Onderwerp:

Gelijkwaardigheid in kunst en maatschappij

Datum: 11-07-2018 08:30:21
Gelijkwaardigheid in kunst en maatschappij
 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie

 
 
11 jul 2018
Gelijkwaardigheid in kunst en maatschappij
 
Gelijkwaardigheid in kunst en maatschappij
 
 
 
Special: INCLUSIE
 

Kunst en cultuur verbinden mensen. Ze geven plezier, maken de wereld mooier en vergroten op die manier de leefbaarheid. Logisch dus dat ze belangrijke plek innemen in het domein van welzijn. Cultuurmij Oost ondersteunt de inzet van kunst in wijken, op scholen of met specifieke doelgroepen op allerlei manieren. Deze Nieuwsbrief zoomt in op het begrip kunstinclusie.

 
 
INCLUSIE, EEN PERSOONLIJKE ZOEKTOCHT
 
INCLUSIE, EEN PERSOONLIJKE ZOEKTOCHT
 

 “Kunstinclusie is geen must. Soms is kunstparticipatie een eerste kennismaking met de kunsten of juist een bescherming voor een bijzondere groep die zelf de keuze niet kan maken.” Elsbeth Rozenboom beschreef haar jarenlange ervaringen met inclusie in een blog. “Inclusie betreft veel aspecten, met gelijkwaardigheid van betrokkenen als uitgangspunt: op en achter het podium, in beleid en uitvoering, in samenstelling van netwerken, in project-denken, kunstreceptie, scholing en training, kunstbeleving actief en receptief, onderzoek, binnen en samen met andere domeinen. Waar vind ik-van-de-systeemwereld de bronnen voor het inclusie-denken? Bij out-of-the-box-denkers, kunstenaars, non-formals: mensen uit de leefwereld. Met de ervaringen van mijn eigen inclusie-momenten altijd in het achterhoofd.”  

INCLUSIE, EEN PERSOONLIJKE ZOEKTOCHT
Elsbeth Rozenboom
BLOG
 
 
 
FOREVER YOUNG
 
FOREVER YOUNG
EEN CURATORPROJECT MET TENTOONSTELLING
 

Leerlingen van het Pantarijn Wageningen en ouderen met dementie van het Odensehuis in Wageningen gingen een samenwerking aan met kunst als inzet. Het resultaat is een tentoonstelling rond het thema ‘Eeuwige verjonging’ tot en met 15 juli te zien in het Koetshuis van het Belmonte Arboretum.

Met dit thema wordt aangesloten bij de tentoonstelling ‘Zomersneeuw’ van Beelden Op de Berg. Het Forever Young Curators Project is een initiatief van Cultuurmij Oost, uitgevoerd met samenwerkingspartners Beelden op de Berg, Odensehuis Gelderse Vallei en het Pantarijn.

FOREVER YOUNG
Rose Figdor
Lees meer
 
 
 
METHODE VOOR INCLUSIEDANS JOOP OONK
 
METHODE VOOR INCLUSIEDANS JOOP OONK
 

“Ik geloof dat inclusief werken nieuwe creatieve en artistieke mogelijkheden brengt. Het vieren van verscheidenheid en het kijken naar mogelijkheden staan centraal. Iedereen is anders en hoort erbij.”
Joop Oonk ontwikkelde een methode voor inclusiedans en gaf dit voorjaar een training via CultuurCollege. Het is haar missie om dansers met en zonder beperking te integreren en daarbij ook een publiek te bereiken. Doordat de kijker vaker dansers met een beperking ziet, zal het sneller normaal worden en geïntegreerd raken in onze maatschappij. Wil je meer weten van de inclusiedansmethode Unload to Upload? Joop Oonk schreef een blog met links voor het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

METHODE VOOR INCLUSIEDANS JOOP OONK
Thorsten Blokzijl
Lees meer
 
 
 
HARTELIJKE FELICITATIES AAN ADRIAAN LUTEIJN
 
HARTELIJKE FELICITATIES AAN ADRIAAN LUTEIJN
 

We feliciteren Adriaan Luteijn die met zijn bijzondere Ontmoetingen al meer dan 17,5 jaar inspirerend inclusief werkt. Zaterdag 30 juni roemde burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zijn verbindende rol in de maatschappij en benoemde hem namens de Koning tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Adriaan Luteijn werkt als choreograaf en manager van Introdans Interactie met vele bijzondere doelgroepen en brengt de dansers van Introdans met hen samen. Dit leidt tot onvergetelijke producties. Bij ons brengt hij zijn expertise in bij het CMK LAB ‘De kracht van dans’.

HARTELIJKE FELICITATIES AAN ADRIAAN LUTEIJN
Paulien Dankers
Lees meer
 
 
 
Leren van en met elkaar
 
Leren van en met elkaar
Netwerken inclusie
 

Een netwerkorganisatie. Dat is Cultuurmij Oost bij uitstek. We verbinden professionals uit de kunsten met het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
Cultuurmij Oost faciliteert verschillende netwerken en een LAB rond het onderwerp inclusie: Kunst Inclusief en Speciaal Onderwijs (KISO) en KOM Gelderland, contact Marian MeeuwsenNetwerk Kunst en senioren, contact Carla Plaisier en in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit onderzoeken deelnemers aan vier LAB’s mogelijkheden voor kunst in het onderwijs waarbij inclusie-principes toegepast worden.

Leren van en met elkaar
Marian Meeuwsen
Lees meer
 
 
 
 
Lees verder
 

Boekman #115 Naar een inclusief cultuurbestel is hier verkrijgbaar

                                                           
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: