zeker geslaagd.

Alhoewel ‘de droom’ nu al meer dan dertig jaar duurt gooit het coronavirus ook hier roet in het eten en zijn ze – als campinghouders - behoorlijk ingeperkt door de maatregelen die nu moeten worden getroffen. Normaal gesproken is het al druk rond deze tijd op de camping maar nu hebben de gasten een afwachtende houding. Desalniettemin blijft Karin positief. Zij hoopt komende zomer weer, als vanouds, open te kunnen gaan. “Natuurlijk zullen we de internationale gasten dit jaar gaan missen. Maar wellicht komen er nu meer Nederlanders naar onze camping, want die gaan waarschijnlijk in eigen land op vakantie. Stel dat er toch nog een verruiming komt van de regels, dan zijn we hoopvol! Maar veiligheid en goed vertoeven dat is nu wel het belangrijkste. Het blijft een uitdaging en voor ons, als ondernemers, ook heel spannend. Er wordt van ondernemers nu ook verwacht dat we heel creatief gaan worden. Of eigenlijk, de ondernemer die niet in staat is om creatief te kunnen denken, gaat deze tijd misschien niet overleven. We hebben al gedacht om eventueel met vouchers te gaan werken. Misschien wordt het dan toch nog een heel goed jaar.”

Wat Karin als ondernemer belangrijk vindt is om - juist in deze tijd – in contact te blijven met andere ondernemers. “Bel op! Blijf niet alleen zitten met al je vragen en sneeuw vooral niet onder”, is haar advies. Ze gaf aan dat ze onlangs met ondernemer Rienk de Jonge (Zeilschool Pean) een kop koffie heeft gedronken – buiten met gepaste afstand, dat wel. “Maar dat was zo fijn. Even sparren… en dingen bespreken waar we nu tegenaan lopen. Je kijkt dan toch ineens weer anders tegen bepaalde zaken aan. Het is verfrissend en verruimt je blik. Houd contact met elkaar. Echt dat is zo waardevol!”, aldus Karin.

Neem geen afwachtende houding aan is haar advies. Kijk wat je voor elkaar kan betekenen. Gedeelde smart is halve smart. Durf om hulp te vragen! Een ander heeft vaak een andere kijk op de dingen of biedt juist die helicopterview. Ga elkaar bevragen. Geef de ander steun en bespreek ook de pijnmomenten. Help elkaar! Je kijkt hierdoor anders tegen problemen aan en je kunt van betekenis zijn voor elkaar. Neem die tijd (bel elkaar) en drink (mits het kan) dat kopje koffie. Je bent even in een andere omgeving. Je zult hierdoor misschien weer nieuwe openingen zien of kansen - of een betere en sterkere oplossing die je zelf nooit had bedacht. Wellicht kom je tot nieuwe plannen en creativiteit of een totaal ander inzicht. Veel creativiteit komt voort uit een ander perspectief… en die ander kan jou dat perspectief bieden.

Natuurlijk doen de annuleringen pijn. Karin vertelt dat ze iedereen persoonlijk heeft opgebeld want daar staan ze voor met hun concept. Ze hebben binding met hun gasten. Waar het bij hen om draait zijn blije mensen te zien die ze hebben kunnen inspireren met hun mooie camping. Van betekenis kunnen zijn. En dat mist ze nu, geeft ze aan… want dat is waar het hen uiteindelijk om gaat.

Wat leert de crisis ons? “Dat we meer dan ooit met de hele wereld verbonden zijn. De connectie met elkaar is er meer dan ooit… en dat zie je. Wat we ook zien is dat de mensen die kwetsbaar zijn het hardst worden getroffen. We kunnen onze lessen hieruit leren. En het leert ons ook dat we terug moeten gaan back to basics. Dat we beter om moeten gaan met alles. Niet alleen met de grondstoffen en met de natuur. Maar ook met elkaar. Laten we elkaar helpen en ondersteunen waar we kunnen. Houd het vooral positief… en bedenk dat je met doemdenken nergens komt. Dus zoek dat contact en bel je collega-ondernemer. Laten we - vooral in deze tijd - blijven zorgen voor die verbinding met elkaar.”
 
