Onderwerp:

Lectoraat Nieuwsbrief maart 2019

Datum: 12-03-2019 15:44:38
NIEUWSBRIEF NR 29, maart 2019
 
Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 
 
 
Alfa-college/NHL Stenden Hogeschool
 
 
NIEUWSBRIEF NR 29, maart 2019
 
 
Buitenstate op facebook   Buitenstate op twitter   Buitenstate op twitter
 
 
Array
 
 
Hot News
 
 
 
 
 

Beste lezer,

Hotnews deze keer is dat het lectoraat door haar opdrachtgevers, de Colleges van Bestuur van Alfa-college en van NHL Stenden, verzocht is om de komende twee jaar het accent in de samenwerkingsverbanden iets meer te gaan leggen op het reflectiedeel. Dat betekent dat we zowel in Drenthe, Groningen als Friesland meer aandacht gaan besteden aan wat het lectoraat de beide instellingen heeft gebracht en wat de beide instellingen met deze inbreng hebben gedaan. Dit zowel op strategisch als uitvoerend niveau.

Ook de andere partners van het lectoraat zullen we hierop gaan bevragen. We zijn heel nieuwsgierig naar de uitkomsten, die we de komende twee jaar ook regelmatig met u zullen delen. Fokko Bosker, die ook mede het mooie lectoraatsboek “Verhalen over Verbindingen” heeft mee geredigeerd en geschreven, wordt hierbij onze reporter en journalist. Enkele voor ons zeer interessante wetenschappers kijken met ons mee en we gaan kennis met elkaar delen.

Vooral willen we gaan verduidelijken wat dit lectoraat zo uniek maakt, hoe de thema’s regionaal co-makership, Publieke Private Samenwerking, Verbindingskracht & combinatievermogen, crossovers, leren op de innovatieve werkplek, lerende netweken en convenerrollen daarbij een rol spelen. Het reflectieplan hebben we binnenkort klaar. U kunt dat opvragen bij Marjan Mesman (m.mesman-ziengs@alfa-college.nl)

Verder zijn we eind januari op een schitterende winterse dag bij onze partners, Bert Pathuis en Veenhuizen, begonnen met reflecteren over de rol van ons in de partnerschappen met sterke partners uit het bedrijfsleven. U heeft waarschijnlijk daarover al meer gehoord van sommige kenniskringleden.

Ook zijn we in februari op visite geweest bij onze collega’s van Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences: het kenniscentrum Kusttoerisme, Centre of Expertise Leisure, Tourism & Health (CELTH), lectoraat Healthy Region en lectoraat Expertise- en Valorisatie Management (EVM). In een tweedaagse bijeenkomst in Zoutelande hebben we ons samen verdiept in onze partnerschappen en hoe we door samenwerking sterker kunnen worden. In juli komen de Zeeuwen naar Leeuwarden. We hebben afspraken gemaakt over: advisering over Lerende netwerken, Toerisme en health regio, Festivalisering en burgerparticipatie. Community vorming rondom cultuur en vrijetijd gaan we op een later tijdstip oppakken. 
 
Verder hebben we twee nieuwe kenniskringleden in ons midden: voor Regioteam Groningen Berry van Holland van de Hanze Hogeschool en voor Regioteam Friesland – Drenthe Edou Hilverda van NHL Stenden. Beiden zullen aansluiten op het onderzoeksprogramma Leren op de innovatieve werkplek.
 
Als laatste hotnews: we zijn weer begonnen met een nieuw boek, een vervolg op het boek “Verhalen over Verbindingen” met als werktitel “Lerende netwerken in de praktijk”. Sommigen van u hebben we al geïnterviewd, en we zijn druk bezig met de rest van de inhoud.
 
Ik wens u weer veel leesplezier met deze nieuwsbrief. Tussentijds kunt u ook onze activiteiten volgen op onze LinkedIn pagina en onze website!

Ineke Delies/ jj.delies-devries@alfa-college.nl
Lector
 
 
 
 
 
Onderzoek
 
 
 
Lectoraatsonderzoek naar waarde creatie in het landelijk Lerend netwerk van Zorg- en Onderwijs bestuurders
 
Lectoraatsonderzoek naar waarde creatie in het landelijk Lerend netwerk van Zorg- en Onderwijs bestuurders
 
In co-makership met het CvB van het Alfa-college heeft  Anna Veeneman, Regiocoördinator en kenniskringlid in het Regioteam Groningen mee aan de wieg gestaan van het landelijk Lerend netwerk van bestuurders Zorg en Onderwijs. Wat begon met een pitch en propositie door Christien de Graaff op de landelijke werkdag van Zorgpact op 3 december 2018, is nu een actief en florerend netwerk met een stevige en uitdagende kennisagenda.
 
Zorgpact is intussen opgevolgd door Actie Leer Netwerk. De kennismaking is hernieuwd en ook hier ontmoet het netwerk belangstelling en betrokkenheid. Actie Leer Netwerk verbindt zich m.n. aan het netwerk op onderzoek naar de waarde creatie dat door Anna in dit netwerk wordt gedaan.
 
Nieuwsgierig naar dit Netwerk en ons onderzoek daar? Lees meer in de publicatie van Actie Leer Netwerk.

Anna Veeneman / aj.veeneman-aukema@alfa-college.nl
Regiocoördinator en kenniskringlid Regioteam Groningen 
 
Lees meer
 
 
 
 
Algemeen
 
 
 
Kennismaken met Jantine Bouma
 
Kennismaken met Jantine Bouma
 

Mijn naam is Jantine Bouma. Ik werk als hogeschooldocent voor de master Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool. Deze master heeft als doel om professionals op te leiden die een bijdrage gaan leveren aan transities in het zorg- en welzijnsdomein. Naast het begeleiden van studenten doe ik ook onderzoek naar werkzame principes van het leren binnen de master. Van oorsprong kom ik uit de richting van de technologie; ik heb onderzoek gedaan op het gebied van eHealth en onlangs nog meegewerkt aan een onderzoek naar nut en noodzaak van sociale robots voor mensen met dementie. Ik ben gepromoveerd bij de Universiteit Twente op onderzoek naar de manier waarop ontwerpers sociale gevolgen van technologie mee kunnen nemen in hun ontwerpproces.

Ik ben als docent al jaren betrokken bij allerlei nieuwe vormen van onderwijs. Mijn onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld op het gebied van eHealth) doe ik altijd in samenwerking met private partijen en docenten/studenten. De laatste tijd raak ik steeds meer geïnteresseerd hoe we deze nieuwe manieren van werken kunnen integreren in ons dagelijks werk. Wat dat betreft is het heel erg leuk om bij dit lectoraat aan te sluiten op het onderwerp ‘werkplekleren’.

Jantine Bouma / j.t.bouma@pl.hanze.nl 
(gast) kenniskringlid Regioteam Groningen

 
 
 
 
 
Kennismaken met Jan van der Meulen
 
Kennismaken met Jan van der Meulen
 
Jan van der Meulen, docent Toerisme aan het ROC Friesland College.  Halverwege de jaren 80 ben ik begonnen in het onderwijs als docent Nederlands en communicatie aan de streekschool, het toenmalige leerlingwezen (werken en leren). Dat combineerde ik met de functie van reisleider en ontwikkelaar van (motor)reizen in Azië en noord Afrika. Een tiental jaren later, als docent van de meao, stond ik aan de wieg van de digitale onderwijsvernieuwing; samen met studenten bouwden we zgn. leerlingwerkplaatsen. De voorloper van de huidige studielandschappen.

Als vader hielp ik de basisscholen in onze gemeente met hun eerste digitale schreden. Via uitstapjes naar alfabetisering en digibetisering kwam ik bij de opleiding toerisme terecht. Van daaruit werk ik nog steeds met veel plezier aan allerlei onderdelen die gericht zijn op het aanspreken van de intrinsieke motivatie van onze studenten. Voor mij is duidelijk dat er in ieder geval twee belangrijke stimuli zijn voor leren: echte verantwoordelijkheid dragen en gezien/gewaardeerd worden.

Deze stimuli zijn bij de combinatie “Leren in Bedrijven” vaak te realiseren. Dat ik nu vanuit het Friesland College weer bezig ga met combinaties van onderwijs en bedrijven, zeg leren en werken, maakt de cirkel perfect. Grenzen heb ik altijd als uitdagingen gezien en mijn lidmaatschap van de kenniskring zal zonder twijfel op een of andere manier grenzen verleggen. Welke? Dat is nu net wat me zo nieuwsgierig houdt.

