Kon lidmaatschap niet verwijderen, er is geen actief lidmaatschap met de opgegeven codes.