Door Ginette Vegter

 

Leuke HEEG WEETJES:
  • 98% tevredenheid
  • 97000 km grassprietjes
  • Winkels en terrasjes op loopafstand
  • 1 Beach Bar met koffie, broodjes en andere lekkernijen
  • 150 toerplaatsen
  • 25 seizoensplaatsen
  • 6 stacaravans en 1 Pipowagen (vaste gasten)
  • 6 huurchalets
  • 1 wilgenhut
Mocht jij een creatieve geest zijn en zin hebben om met zeilschool Heeg te sparren, wees welkom! Grote kans dat we zomaar een tof project samen kunnen ontwikkelen!

https://www.watersportcampingheeg.frl/
 
 
 
 
PARTNER
 
 
 
Groningse start-up eRoutes maakt de wereld gezonder
 
Groningse start-up eRoutes maakt de wereld gezonder
 
Carduso Capital investeert in eRoutes: Het platform van recreatieve routes wereldwijd om dagelijks gezond bewegen laagdrempelig en aantrekkelijk te maken.
 
eRoutes is een Groningse start-up met de missie een gezondere wereld te creëren door dagelijks gezond bewegen laagdrempelig en leuk te maken in plaats van iets dat moet. Het betreft een platform dat wereldwijd unieke ronde routes creëert, passend bij de gewenste afstand en de locatie van de gebruiker. Basis van dit idee is ontstaan vanuit het ‘Healthy Ageing’ initiatief waarin het UMCG (het Universitair Medisch Centrum Groningen) het gezonder oud worden centraal heeft staan.

 
Ontstaan uit persoonlijk motief

Het idee van ondernemer Edwin Kuipers ontstond vanuit een sterk persoonlijk motief. Hoewel hij zijn hele leven actief is geweest, kreeg hij op 43-jarige leeftijd plotseling een hartstilstand. Hij overleefde de hartaanval vanwege zijn goede wandelconditie. Tijdens zijn revalidatie wilde Kuipers niet telkens hetzelfde rondje wandelen. Een mobiele app die verrassende ronde looproutes creëert werd ontwikkeld en gelanceerd in 2018, een jaar later volgde de webvariant. Zo kan de gebruiker zelf kiezen hoe hij of zij zich wil oriënteren en de routegeleiding wil gebruiken: via mobiel, smartwatch of GPS apparaat (of op papier).

Bewezen relevantie

De relevantie van eRoutes heeft zich reeds bewezen in de ruim 73.000 geregistreerde gebruikers van het platform. Het aantal groeit momenteel met zo'n 250 nieuwe gebruikers per dag. Ook in de huidige COVID-beperkte samenleving, waarbij mensen er toch even uit willen en vaak massaal naar de parken, natuurgebieden en stranden gaan, biedt eRoutes een mooie meerwaarde. Vanuit de eigen woonplek worden routes gegenereerd die als vanzelf een ‘corona-verantwoorde’ spreiding van de wandelrecreant realiseert.
 
Versneld ontwikkelen en groeien 

Met de investering kan eRoutes de development- en groeiplannen versneld uitvoeren. Dit betreft het geautomatiseerd verrijken van de routes met onder andere cultuurhistorische informatie, bezienswaardigheden, musea en horeca. Zo wordt eRoutes een steeds naar persoonlijke voorkeur vorm te geven 'on the fly' gids: het platform is completer, meer up-to-date, alomtegenwoordig en niet gelimiteerd aan een specifieke afstand of locatie. eRoutes kan worden gezien als de ‘next step’ van conventionele toepassingen, zoals papieren wandelgidsen en -folders. 

‘’Op deze manier kunnen we mensen op basis van ‘fun’ en ‘recreatie’ aan het bewegen krijgen (en houden), en is het structureel gezond bewegen een logisch gevolg van iets wat leuk, leerzaam en inspirerend is in plaats van iets dat ‘moet’, aldus Edwin Kuipers. Daar-naast wordt een module voor fietsroutes toegevoegd aan het platform. Daarmee wordt een breed publiek bedient en kunnen samenwerkingen binnen zowel de toeristische als gezondheidsbranche versneld plaatsvinden om zo tot een forse groei te komen in binnen- en buitenland. De lancering van het verrijkte platform zal plaatsvinden in de tweede helft van 2020.  
 