Jan van der Meulen / j.van.der.meulen@frroc.nl 
(gast) kenniskringlid Regioteam Friesland - Drenthe
 
 
 
 
Projecten
 
 
 
Studenten Engineering en Zorg ontwikkelen nieuwe materialen
 
Studenten Engineering en Zorg ontwikkelen nieuwe materialen
 
voor Break out programma van de Noorderbrug
 


De Noorderbrug en het lectoraat
De Noorderbrug is een interessante en trouwe partner in het lectoraat ‘Duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie’.
Zij is specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek en een chronische neurologische aandoening. ‘Al een aantal jaren is er naar tevredenheid samenwerking met het lectoraat op het gebied van het thema ‘Vitaliteit en gezondheid’ vertelt Hester van Rossum, Adviseur HRM van de Noorderbrug. Gezamenlijk is er een vraag geformuleerd voor studenten Engineering en Zorg in HealthHub Roden om materialen te ontwerpen en te maken voor het Break-out programma. Deze workshop is ontwikkeld door cliënten van de Noorderbrug en gaat over ervaringsleren.  
 
Break out ‘Laat je zien!’
Wie ben je, welke hobbels heb je overwonnen, wat is jouw verhaal? Hoe is het om te leven zoals jij?
Tijdens deze workshop kunnen mensen, middels een aantal oefeningen en middelen ervaren, hoe het is om te leven met een specifieke beperking en waar zij, als gevolg van hun hersenletsel of beperking, in het dagelijkse leven tegenaan lopen. Verder willen cliënten de deelnemers laten beseffen dat uiterlijk niet alles zegt over wie je bent en hoe krachtig je kunt zijn. Dat levert verrassende inzichten en beelden op en veel onderling respect. Ze gebruiken hierbij bijvoorbeeld een hulpmiddel dat simuleert hoe het is om constant evenwichtsproblemen te hebben of alles alleen vanuit een kokervisie te zien. ‘Ervaar het leven van een ander’ is het doel van deze break out sessie / workshop. Binnen het lectoraat hebben medewerkers uit de kenniskring al meegedaan met de workshop en deze als zeer interessant en indrukwekkend ervaren.
De studenten van het Alfa-college Engineering kunnen samen met studenten Zorg ook zelf aan de break out deelnemen. Vanuit de Noorderbrug ligt er de vraag om voor het Break out programma materialen te  ontwikkelen en te ontwerpen om daadwerkelijk duurzaam te gebruiken. Met nieuwe, duurzame materialen kunnen de middelen vaker en langer gebruikt worden. Vanaf februari nemen studenten deel aan dit project.
Verder hebben het lectoraat en De Noorderbrug een gezamenlijke (kennis-) agenda geformuleerd die o.a. uit de volgende thema’s bestaat:
  • Door ervaringsleren studenten te laten kiezen voor dit specifieke werk;
  • Multidisciplinaire groepen Sport, Techniek en Zorg door ervaringsleren beter toe te rusten voor het werkveld waar ze voor opgeleid worden en gezamenlijk met vraagstukken bezig te gaan;
  • Gezamenlijk ontwikkelen van een keuzedeel;
  • Betere samenwerking opleiding en bedrijf;
  • Studenten enthousiast maken voor werken in de Zorg en werken bij De Noorderbrug.
Win-win voor allen dus!

Nanda Vinken/ n.vinken@alfa-college.nl
kenniskringlid Regioteam Groningen
 
Lees meer
 
 
 
 
 
Crossovers nodig voor gezondheid en welzijn bij jongeren
 
Crossovers nodig voor gezondheid en welzijn bij jongeren
 

Door het MDK Friesland-Drenthe kregen drie HBO-studenten de opdracht te onderzoeken welke activiteiten voor kinderen van 10 tot 12 jaar geschikt zouden zijn in Natuurtuin “Om de Dobben” in Burgum. De missie van Natuurtuin “Om de Dobben” is het creëren van een ruimte waar bezoekers kunnen komen voor educatieve en recreatieve activiteiten in de natuur. Onlangs heeft deze Natuurtuin de aanmoedigingsprijs “Douwe Hooglandprijs 2018” gewonnen.
 
Het Engelstalig onderzoek omvat een gedetailleerd literatuuroverzicht waarin de theoretische concepten tevredenheid, motivatie, verwachting, natuureducatie en recreatie zijn beschreven. Daarnaast is er ook primair onderzoek gedaan: een kwalitatief onderzoek door middel van semigestructureerde interviews met directeuren van basisscholen in de omgeving en ouders die de Natuurtuin op dat moment bezochten.
 