Neem voor meer informatie of vragen contact op met:
karina@imaginerun.com


 
 
 
 
ONDERZOEK
 
 
 
VERBINDEND VERNIEUWEN
 
VERBINDEND VERNIEUWEN
 
Duurzame InnovatieTool DIT
 
Het ReCoMa-Lab van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie is een van de 12 innovaties die succesvol en duurzaam wist te vernieuwen binnen de innovatieregeling van Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO). In het ReCoMa-Lab (2011– 2015) werkten studenten en docenten van verschillende opleidingen van Alfa-college en Stenden Hogeschool samen met bedrijven aan regionale innovatievraagstukken. Wat maakte deze 12 innovaties zo succesvol?
 
Om hierachter te komen zijn met een aantal betrokkenen interviews gehouden. Het leverde negen succesfactoren op. Elke innovatie kent zijn eigen accenten. Voor projectleider ReCoMa-Lab Anna Veeneman zit het succes vooral in sterke relaties: ‘We werken met buddy’s: koppels van docenten, voorlopers en volgers, en met koppels van docenten en bedrijvenpartners. Deze verkennen samen regionale, sociaal-maatschappelijke innovatievraagstukken waar studenten, docenten en werkveld vervolgens mee aan de slag gaan.

Een aantal van de 12 succesvolle HPBO-innovaties zijn samengebracht binnen het Onderzoek Verbindend Vernieuwen. Uitgevoerd in heel verschillende contexten, leverden de innovatieprojecten verschillende resultaten, ervaringen en bevindingen op. Deze zijn door het Consortium Verbindend Vernieuwen in samenhang onderzocht en geanalyseerd. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vormgegeven in het kaartspel DIT, ontwikkeld voor teams, mensen die innovatie een warm hart toedragen en projectleiders die werken aan duurzame vernieuwing. Het gedachtegoed van het lectoraat heeft aan de ontwikkeling van het spel een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd.

Met het DIT-kaartspel kun je met collega’s, studenten en partners aan de hand van de gevonden 9 kernprincipes voor succesvol innoveren in gesprek gaan over hoe je met elkaar samenwerkt om te vernieuwen. Waarin sta je sterk als samenwerkingspartners, waar is ruimte voor verbetering en hoe pak je dat aan? DIT is de aanzet tot een gesprek over innoveren als duurzaam proces. Als startpunt, tijdens de rit of om terug te blikken. DIT helpt om te ontsnappen aan de vluchtigheid van projecten en is een aanknopingspunt om met elkaar te blijven praten over het proces van innoveren. Niet eenmalig, maar keer op keer.

Het spel is vooralsnog te verkrijgen in een digitale uitvoering.

Dit is DIT, de Duurzame InnovatieTool – hieronder de link naar het spel:

https://blog3.han.nl/verbindendvernieuwen/dit/
 
DIT is vrij te gebruiken. We vinden het leuk om te horen als je er mee aan de slag gaat, hoe je het inzet en wat het je oplevert. Houd je ons op de hoogte?
 
HAN – VERBINDEND VERNIEUWEN

Meer informatie?

Hilde Wierda-Boer, HAN-onderzoeker
hilde.wierda@han.nl
senior onderzoeker
Kenniscentrum Publieke Zaak
 
 

 
 
 
 
REFLECTIEPROGRAMMA
 
 
 
TERUGBLIK SCHOUW
 
REFLECTIE- EN ONTWIKKELPROGRAMMA ONDERWIJS
 
De schouw (Onderwijs) van 30 januari ligt alweer een tijdje achter ons. Als lezer willen wij u het Spoorboekje en de Landschapskaart – met daarop de bevindingen van het Onderwijs – uiteraard niet onthouden.

We kunnen met ons allen terugkijken op een geslaagde middag!


Terugblik Schouw Onderwijs 

Mocht u het impressiefilmpje van deze middag niet ontvangen hebben, hieronder vindt u nogmaals de link:
 
https://regionalekenniseconomie.nl/reflectieprogrammas/filmimpressie-schouw-onderwijs-30-januari-2020/

Ook kunt u via deze link het (digitale) Spoorboekje en Landschapskaart downloaden. 
 
 
 
 
DUO INTERVIEWS DOOR FOKKO BOSKER
 
 
 
Anke Arts - docent aan de deeltijdopleiding Leisure & Events (NHL Stenden hogeschool)
 
Anke Arts - docent aan de deeltijdopleiding Leisure & Events (NHL Stenden hogeschool)
 
‘Werkgever gebaat bij stimuleren van werkplekleren’
 
Het roept de nodige koudwatervrees op. Toch levert het leren in combinatie met werken veel op en niet alleen voor de werknemer. De organisatie waar de deeltijdstudent werkzaam is kan er haar voordeel mee doen. Anke Arts, docent aan de deeltijdopleiding Leisure & Events van NHL Stenden hogeschool, spreekt uit eigen ervaring. In het lectoraat duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie gaat zij onderzoeken wat de effecten zijn van leren op de werkplek. 'Ik ben ervan overtuigd dat je de keuze van iemand om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien alleen maar kunt toejuichen.' Ze wil die aanname graag met feiten staven.

Arts werkte bij de RAI in Amsterdam als controller voor de horeca en catering, toen ze besloot haar master hospitality te doen aan een universiteit in Engeland. Ze bleef in dienst bij de RAI en koos voor een deeltijdopleiding op afstand. Haar toenmalige interim-manager vond het maar niets, hij had zichzelf alle benodigde kennis in de praktijk eigen gemaakt. 'Het is een gegeven dat werknemers die hun werk willen combineren met een studie vaak op weerstand stuiten', meent de docente en onderzoekster. Onlangs hoorde ze van twee deeltijdstudenten die ze begeleidt een soortgelijk verhaal. 'Bij een sollicitatie kregen ze te horen dat hun ambitie om verder te leren als een soort van afleiding werd ervaren. Ze kregen de baan dus niet.'

Het is dat gebrek aan bewustwording dat Arts met haar onderzoek voor de kenniskring hoopt te tackelen. 'Het is zonde dat organisaties zo terughoudend reageren, terwijl het hen juist heel veel kan bieden', meent ze. 'Ik zie een enorme meerwaarde van leren tijdens het werk en wat dat oplevert voor de persoonlijke ontwikkeling en wat het een bedrijf aan nieuwe inzichten brengt.' Het doel van het onderzoek zou zijn om dergelijke ervaringen overdraagbaar te maken naar andere organisaties. In samenwerking met zeilschool Pean bij Akkrum hoopt Arts een onderzoek op te tuigen waar de onderneming en het lectoraat de vruchten van plukken.' Het mooie van het lectoraat is dat het zo nadrukkelijk de samenwerking met het mkb zoekt. De bedrijven zijn al bezig zichzelf te ontwikkelen. Er is latent een vruchtbare bodem aanwezig, zij zien de meerwaarde van een verbinding met het onderwijs.'  Meer lezen?  
 
 
 
 
Rienk de Jonge – Zeilschool Pean
 
Rienk de Jonge – Zeilschool Pean
 
‘Leren is voor mij iets toevoegen aan parate kennis en vaardigheden’
 
 
Zeilschool Pean houdt zich op een hele praktische manier bezig met leren door de cursisten aan zich te binden, hen te boeien en opgedane vaardigheden verder te ontwikkelen. De zeilers in de dop dienen als kweekvijver voor de werkpool aan instructeurs, coaches en opleiders. Mede-eigenaar Rienk de Jonge is een schoolvoorbeeld van de gehanteerde leermethodiek. Hij volgde als negenjarige twintig jaar geleden zeillessen op de Peanster Ee bij Nes en Akkrum.

‘Bij ons bedrijf draait alles om leren informeel, formeel, van elkaar en met elkaar. Het zorgt ervoor dat de deelnemers en instructeurs geboeid zijn door en zich verbonden weten aan Pean’, vertelt De Jonge enthousiast. Zo’n twee jaar geleden maakte hij kennis met lector Ineke Delies van het lectoraat Duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie en haar zienswijze op al doende leren sprak hem direct aan. Het optimaliseren van informeel leren is voor de zeilschool buitengewoon belangrijk. ‘De manier waarop wij deelnemers en instructeurs doelbewust in een leeromgeving plaatsen, verhoogt in zijn geheel de kwaliteit binnen ons bedrijf. Of het nu instructeurs, keuken- of kantoorpersoneel betreft. Wij willen iedereen uitdagen om zich te ontwikkelen, te leren.’

De Jonge doorliep alle stadia binnen Pean. Hij volgde er jeugdlessen en daarna opleidingen tot instructeur, coach en vervolgens opleider. Vorig jaar kocht hij zich in als mede-eigenaar. De liefde voor Fryslân en het water zit diep bij hem. Na zijn schoolopleiding was hij een tijd werkzaam als verkoper van zeiljachten op de Duitse markt en als manager online publishing. Het zeilen en opleiden bleef aan hem trekken, toen de mogelijkheid zich voordeed zich volledig toe te leggen op het zeilbedrijf, aarzelde hij niet. ‘Ik ben honderd procent een product van Pean.’
Veel opgedane kennis en vaardigheden binnen de zeilschool zijn toepasbaar in het dagelijks leven. De Jonge legt uit dat in de lesmodulen voor instructeurs wordt gehamerd op een proactieve houding. ‘Een zeventienjarige instructeur die voor het eerst les geeft aan kinderen, merkt dat kinderen uit zichzelf niet om acht uur ’s ochtends klaar staan voor de eerste les. Er is een bepaald gedrag vereist om hen onder verschillende omstandigheden mee het water op te krijgen. Ze hebben bij ons een hele andere rol dan bij hun ouders thuis en op school, waar van hen minder of een andere verantwoordelijkheid wordt verwacht.’  Meer lezen? 
 
 
 
E-BOOK SNEAK PREVIEW
 
 
 
VERDIEPENDE INTERVIEWS WERKVELD
 
VERDIEPENDE INTERVIEWS WERKVELD
 
Interview met Bert Pathuis
 
Het interview met Bert Pathuis vormt een voorproefje van het E-book met interviews met sleutelfiguren uit het werkveld die betrokken waren bij een samenwerking met het lectoraat Duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie. Eerder dit jaar verscheen het E-book met betrokkenen uit het onderwijs waarin zij openhartig hun bevindingen en verwachtingen deelden. Het is de bedoeling dat het E-book Verdiepende interviews werkveld in juni verschijnt.


DE KLIK DIE EEN LANGJARIGE SAMENWERKING MARKEERT 

Een trouw bondgenoot en loyaal reisgenoot, zo valt de langjarige samenwerking tussen Bert Pathuis en lector Ineke Delies kort en bondig te schetsen. ‘Vlak na de start van het lectoraat in 2009 sprak ik de lector. Er was herkenning, een klik. Wat mij direct opviel was dat we veel raakvlakken hadden.’ Elf jaar later overheerst dat gevoel nog altijd bij de projectontwikkelaar en creatief denker uit Zeijen. ‘Het lectoraat geeft vorm aan vernieuwend denken. Door ‘omdenken’ met een innovatief team kun je betekenisvolle innovaties tot stand brengen.’
 
De bouwkundige legde zich in het nieuwe millennium vooral toe op de ontwikkeling van huisvesting in de gezondheidszorg. De vastgoedadviseur raakte doordrongen van de noodzaak om wonen, welzijn en zorg in bouwprojecten te verenigen. ‘In de bouw was het al wel gemeengoed dat je de klus met verschillende disciplines tot een goed einde brengt. Waar het aan schortte was dat de installateur, metselaar, timmerman en bouwer met elkaar nadachten over voor wie ze iets maakten. Het ging alleen over het hoe je stenen stapelt.’ Ieder deed z’n ding, zonder dat die samenwerking toegevoegde waarde opleverde. Dat zinde hem niet. 

Het lectoraat introduceerde de multidisciplinaire kenniskring en vervolgens multidisciplinaire teams om projecten in zorg, toerisme en vrije tijd met het onderwijs te verbinden. Vanuit de wens schotten te doorbreken en door co-creatie en al doende leren tot vernieuwing te komen. Dat was een kolfje naar de hand van Pathuis. ‘In bouwprojecten voor de gezondheidszorg stuitte ik voortdurend op begrenzingen als je verschillende sectoren aan elkaar wilde koppelen. Je bent zo lang bezig aan richtlijnen en normen te voldoen, dat als het project eenmaal is gerealiseerd iedereen constateert dat het project al niet meer op alle punten voldoet aan de voortschrijdende wensen van de tijd. Je bouwt voortdurend voor achterstand.’ De gesprekken met lector Delies gaven hem het gevoel dat hij een geestverwant had getroffen. Meer lezen? 

 


 
 
 
 
 
DATALADDER
 
 
4 juni             Gezamenlijke LKK
4 juni             MDK Drenthe - Friesland
2 juli              Gezamenlijke LKK

3 december   Eindcongres 
 
 
 
 
COLOFON
 
Redactie: Ginette Vegter en Christina Jansma
Eindredactie: Ineke Delies

Aanleveren of suggesties kopij:
ga.vegter@alfa-college.nl 
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met KIRRA Mailer   |   Doorsturen   |   Printen