Uit de resultaten blijkt dat kinderen van 10 tot 12 jaar graag activiteiten doen met een uitdaging en hun voorkeur geven aan interactie met hun leeftijdsgenoten door middel van technologie. Andere aanbevelingen zijn:
  • Verbinding zoeken met scholen in de omgeving om natuureducatie verder door te ontwikkelen;
  • Ontwikkelen van een Treasure Hunt;
  • Creatieve workshops bv natuurfotografie;
  • Een kaart van de Natuurtuin met aanvullende informatie.
Het onderzoek geeft aan dat voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor deze leeftijdsgroep het nodig is contact te leggen met organisaties uit “andere” sectoren. In deze casus met onderwijs, cultuur en wetenschap en natuur en media. Dit innovatievraagstuk kan een stimulans zijn voor andere bedrijven om mee te denken aan een betere gezondheid en welzijn van deze kinderen in de regio.
 
Brigitte Nitsch / brigitte.nitsch@stenden.com
Kenniskringlid Regioteam Friesland - Drenthe

 
 
 
 
 
Wat wij van de Humboldt Box kunnen leren
 
Wat wij van de Humboldt Box kunnen leren
 
En de Humboldt Box van zichzelf
 


Midden in het historische hart van Berlijn staat een groot, glazen futuristisch gebouw; de Humboldt Box. Geopend in 2011, als tijdelijke voorganger van het Humboldt Forum in het presidentieel paleis, doet de Humboldt Box dienst als een non-profit organisatie, een museum met meerdere exhibities en als informatiecentrum over de reconstructie van het paleis.

De Humboldt Box heeft als doel om een forum te zijn van interactiviteit, om te informeren en ideeën te delen op een historische plek met internationale weerklank. Maar slaagt de Humboldt Box hier ook in?

Op basis van onderzoek, uitgevoerd door drie studenten Leisure & Event Management Ansaldi, Eldering, en Lohman (2018), kunnen we concluderen wat de bezoekers wel en niet waarderen aan de Humboldt Box Berlin. De Humboldt Box leert ons hiermee wat bezoekers aantrekt en waar men het meeste over praat op een online platform, zoals TripAdvisor.

De interactieve museum belevenis van de bezoekers van de Humboldt Box in Berlijn is vanuit een objectieve score ruimvoldoende, maar wanneer er meer gekeken wordt naar de inhoud en de meningen van de reviews kunnen we concluderen dat er nog veel ruimte is voor verbetering.

Zo waren er o.a. een aantal zorgwekkende vermeldingen over onvriendelijk personeel, of personeel dat alleen Duits spreekt en weigert de internationale bezoekers in een andere taal aan te spreken. Aangezien van de 150 TripAdvisor reviews slechts een derde van Duitse oorsprong is, zal de Humboldt Box moeten werken aan haar service voor internationale bezoekers. Dit kan bijvoorbeeld door extra trainingen aan te bieden voor het personeel met betrekking tot klantvriendelijkheid en taalcursussen.

De Humboldt Box is slechts een tijdelijk gebouw. De resultaten van het TripAdvisor onderzoek kunnen helpen om de bezoekerservaring te verbeteren en een hogere score te behalen voor wanneer het Humboldt Forum haar deuren opent.

Annouk Eldering & Wesley Lohman, studenten Leisure & Event Management
in opdracht van Maaike de Jong / maaike.de.jong2@stenden.com
kenniskringlid Regioteam Friesland - Drenthe
 
 
 
 
 
 
Dataladder maart - april 2019
 
maart 
14                Bijeenkomst Regioteam Friesland - Drenthe
                     Bijeenkomst Regioteam Groningen
28                Gezamenlijke kenniskring bijeenkomst


april
4                  Bijeenkomst Regioteam Friesland - Drenthe
                    lokatie Treant Zorggroep
11                MDK Friesland - Drenthe
27 - 5 mei    meivakantie
 
 
 
 
Colofon
 
Redactie: Marjan Mesman en Christina Jansma
Eindredactie: Ineke Delies

Volgende uitgave: april 2019

Aanleveren kopij: 
4 april 2019
m.mesman-ziengs@alfa-college.nl
06 - 30211855
 
 
 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
 
Verzonden met iMailingtool   |   Doorsturen   |   Printen
 
                                                                       
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: